Pola formularza

Formularz: KRS-W13 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejskaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19614293</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>[wydział gospodarczy KRS]</p1_3>
       <p2>[województwo]</p2>
       <p3>[powiat]</p3>
       <p4>[gmina]</p4>
       <p5>[miejscowość]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>[nazwa skrócona]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p10>[pierwszeImie]</p10>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_2>[nazwa skrócona]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>[nazwisko]</p11_subfield_1>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[UlicaKor]</p13>
       <p14>[NrDomuKor]</p14>
       <p15>[NrLokaluKor]</p15>
       <p16>[MiejscowoscKor]</p16>
       <p17>[KodPocztowyKor]</p17>
       <p18>[PocztaKor]</p18>
       <p19>[KrajKor]</p19>
       <p20_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p20_subfield_>
       <p20_subfield_2>[nazwa skrócona]</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_1>[nazwisko]</p20_subfield_1>
       <p21>[pierwszeImie]</p21>
       <p22>[Ulica]</p22>
       <p23>[NrDomu]</p23>
       <p24>[NrLokalu]</p24>
       <p25>[Miejscowosc]</p25>
       <p26>[KodPocztowy]</p26>
       <p27>[Poczta]</p27>
       <p28>[KodKraju]</p28>
       <p29>[nazwaPelna]</p29>
       <p31_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31_1>
       <p32_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p32_1>
       <p33>[NIP]</p33>
       <p34>[REGON]</p34>
       <p35>[kraj]</p35>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p40>[Wojewodztwo]</p40>
       <p41>[Powiat]</p41>
       <p42>[Gmina]</p42>
       <p43>[Miejscowosc]</p43>
       <p44>[Ulica]</p44>
       <p45>[NrDomu]</p45>
       <p46>[NrLokalu]</p46>
       <p47>[KodPocztowy]</p47>
       <p48>[Poczta]</p48>
       <p49>[Mail]</p49>
       <p50>[WWW]</p50>
       <p51_1>[data]</p51_1>
       <p51_2>[pole wielowierszowe]</p51_2>
       <p52_>[Wartość wyboru w polu p52. Dostępne wartości: 1 2 ]</p52_>
       <pa52>[Pole tekstowe]</pa52>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <pO_>[Wartość wyboru w polu pO. Dostępne wartości: 4 5 6 7 ]</pO_>
       <p54_>[Wartość wyboru w polu p54. Dostępne wartości: 1 2 ]</p54_>
       <p55_>[Wartość wyboru w polu p55. Dostępne wartości: 1 2 ]</p55_>
       <p56_>[Wartość wyboru w polu p56. Dostępne wartości: 1 2 ]</p56_>
       <p57_>[Wartość wyboru w polu p57. Dostępne wartości: 1 2 ]</p57_>
       <p58_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p58_subfield_>
       <p58_subfield_3>[nazwa pełna]</p58_subfield_3>
       <p58_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p58_subfield_2>
       <p59>[nazwisko2]</p59>
       <p60>[pierwszeImie]</p60>
       <p61>[drugieImie]</p61>
       <p62>[PESEL]</p62>
       <p63>[KRS]</p63>
       <p64>[REGON]</p64>
       <p65_1>[Pole kwoty]</p65_1>
       <p66>[Lista walut]</p66>
       <p67_1>[Pole kwoty]</p67_1>
       <p68>[Lista walut]</p68>
       <p69_1>[Pole kwoty]</p69_1>
       <p70_>[Lista walut]</p70_>
       <p71>[Pole integer - wartość liczbowa]</p71>
       <p72_1>[Pole kwoty]</p72_1>
       <p73>[Lista walut]</p73>
       <p74_1>[Pole kwoty]</p74_1>
       <p75>[Lista walut]</p75>
       <p76_1>[Pole kwoty]</p76_1>
       <p77>[Lista walut]</p77>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 2 ]</p0_>
       <p78>[data]</p78>
       <p79_>[Wartość wyboru w polu p79. Dostępne wartości: 1 2 ]</p79_>
       <p80>[data]</p80>
       <pD1_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_1>
       <pD1_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_2>
       <pD1_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_3>
       <pD1_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_4>
       <pD1_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_5>
       <pD1_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_6>
       <pD1_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_7>
       <pD1_1_8_1>[Pole tekstowe]</pD1_1_8_1>
       <pD1_1_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_8_2>
       <pD1_1_9_1>[Pole tekstowe]</pD1_1_9_1>
       <pD1_1_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_9_2>
       <pD1_1_10_1>[Pole tekstowe]</pD1_1_10_1>
       <pD1_1_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_1_10_2>
       <pD1_2_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_1_1>
       <pD1_2_1_2_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_1_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_1_2_>
       <pD1_2_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_2_1>
       <pD1_2_2_2_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_2_2_>
       <pD1_2_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_3_1>
       <pD1_2_3_2_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_3_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_3_2_>
       <pD1_2_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_4_1>
       <pD1_2_4_2_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_4_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_4_2_>
       <pD1_2_5_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_5_1>
       <pD1_2_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_5_2>
       <pD1_2_5_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_5_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_5_3_>
       <pD1_2_6_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_6_1>
       <pD1_2_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_6_2>
       <pD1_2_6_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_6_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_6_3_>
       <pD1_2_7_1_>[Pole tekstowe]</pD1_2_7_1_>
       <pD1_2_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_7_2>
       <pD1_2_7_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_7_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_7_3_>
       <pD1_2_8_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_8_1>
       <pD1_2_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_8_2>
       <pD1_2_8_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_8_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_8_3_>
       <pD1_2_9_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_9_1>
       <pD1_2_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_9_2>
       <pD1_2_9_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_9_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_9_3_>
       <pD1_2_10_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_10_1>
       <pD1_2_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_10_2>
       <pD1_2_10_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_10_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_10_3_>
       <pD1_2_11_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_11_1>
       <pD1_2_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_11_2>
       <pD1_2_11_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_11_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_11_3_>
       <pD1_2_12_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_12_1>
       <pD1_2_12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_12_2>
       <pD1_2_12_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_12_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_12_3_>
       <pD1_2_13_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_13_1>
       <pD1_2_13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_13_2>
       <pD1_2_13_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_13_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_13_3_>
       <pD1_2_14_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_14_1>
       <pD1_2_14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_14_2>
       <pD1_2_14_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_14_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_14_3_>
       <pD1_2_15_1>[Pole tekstowe]</pD1_2_15_1>
       <pD1_2_15_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pD1_2_15_2>
       <pD1_2_15_3_>[Wartość wyboru w polu pD1_2_15_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_2_15_3_>
       <pD2_1>[pole wielowierszowe]</pD2_1>
       <pD2_2>[Data wypełnienia]</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-W13</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>19614293</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>27700</p1_1_subfield_0>
       <p1_3>XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p1_3>
       <p2>wielkopolskie</p2>
       <p3>poznański</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <_>1</_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_2>nazwa testowa</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p10>Jan</p10>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_2>nazwa testowa</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>Kowalski</p11_subfield_1>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>Półwiejska</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>PL</p19>
       <p20_subfield_>2</p20_subfield_>
       <p20_subfield_2>nazwa testowa</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_1>Kowalski</p20_subfield_1>
       <p21>Jan</p21>
       <p22>Strzelecka</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>61-155</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>PL</p28>
       <p29>Pełna nazwa testowa</p29>
       <p31_1>1</p31_1>
       <p32_1>1</p32_1>
       <p33>8875155741</p33>
       <p34>773461194</p34>
       <p35>PL</p35>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p40>wielkopolskie</p40>
       <p41>poznański</p41>
       <p42>Poznań</p42>
       <p43>Poznań</p43>
       <p44>Strzelecka</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>61-155</p47>
       <p48>Poznań</p48>
       <p49>test@test.pl</p49>
       <p50></p50>
       <p51_1>30-10-1990</p51_1>
       <p51_2>to jest pole wielowierszowe</p51_2>
       <p52_>1</p52_>
       <pa52>test pola tekstowego</pa52>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <pO_>1</pO_>
       <p54_>1</p54_>
       <p55_>1</p55_>
       <p56_>1</p56_>
       <p57_>1</p57_>
       <p58_subfield_>2</p58_subfield_>
       <p58_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p58_subfield_3>
       <p58_subfield_2>Kowalski</p58_subfield_2>
       <p59>Nowak</p59>
       <p60>Jan</p60>
       <p61>Stefan</p61>
       <p62>23050608219</p62>
       <p63>12345</p63>
       <p64>773461194</p64>
       <p65_1>10</p65_1>
       <p66></p66>
       <p67_1>10</p67_1>
       <p68></p68>
       <p69_1>10</p69_1>
       <p70_></p70_>
       <p71>10</p71>
       <p72_1>10</p72_1>
       <p73></p73>
       <p74_1>10</p74_1>
       <p75></p75>
       <p76_1>10</p76_1>
       <p77></p77>
       <p0_>1</p0_>
       <p78>30-10-1990</p78>
       <p79_>1</p79_>
       <p80>30-10-1990</p80>
       <pD1_1_1>10</pD1_1_1>
       <pD1_1_2>10</pD1_1_2>
       <pD1_1_3>10</pD1_1_3>
       <pD1_1_4>10</pD1_1_4>
       <pD1_1_5>10</pD1_1_5>
       <pD1_1_6>10</pD1_1_6>
       <pD1_1_7>10</pD1_1_7>
       <pD1_1_8_1>test pola tekstowego</pD1_1_8_1>
       <pD1_1_8_2>10</pD1_1_8_2>
       <pD1_1_9_1>test pola tekstowego</pD1_1_9_1>
       <pD1_1_9_2>10</pD1_1_9_2>
       <pD1_1_10_1>test pola tekstowego</pD1_1_10_1>
       <pD1_1_10_2>10</pD1_1_10_2>
       <pD1_2_1_1>10</pD1_2_1_1>
       <pD1_2_1_2_>1</pD1_2_1_2_>
       <pD1_2_2_1>10</pD1_2_2_1>
       <pD1_2_2_2_>1</pD1_2_2_2_>
       <pD1_2_3_1>10</pD1_2_3_1>
       <pD1_2_3_2_>1</pD1_2_3_2_>
       <pD1_2_4_1>10</pD1_2_4_1>
       <pD1_2_4_2_>1</pD1_2_4_2_>
       <pD1_2_5_1>test pola tekstowego</pD1_2_5_1>
       <pD1_2_5_2>10</pD1_2_5_2>
       <pD1_2_5_3_>1</pD1_2_5_3_>
       <pD1_2_6_1>test pola tekstowego</pD1_2_6_1>
       <pD1_2_6_2>10</pD1_2_6_2>
       <pD1_2_6_3_>1</pD1_2_6_3_>
       <pD1_2_7_1_>test pola tekstowego</pD1_2_7_1_>
       <pD1_2_7_2>10</pD1_2_7_2>
       <pD1_2_7_3_>1</pD1_2_7_3_>
       <pD1_2_8_1>test pola tekstowego</pD1_2_8_1>
       <pD1_2_8_2>10</pD1_2_8_2>
       <pD1_2_8_3_>1</pD1_2_8_3_>
       <pD1_2_9_1>test pola tekstowego</pD1_2_9_1>
       <pD1_2_9_2>10</pD1_2_9_2>
       <pD1_2_9_3_>1</pD1_2_9_3_>
       <pD1_2_10_1>test pola tekstowego</pD1_2_10_1>
       <pD1_2_10_2>10</pD1_2_10_2>
       <pD1_2_10_3_>1</pD1_2_10_3_>
       <pD1_2_11_1>test pola tekstowego</pD1_2_11_1>
       <pD1_2_11_2>10</pD1_2_11_2>
       <pD1_2_11_3_>1</pD1_2_11_3_>
       <pD1_2_12_1>test pola tekstowego</pD1_2_12_1>
       <pD1_2_12_2>10</pD1_2_12_2>
       <pD1_2_12_3_>1</pD1_2_12_3_>
       <pD1_2_13_1>test pola tekstowego</pD1_2_13_1>
       <pD1_2_13_2>10</pD1_2_13_2>
       <pD1_2_13_3_>1</pD1_2_13_3_>
       <pD1_2_14_1>test pola tekstowego</pD1_2_14_1>
       <pD1_2_14_2>10</pD1_2_14_2>
       <pD1_2_14_3_>1</pD1_2_14_3_>
       <pD1_2_15_1>test pola tekstowego</pD1_2_15_1>
       <pD1_2_15_2>10</pD1_2_15_2>
       <pD1_2_15_3_>1</pD1_2_15_3_>
       <pD2_1>to jest pole wielowierszowe</pD2_1>
       <pD2_2>30-10-2014</pD2_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>