Pola formularza

Formularz: D-N (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Warszawa)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19332091</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>[Pole PESEL]</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>[Pole NIP]</p0_subfield_3>
       <p1>Bemowo / Białołęka / Bielany / Mokotów / Ochota / Praga-Południe / Praga-Północ / Rembertów / Śródmieście / Targówek / Ursus / Ursynów / Wawer / Wesoła / Wilanów / Włochy / Wola / Żoliborz</p1>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_>
       <p3>[data]</p3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6>[data]</p6>
       <p7>[pierwszeImie]</p7>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[PESEL]</p9>
       <p11>[Telefon]</p11>
       <p12>[Mail]</p12>
       <p10>[NIP]</p10>
       <p13>[nazwaPelna]</p13>
       <p14>[NIP]</p14>
       <p15>[Telefon]</p15>
       <p16>[Mail]</p16>
       <p17>[KodKraju]</p17>
       <p18>[Wojewodztwo]</p18>
       <p19>[Powiat]</p19>
       <p20>[Gmina]</p20>
       <p21>[Ulica]</p21>
       <p22>[NrDomu]</p22>
       <p23>[NrLokalu]</p23>
       <p24>[Miejscowosc]</p24>
       <p25>[KodPocztowy]</p25>
       <p26>[Poczta]</p26>
       <p27>[KrajKor]</p27>
       <p28>[WojewodztwoKor]</p28>
       <p29>[PowiatKor]</p29>
       <p30>[GminaKor]</p30>
       <p31>[UlicaKor]</p31>
       <p32>[NrDomuKor]</p32>
       <p33>[NrLokaluKor]</p33>
       <p34>[MiejscowoscKor]</p34>
       <p35>[KodPocztowyKor]</p35>
       <p36>[PocztaKor]</p36>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p37_>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p45a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45a>
       <p45b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45b>
       <p45c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45c>
       <p45d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45d>
       <p45e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45e>
       <p45f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45f>
       <p45g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45g>
       <p45h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45h>
       <p45i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45i>
       <p46a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46a>
       <p46b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46b>
       <p46c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46c>
       <p46d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46d>
       <p46e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46e>
       <p46f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46f>
       <p46g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46g>
       <p46h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46h>
       <p46i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46i>
       <p47a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47a>
       <p47b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47b>
       <p47c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47c>
       <p47d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47d>
       <p47e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47e>
       <p47f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47f>
       <p47g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47g>
       <p47h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47h>
       <p47i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47i>
       <p48a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48a>
       <p48b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48b>
       <p48c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48c>
       <p48d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48d>
       <p48e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48e>
       <p48f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48f>
       <p48g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48g>
       <p48h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48h>
       <p48i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48i>
       <p49a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49a>
       <p49b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49b>
       <p49c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49c>
       <p49d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49d>
       <p49e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49e>
       <p49f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49f>
       <p49g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49g>
       <p49h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49h>
       <p49i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49i>
       <p50a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50a>
       <p50b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50b>
       <p50c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50c>
       <p50d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50d>
       <p50e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50e>
       <p50f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50f>
       <p50g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50g>
       <p50h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50h>
       <p50i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50i>
       <p51a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51a>
       <p51b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51b>
       <p51c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51c>
       <p51d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51d>
       <p51e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51e>
       <p51f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51f>
       <p51g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51g>
       <p51h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51h>
       <p51i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51i>
       <p52a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52a>
       <p52b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52b>
       <p52c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52c>
       <p52d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52d>
       <p52e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52e>
       <p52f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52f>
       <p52g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52g>
       <p52h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52h>
       <p52i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52i>
       <p53a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53a>
       <p53b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53b>
       <p53c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53c>
       <p53d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53d>
       <p53e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53e>
       <p53f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53f>
       <p53g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53g>
       <p53h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53h>
       <p53i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53i>
       <p54a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54a>
       <p54b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54b>
       <p54c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54c>
       <p54d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54d>
       <p54e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54e>
       <p54f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54f>
       <p54g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54g>
       <p54h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54h>
       <p54i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54i>
       <p55a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55a>
       <p55b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55b>
       <p55c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55c>
       <p55d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55d>
       <p55e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55e>
       <p55f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55f>
       <p55g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55g>
       <p55h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55h>
       <p55i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55i>
       <p56a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56a>
       <p56b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56b>
       <p56c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56c>
       <p56d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56d>
       <p56e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56e>
       <p56f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56f>
       <p56g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56g>
       <p56h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56h>
       <p56i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56i>
       <p57a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57a>
       <p57b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57b>
       <p57c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57c>
       <p57d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57d>
       <p57e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57e>
       <p57f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57f>
       <p57g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57g>
       <p57h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57h>
       <p57i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57i>
       <p58a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58a>
       <p58b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58b>
       <p58c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58c>
       <p58d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58d>
       <p58e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58e>
       <p58f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58f>
       <p58g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58g>
       <p58h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58h>
       <p58i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58i>
       <p59a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59a>
       <p59b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59b>
       <p59c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59c>
       <p59d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59d>
       <p59e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59e>
       <p59f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59f>
       <p59g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59g>
       <p59h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59h>
       <p59i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59i>
       <p60a>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60a>
       <p60b>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60b>
       <p60c>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60c>
       <p60d>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60d>
       <p60e>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60e>
       <p60f>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60f>
       <p60g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60g>
       <p60h>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60h>
       <p60i>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60i>
       <p61>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p61>
       <p65>[Pole integer - wartość liczbowa]</p65>
       <p62>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p62>
       <p66>[Pole integer - wartość liczbowa]</p66>
       <p63>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63>
       <p67>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67>
       <p64>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p64>
       <p68>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68>
       <p69>[pierwszeImie]</p69>
       <p70>[nazwisko]</p70>
       <p71>[data]</p71>
       <p72>[pierwszeImie]</p72>
       <p73>[nazwisko]</p73>
       <p74>[data]</p74>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>D-N</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19332091</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_subfield_>2</p0_subfield_>
       <p0_subfield_2>23050608219</p0_subfield_2>
       <p0_subfield_3>8875155741</p0_subfield_3>
       <p1>Bemowo</p1>
       <p2_>1</p2_>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p7>Jan</p7>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>23050608219</p9>
       <p11>500600400</p11>
       <p12>test@test.pl</p12>
       <p10>8875155741</p10>
       <p13>Pełna nazwa testowa</p13>
       <p14>8875155741</p14>
       <p15>500600400</p15>
       <p16>test@test.pl</p16>
       <p17>PL</p17>
       <p18>wielkopolskie</p18>
       <p19>poznański</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>Strzelecka</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>61-155</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28>wielkopolskie</p28>
       <p29>poznański</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Półwiejska</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>61-155</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37_>1</p37_>
       <p38_>1</p38_>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p45a>10</p45a>
       <p45b>10</p45b>
       <p45c>10</p45c>
       <p45d>10</p45d>
       <p45e>10</p45e>
       <p45f>10</p45f>
       <p45g>10</p45g>
       <p45h>10</p45h>
       <p45i>10</p45i>
       <p46a>10</p46a>
       <p46b>10</p46b>
       <p46c>10</p46c>
       <p46d>10</p46d>
       <p46e>10</p46e>
       <p46f>10</p46f>
       <p46g>10</p46g>
       <p46h>10</p46h>
       <p46i>10</p46i>
       <p47a>10</p47a>
       <p47b>10</p47b>
       <p47c>10</p47c>
       <p47d>10</p47d>
       <p47e>10</p47e>
       <p47f>10</p47f>
       <p47g>10</p47g>
       <p47h>10</p47h>
       <p47i>10</p47i>
       <p48a>10</p48a>
       <p48b>10</p48b>
       <p48c>10</p48c>
       <p48d>10</p48d>
       <p48e>10</p48e>
       <p48f>10</p48f>
       <p48g>10</p48g>
       <p48h>10</p48h>
       <p48i>10</p48i>
       <p49a>10</p49a>
       <p49b>10</p49b>
       <p49c>10</p49c>
       <p49d>10</p49d>
       <p49e>10</p49e>
       <p49f>10</p49f>
       <p49g>10</p49g>
       <p49h>10</p49h>
       <p49i>10</p49i>
       <p50a>10</p50a>
       <p50b>10</p50b>
       <p50c>10</p50c>
       <p50d>10</p50d>
       <p50e>10</p50e>
       <p50f>10</p50f>
       <p50g>10</p50g>
       <p50h>10</p50h>
       <p50i>10</p50i>
       <p51a>10</p51a>
       <p51b>10</p51b>
       <p51c>10</p51c>
       <p51d>10</p51d>
       <p51e>10</p51e>
       <p51f>10</p51f>
       <p51g>10</p51g>
       <p51h>10</p51h>
       <p51i>10</p51i>
       <p52a>10</p52a>
       <p52b>10</p52b>
       <p52c>10</p52c>
       <p52d>10</p52d>
       <p52e>10</p52e>
       <p52f>10</p52f>
       <p52g>10</p52g>
       <p52h>10</p52h>
       <p52i>10</p52i>
       <p53a>10</p53a>
       <p53b>10</p53b>
       <p53c>10</p53c>
       <p53d>10</p53d>
       <p53e>10</p53e>
       <p53f>10</p53f>
       <p53g>10</p53g>
       <p53h>10</p53h>
       <p53i>10</p53i>
       <p54a>10</p54a>
       <p54b>10</p54b>
       <p54c>10</p54c>
       <p54d>10</p54d>
       <p54e>10</p54e>
       <p54f>10</p54f>
       <p54g>10</p54g>
       <p54h>10</p54h>
       <p54i>10</p54i>
       <p55a>10</p55a>
       <p55b>10</p55b>
       <p55c>10</p55c>
       <p55d>10</p55d>
       <p55e>10</p55e>
       <p55f>10</p55f>
       <p55g>10</p55g>
       <p55h>10</p55h>
       <p55i>10</p55i>
       <p56a>10</p56a>
       <p56b>10</p56b>
       <p56c>10</p56c>
       <p56d>10</p56d>
       <p56e>10</p56e>
       <p56f>10</p56f>
       <p56g>10</p56g>
       <p56h>10</p56h>
       <p56i>10</p56i>
       <p57a>10</p57a>
       <p57b>10</p57b>
       <p57c>10</p57c>
       <p57d>10</p57d>
       <p57e>10</p57e>
       <p57f>10</p57f>
       <p57g>10</p57g>
       <p57h>10</p57h>
       <p57i>10</p57i>
       <p58a>10</p58a>
       <p58b>10</p58b>
       <p58c>10</p58c>
       <p58d>10</p58d>
       <p58e>10</p58e>
       <p58f>10</p58f>
       <p58g>10</p58g>
       <p58h>10</p58h>
       <p58i>10</p58i>
       <p59a>10</p59a>
       <p59b>10</p59b>
       <p59c>10</p59c>
       <p59d>10</p59d>
       <p59e>10</p59e>
       <p59f>10</p59f>
       <p59g>10</p59g>
       <p59h>10</p59h>
       <p59i>10</p59i>
       <p60a>10</p60a>
       <p60b>10</p60b>
       <p60c>10</p60c>
       <p60d>10</p60d>
       <p60e>10</p60e>
       <p60f>10</p60f>
       <p60g>10</p60g>
       <p60h>10</p60h>
       <p60i>10</p60i>
       <p61>1</p61>
       <p65>10</p65>
       <p62>1</p62>
       <p66>10</p66>
       <p63>1</p63>
       <p67>10</p67>
       <p64>1</p64>
       <p68>10</p68>
       <p69>Jan</p69>
       <p70>Kowalski</p70>
       <p71>30-10-1990</p71>
       <p72>Jan</p72>
       <p73>Kowalski</p73>
       <p74>30-10-1990</p74>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>