Pola formularza

Formularz: UZ-M Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19433928</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1>
       <p3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_2>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_4>[nazwa pełna]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>[REGON]</p5_subfield_5>
       <p5_subfield_1>[nazwisko]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[imię]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[data urodzenia]</p5_subfield_3>
       <p5_1>[PESEL]</p5_1>
       <p6_subfield_0>[imię]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p6a_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6a_1>
       <p6a_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6a_2>
       <p7>[Wojewodztwo]</p7>
       <p8>[Wojewodztwo]</p8>
       <p9>[Gmina]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p15>[Poczta]</p15>
       <pD1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD1_1>
       <pD2>[pole wielowierszowe]</pD2>
       <pD1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD1_2>
       <pD3>[nazwaPelna]</pD3>
       <pD4>[Pole tekstowe]</pD4>
       <pD1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD1_3>
       <pD5>[nazwaPelna]</pD5>
       <pD6>[Pole tekstowe]</pD6>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p17_1>[Pole kwoty]</p17_1>
       <pE1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE1_1>
       <pE1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE1_2>
       <pE2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE2_1>
       <pE2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE2_2>
       <pE1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE1_3>
       <pE4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE4_1>
       <pE5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE5_1>
       <pE5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE5_2>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p18_1>[pole wielowierszowe]</p18_1>
       <p18_1_4>[pole wielowierszowe]</p18_1_4>
       <p20>[Data wypełnienia]</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UZ-M</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19433928</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p3_1>1</p3_1>
       <p3_2>1</p3_2>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>773461194</p5_subfield_5>
       <p5_subfield_1>Kowalski</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>Jan</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>30-10-1985</p5_subfield_3>
       <p5_1>23050608219</p5_1>
       <p6_subfield_0>Jan</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p6a_1>1</p6a_1>
       <p6a_2>1</p6a_2>
       <p7>wielkopolskie</p7>
       <p8>wielkopolskie</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <pD1_1>1</pD1_1>
       <pD2>to jest pole wielowierszowe</pD2>
       <pD1_2>1</pD1_2>
       <pD3>Pełna nazwa testowa</pD3>
       <pD4>test pola tekstowego</pD4>
       <pD1_3>1</pD1_3>
       <pD5>Pełna nazwa testowa</pD5>
       <pD6>test pola tekstowego</pD6>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p17_1>10</p17_1>
       <pE1_1>1</pE1_1>
       <pE1_2>1</pE1_2>
       <pE2_1>1</pE2_1>
       <pE2_2>1</pE2_2>
       <pE1_3>1</pE1_3>
       <pE4_1>1</pE4_1>
       <pE5_1>1</pE5_1>
       <pE5_2>1</pE5_2>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p18_1>to jest pole wielowierszowe</p18_1>
       <p18_1_4>to jest pole wielowierszowe</p18_1_4>
       <p20>30-10-2014</p20>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>