Pola formularza

Formularz: GUS SOF-5SN Załącznik do sprawozdania SOF-5 dla stowarzyszeń zrzeszających przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych lub cudzoziemców za 2019 r.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19486564</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]</p5_>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p9_>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p12_>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p14_>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p15_>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p17_>
       <p5_2_7_>[Wartość wyboru w polu p5_2_7. Dostępne wartości: 5 7 ]</p5_2_7_>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p18_>
       <p5_2_>[Wartość wyboru w polu p5_2. Dostępne wartości: 5 7 ]</p5_2_>
       <p5_1_>[Wartość wyboru w polu p5_1. Dostępne wartości: 5 ]</p5_1_>
       <p5_3_>[Wartość wyboru w polu p5_3. Dostępne wartości: 1 ]</p5_3_>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p5_4_>[Wartość wyboru w polu p5_4. Dostępne wartości: 1 ]</p5_4_>
       <p21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p23>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27>[nazwaPelna]</p27>
       <p28>[REGON]</p28>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <p31>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_>
       <p33>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p34_>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36>
       <p37>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37>
       <p38>[Data wypełnienia]</p38>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS SOF-5SN</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19486564</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_>1</p12_>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p15_>1</p15_>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17_>1</p17_>
       <p5_2_7_>1</p5_2_7_>
       <p18_>1</p18_>
       <p5_2_>1</p5_2_>
       <p5_1_>1</p5_1_>
       <p5_3_>1</p5_3_>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p5_4_>1</p5_4_>
       <p21>10</p21>
       <p20_>1</p20_>
       <p23>10</p23>
       <p22_>1</p22_>
       <p25>10</p25>
       <p24_>1</p24_>
       <p26_>1</p26_>
       <p27>Pełna nazwa testowa</p27>
       <p28>773461194</p28>
       <p29_>1</p29_>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32_>1</p32_>
       <p33>10</p33>
       <p34_>1</p34_>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>30-10-2014</p38>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>