Pola formularza

Formularz: OSFRMof Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20181536</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[data]</p2>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p5>[PESEL]</p5>
       <p6_subfield_0>[miejscowość]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>[poczta]</p6_subfield_5>
       <p7>[Telefon]</p7>
       <p8>[stanCywilny]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p16_>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p20_>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p24_>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p28_>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[pole wielowierszowe]</p31>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p32_>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p57_subfield_0>[imię]</p57_subfield_0>
       <p57_subfield_1>[nazwisko]</p57_subfield_1>
       <p58_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p58_subfield_>
       <p58_subfield_2>[Pole PESEL]</p58_subfield_2>
       <p58_subfield_3>[Pole NIP]</p58_subfield_3>
       <p59_subfield_0>[miejscowość]</p59_subfield_0>
       <p59_subfield_1>[ulica]</p59_subfield_1>
       <p59_subfield_2>[nr domu]</p59_subfield_2>
       <p59_subfield_3>[nr lokalu]</p59_subfield_3>
       <p59_subfield_4>[kod pocztowy]</p59_subfield_4>
       <p59_subfield_5>[poczta]</p59_subfield_5>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p61>[pole wielowierszowe]</p61>
       <p62_>[Wartość wyboru w polu p62. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p62_>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[Pole tekstowe]</p64>
       <p65>[pole wielowierszowe]</p65>
       <p66_>[Wartość wyboru w polu p66. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p66_>
       <p67>[Pole tekstowe]</p67>
       <p68>[Pole tekstowe]</p68>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70_>[Wartość wyboru w polu p70. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p70_>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[pole wielowierszowe]</p73>
       <p74_>[Wartość wyboru w polu p74. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p74_>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p76>[Pole tekstowe]</p76>
       <p77>[pole wielowierszowe]</p77>
       <p78_>[Wartość wyboru w polu p78. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p78_>
       <p79>[Pole tekstowe]</p79>
       <p80>[Pole tekstowe]</p80>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p82>[Pole kwoty]</p82>
       <p83>[Pole kwoty]</p83>
       <p84_1>[Pole tekstowe]</p84_1>
       <p85_1>[Pole kwoty]</p85_1>
       <p84_2>[Pole tekstowe]</p84_2>
       <p85_2>[Pole kwoty]</p85_2>
       <p84_3>[Pole tekstowe]</p84_3>
       <p85_3>[Pole kwoty]</p85_3>
       <p86>[Pole kwoty]</p86>
       <p87>[Pole kwoty]</p87>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p91>[Pole kwoty]</p91>
       <p92>[Pole kwoty]</p92>
       <p93>[Pole kwoty]</p93>
       <p94>[Pole kwoty]</p94>
       <p97>[Data wypełnienia]</p97>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OSFRMof</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20181536</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p1_>1</p1_>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p5>23050608219</p5>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Strzelecka</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>61-155</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>Poznań</p6_subfield_5>
       <p7>500600400</p7>
       <p8>wolny</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16_>1</p16_>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24_>1</p24_>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>
       <p28_>1</p28_>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>to jest pole wielowierszowe</p31>
       <p32_>1</p32_>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57_subfield_0>Jan</p57_subfield_0>
       <p57_subfield_1>Kowalski</p57_subfield_1>
       <p58_subfield_>2</p58_subfield_>
       <p58_subfield_2>23050608219</p58_subfield_2>
       <p58_subfield_3>8875155741</p58_subfield_3>
       <p59_subfield_0>Poznań</p59_subfield_0>
       <p59_subfield_1>Strzelecka</p59_subfield_1>
       <p59_subfield_2>1</p59_subfield_2>
       <p59_subfield_3>1</p59_subfield_3>
       <p59_subfield_4>61-155</p59_subfield_4>
       <p59_subfield_5>Poznań</p59_subfield_5>
       <p60>10</p60>
       <p61>to jest pole wielowierszowe</p61>
       <p62_>1</p62_>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>test pola tekstowego</p64>
       <p65>to jest pole wielowierszowe</p65>
       <p66_>1</p66_>
       <p67>test pola tekstowego</p67>
       <p68>test pola tekstowego</p68>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70_>1</p70_>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>to jest pole wielowierszowe</p73>
       <p74_>1</p74_>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p76>test pola tekstowego</p76>
       <p77>to jest pole wielowierszowe</p77>
       <p78_>1</p78_>
       <p79>test pola tekstowego</p79>
       <p80>test pola tekstowego</p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>10</p83>
       <p84_1>test pola tekstowego</p84_1>
       <p85_1>10</p85_1>
       <p84_2>test pola tekstowego</p84_2>
       <p85_2>10</p85_2>
       <p84_3>test pola tekstowego</p84_3>
       <p85_3>10</p85_3>
       <p86>10</p86>
       <p87>10</p87>
       <p88>10</p88>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94>10</p94>
       <p97>30-10-2014</p97>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>