Pola formularza

Formularz: KRS-W1 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19581463</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>[wydział gospodarczy KRS]</p1_3>
       <p2>[województwo]</p2>
       <p3>[powiat]</p3>
       <p4>[gmina]</p4>
       <p5>[miejscowość]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>[nazwa skrócona]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p11>[pierwszeImie]</p11>
       <p12_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p12_subfield_>
       <p12_subfield_2>[nazwa skrócona]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p13>[pierwszeImie]</p13>
       <p14>[UlicaKor]</p14>
       <p15>[NrDomuKor]</p15>
       <p16>[NrLokaluKor]</p16>
       <p17>[MiejscowoscKor]</p17>
       <p18>[KodPocztowyKor]</p18>
       <p19>[PocztaKor]</p19>
       <p20>[KrajKor]</p20>
       <p21_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_subfield_>
       <p21_subfield_2>[nazwa skrócona]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>[nazwisko]</p21_subfield_1>
       <p22>[pierwszeImie]</p22>
       <p23>[Ulica]</p23>
       <p24>[NrDomu]</p24>
       <p25>[NrLokalu]</p25>
       <p26>[Miejscowosc]</p26>
       <p27>[KodPocztowy]</p27>
       <p28>[Poczta]</p28>
       <p29>[KodKraju]</p29>
       <p30>[nazwaPelna]</p30>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p31_>
       <p32>[NIP]</p32>
       <p33>[REGON]</p33>
       <p34_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p34_subfield_0>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 2 ]</p37_>
       <p38>[Wojewodztwo]</p38>
       <p39>[Powiat]</p39>
       <p40>[Gmina]</p40>
       <p41>[Miejscowosc]</p41>
       <p42>[Ulica]</p42>
       <p43>[NrDomu]</p43>
       <p44>[NrLokalu]</p44>
       <p45>[KodPocztowy]</p45>
       <p46>[Poczta]</p46>
       <p47>[Mail]</p47>
       <p48>[WWW]</p48>
       <p49_1>[data]</p49_1>
       <p49_2>[pole wielowierszowe]</p49_2>
       <p50_>[Wartość wyboru w polu p50. Dostępne wartości: 1 2 ]</p50_>
       <pa50>[Pole tekstowe]</pa50>
       <p51>[data]</p51>
       <pD1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1>
       <pD1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2>
       <pD1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_3>
       <pD1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_4>
       <pD1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_5>
       <pD1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_6>
       <pD1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_7>
       <pD1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_8>
       <pD1_9_1>[Pole tekstowe]</pD1_9_1>
       <pD1_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_9_2>
       <pD1_10_1>[Pole tekstowe]</pD1_10_1>
       <pD1_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_10_2>
       <pD_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_1>
       <pD_2_1_>[Wartość wyboru w polu pD_2_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</pD_2_1_>
       <pD_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_2>
       <pD_2_2_>[Wartość wyboru w polu pD_2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_2_>
       <pD_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_3>
       <pD_2_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_3_>
       <pD_2_4_1>[Pole tekstowe]</pD_2_4_1>
       <pD_2_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_4_2>
       <pD_2_4_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_4_3_>
       <pD_2_5_1>[Pole tekstowe]</pD_2_5_1>
       <pD_2_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_5_2>
       <pD_2_5_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_5_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_5_3_>
       <pD_2_6_1>[Pole tekstowe]</pD_2_6_1>
       <pD_2_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_6_2>
       <pD_2_6_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_6_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_6_3_>
       <pD_2_7_1>[Pole tekstowe]</pD_2_7_1>
       <pD_2_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_7_2>
       <pD_2_7_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_7_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_7_3_>
       <pD_2_8_1>[Pole tekstowe]</pD_2_8_1>
       <pD_2_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_8_2>
       <pD_2_8_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_8_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_8_3_>
       <pD_2_9_1>[Pole tekstowe]</pD_2_9_1>
       <pD_2_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_9_2>
       <pD_2_9_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_9_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_9_3_>
       <pD_2_10_1>[Pole tekstowe]</pD_2_10_1>
       <pD_2_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_10_2>
       <pD_2_10_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_10_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_10_3_>
       <pD_2_11_1>[Pole tekstowe]</pD_2_11_1>
       <pD_2_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_11_2>
       <pD_2_11_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_11_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_11_3_>
       <pD_2_12_1>[Pole tekstowe]</pD_2_12_1>
       <pD_2_12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_12_2>
       <pD_2_12_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_12_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_12_3_>
       <pD_2_13_1>[Pole tekstowe]</pD_2_13_1>
       <pD_2_13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_13_2>
       <pD_2_13_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_13_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_13_3_>
       <pD_2_14_1>[Pole tekstowe]</pD_2_14_1>
       <pD_2_14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_14_2>
       <pD_2_14_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_14_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_14_3_>
       <pD_2_15_1>[Pole tekstowe]</pD_2_15_1>
       <pD_2_15_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD_2_15_2>
       <pD_2_15_3_>[Wartość wyboru w polu pD_2_15_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD_2_15_3_>
       <pD2_1>[pole wielowierszowe]</pD2_1>
       <pD2_2>[Data wypełnienia]</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-W1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19581463</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>27700</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p1_3>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <_>1</_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>nazwa testowa</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p11>Jan</p11>
       <p12_subfield_>2</p12_subfield_>
       <p12_subfield_2>nazwa testowa</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p13>Jan</p13>
       <p14>Półwiejska</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>PL</p20>
       <p21_subfield_>2</p21_subfield_>
       <p21_subfield_2>nazwa testowa</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>Kowalski</p21_subfield_1>
       <p22>Jan</p22>
       <p23>Strzelecka</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>61-155</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>PL</p29>
       <p30>Pełna nazwa testowa</p30>
       <p31_>1</p31_>
       <p32>8875155741</p32>
       <p33>773461194</p33>
       <p34_subfield_0>25021</p34_subfield_0>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37_>1</p37_>
       <p38>wielkopolskie</p38>
       <p39>poznański</p39>
       <p40>Poznań</p40>
       <p41>Poznań</p41>
       <p42>Strzelecka</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>61-155</p45>
       <p46>Poznań</p46>
       <p47>test@test.pl</p47>
       <p48></p48>
       <p49_1>30-10-1990</p49_1>
       <p49_2>to jest pole wielowierszowe</p49_2>
       <p50_>1</p50_>
       <pa50>test pola tekstowego</pa50>
       <p51>30-10-1990</p51>
       <pD1_1>10</pD1_1>
       <pD1_2>10</pD1_2>
       <pD1_3>10</pD1_3>
       <pD1_4>10</pD1_4>
       <pD1_5>10</pD1_5>
       <pD1_6>10</pD1_6>
       <pD1_7>10</pD1_7>
       <pD1_8>10</pD1_8>
       <pD1_9_1>test pola tekstowego</pD1_9_1>
       <pD1_9_2>10</pD1_9_2>
       <pD1_10_1>test pola tekstowego</pD1_10_1>
       <pD1_10_2>10</pD1_10_2>
       <pD_2_1>10</pD_2_1>
       <pD_2_1_>1</pD_2_1_>
       <pD_2_2>10</pD_2_2>
       <pD_2_2_>1</pD_2_2_>
       <pD_2_3>10</pD_2_3>
       <pD_2_3_>1</pD_2_3_>
       <pD_2_4_1>test pola tekstowego</pD_2_4_1>
       <pD_2_4_2>10</pD_2_4_2>
       <pD_2_4_3_>1</pD_2_4_3_>
       <pD_2_5_1>test pola tekstowego</pD_2_5_1>
       <pD_2_5_2>10</pD_2_5_2>
       <pD_2_5_3_>1</pD_2_5_3_>
       <pD_2_6_1>test pola tekstowego</pD_2_6_1>
       <pD_2_6_2>10</pD_2_6_2>
       <pD_2_6_3_>1</pD_2_6_3_>
       <pD_2_7_1>test pola tekstowego</pD_2_7_1>
       <pD_2_7_2>10</pD_2_7_2>
       <pD_2_7_3_>1</pD_2_7_3_>
       <pD_2_8_1>test pola tekstowego</pD_2_8_1>
       <pD_2_8_2>10</pD_2_8_2>
       <pD_2_8_3_>1</pD_2_8_3_>
       <pD_2_9_1>test pola tekstowego</pD_2_9_1>
       <pD_2_9_2>10</pD_2_9_2>
       <pD_2_9_3_>1</pD_2_9_3_>
       <pD_2_10_1>test pola tekstowego</pD_2_10_1>
       <pD_2_10_2>10</pD_2_10_2>
       <pD_2_10_3_>1</pD_2_10_3_>
       <pD_2_11_1>test pola tekstowego</pD_2_11_1>
       <pD_2_11_2>10</pD_2_11_2>
       <pD_2_11_3_>1</pD_2_11_3_>
       <pD_2_12_1>test pola tekstowego</pD_2_12_1>
       <pD_2_12_2>10</pD_2_12_2>
       <pD_2_12_3_>1</pD_2_12_3_>
       <pD_2_13_1>test pola tekstowego</pD_2_13_1>
       <pD_2_13_2>10</pD_2_13_2>
       <pD_2_13_3_>1</pD_2_13_3_>
       <pD_2_14_1>test pola tekstowego</pD_2_14_1>
       <pD_2_14_2>10</pD_2_14_2>
       <pD_2_14_3_>1</pD_2_14_3_>
       <pD_2_15_1>test pola tekstowego</pD_2_15_1>
       <pD_2_15_2>10</pD_2_15_2>
       <pD_2_15_3_>1</pD_2_15_3_>
       <pD2_1>to jest pole wielowierszowe</pD2_1>
       <pD2_2>30-10-2014</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>