Pola formularza

Formularz: WDUK-D Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19438331</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <bu_1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</bu_1>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_2>[miejscowość]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[Pole tekstowe]</p1_5>
       <p1_6>[Pole tekstowe]</p1_6>
       <p2_1>[pierwszeImie]</p2_1>
       <p2_2>[nazwisko]</p2_2>
       <p2_3_1>[PESEL]</p2_3_1>
       <p2_3_3_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p2_3_3_subfield_1>
       <p2_3_3_subfield_0>[numer paszportu]</p2_3_3_subfield_0>
       <p2_4>[NIP]</p2_4>
       <p2_5>[KodKraju]</p2_5>
       <p2_6>[Miejscowosc]</p2_6>
       <p2_7>[Ulica]</p2_7>
       <p2_8>[NrDomu]</p2_8>
       <p2_9>[NrLokalu]</p2_9>
       <p2_10>[KodPocztowy]</p2_10>
       <p2_11_>[Wartość wyboru w polu p2_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_11_>
       <bu_2>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</bu_2>
       <p2_12>[KrajKor]</p2_12>
       <p2_13>[MiejscowoscKor]</p2_13>
       <p2_14>[UlicaKor]</p2_14>
       <p2_15>[NrDomuKor]</p2_15>
       <p2_16>[NrLokaluKor]</p2_16>
       <p2_17>[KodPocztowyKor]</p2_17>
       <p2_18_>[Wartość wyboru w polu p2_18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_18_>
       <p2_19>[Mail]</p2_19>
       <p2_20_>[Wartość wyboru w polu p2_20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_20_>
       <p2_21>[pierwszeImie]</p2_21>
       <p2_22>[nazwisko]</p2_22>
       <p2_23>[KodKraju]</p2_23>
       <p2_24>[Miejscowosc]</p2_24>
       <p2_25>[Ulica]</p2_25>
       <p2_26>[NrDomu]</p2_26>
       <p2_27>[NrLokalu]</p2_27>
       <p2_28>[KodPocztowy]</p2_28>
       <p2_29_>[Wartość wyboru w polu p2_29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_29_>
       <bu_3>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</bu_3>
       <p2_30>[KrajKor]</p2_30>
       <p2_31>[MiejscowoscKor]</p2_31>
       <p2_32>[UlicaKor]</p2_32>
       <p2_33>[NrDomuKor]</p2_33>
       <p2_34>[NrLokaluKor]</p2_34>
       <p2_35>[KodPocztowyKor]</p2_35>
       <p2_36_>[Wartość wyboru w polu p2_36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_36_>
       <p2_37>[pierwszeImie]</p2_37>
       <p2_38>[nazwisko]</p2_38>
       <p2_39>[KodKraju]</p2_39>
       <p2_40>[Miejscowosc]</p2_40>
       <p2_41>[Ulica]</p2_41>
       <p2_42>[NrDomu]</p2_42>
       <p2_43>[NrLokalu]</p2_43>
       <p2_44>[KodPocztowy]</p2_44>
       <p2_45_>[Wartość wyboru w polu p2_45. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_45_>
       <bu_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</bu_4>
       <p2_46>[KrajKor]</p2_46>
       <p2_47>[MiejscowoscKor]</p2_47>
       <p2_48>[UlicaKor]</p2_48>
       <p2_49>[NrDomuKor]</p2_49>
       <p2_50>[NrLokaluKor]</p2_50>
       <p2_51>[KodPocztowyKor]</p2_51>
       <p3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1>
       <p3_3_>[Wartość wyboru w polu p3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_3_>
       <p4_1_1_1>[Pole tekstowe]</p4_1_1_1>
       <p4_1_1_2>[Pole tekstowe]</p4_1_1_2>
       <p4_1_1_3>[data]</p4_1_1_3>
       <p4_1_1_4>[Pole kwoty]</p4_1_1_4>
       <p4_1_1_5>[Pole tekstowe]</p4_1_1_5>
       <p4_1_2_1>[Pole tekstowe]</p4_1_2_1>
       <p4_1_2_2>[Pole tekstowe]</p4_1_2_2>
       <p4_1_2_3>[data]</p4_1_2_3>
       <p4_1_2_4>[Pole kwoty]</p4_1_2_4>
       <p4_1_2_5>[Pole tekstowe]</p4_1_2_5>
       <p4_1_3_1>[Pole tekstowe]</p4_1_3_1>
       <p4_1_3_2>[Pole tekstowe]</p4_1_3_2>
       <p4_1_3_3>[data]</p4_1_3_3>
       <p4_1_3_4>[Pole kwoty]</p4_1_3_4>
       <p4_1_3_5>[Pole tekstowe]</p4_1_3_5>
       <p4_1_4_1>[Pole tekstowe]</p4_1_4_1>
       <p4_1_4_2>[Pole tekstowe]</p4_1_4_2>
       <p4_1_4_3>[data]</p4_1_4_3>
       <p4_1_4_4>[Pole kwoty]</p4_1_4_4>
       <p4_1_4_5>[Pole tekstowe]</p4_1_4_5>
       <p4_1_5_1_1>[Lista walut]</p4_1_5_1_1>
       <p4_1_5_1_2>[Pole kwoty]</p4_1_5_1_2>
       <p4_1_5_1_3>[Pole tekstowe]</p4_1_5_1_3>
       <p4_1_5_2_1>[Lista walut]</p4_1_5_2_1>
       <p4_1_5_2_2>[Pole kwoty]</p4_1_5_2_2>
       <p4_1_5_2_3>[Pole tekstowe]</p4_1_5_2_3>
       <p4_1_5_3_1>[Lista walut]</p4_1_5_3_1>
       <p4_1_5_3_2>[Pole kwoty]</p4_1_5_3_2>
       <p4_1_5_3_3>[Pole tekstowe]</p4_1_5_3_3>
       <p4_2_1_1>[bank]</p4_2_1_1>
       <p4_2_1_2>[Pole tekstowe]</p4_2_1_2>
       <p4_2_1_3>[Lista walut]</p4_2_1_3>
       <p4_2_1_4>[Pole kwoty]</p4_2_1_4>
       <p4_2_1_5>[data]</p4_2_1_5>
       <p4_2_2_1>[bank]</p4_2_2_1>
       <p4_2_2_2>[Pole tekstowe]</p4_2_2_2>
       <p4_2_2_3>[Lista walut]</p4_2_2_3>
       <p4_2_2_4>[Pole kwoty]</p4_2_2_4>
       <p4_2_2_5>[data]</p4_2_2_5>
       <p4_2_3_1>[bank]</p4_2_3_1>
       <p4_2_3_3>[Lista walut]</p4_2_3_3>
       <p4_2_3_4>[Pole kwoty]</p4_2_3_4>
       <p4_2_3_5>[data]</p4_2_3_5>
       <p4_2_4_1>[bank]</p4_2_4_1>
       <p4_2_4_3>[Lista walut]</p4_2_4_3>
       <p4_2_4_4>[Pole kwoty]</p4_2_4_4>
       <p4_2_4_5>[data]</p4_2_4_5>
       <p4_2_5_1>[bank]</p4_2_5_1>
       <p4_2_5_3>[Lista walut]</p4_2_5_3>
       <p4_2_5_4>[Pole kwoty]</p4_2_5_4>
       <p4_2_5_5>[data]</p4_2_5_5>
       <p4_3_1_1>[pole wielowierszowe]</p4_3_1_1>
       <p4_3_1_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p4_3_1_2_subfield_0>
       <p4_3_1_2_subfield_1>[miejscowość]</p4_3_1_2_subfield_1>
       <p4_3_1_2_subfield_2>[ulica]</p4_3_1_2_subfield_2>
       <p4_3_1_2_subfield_3>[nr domu]</p4_3_1_2_subfield_3>
       <p4_3_1_2_subfield_4>[nr lokalu]</p4_3_1_2_subfield_4>
       <p4_3_1_3>[Lista walut]</p4_3_1_3>
       <p4_3_1_4>[Pole kwoty]</p4_3_1_4>
       <p4_3_1_5>[data]</p4_3_1_5>
       <p4_3_2_1>[pole wielowierszowe]</p4_3_2_1>
       <p4_3_2_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p4_3_2_2_subfield_0>
       <p4_3_2_2_subfield_1>[miejscowość]</p4_3_2_2_subfield_1>
       <p4_3_2_2_subfield_2>[ulica]</p4_3_2_2_subfield_2>
       <p4_3_2_2_subfield_3>[nr domu]</p4_3_2_2_subfield_3>
       <p4_3_2_2_subfield_4>[nr lokalu]</p4_3_2_2_subfield_4>
       <p4_3_2_3>[Lista walut]</p4_3_2_3>
       <p4_3_2_4>[Pole kwoty]</p4_3_2_4>
       <p4_3_2_5>[data]</p4_3_2_5>
       <p4_3_3_1>[pole wielowierszowe]</p4_3_3_1>
       <p4_3_3_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p4_3_3_2_subfield_0>
       <p4_3_3_2_subfield_1>[miejscowość]</p4_3_3_2_subfield_1>
       <p4_3_3_2_subfield_2>[ulica]</p4_3_3_2_subfield_2>
       <p4_3_3_2_subfield_3>[nr domu]</p4_3_3_2_subfield_3>
       <p4_3_3_2_subfield_4>[nr lokalu]</p4_3_3_2_subfield_4>
       <p4_3_3_3>[Lista walut]</p4_3_3_3>
       <p4_3_3_4>[Pole kwoty]</p4_3_3_4>
       <p4_3_3_5>[data]</p4_3_3_5>
       <p4_3_4_1>[pole wielowierszowe]</p4_3_4_1>
       <p4_3_4_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p4_3_4_2_subfield_0>
       <p4_3_4_2_subfield_1>[miejscowość]</p4_3_4_2_subfield_1>
       <p4_3_4_2_subfield_2>[ulica]</p4_3_4_2_subfield_2>
       <p4_3_4_2_subfield_3>[nr domu]</p4_3_4_2_subfield_3>
       <p4_3_4_2_subfield_4>[nr lokalu]</p4_3_4_2_subfield_4>
       <p4_3_4_3>[Lista walut]</p4_3_4_3>
       <p4_3_4_4>[Pole kwoty]</p4_3_4_4>
       <p4_3_4_5>[data]</p4_3_4_5>
       <p4_3_5_1>[pole wielowierszowe]</p4_3_5_1>
       <p4_3_5_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p4_3_5_2_subfield_0>
       <p4_3_5_2_subfield_1>[miejscowość]</p4_3_5_2_subfield_1>
       <p4_3_5_2_subfield_2>[ulica]</p4_3_5_2_subfield_2>
       <p4_3_5_2_subfield_3>[nr domu]</p4_3_5_2_subfield_3>
       <p4_3_5_2_subfield_4>[nr lokalu]</p4_3_5_2_subfield_4>
       <p4_3_5_3>[Lista walut]</p4_3_5_3>
       <p4_3_5_4>[Pole kwoty]</p4_3_5_4>
       <p4_3_5_5>[data]</p4_3_5_5>
       <p5_1_1>[pole wielowierszowe]</p5_1_1>
       <p5_1_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p5_1_2_subfield_0>
       <p5_1_2_subfield_1>[miejscowość]</p5_1_2_subfield_1>
       <p5_1_2_subfield_2>[ulica]</p5_1_2_subfield_2>
       <p5_1_2_subfield_3>[nr domu]</p5_1_2_subfield_3>
       <p5_1_2_subfield_4>[nr lokalu]</p5_1_2_subfield_4>
       <p5_1_3>[Pole kwoty]</p5_1_3>
       <p5_1_5>[Lista walut]</p5_1_5>
       <p5_1_4>[data]</p5_1_4>
       <p5_2_1>[pole wielowierszowe]</p5_2_1>
       <p5_2_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p5_2_2_subfield_0>
       <p5_2_2_subfield_1>[miejscowość]</p5_2_2_subfield_1>
       <p5_2_2_subfield_2>[ulica]</p5_2_2_subfield_2>
       <p5_2_2_subfield_3>[nr domu]</p5_2_2_subfield_3>
       <p5_2_2_subfield_4>[nr lokalu]</p5_2_2_subfield_4>
       <p5_2_3>[Pole kwoty]</p5_2_3>
       <p5_2_5>[Lista walut]</p5_2_5>
       <p5_2_4>[data]</p5_2_4>
       <p5_3_1>[pole wielowierszowe]</p5_3_1>
       <p5_3_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p5_3_2_subfield_0>
       <p5_3_2_subfield_1>[miejscowość]</p5_3_2_subfield_1>
       <p5_3_2_subfield_2>[ulica]</p5_3_2_subfield_2>
       <p5_3_2_subfield_3>[nr domu]</p5_3_2_subfield_3>
       <p5_3_2_subfield_4>[nr lokalu]</p5_3_2_subfield_4>
       <p5_3_3>[Pole kwoty]</p5_3_3>
       <p5_3_5>[Lista walut]</p5_3_5>
       <p5_3_4>[data]</p5_3_4>
       <p5_4_1>[pole wielowierszowe]</p5_4_1>
       <p5_4_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p5_4_2_subfield_0>
       <p5_4_2_subfield_1>[miejscowość]</p5_4_2_subfield_1>
       <p5_4_2_subfield_2>[ulica]</p5_4_2_subfield_2>
       <p5_4_2_subfield_3>[nr domu]</p5_4_2_subfield_3>
       <p5_4_2_subfield_4>[nr lokalu]</p5_4_2_subfield_4>
       <p5_4_3>[Pole kwoty]</p5_4_3>
       <p5_4_5>[Lista walut]</p5_4_5>
       <p5_4_4>[data]</p5_4_4>
       <p5_5_1>[pole wielowierszowe]</p5_5_1>
       <p5_5_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p5_5_2_subfield_0>
       <p5_5_2_subfield_1>[miejscowość]</p5_5_2_subfield_1>
       <p5_5_2_subfield_2>[ulica]</p5_5_2_subfield_2>
       <p5_5_2_subfield_3>[nr domu]</p5_5_2_subfield_3>
       <p5_5_2_subfield_4>[nr lokalu]</p5_5_2_subfield_4>
       <p5_5_3>[Pole kwoty]</p5_5_3>
       <p5_5_5>[Lista walut]</p5_5_5>
       <p5_5_4>[data]</p5_5_4>
       <p5a>[Pole tekstowe]</p5a>
       <p5b>[pole wielowierszowe]</p5b>
       <p5c_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p5c_subfield_0>
       <p5c_subfield_1>[miejscowość]</p5c_subfield_1>
       <p5c_subfield_2>[ulica]</p5c_subfield_2>
       <p5c_subfield_3>[nr domu]</p5c_subfield_3>
       <p5c_subfield_4>[nr lokalu]</p5c_subfield_4>
       <p5d>[Pole kwoty]</p5d>
       <p5f>[Lista walut]</p5f>
       <p5e>[data]</p5e>
       <rect1111>[Pole powtarzalne]</rect1111>
       <rect1497>[Pole podziału sekcji]</rect1497>
       <p6_1_1>[pole wielowierszowe]</p6_1_1>
       <p6_1_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p6_1_2_subfield_0>
       <p6_1_2_subfield_1>[miejscowość]</p6_1_2_subfield_1>
       <p6_1_2_subfield_2>[ulica]</p6_1_2_subfield_2>
       <p6_1_2_subfield_3>[nr domu]</p6_1_2_subfield_3>
       <p6_1_2_subfield_4>[nr lokalu]</p6_1_2_subfield_4>
       <p6_1_3>[Pole kwoty]</p6_1_3>
       <p6_1_6>[Lista walut]</p6_1_6>
       <p6_1_4>[data]</p6_1_4>
       <p6_1_5>[Pole tekstowe]</p6_1_5>
       <p6_2_1>[pole wielowierszowe]</p6_2_1>
       <p6_2_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p6_2_2_subfield_0>
       <p6_2_2_subfield_1>[miejscowość]</p6_2_2_subfield_1>
       <p6_2_2_subfield_2>[ulica]</p6_2_2_subfield_2>
       <p6_2_2_subfield_3>[nr domu]</p6_2_2_subfield_3>
       <p6_2_2_subfield_4>[nr lokalu]</p6_2_2_subfield_4>
       <p6_2_3>[Pole kwoty]</p6_2_3>
       <p6_2_6>[Lista walut]</p6_2_6>
       <p6_2_4>[data]</p6_2_4>
       <p6_2_5>[Pole tekstowe]</p6_2_5>
       <p6_3_1>[pole wielowierszowe]</p6_3_1>
       <p6_3_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p6_3_2_subfield_0>
       <p6_3_2_subfield_1>[miejscowość]</p6_3_2_subfield_1>
       <p6_3_2_subfield_2>[ulica]</p6_3_2_subfield_2>
       <p6_3_2_subfield_3>[nr domu]</p6_3_2_subfield_3>
       <p6_3_2_subfield_4>[nr lokalu]</p6_3_2_subfield_4>
       <p6_3_3>[Pole kwoty]</p6_3_3>
       <p6_3_6>[Lista walut]</p6_3_6>
       <p6_3_4>[data]</p6_3_4>
       <p6_3_5>[Pole tekstowe]</p6_3_5>
       <p6_4_1>[pole wielowierszowe]</p6_4_1>
       <p6_4_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p6_4_2_subfield_0>
       <p6_4_2_subfield_1>[miejscowość]</p6_4_2_subfield_1>
       <p6_4_2_subfield_2>[ulica]</p6_4_2_subfield_2>
       <p6_4_2_subfield_3>[nr domu]</p6_4_2_subfield_3>
       <p6_4_2_subfield_4>[nr lokalu]</p6_4_2_subfield_4>
       <p6_4_3>[Pole kwoty]</p6_4_3>
       <p6_4_6>[Lista walut]</p6_4_6>
       <p6_4_4>[data]</p6_4_4>
       <p6_4_5>[Pole tekstowe]</p6_4_5>
       <p6_5_1>[pole wielowierszowe]</p6_5_1>
       <p6_5_2_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p6_5_2_subfield_0>
       <p6_5_2_subfield_1>[miejscowość]</p6_5_2_subfield_1>
       <p6_5_2_subfield_2>[ulica]</p6_5_2_subfield_2>
       <p6_5_2_subfield_3>[nr domu]</p6_5_2_subfield_3>
       <p6_5_2_subfield_4>[nr lokalu]</p6_5_2_subfield_4>
       <p6_5_3>[Pole kwoty]</p6_5_3>
       <p6_5_6>[Lista walut]</p6_5_6>
       <p6_5_4>[data]</p6_5_4>
       <p6_5_5>[Pole tekstowe]</p6_5_5>
       <rect1497_4>[Pole podziału sekcji]</rect1497_4>
       <p7_1_1>[Pole tekstowe]</p7_1_1>
       <p7_1_2>[Pole kwoty]</p7_1_2>
       <p7_1_3>[Pole tekstowe]</p7_1_3>
       <p7_1_4>[Pole tekstowe]</p7_1_4>
       <p7_2_1>[Pole tekstowe]</p7_2_1>
       <p7_2_2>[Pole kwoty]</p7_2_2>
       <p7_2_3>[Pole tekstowe]</p7_2_3>
       <p7_2_4>[Pole tekstowe]</p7_2_4>
       <p7_3_1>[Pole tekstowe]</p7_3_1>
       <p7_3_2>[Pole kwoty]</p7_3_2>
       <p7_3_3>[Pole tekstowe]</p7_3_3>
       <p7_3_4>[Pole tekstowe]</p7_3_4>
       <p7_4_1>[Pole tekstowe]</p7_4_1>
       <p7_4_2>[Pole kwoty]</p7_4_2>
       <p7_4_3>[Pole tekstowe]</p7_4_3>
       <p7_4_4>[Pole tekstowe]</p7_4_4>
       <p7_5_1>[Pole tekstowe]</p7_5_1>
       <p7_5_2>[Pole kwoty]</p7_5_2>
       <p7_5_3>[Pole tekstowe]</p7_5_3>
       <p7_5_4>[Pole tekstowe]</p7_5_4>
       <rect1492>[Koniec strony]</rect1492>
       <p8_1_1>[Pole tekstowe]</p8_1_1>
       <p8_1_2>[Pole kwoty]</p8_1_2>
       <p8_1_3>[Pole tekstowe]</p8_1_3>
       <p8_2_1>[Pole tekstowe]</p8_2_1>
       <p8_2_2>[Pole kwoty]</p8_2_2>
       <p8_2_3>[Pole tekstowe]</p8_2_3>
       <p8_3_1>[Pole tekstowe]</p8_3_1>
       <p8_3_2>[Pole kwoty]</p8_3_2>
       <p8_3_3>[Pole tekstowe]</p8_3_3>
       <p8_4_1>[Pole tekstowe]</p8_4_1>
       <p8_4_2>[Pole kwoty]</p8_4_2>
       <p8_4_3>[Pole tekstowe]</p8_4_3>
       <p8_5_1>[Pole tekstowe]</p8_5_1>
       <p8_5_2>[Pole kwoty]</p8_5_2>
       <p8_5_3>[Pole tekstowe]</p8_5_3>
       <p9_1_1>[Pole tekstowe]</p9_1_1>
       <p9_1_2>[Pole tekstowe]</p9_1_2>
       <p9_1_3>[Pole tekstowe]</p9_1_3>
       <p9_2_1>[Pole tekstowe]</p9_2_1>
       <p9_2_3>[Pole tekstowe]</p9_2_3>
       <p9_3_1>[Pole tekstowe]</p9_3_1>
       <p9_3_3>[Pole tekstowe]</p9_3_3>
       <p9_4_1>[Pole tekstowe]</p9_4_1>
       <p9_4_3>[Pole tekstowe]</p9_4_3>
       <p9_5_1>[Pole tekstowe]</p9_5_1>
       <p9_5_3>[Pole tekstowe]</p9_5_3>
       <p10_1_1>[Pole tekstowe]</p10_1_1>
       <p10_1_3>[Pole tekstowe]</p10_1_3>
       <p10_2_1>[Pole tekstowe]</p10_2_1>
       <p10_2_3>[Pole tekstowe]</p10_2_3>
       <p10_3_1>[Pole tekstowe]</p10_3_1>
       <p10_3_3>[Pole tekstowe]</p10_3_3>
       <p10_4_1>[Pole tekstowe]</p10_4_1>
       <p10_4_3>[Pole tekstowe]</p10_4_3>
       <p10_5_1>[Pole tekstowe]</p10_5_1>
       <p10_5_3>[Pole tekstowe]</p10_5_3>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12_1>[Pole tekstowe]</p12_1>
       <p12_2>[Pole tekstowe]</p12_2>
       <p12_3>[Pole tekstowe]</p12_3>
       <p12_4>[Pole tekstowe]</p12_4>
       <p12_5>[Pole tekstowe]</p12_5>
       <p12_6>[Pole tekstowe]</p12_6>
       <p12_7>[Pole tekstowe]</p12_7>
       <p12_8>[Pole tekstowe]</p12_8>
       <p12_9>[Pole tekstowe]</p12_9>
       <p12_10>[Pole tekstowe]</p12_10>
       <p13_1>[Pole tekstowe]</p13_1>
       <p13_2>[Pole tekstowe]</p13_2>
       <p13_3>[Pole tekstowe]</p13_3>
       <p13_4>[Pole tekstowe]</p13_4>
       <p13_5>[Pole tekstowe]</p13_5>
       <p15_subfield_0>[imię]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[nazwisko]</p15_subfield_1>
       <p16>[Data wypełnienia]</p16>
       <p17>[Telefon]</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WDUK-D</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19438331</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <bu_1></bu_1>
       <p1_1_subfield_0>27700</p1_1_subfield_0>
       <p1_2>Poznań</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5>test pola tekstowego</p1_5>
       <p1_6>test pola tekstowego</p1_6>
       <p2_1>Jan</p2_1>
       <p2_2>Kowalski</p2_2>
       <p2_3_1>23050608219</p2_3_1>
       <p2_3_3_subfield_1>ACN285956</p2_3_3_subfield_1>
       <p2_3_3_subfield_0>DI3148049</p2_3_3_subfield_0>
       <p2_4>8875155741</p2_4>
       <p2_5>PL</p2_5>
       <p2_6>Poznań</p2_6>
       <p2_7>Strzelecka</p2_7>
       <p2_8>1</p2_8>
       <p2_9>1</p2_9>
       <p2_10>61-155</p2_10>
       <p2_11_>1</p2_11_>
       <bu_2></bu_2>
       <p2_12>PL</p2_12>
       <p2_13>Poznań</p2_13>
       <p2_14>Półwiejska</p2_14>
       <p2_15>1</p2_15>
       <p2_16>1</p2_16>
       <p2_17>61-155</p2_17>
       <p2_18_>1</p2_18_>
       <p2_19>test@test.pl</p2_19>
       <p2_20_>1</p2_20_>
       <p2_21>Jan</p2_21>
       <p2_22>Kowalski</p2_22>
       <p2_23>PL</p2_23>
       <p2_24>Poznań</p2_24>
       <p2_25>Strzelecka</p2_25>
       <p2_26>1</p2_26>
       <p2_27>1</p2_27>
       <p2_28>61-155</p2_28>
       <p2_29_>1</p2_29_>
       <bu_3></bu_3>
       <p2_30>PL</p2_30>
       <p2_31>Poznań</p2_31>
       <p2_32>Półwiejska</p2_32>
       <p2_33>1</p2_33>
       <p2_34>1</p2_34>
       <p2_35>61-155</p2_35>
       <p2_36_>1</p2_36_>
       <p2_37>Jan</p2_37>
       <p2_38>Kowalski</p2_38>
       <p2_39>PL</p2_39>
       <p2_40>Poznań</p2_40>
       <p2_41>Strzelecka</p2_41>
       <p2_42>1</p2_42>
       <p2_43>1</p2_43>
       <p2_44>61-155</p2_44>
       <p2_45_>1</p2_45_>
       <bu_4></bu_4>
       <p2_46>PL</p2_46>
       <p2_47>Poznań</p2_47>
       <p2_48>Półwiejska</p2_48>
       <p2_49>1</p2_49>
       <p2_50>1</p2_50>
       <p2_51>61-155</p2_51>
       <p3_1>1</p3_1>
       <p3_3_>1</p3_3_>
       <p4_1_1_1>test pola tekstowego</p4_1_1_1>
       <p4_1_1_2>test pola tekstowego</p4_1_1_2>
       <p4_1_1_3>30-10-1990</p4_1_1_3>
       <p4_1_1_4>10</p4_1_1_4>
       <p4_1_1_5>test pola tekstowego</p4_1_1_5>
       <p4_1_2_1>test pola tekstowego</p4_1_2_1>
       <p4_1_2_2>test pola tekstowego</p4_1_2_2>
       <p4_1_2_3>30-10-1990</p4_1_2_3>
       <p4_1_2_4>10</p4_1_2_4>
       <p4_1_2_5>test pola tekstowego</p4_1_2_5>
       <p4_1_3_1>test pola tekstowego</p4_1_3_1>
       <p4_1_3_2>test pola tekstowego</p4_1_3_2>
       <p4_1_3_3>30-10-1990</p4_1_3_3>
       <p4_1_3_4>10</p4_1_3_4>
       <p4_1_3_5>test pola tekstowego</p4_1_3_5>
       <p4_1_4_1>test pola tekstowego</p4_1_4_1>
       <p4_1_4_2>test pola tekstowego</p4_1_4_2>
       <p4_1_4_3>30-10-1990</p4_1_4_3>
       <p4_1_4_4>10</p4_1_4_4>
       <p4_1_4_5>test pola tekstowego</p4_1_4_5>
       <p4_1_5_1_1></p4_1_5_1_1>
       <p4_1_5_1_2>10</p4_1_5_1_2>
       <p4_1_5_1_3>test pola tekstowego</p4_1_5_1_3>
       <p4_1_5_2_1></p4_1_5_2_1>
       <p4_1_5_2_2>10</p4_1_5_2_2>
       <p4_1_5_2_3>test pola tekstowego</p4_1_5_2_3>
       <p4_1_5_3_1></p4_1_5_3_1>
       <p4_1_5_3_2>10</p4_1_5_3_2>
       <p4_1_5_3_3>test pola tekstowego</p4_1_5_3_3>
       <p4_2_1_1></p4_2_1_1>
       <p4_2_1_2>test pola tekstowego</p4_2_1_2>
       <p4_2_1_3></p4_2_1_3>
       <p4_2_1_4>10</p4_2_1_4>
       <p4_2_1_5>30-10-1990</p4_2_1_5>
       <p4_2_2_1></p4_2_2_1>
       <p4_2_2_2>test pola tekstowego</p4_2_2_2>
       <p4_2_2_3></p4_2_2_3>
       <p4_2_2_4>10</p4_2_2_4>
       <p4_2_2_5>30-10-1990</p4_2_2_5>
       <p4_2_3_1></p4_2_3_1>
       <p4_2_3_3></p4_2_3_3>
       <p4_2_3_4>10</p4_2_3_4>
       <p4_2_3_5>30-10-1990</p4_2_3_5>
       <p4_2_4_1></p4_2_4_1>
       <p4_2_4_3></p4_2_4_3>
       <p4_2_4_4>10</p4_2_4_4>
       <p4_2_4_5>30-10-1990</p4_2_4_5>
       <p4_2_5_1></p4_2_5_1>
       <p4_2_5_3></p4_2_5_3>
       <p4_2_5_4>10</p4_2_5_4>
       <p4_2_5_5>30-10-1990</p4_2_5_5>
       <p4_3_1_1>to jest pole wielowierszowe</p4_3_1_1>
       <p4_3_1_2_subfield_0>61-155</p4_3_1_2_subfield_0>
       <p4_3_1_2_subfield_1>Poznań</p4_3_1_2_subfield_1>
       <p4_3_1_2_subfield_2>Strzelecka</p4_3_1_2_subfield_2>
       <p4_3_1_2_subfield_3>1</p4_3_1_2_subfield_3>
       <p4_3_1_2_subfield_4>1</p4_3_1_2_subfield_4>
       <p4_3_1_3></p4_3_1_3>
       <p4_3_1_4>10</p4_3_1_4>
       <p4_3_1_5>30-10-1990</p4_3_1_5>
       <p4_3_2_1>to jest pole wielowierszowe</p4_3_2_1>
       <p4_3_2_2_subfield_0>61-155</p4_3_2_2_subfield_0>
       <p4_3_2_2_subfield_1>Poznań</p4_3_2_2_subfield_1>
       <p4_3_2_2_subfield_2>Strzelecka</p4_3_2_2_subfield_2>
       <p4_3_2_2_subfield_3>1</p4_3_2_2_subfield_3>
       <p4_3_2_2_subfield_4>1</p4_3_2_2_subfield_4>
       <p4_3_2_3></p4_3_2_3>
       <p4_3_2_4>10</p4_3_2_4>
       <p4_3_2_5>30-10-1990</p4_3_2_5>
       <p4_3_3_1>to jest pole wielowierszowe</p4_3_3_1>
       <p4_3_3_2_subfield_0>61-155</p4_3_3_2_subfield_0>
       <p4_3_3_2_subfield_1>Poznań</p4_3_3_2_subfield_1>
       <p4_3_3_2_subfield_2>Strzelecka</p4_3_3_2_subfield_2>
       <p4_3_3_2_subfield_3>1</p4_3_3_2_subfield_3>
       <p4_3_3_2_subfield_4>1</p4_3_3_2_subfield_4>
       <p4_3_3_3></p4_3_3_3>
       <p4_3_3_4>10</p4_3_3_4>
       <p4_3_3_5>30-10-1990</p4_3_3_5>
       <p4_3_4_1>to jest pole wielowierszowe</p4_3_4_1>
       <p4_3_4_2_subfield_0>61-155</p4_3_4_2_subfield_0>
       <p4_3_4_2_subfield_1>Poznań</p4_3_4_2_subfield_1>
       <p4_3_4_2_subfield_2>Strzelecka</p4_3_4_2_subfield_2>
       <p4_3_4_2_subfield_3>1</p4_3_4_2_subfield_3>
       <p4_3_4_2_subfield_4>1</p4_3_4_2_subfield_4>
       <p4_3_4_3></p4_3_4_3>
       <p4_3_4_4>10</p4_3_4_4>
       <p4_3_4_5>30-10-1990</p4_3_4_5>
       <p4_3_5_1>to jest pole wielowierszowe</p4_3_5_1>
       <p4_3_5_2_subfield_0>61-155</p4_3_5_2_subfield_0>
       <p4_3_5_2_subfield_1>Poznań</p4_3_5_2_subfield_1>
       <p4_3_5_2_subfield_2>Strzelecka</p4_3_5_2_subfield_2>
       <p4_3_5_2_subfield_3>1</p4_3_5_2_subfield_3>
       <p4_3_5_2_subfield_4>1</p4_3_5_2_subfield_4>
       <p4_3_5_3></p4_3_5_3>
       <p4_3_5_4>10</p4_3_5_4>
       <p4_3_5_5>30-10-1990</p4_3_5_5>
       <p5_1_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1_1>
       <p5_1_2_subfield_0>61-155</p5_1_2_subfield_0>
       <p5_1_2_subfield_1>Poznań</p5_1_2_subfield_1>
       <p5_1_2_subfield_2>Strzelecka</p5_1_2_subfield_2>
       <p5_1_2_subfield_3>1</p5_1_2_subfield_3>
       <p5_1_2_subfield_4>1</p5_1_2_subfield_4>
       <p5_1_3>10</p5_1_3>
       <p5_1_5></p5_1_5>
       <p5_1_4>30-10-1990</p5_1_4>
       <p5_2_1>to jest pole wielowierszowe</p5_2_1>
       <p5_2_2_subfield_0>61-155</p5_2_2_subfield_0>
       <p5_2_2_subfield_1>Poznań</p5_2_2_subfield_1>
       <p5_2_2_subfield_2>Strzelecka</p5_2_2_subfield_2>
       <p5_2_2_subfield_3>1</p5_2_2_subfield_3>
       <p5_2_2_subfield_4>1</p5_2_2_subfield_4>
       <p5_2_3>10</p5_2_3>
       <p5_2_5></p5_2_5>
       <p5_2_4>30-10-1990</p5_2_4>
       <p5_3_1>to jest pole wielowierszowe</p5_3_1>
       <p5_3_2_subfield_0>61-155</p5_3_2_subfield_0>
       <p5_3_2_subfield_1>Poznań</p5_3_2_subfield_1>
       <p5_3_2_subfield_2>Strzelecka</p5_3_2_subfield_2>
       <p5_3_2_subfield_3>1</p5_3_2_subfield_3>
       <p5_3_2_subfield_4>1</p5_3_2_subfield_4>
       <p5_3_3>10</p5_3_3>
       <p5_3_5></p5_3_5>
       <p5_3_4>30-10-1990</p5_3_4>
       <p5_4_1>to jest pole wielowierszowe</p5_4_1>
       <p5_4_2_subfield_0>61-155</p5_4_2_subfield_0>
       <p5_4_2_subfield_1>Poznań</p5_4_2_subfield_1>
       <p5_4_2_subfield_2>Strzelecka</p5_4_2_subfield_2>
       <p5_4_2_subfield_3>1</p5_4_2_subfield_3>
       <p5_4_2_subfield_4>1</p5_4_2_subfield_4>
       <p5_4_3>10</p5_4_3>
       <p5_4_5></p5_4_5>
       <p5_4_4>30-10-1990</p5_4_4>
       <p5_5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_5_1>
       <p5_5_2_subfield_0>61-155</p5_5_2_subfield_0>
       <p5_5_2_subfield_1>Poznań</p5_5_2_subfield_1>
       <p5_5_2_subfield_2>Strzelecka</p5_5_2_subfield_2>
       <p5_5_2_subfield_3>1</p5_5_2_subfield_3>
       <p5_5_2_subfield_4>1</p5_5_2_subfield_4>
       <p5_5_3>10</p5_5_3>
       <p5_5_5></p5_5_5>
       <p5_5_4>30-10-1990</p5_5_4>
       <p5a>test pola tekstowego</p5a>
       <p5b>to jest pole wielowierszowe</p5b>
       <p5c_subfield_0>61-155</p5c_subfield_0>
       <p5c_subfield_1>Poznań</p5c_subfield_1>
       <p5c_subfield_2>Strzelecka</p5c_subfield_2>
       <p5c_subfield_3>1</p5c_subfield_3>
       <p5c_subfield_4>1</p5c_subfield_4>
       <p5d>10</p5d>
       <p5f></p5f>
       <p5e>30-10-1990</p5e>
       <rect1111></rect1111>
       <rect1497></rect1497>
       <p6_1_1>to jest pole wielowierszowe</p6_1_1>
       <p6_1_2_subfield_0>61-155</p6_1_2_subfield_0>
       <p6_1_2_subfield_1>Poznań</p6_1_2_subfield_1>
       <p6_1_2_subfield_2>Strzelecka</p6_1_2_subfield_2>
       <p6_1_2_subfield_3>1</p6_1_2_subfield_3>
       <p6_1_2_subfield_4>1</p6_1_2_subfield_4>
       <p6_1_3>10</p6_1_3>
       <p6_1_6></p6_1_6>
       <p6_1_4>30-10-1990</p6_1_4>
       <p6_1_5>test pola tekstowego</p6_1_5>
       <p6_2_1>to jest pole wielowierszowe</p6_2_1>
       <p6_2_2_subfield_0>61-155</p6_2_2_subfield_0>
       <p6_2_2_subfield_1>Poznań</p6_2_2_subfield_1>
       <p6_2_2_subfield_2>Strzelecka</p6_2_2_subfield_2>
       <p6_2_2_subfield_3>1</p6_2_2_subfield_3>
       <p6_2_2_subfield_4>1</p6_2_2_subfield_4>
       <p6_2_3>10</p6_2_3>
       <p6_2_6></p6_2_6>
       <p6_2_4>30-10-1990</p6_2_4>
       <p6_2_5>test pola tekstowego</p6_2_5>
       <p6_3_1>to jest pole wielowierszowe</p6_3_1>
       <p6_3_2_subfield_0>61-155</p6_3_2_subfield_0>
       <p6_3_2_subfield_1>Poznań</p6_3_2_subfield_1>
       <p6_3_2_subfield_2>Strzelecka</p6_3_2_subfield_2>
       <p6_3_2_subfield_3>1</p6_3_2_subfield_3>
       <p6_3_2_subfield_4>1</p6_3_2_subfield_4>
       <p6_3_3>10</p6_3_3>
       <p6_3_6></p6_3_6>
       <p6_3_4>30-10-1990</p6_3_4>
       <p6_3_5>test pola tekstowego</p6_3_5>
       <p6_4_1>to jest pole wielowierszowe</p6_4_1>
       <p6_4_2_subfield_0>61-155</p6_4_2_subfield_0>
       <p6_4_2_subfield_1>Poznań</p6_4_2_subfield_1>
       <p6_4_2_subfield_2>Strzelecka</p6_4_2_subfield_2>
       <p6_4_2_subfield_3>1</p6_4_2_subfield_3>
       <p6_4_2_subfield_4>1</p6_4_2_subfield_4>
       <p6_4_3>10</p6_4_3>
       <p6_4_6></p6_4_6>
       <p6_4_4>30-10-1990</p6_4_4>
       <p6_4_5>test pola tekstowego</p6_4_5>
       <p6_5_1>to jest pole wielowierszowe</p6_5_1>
       <p6_5_2_subfield_0>61-155</p6_5_2_subfield_0>
       <p6_5_2_subfield_1>Poznań</p6_5_2_subfield_1>
       <p6_5_2_subfield_2>Strzelecka</p6_5_2_subfield_2>
       <p6_5_2_subfield_3>1</p6_5_2_subfield_3>
       <p6_5_2_subfield_4>1</p6_5_2_subfield_4>
       <p6_5_3>10</p6_5_3>
       <p6_5_6></p6_5_6>
       <p6_5_4>30-10-1990</p6_5_4>
       <p6_5_5>test pola tekstowego</p6_5_5>
       <rect1497_4></rect1497_4>
       <p7_1_1>test pola tekstowego</p7_1_1>
       <p7_1_2>10</p7_1_2>
       <p7_1_3>test pola tekstowego</p7_1_3>
       <p7_1_4>test pola tekstowego</p7_1_4>
       <p7_2_1>test pola tekstowego</p7_2_1>
       <p7_2_2>10</p7_2_2>
       <p7_2_3>test pola tekstowego</p7_2_3>
       <p7_2_4>test pola tekstowego</p7_2_4>
       <p7_3_1>test pola tekstowego</p7_3_1>
       <p7_3_2>10</p7_3_2>
       <p7_3_3>test pola tekstowego</p7_3_3>
       <p7_3_4>test pola tekstowego</p7_3_4>
       <p7_4_1>test pola tekstowego</p7_4_1>
       <p7_4_2>10</p7_4_2>
       <p7_4_3>test pola tekstowego</p7_4_3>
       <p7_4_4>test pola tekstowego</p7_4_4>
       <p7_5_1>test pola tekstowego</p7_5_1>
       <p7_5_2>10</p7_5_2>
       <p7_5_3>test pola tekstowego</p7_5_3>
       <p7_5_4>test pola tekstowego</p7_5_4>
       <rect1492></rect1492>
       <p8_1_1>test pola tekstowego</p8_1_1>
       <p8_1_2>10</p8_1_2>
       <p8_1_3>test pola tekstowego</p8_1_3>
       <p8_2_1>test pola tekstowego</p8_2_1>
       <p8_2_2>10</p8_2_2>
       <p8_2_3>test pola tekstowego</p8_2_3>
       <p8_3_1>test pola tekstowego</p8_3_1>
       <p8_3_2>10</p8_3_2>
       <p8_3_3>test pola tekstowego</p8_3_3>
       <p8_4_1>test pola tekstowego</p8_4_1>
       <p8_4_2>10</p8_4_2>
       <p8_4_3>test pola tekstowego</p8_4_3>
       <p8_5_1>test pola tekstowego</p8_5_1>
       <p8_5_2>10</p8_5_2>
       <p8_5_3>test pola tekstowego</p8_5_3>
       <p9_1_1>test pola tekstowego</p9_1_1>
       <p9_1_2>test pola tekstowego</p9_1_2>
       <p9_1_3>test pola tekstowego</p9_1_3>
       <p9_2_1>test pola tekstowego</p9_2_1>
       <p9_2_3>test pola tekstowego</p9_2_3>
       <p9_3_1>test pola tekstowego</p9_3_1>
       <p9_3_3>test pola tekstowego</p9_3_3>
       <p9_4_1>test pola tekstowego</p9_4_1>
       <p9_4_3>test pola tekstowego</p9_4_3>
       <p9_5_1>test pola tekstowego</p9_5_1>
       <p9_5_3>test pola tekstowego</p9_5_3>
       <p10_1_1>test pola tekstowego</p10_1_1>
       <p10_1_3>test pola tekstowego</p10_1_3>
       <p10_2_1>test pola tekstowego</p10_2_1>
       <p10_2_3>test pola tekstowego</p10_2_3>
       <p10_3_1>test pola tekstowego</p10_3_1>
       <p10_3_3>test pola tekstowego</p10_3_3>
       <p10_4_1>test pola tekstowego</p10_4_1>
       <p10_4_3>test pola tekstowego</p10_4_3>
       <p10_5_1>test pola tekstowego</p10_5_1>
       <p10_5_3>test pola tekstowego</p10_5_3>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12_1>test pola tekstowego</p12_1>
       <p12_2>test pola tekstowego</p12_2>
       <p12_3>test pola tekstowego</p12_3>
       <p12_4>test pola tekstowego</p12_4>
       <p12_5>test pola tekstowego</p12_5>
       <p12_6>test pola tekstowego</p12_6>
       <p12_7>test pola tekstowego</p12_7>
       <p12_8>test pola tekstowego</p12_8>
       <p12_9>test pola tekstowego</p12_9>
       <p12_10>test pola tekstowego</p12_10>
       <p13_1>test pola tekstowego</p13_1>
       <p13_2>test pola tekstowego</p13_2>
       <p13_3>test pola tekstowego</p13_3>
       <p13_4>test pola tekstowego</p13_4>
       <p13_5>test pola tekstowego</p13_5>
       <p15_subfield_0>Jan</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Kowalski</p15_subfield_1>
       <p16>30-10-2014</p16>
       <p17>500600400</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>