Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: OoSON (archiwalny) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekunaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19555323</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p1_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_1>
       <p1_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_2>
       <p2_1>[pierwszeImie]</p2_1>
       <p2_2>[nazwisko]</p2_2>
       <p2_3>[UlicaKor]</p2_3>
       <p2_4>[NrDomuKor]</p2_4>
       <p2_5>[NrLokaluKor]</p2_5>
       <p2_6>[KodPocztowyKor]</p2_6>
       <p2_7>[MiejscowoscKor]</p2_7>
       <p2_8>[Telefon]</p2_8>
       <p2_9>[Mail]</p2_9>
       <p3>[Rachunek]</p3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_1_subfield_0>[imię]</p7_1_subfield_0>
       <p7_1_subfield_1>[nazwisko]</p7_1_subfield_1>
       <p8_1>[dataUrodzenia]</p8_1>
       <p10_1>[PESEL]</p10_1>
       <p7_2_subfield_0>[imię]</p7_2_subfield_0>
       <p7_2_subfield_1>[nazwisko]</p7_2_subfield_1>
       <p8_2>[dataUrodzenia]</p8_2>
       <p10_2>[PESEL]</p10_2>
       <p7_3_subfield_0>[imię]</p7_3_subfield_0>
       <p7_3_subfield_1>[nazwisko]</p7_3_subfield_1>
       <p8_3>[dataUrodzenia]</p8_3>
       <p10_3>[PESEL]</p10_3>
       <p7_4_subfield_0>[imię]</p7_4_subfield_0>
       <p7_4_subfield_1>[nazwisko]</p7_4_subfield_1>
       <p8_4>[dataUrodzenia]</p8_4>
       <p10_4>[PESEL]</p10_4>
       <p7_5_subfield_0>[imię]</p7_5_subfield_0>
       <p7_5_subfield_1>[nazwisko]</p7_5_subfield_1>
       <p8_5>[dataUrodzenia]</p8_5>
       <p10_5>[PESEL]</p10_5>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15>
       <p16_subfield_0>[imię]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[nazwisko]</p16_subfield_1>
       <p17>[PESEL]</p17>
       <p18>[Data wypełnienia]</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OoSON</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19555323</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p1_1>1</p1_1>
       <p1_2>NR-4321</p1_2>
       <p2_1>Jan</p2_1>
       <p2_2>Kowalski</p2_2>
       <p2_3>Półwiejska</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_5>1</p2_5>
       <p2_6>61-155</p2_6>
       <p2_7>Poznań</p2_7>
       <p2_8>500600400</p2_8>
       <p2_9>test@test.pl</p2_9>
       <p3>453054504926965134154839080720</p3>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_1_subfield_0>Jan</p7_1_subfield_0>
       <p7_1_subfield_1>Kowalski</p7_1_subfield_1>
       <p8_1>30-10-1985</p8_1>
       <p10_1>23050608219</p10_1>
       <p7_2_subfield_0>Jan</p7_2_subfield_0>
       <p7_2_subfield_1>Kowalski</p7_2_subfield_1>
       <p8_2>30-10-1985</p8_2>
       <p10_2>23050608219</p10_2>
       <p7_3_subfield_0>Jan</p7_3_subfield_0>
       <p7_3_subfield_1>Kowalski</p7_3_subfield_1>
       <p8_3>30-10-1985</p8_3>
       <p10_3>23050608219</p10_3>
       <p7_4_subfield_0>Jan</p7_4_subfield_0>
       <p7_4_subfield_1>Kowalski</p7_4_subfield_1>
       <p8_4>30-10-1985</p8_4>
       <p10_4>23050608219</p10_4>
       <p7_5_subfield_0>Jan</p7_5_subfield_0>
       <p7_5_subfield_1>Kowalski</p7_5_subfield_1>
       <p8_5>30-10-1985</p8_5>
       <p10_5>23050608219</p10_5>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_>1</p12_>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p15>10</p15>
       <p16_subfield_0>Jan</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Kowalski</p16_subfield_1>
       <p17>23050608219</p17>
       <p18>30-10-2014</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>