Pola formularza

Formularz: ZUS RSP-CK (Covid-19 koronawirus) WNIOSEK o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20303511</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p_1>[PESEL]</p_1>
       <p_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p_2_1>
       <p_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p_2_2>
       <p_3>[pierwszeImie]</p_3>
       <p_4>[nazwisko]</p_4>
       <p_5>[UlicaKor]</p_5>
       <p_6>[NrDomuKor]</p_6>
       <p_7>[NrLokaluKor]</p_7>
       <p_9>[KodPocztowyKor]</p_9>
       <p_10>[MiejscowoscKor]</p_10>
       <p_11>[Telefon]</p_11>
       <p_12>[Mail]</p_12>
       <p_13>[Rachunek]</p_13>
       <pI_1>[NIP]</pI_1>
       <pI_2>[REGON]</pI_2>
       <pI_3>[PESEL]</pI_3>
       <pI_4>[pierwszeImie]</pI_4>
       <pI_5>[nazwisko]</pI_5>
       <pI_6>[nazwa]</pI_6>
       <p7>[Data wypełnienia]</p7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RSP-CK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20303511</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p_1>23050608219</p_1>
       <p_2_1>1</p_2_1>
       <p_2_2>NR-4321</p_2_2>
       <p_3>Jan</p_3>
       <p_4>Kowalski</p_4>
       <p_5>Półwiejska</p_5>
       <p_6>1</p_6>
       <p_7>1</p_7>
       <p_9>61-155</p_9>
       <p_10>Poznań</p_10>
       <p_11>500600400</p_11>
       <p_12>test@test.pl</p_12>
       <p_13>453054504926965134154839080720</p_13>
       <pI_1>8875155741</pI_1>
       <pI_2>773461194</pI_2>
       <pI_3>23050608219</pI_3>
       <pI_4>Jan</pI_4>
       <pI_5>Kowalski</pI_5>
       <pI_6>nazwa testowa</pI_6>
       <p7>30-10-2014</p7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>