Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RSP-C (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) WNIOSEK o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19538295</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[NIP]</pI_1>
       <pI_2>[REGON]</pI_2>
       <pI_3>[PESEL]</pI_3>
       <pI_5>[pierwszeImie]</pI_5>
       <pI_6>[nazwisko]</pI_6>
       <pI_7>[nazwa]</pI_7>
       <pI_8>[Ulica]</pI_8>
       <pI_9>[NrDomu]</pI_9>
       <pI_10>[NrLokalu]</pI_10>
       <pI_11>[KodPocztowy]</pI_11>
       <pI_12>[Miejscowosc]</pI_12>
       <pI_13>[Telefon]</pI_13>
       <pI_14>[Mail]</pI_14>
       <pII_1>[PESEL]</pII_1>
       <pII_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_2_1>
       <pII_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_2_2>
       <pII_3>[pierwszeImie]</pII_3>
       <pII_4>[nazwisko]</pII_4>
       <pII_5>[UlicaKor]</pII_5>
       <pII_6>[NrDomuKor]</pII_6>
       <pII_7>[NrLokaluKor]</pII_7>
       <pII_8>[kraj]</pII_8>
       <pII_9>[KodPocztowyKor]</pII_9>
       <pII_10>[MiejscowoscKor]</pII_10>
       <pII_11>[Rachunek]</pII_11>
       <pIII_1>[data]</pIII_1>
       <pIII_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_2_>
       <pIII_3_1>[data]</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>[data]</pIII_3_2>
       <pIII_4>[data]</pIII_4>
       <pIII_5_>[Wartość wyboru w polu pIII_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_>
       <pIV_1>[Pole kwoty]</pIV_1>
       <pIV_2>[Pole kwoty]</pIV_2>
       <pV_1>[Pole kwoty]</pV_1>
       <pV_2>[Data wypełnienia]</pV_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RSP-C </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19538295</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>8875155741</pI_1>
       <pI_2>773461194</pI_2>
       <pI_3>23050608219</pI_3>
       <pI_5>Jan</pI_5>
       <pI_6>Kowalski</pI_6>
       <pI_7>nazwa testowa</pI_7>
       <pI_8>Strzelecka</pI_8>
       <pI_9>1</pI_9>
       <pI_10>1</pI_10>
       <pI_11>61-155</pI_11>
       <pI_12>Poznań</pI_12>
       <pI_13>500600400</pI_13>
       <pI_14>test@test.pl</pI_14>
       <pII_1>23050608219</pII_1>
       <pII_2_1>1</pII_2_1>
       <pII_2_2>NR-4321</pII_2_2>
       <pII_3>Jan</pII_3>
       <pII_4>Kowalski</pII_4>
       <pII_5>Półwiejska</pII_5>
       <pII_6>1</pII_6>
       <pII_7>1</pII_7>
       <pII_8>PL</pII_8>
       <pII_9>61-155</pII_9>
       <pII_10>Poznań</pII_10>
       <pII_11>453054504926965134154839080720</pII_11>
       <pIII_1>30-10-1990</pIII_1>
       <pIII_2_>1</pIII_2_>
       <pIII_3_1>30-10-1990</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>30-10-1990</pIII_3_2>
       <pIII_4>30-10-1990</pIII_4>
       <pIII_5_>1</pIII_5_>
       <pIV_1>10</pIV_1>
       <pIV_2>10</pIV_2>
       <pV_1>10</pV_1>
       <pV_2>30-10-2014</pV_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>