Pola formularza

Formularz: KRS-W4 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjnaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19581988</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>[wydział gospodarczy KRS]</p1_3>
       <p2>[województwo]</p2>
       <p3>[powiat]</p3>
       <p4>[gmina]</p4>
       <p5>[miejscowość]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>[nazwa skrócona]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p11>[pierwszeImie]</p11>
       <p12_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p12_subfield_>
       <p12_subfield_2>[nazwa skrócona]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p13>[pierwszeImie]</p13>
       <p14>[UlicaKor]</p14>
       <p15>[NrDomuKor]</p15>
       <p16>[NrLokaluKor]</p16>
       <p17>[MiejscowoscKor]</p17>
       <p18>[KodPocztowyKor]</p18>
       <p19>[PocztaKor]</p19>
       <p20>[KrajKor]</p20>
       <p21_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_subfield_>
       <p21_subfield_2>[nazwa skrócona]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>[nazwisko]</p21_subfield_1>
       <p22>[pierwszeImie]</p22>
       <p23>[Ulica]</p23>
       <p24>[NrDomu]</p24>
       <p25>[NrLokalu]</p25>
       <p26>[Miejscowosc]</p26>
       <p27>[KodPocztowy]</p27>
       <p28>[Poczta]</p28>
       <p29>[KodKraju]</p29>
       <p30>[nazwaPelna]</p30>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 ]</p32_>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 ]</p33_>
       <p32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p32>
       <p33>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33>
       <p34>[NIP]</p34>
       <p35>[REGON]</p35>
       <p36_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p36_subfield_0>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p40>[Wojewodztwo]</p40>
       <p41>[Powiat]</p41>
       <p42>[Gmina]</p42>
       <p43>[Miejscowosc]</p43>
       <p44>[Ulica]</p44>
       <p45>[NrDomu]</p45>
       <p46>[NrLokalu]</p46>
       <p47>[KodPocztowy]</p47>
       <p48>[Poczta]</p48>
       <p49>[Mail]</p49>
       <p50>[WWW]</p50>
       <p51_1>[data]</p51_1>
       <p51_2>[pole wielowierszowe]</p51_2>
       <p52_>[Wartość wyboru w polu p52. Dostępne wartości: 1 2 ]</p52_>
       <pa_52>[Pole tekstowe]</pa_52>
       <p53>[pole wielowierszowe]</p53>
       <p54_>[Wartość wyboru w polu p54. Dostępne wartości: 1 2 ]</p54_>
       <p55_>[Wartość wyboru w polu p55. Dostępne wartości: 1 2 ]</p55_>
       <p56_>[Wartość wyboru w polu p56. Dostępne wartości: 1 2 ]</p56_>
       <p57_>[Wartość wyboru w polu p57. Dostępne wartości: p57 1 2 ]</p57_>
       <p58_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p58_subfield_>
       <p58_subfield_3>[nazwa pełna]</p58_subfield_3>
       <p58_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p58_subfield_2>
       <p59>[nazwisko2]</p59>
       <p60>[pierwszeImie]</p60>
       <p61>[drugieImie]</p61>
       <p62>[PESEL]</p62>
       <p63>[KRS]</p63>
       <p64>[REGON]</p64>
       <p65_1>[Pole kwoty]</p65_1>
       <p66>[Lista walut]</p66>
       <p67_1>[Pole kwoty]</p67_1>
       <p68>[Lista walut]</p68>
       <p69_1>[Pole kwoty]</p69_1>
       <p70>[Lista walut]</p70>
       <p71>[Pole integer - wartość liczbowa]</p71>
       <p72_1>[Pole kwoty]</p72_1>
       <p73>[Lista walut]</p73>
       <p74_1>[Pole kwoty]</p74_1>
       <p75>[Lista walut]</p75>
       <p76_1>[Pole kwoty]</p76_1>
       <p77>[Lista walut]</p77>
       <pa78>[data]</pa78>
       <p79_>[Wartość wyboru w polu p79. Dostępne wartości: 1 2 ]</p79_>
       <p80>[data]</p80>
       <pD1_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_2>
       <pD1_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_2>
       <pD1_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_3_2>
       <pD1_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_4_2>
       <pD1_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_5_2>
       <pD1_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_6_2>
       <pD1_7_1>[Pole tekstowe]</pD1_7_1>
       <pD1_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_7_2>
       <pD1_8_1>[Pole tekstowe]</pD1_8_1>
       <pD1_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_8_2>
       <pD1_9_1>[Pole tekstowe]</pD1_9_1>
       <pD1_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_9_2>
       <pD2_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_1_2>
       <pD2_1_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_1_3_>
       <pD2_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_2_2>
       <pD2_2_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_2_3_>
       <pD2_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_3_2>
       <pD2_3_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_3_3_>
       <pD2_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_4_2>
       <pD2_4_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_4_3_>
       <pD2_5_1>[Pole tekstowe]</pD2_5_1>
       <pD2_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_5_2>
       <pD2_5_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_5_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_5_3_>
       <pD2_6_1>[Pole tekstowe]</pD2_6_1>
       <pD2_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_6_2>
       <pD2_6_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_6_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_6_3_>
       <pD2_7_1>[Pole tekstowe]</pD2_7_1>
       <pD2_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_7_2>
       <pD2_7_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_7_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_7_3_>
       <pD2_8_1>[Pole tekstowe]</pD2_8_1>
       <pD2_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_8_2>
       <pD2_8_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_8_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_8_3_>
       <pD2_9_1>[Pole tekstowe]</pD2_9_1>
       <pD2_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_9_2>
       <pD2_9_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_9_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_9_3_>
       <pD2_10_1>[Pole tekstowe]</pD2_10_1>
       <pD2_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_10_2>
       <pD2_10_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_10_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_10_3_>
       <pD2_11_1>[Pole tekstowe]</pD2_11_1>
       <pD2_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_11_2>
       <pD2_11_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_11_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_11_3_>
       <pD2_12_1>[Pole tekstowe]</pD2_12_1>
       <pD2_12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD2_12_2>
       <pD2_12_3_>[Wartość wyboru w polu pD2_12_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_12_3_>
       <pD2_1>[pole wielowierszowe]</pD2_1>
       <p2_2>[Data wypełnienia]</p2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-W4</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19581988</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>27700</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p1_3>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_2>nazwa testowa</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p11>Jan</p11>
       <p12_subfield_>2</p12_subfield_>
       <p12_subfield_2>nazwa testowa</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p13>Jan</p13>
       <p14>Półwiejska</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>PL</p20>
       <p21_subfield_>2</p21_subfield_>
       <p21_subfield_2>nazwa testowa</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>Kowalski</p21_subfield_1>
       <p22>Jan</p22>
       <p23>Strzelecka</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>61-155</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>PL</p29>
       <p30>Pełna nazwa testowa</p30>
       <p32_>1</p32_>
       <p33_>1</p33_>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>8875155741</p34>
       <p35>773461194</p35>
       <p36_subfield_0>25021</p36_subfield_0>
       <_>1</_>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p40>wielkopolskie</p40>
       <p41>poznański</p41>
       <p42>Poznań</p42>
       <p43>Poznań</p43>
       <p44>Strzelecka</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>61-155</p47>
       <p48>Poznań</p48>
       <p49>test@test.pl</p49>
       <p50></p50>
       <p51_1>30-10-1990</p51_1>
       <p51_2>to jest pole wielowierszowe</p51_2>
       <p52_>1</p52_>
       <pa_52>test pola tekstowego</pa_52>
       <p53>to jest pole wielowierszowe</p53>
       <p54_>1</p54_>
       <p55_>1</p55_>
       <p56_>1</p56_>
       <p57_>1</p57_>
       <p58_subfield_>2</p58_subfield_>
       <p58_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p58_subfield_3>
       <p58_subfield_2>Kowalski</p58_subfield_2>
       <p59>Nowak</p59>
       <p60>Jan</p60>
       <p61>Stefan</p61>
       <p62>23050608219</p62>
       <p63>12345</p63>
       <p64>773461194</p64>
       <p65_1>10</p65_1>
       <p66></p66>
       <p67_1>10</p67_1>
       <p68></p68>
       <p69_1>10</p69_1>
       <p70></p70>
       <p71>10</p71>
       <p72_1>10</p72_1>
       <p73></p73>
       <p74_1>10</p74_1>
       <p75></p75>
       <p76_1>10</p76_1>
       <p77></p77>
       <pa78>30-10-1990</pa78>
       <p79_>1</p79_>
       <p80>30-10-1990</p80>
       <pD1_1_2>10</pD1_1_2>
       <pD1_2_2>10</pD1_2_2>
       <pD1_3_2>10</pD1_3_2>
       <pD1_4_2>10</pD1_4_2>
       <pD1_5_2>10</pD1_5_2>
       <pD1_6_2>10</pD1_6_2>
       <pD1_7_1>test pola tekstowego</pD1_7_1>
       <pD1_7_2>10</pD1_7_2>
       <pD1_8_1>test pola tekstowego</pD1_8_1>
       <pD1_8_2>10</pD1_8_2>
       <pD1_9_1>test pola tekstowego</pD1_9_1>
       <pD1_9_2>10</pD1_9_2>
       <pD2_1_2>10</pD2_1_2>
       <pD2_1_3_>1</pD2_1_3_>
       <pD2_2_2>10</pD2_2_2>
       <pD2_2_3_>1</pD2_2_3_>
       <pD2_3_2>10</pD2_3_2>
       <pD2_3_3_>1</pD2_3_3_>
       <pD2_4_2>10</pD2_4_2>
       <pD2_4_3_>1</pD2_4_3_>
       <pD2_5_1>test pola tekstowego</pD2_5_1>
       <pD2_5_2>10</pD2_5_2>
       <pD2_5_3_>1</pD2_5_3_>
       <pD2_6_1>test pola tekstowego</pD2_6_1>
       <pD2_6_2>10</pD2_6_2>
       <pD2_6_3_>1</pD2_6_3_>
       <pD2_7_1>test pola tekstowego</pD2_7_1>
       <pD2_7_2>10</pD2_7_2>
       <pD2_7_3_>1</pD2_7_3_>
       <pD2_8_1>test pola tekstowego</pD2_8_1>
       <pD2_8_2>10</pD2_8_2>
       <pD2_8_3_>1</pD2_8_3_>
       <pD2_9_1>test pola tekstowego</pD2_9_1>
       <pD2_9_2>10</pD2_9_2>
       <pD2_9_3_>1</pD2_9_3_>
       <pD2_10_1>test pola tekstowego</pD2_10_1>
       <pD2_10_2>10</pD2_10_2>
       <pD2_10_3_>1</pD2_10_3_>
       <pD2_11_1>test pola tekstowego</pD2_11_1>
       <pD2_11_2>10</pD2_11_2>
       <pD2_11_3_>1</pD2_11_3_>
       <pD2_12_1>test pola tekstowego</pD2_12_1>
       <pD2_12_2>10</pD2_12_2>
       <pD2_12_3_>1</pD2_12_3_>
       <pD2_1>to jest pole wielowierszowe</pD2_1>
       <p2_2>30-10-2014</p2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>