Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RDU (archiwalny) Wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19541721</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[nazwa]</p7>
       <p13>[Telefon]</p13>
       <p14>[Mail]</p14>
       <p15_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_1>
       <p16>[data]</p16>
       <p17>[data]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p15_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_2>
       <p19>[data]</p19>
       <p20>[data]</p20>
       <p21_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_1>
       <p20_2>[Pole tekstowe]</p20_2>
       <p21_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_2>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p18_5>[Data wypełnienia]</p18_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RDU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19541721</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>nazwa testowa</p7>
       <p13>500600400</p13>
       <p14>test@test.pl</p14>
       <p15_1>1</p15_1>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p15_2>1</p15_2>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21_1>1</p21_1>
       <p20_2>test pola tekstowego</p20_2>
       <p21_2>1</p21_2>
       <p22>10</p22>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p18_5>30-10-2014</p18_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>