Pola formularza

Formularz: OSFRMdg Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcząPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20043582</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[data]</p2>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p1_>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p5>[NIP]</p5>
       <p6_subfield_0>[miejscowość]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>[poczta]</p6_subfield_5>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Telefon]</p8>
       <p9>[stanCywilny]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22>
       <p23_subfield_0>[miejscowość]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[ulica]</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>[nr domu]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_3>[nr lokalu]</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_4>[kod pocztowy]</p23_subfield_4>
       <p23_subfield_5>[poczta]</p23_subfield_5>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[data]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33_subfield_0>[miejscowość]</p33_subfield_0>
       <p33_subfield_1>[ulica]</p33_subfield_1>
       <p33_subfield_2>[nr domu]</p33_subfield_2>
       <p33_subfield_3>[nr lokalu]</p33_subfield_3>
       <p33_subfield_4>[kod pocztowy]</p33_subfield_4>
       <p33_subfield_5>[poczta]</p33_subfield_5>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p38_>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40_subfield_0>[telefon]</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>[Fax]</p40_subfield_1>
       <p41_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p41_subfield_0>
       <p42>[pole wielowierszowe]</p42>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p43_>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p60_1>[Pole tekstowe]</p60_1>
       <p60_2>[Pole kwoty]</p60_2>
       <p61_1>[Pole tekstowe]</p61_1>
       <p61_2>[Pole kwoty]</p61_2>
       <p63_1>[Pole tekstowe]</p63_1>
       <p63_2>[Pole kwoty]</p63_2>
       <p64_1>[Pole kwoty]</p64_1>
       <p64_2>[Pole kwoty]</p64_2>
       <p65_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p65_1>
       <p66_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p66_1>
       <p67_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67_1>
       <p65_2>[Pole kwoty]</p65_2>
       <p66_2>[Pole kwoty]</p66_2>
       <p67_2>[Pole kwoty]</p67_2>
       <p68_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68_1>
       <p69_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p69_1>
       <p70_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_1>
       <p68_2>[Pole kwoty]</p68_2>
       <p69_2>[Pole kwoty]</p69_2>
       <p70_2>[Pole kwoty]</p70_2>
       <p71>[pole wielowierszowe]</p71>
       <p75_>[Wartość wyboru w polu p75. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p75_>
       <p76_subfield_0>[imię]</p76_subfield_0>
       <p76_subfield_1>[nazwisko]</p76_subfield_1>
       <p77>[Pole tekstowe]</p77>
       <p78>[pole wielowierszowe]</p78>
       <p82_>[Wartość wyboru w polu p82. Dostępne wartości: 1 2 ]</p82_>
       <p83_subfield_0>[imię]</p83_subfield_0>
       <p83_subfield_1>[nazwisko]</p83_subfield_1>
       <p84>[Pole tekstowe]</p84>
       <p85>[Pole tekstowe]</p85>
       <p89_>[Wartość wyboru w polu p89. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p89_>
       <p90_subfield_0>[imię]</p90_subfield_0>
       <p90_subfield_1>[nazwisko]</p90_subfield_1>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <p92>[pole wielowierszowe]</p92>
       <p97_>[Wartość wyboru w polu p97. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p97_>
       <p98_subfield_0>[imię]</p98_subfield_0>
       <p98_subfield_1>[nazwisko]</p98_subfield_1>
       <p99>[Pole tekstowe]</p99>
       <p100>[pole wielowierszowe]</p100>
       <p105_>[Wartość wyboru w polu p105. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p105_>
       <p106_subfield_0>[imię]</p106_subfield_0>
       <p106_subfield_1>[nazwisko]</p106_subfield_1>
       <p107>[Pole tekstowe]</p107>
       <p108>[Pole kwoty]</p108>
       <p109>[pole wielowierszowe]</p109>
       <p110>[pole wielowierszowe]</p110>
       <p111>[pole wielowierszowe]</p111>
       <p112>[pole wielowierszowe]</p112>
       <p113>[pole wielowierszowe]</p113>
       <p122_>[Wartość wyboru w polu p122. Dostępne wartości: 2 1 ]</p122_>
       <p114>[pole wielowierszowe]</p114>
       <p115>[pole wielowierszowe]</p115>
       <p116>[pole wielowierszowe]</p116>
       <p117>[pole wielowierszowe]</p117>
       <p118_subfield_0>[imię]</p118_subfield_0>
       <p118_subfield_1>[nazwisko]</p118_subfield_1>
       <p119_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p119_subfield_>
       <p119_subfield_2>[Pole PESEL]</p119_subfield_2>
       <p119_subfield_3>[Pole NIP]</p119_subfield_3>
       <p120_subfield_0>[miejscowość]</p120_subfield_0>
       <p120_subfield_1>[ulica]</p120_subfield_1>
       <p120_subfield_2>[nr domu]</p120_subfield_2>
       <p120_subfield_3>[nr lokalu]</p120_subfield_3>
       <p120_subfield_4>[kod pocztowy]</p120_subfield_4>
       <p120_subfield_5>[poczta]</p120_subfield_5>
       <p121>[Pole tekstowe]</p121>
       <p123>[Pole kwoty]</p123>
       <p124>[Pole kwoty]</p124>
       <p125>[Pole kwoty]</p125>
       <p126>[Pole kwoty]</p126>
       <p127_1>[Pole tekstowe]</p127_1>
       <p127_2>[Pole kwoty]</p127_2>
       <p128_1>[Pole tekstowe]</p128_1>
       <p128_2>[Pole kwoty]</p128_2>
       <p129_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p129_1>
       <p130_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p130_1>
       <p131_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p131_1>
       <p129_2>[Pole kwoty]</p129_2>
       <p130_2>[Pole kwoty]</p130_2>
       <p131_2>[Pole kwoty]</p131_2>
       <p132_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p132_1>
       <p133_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p133_1>
       <p134_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p134_1>
       <p132_2>[Pole kwoty]</p132_2>
       <p133_2>[Pole kwoty]</p133_2>
       <p134_2>[Pole kwoty]</p134_2>
       <p135>[pole wielowierszowe]</p135>
       <p141_>[Wartość wyboru w polu p141. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p141_>
       <p142_subfield_0>[imię]</p142_subfield_0>
       <p142_subfield_1>[nazwisko]</p142_subfield_1>
       <p143>[Pole tekstowe]</p143>
       <p147>[pole wielowierszowe]</p147>
       <p148_>[Wartość wyboru w polu p148. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p148_>
       <p149_subfield_0>[imię]</p149_subfield_0>
       <p149_subfield_1>[nazwisko]</p149_subfield_1>
       <p150>[Pole tekstowe]</p150>
       <p151>[pole wielowierszowe]</p151>
       <p155_>[Wartość wyboru w polu p155. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p155_>
       <p156_subfield_0>[imię]</p156_subfield_0>
       <p156_subfield_1>[nazwisko]</p156_subfield_1>
       <p157>[Pole tekstowe]</p157>
       <p158>[pole wielowierszowe]</p158>
       <p164_>[Wartość wyboru w polu p164. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p164_>
       <p165_subfield_0>[imię]</p165_subfield_0>
       <p165_subfield_1>[nazwisko]</p165_subfield_1>
       <p166>[Pole tekstowe]</p166>
       <p167>[pole wielowierszowe]</p167>
       <p172_>[Wartość wyboru w polu p172. Dostępne wartości: 1 ]</p172_>
       <p173_subfield_0>[imię]</p173_subfield_0>
       <p173_subfield_1>[nazwisko]</p173_subfield_1>
       <p174>[Pole tekstowe]</p174>
       <p175>[Pole kwoty]</p175>
       <p176>[Pole kwoty]</p176>
       <p177>[Pole kwoty]</p177>
       <p178>[Pole tekstowe]</p178>
       <p179>[Pole kwoty]</p179>
       <p180>[Pole tekstowe]</p180>
       <p181>[Pole kwoty]</p181>
       <p182>[Pole tekstowe]</p182>
       <p183>[Pole kwoty]</p183>
       <p184>[Pole kwoty]</p184>
       <p185>[Pole kwoty]</p185>
       <p186>[Pole kwoty]</p186>
       <p188>[Pole kwoty]</p188>
       <p189>[Pole kwoty]</p189>
       <p190>[Pole kwoty]</p190>
       <p191>[Pole kwoty]</p191>
       <p192>[Pole kwoty]</p192>
       <p195>[data]</p195>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OSFRMdg</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20043582</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p1_>1</p1_>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p5>8875155741</p5>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Strzelecka</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>61-155</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>Poznań</p6_subfield_5>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>500600400</p8>
       <p9>wolny</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p22>10</p22>
       <p23_subfield_0>Poznań</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Strzelecka</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>1</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_3>1</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_4>61-155</p23_subfield_4>
       <p23_subfield_5>Poznań</p23_subfield_5>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>30-10-1990</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33_subfield_0>Poznań</p33_subfield_0>
       <p33_subfield_1>Strzelecka</p33_subfield_1>
       <p33_subfield_2>1</p33_subfield_2>
       <p33_subfield_3>1</p33_subfield_3>
       <p33_subfield_4>61-155</p33_subfield_4>
       <p33_subfield_5>Poznań</p33_subfield_5>
       <p38_>1</p38_>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40_subfield_0>500600400</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1></p40_subfield_1>
       <p41_subfield_0>3022</p41_subfield_0>
       <p42>to jest pole wielowierszowe</p42>
       <p44>10</p44>
       <p43_>1</p43_>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>10</p59>
       <_>1</_>
       <p60_1>test pola tekstowego</p60_1>
       <p60_2>10</p60_2>
       <p61_1>test pola tekstowego</p61_1>
       <p61_2>10</p61_2>
       <p63_1>test pola tekstowego</p63_1>
       <p63_2>10</p63_2>
       <p64_1>10</p64_1>
       <p64_2>10</p64_2>
       <p65_1>10</p65_1>
       <p66_1>10</p66_1>
       <p67_1>10</p67_1>
       <p65_2>10</p65_2>
       <p66_2>10</p66_2>
       <p67_2>10</p67_2>
       <p68_1>10</p68_1>
       <p69_1>10</p69_1>
       <p70_1>10</p70_1>
       <p68_2>10</p68_2>
       <p69_2>10</p69_2>
       <p70_2>10</p70_2>
       <p71>to jest pole wielowierszowe</p71>
       <p75_>1</p75_>
       <p76_subfield_0>Jan</p76_subfield_0>
       <p76_subfield_1>Kowalski</p76_subfield_1>
       <p77>test pola tekstowego</p77>
       <p78>to jest pole wielowierszowe</p78>
       <p82_>1</p82_>
       <p83_subfield_0>Jan</p83_subfield_0>
       <p83_subfield_1>Kowalski</p83_subfield_1>
       <p84>test pola tekstowego</p84>
       <p85>test pola tekstowego</p85>
       <p89_>1</p89_>
       <p90_subfield_0>Jan</p90_subfield_0>
       <p90_subfield_1>Kowalski</p90_subfield_1>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <p92>to jest pole wielowierszowe</p92>
       <p97_>1</p97_>
       <p98_subfield_0>Jan</p98_subfield_0>
       <p98_subfield_1>Kowalski</p98_subfield_1>
       <p99>test pola tekstowego</p99>
       <p100>to jest pole wielowierszowe</p100>
       <p105_>1</p105_>
       <p106_subfield_0>Jan</p106_subfield_0>
       <p106_subfield_1>Kowalski</p106_subfield_1>
       <p107>test pola tekstowego</p107>
       <p108>10</p108>
       <p109>to jest pole wielowierszowe</p109>
       <p110>to jest pole wielowierszowe</p110>
       <p111>to jest pole wielowierszowe</p111>
       <p112>to jest pole wielowierszowe</p112>
       <p113>to jest pole wielowierszowe</p113>
       <p122_>1</p122_>
       <p114>to jest pole wielowierszowe</p114>
       <p115>to jest pole wielowierszowe</p115>
       <p116>to jest pole wielowierszowe</p116>
       <p117>to jest pole wielowierszowe</p117>
       <p118_subfield_0>Jan</p118_subfield_0>
       <p118_subfield_1>Kowalski</p118_subfield_1>
       <p119_subfield_>2</p119_subfield_>
       <p119_subfield_2>23050608219</p119_subfield_2>
       <p119_subfield_3>8875155741</p119_subfield_3>
       <p120_subfield_0>Poznań</p120_subfield_0>
       <p120_subfield_1>Strzelecka</p120_subfield_1>
       <p120_subfield_2>1</p120_subfield_2>
       <p120_subfield_3>1</p120_subfield_3>
       <p120_subfield_4>61-155</p120_subfield_4>
       <p120_subfield_5>Poznań</p120_subfield_5>
       <p121>test pola tekstowego</p121>
       <p123>10</p123>
       <p124>10</p124>
       <p125>10</p125>
       <p126>10</p126>
       <p127_1>test pola tekstowego</p127_1>
       <p127_2>10</p127_2>
       <p128_1>test pola tekstowego</p128_1>
       <p128_2>10</p128_2>
       <p129_1>10</p129_1>
       <p130_1>10</p130_1>
       <p131_1>10</p131_1>
       <p129_2>10</p129_2>
       <p130_2>10</p130_2>
       <p131_2>10</p131_2>
       <p132_1>10</p132_1>
       <p133_1>10</p133_1>
       <p134_1>10</p134_1>
       <p132_2>10</p132_2>
       <p133_2>10</p133_2>
       <p134_2>10</p134_2>
       <p135>to jest pole wielowierszowe</p135>
       <p141_>1</p141_>
       <p142_subfield_0>Jan</p142_subfield_0>
       <p142_subfield_1>Kowalski</p142_subfield_1>
       <p143>test pola tekstowego</p143>
       <p147>to jest pole wielowierszowe</p147>
       <p148_>1</p148_>
       <p149_subfield_0>Jan</p149_subfield_0>
       <p149_subfield_1>Kowalski</p149_subfield_1>
       <p150>test pola tekstowego</p150>
       <p151>to jest pole wielowierszowe</p151>
       <p155_>1</p155_>
       <p156_subfield_0>Jan</p156_subfield_0>
       <p156_subfield_1>Kowalski</p156_subfield_1>
       <p157>test pola tekstowego</p157>
       <p158>to jest pole wielowierszowe</p158>
       <p164_>1</p164_>
       <p165_subfield_0>Jan</p165_subfield_0>
       <p165_subfield_1>Kowalski</p165_subfield_1>
       <p166>test pola tekstowego</p166>
       <p167>to jest pole wielowierszowe</p167>
       <p172_>1</p172_>
       <p173_subfield_0>Jan</p173_subfield_0>
       <p173_subfield_1>Kowalski</p173_subfield_1>
       <p174>test pola tekstowego</p174>
       <p175>10</p175>
       <p176>10</p176>
       <p177>10</p177>
       <p178>test pola tekstowego</p178>
       <p179>10</p179>
       <p180>test pola tekstowego</p180>
       <p181>10</p181>
       <p182>test pola tekstowego</p182>
       <p183>10</p183>
       <p184>10</p184>
       <p185>10</p185>
       <p186>10</p186>
       <p188>10</p188>
       <p189>10</p189>
       <p190>10</p190>
       <p191>10</p191>
       <p192>10</p192>
       <p195>30-10-1990</p195>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>