Pola formularza

Formularz: OSFRMop Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla spółek prawa handlowego, innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek cywilnych)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20044049</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[data]</p2>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>[poczta]</p5_subfield_5>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p7>[KRS]</p7>
       <p8>[dataRozpoczeciaDzial]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11_subfield_0>[telefon]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[Fax]</p11_subfield_1>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1>
       <p15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_1>
       <p16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_1>
       <p14_2>[Pole kwoty]</p14_2>
       <p15_2>[Pole kwoty]</p15_2>
       <p16_2>[Pole kwoty]</p16_2>
       <p17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1>
       <p18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_1>
       <p19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1>
       <p17_2>[Pole kwoty]</p17_2>
       <p18_2>[Pole kwoty]</p18_2>
       <p19_2>[Pole kwoty]</p19_2>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25>[pole wielowierszowe]</p25>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>
       <p28>[pole wielowierszowe]</p28>
       <p29>[pole wielowierszowe]</p29>
       <p30>[pole wielowierszowe]</p30>
       <p31>[pole wielowierszowe]</p31>
       <p32>[pole wielowierszowe]</p32>
       <p33>[pole wielowierszowe]</p33>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>
       <p35>[pole wielowierszowe]</p35>
       <p36>[pole wielowierszowe]</p36>
       <p8>[Data wypełnienia]</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OSFRMop</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20044049</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p1_>1</p1_>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>61-155</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>Poznań</p5_subfield_5>
       <p6>8875155741</p6>
       <p7>12345</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11_subfield_0>500600400</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1></p11_subfield_1>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14_1>10</p14_1>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p16_1>10</p16_1>
       <p14_2>10</p14_2>
       <p15_2>10</p15_2>
       <p16_2>10</p16_2>
       <p17_1>10</p17_1>
       <p18_1>10</p18_1>
       <p19_1>10</p19_1>
       <p17_2>10</p17_2>
       <p18_2>10</p18_2>
       <p19_2>10</p19_2>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25>to jest pole wielowierszowe</p25>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>
       <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>
       <p29>to jest pole wielowierszowe</p29>
       <p30>to jest pole wielowierszowe</p30>
       <p31>to jest pole wielowierszowe</p31>
       <p32>to jest pole wielowierszowe</p32>
       <p33>to jest pole wielowierszowe</p33>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>
       <p35>to jest pole wielowierszowe</p35>
       <p36>to jest pole wielowierszowe</p36>
       <p8>30-10-2014</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>