Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PSZ-DKWP O (archiwalny) Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20324250</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p2>[Ulica]</p2>
       <p3_1>[NrDomu]</p3_1>
       <p3_2>[NrLokalu]</p3_2>
       <p3_4>[KodPocztowy]</p3_4>
       <p4>[Miejscowosc]</p4>
       <p5>[Powiat]</p5>
       <p6>[Wojewodztwo]</p6>
       <p7_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>[Pole PESEL]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[Pole NIP]</p7_subfield_3>
       <p8>[Telefon]</p8>
       <p9>[Mail]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11>
       <p12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12>
       <p13>[miesiac]</p13>
       <p14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14>
       <p15>[miesiac]</p15>
       <p15_1>[miejscowość]</p15_1>
       <p15_2>[data]</p15_2>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PSZ-DKWP O</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20324250</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p2>Strzelecka</p2>
       <p3_1>1</p3_1>
       <p3_2>1</p3_2>
       <p3_4>61-155</p3_4>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>poznański</p5>
       <p6>wielkopolskie</p6>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>23050608219</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>8875155741</p7_subfield_3>
       <p8>500600400</p8>
       <p9>test@test.pl</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>9</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>9</p15>
       <p15_1>Poznań</p15_1>
       <p15_2>30-10-1990</p15_2>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>