Pola formularza

Formularz: EF Ewidencja VAT sprzedażPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20333579</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <rect2431_>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2431_>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p9>[REGON]</p9>
       <p5>[rok]</p5>
       <arkuszNo>[Pole integer - wartość liczbowa]</arkuszNo>
       <rect2431_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2431_4>
       <plp_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_1>
       <p6_1>[data]</p6_1>
       <p7_1>[data]</p7_1>
       <p8_1>[Pole tekstowe]</p8_1>
       <p34_1> / RO:RO - Sprzedaż z kas rejestrujących / WEW:WEW - dokument wewnętrzny / FP:FP - faktura do paragonu (niewliczana do ewidencji) </p34_1>
       <pGTU_1>[fvat_gtu]</pGTU_1>
       <pParamS_1>[fvat_proc]</pParamS_1>
       <p60_1>[data]</p60_1>
       <p53_1>[zdarzenie_gospodarcze]</p53_1>
       <p9_1>[NIP]</p9_1>
       <p10_1>[pole wielowierszowe]</p10_1>
       <p11_1_subfield_0>[miejscowość]</p11_1_subfield_0>
       <p11_1_subfield_1>[ulica]</p11_1_subfield_1>
       <p11_1_subfield_2>[nr domu]</p11_1_subfield_2>
       <p11_1_subfield_3>[nr lokalu]</p11_1_subfield_3>
       <p11_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_1_subfield_4>
       <p11_1_subfield_5>[poczta]</p11_1_subfield_5>
       <plp_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_2>
       <p6_2>[data]</p6_2>
       <p7_2>[data]</p7_2>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p34_2> / RO / WEW / FP</p34_2>
       <pGTU_2>[fvat_gtu]</pGTU_2>
       <pParamS_2>[fvat_proc]</pParamS_2>
       <p60_2>[data]</p60_2>
       <p53_2>[zdarzenie_gospodarcze]</p53_2>
       <p9_2>[NIP]</p9_2>
       <p10_2>[pole wielowierszowe]</p10_2>
       <p11_2_subfield_0>[miejscowość]</p11_2_subfield_0>
       <p11_2_subfield_1>[ulica]</p11_2_subfield_1>
       <p11_2_subfield_2>[nr domu]</p11_2_subfield_2>
       <p11_2_subfield_3>[nr lokalu]</p11_2_subfield_3>
       <p11_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_2_subfield_4>
       <p11_2_subfield_5>[poczta]</p11_2_subfield_5>
       <plp_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_3>
       <p6_3>[data]</p6_3>
       <p7_3>[data]</p7_3>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p34_3> / RO / WEW / FP</p34_3>
       <pGTU_3>[fvat_gtu]</pGTU_3>
       <pParamS_3>[fvat_proc]</pParamS_3>
       <p60_3>[data]</p60_3>
       <p53_3>[zdarzenie_gospodarcze]</p53_3>
       <p9_3>[NIP]</p9_3>
       <p10_3>[pole wielowierszowe]</p10_3>
       <p11_3_subfield_0>[miejscowość]</p11_3_subfield_0>
       <p11_3_subfield_1>[ulica]</p11_3_subfield_1>
       <p11_3_subfield_2>[nr domu]</p11_3_subfield_2>
       <p11_3_subfield_3>[nr lokalu]</p11_3_subfield_3>
       <p11_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_3_subfield_4>
       <p11_3_subfield_5>[poczta]</p11_3_subfield_5>
       <plp_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_4>
       <p6_4>[data]</p6_4>
       <p7_4>[data]</p7_4>
       <p8_4>[Pole tekstowe]</p8_4>
       <p34_4> / RO / WEW / FP</p34_4>
       <pGTU_4>[fvat_gtu]</pGTU_4>
       <pParamS_4>[fvat_proc]</pParamS_4>
       <p60_4>[data]</p60_4>
       <p53_4>[zdarzenie_gospodarcze]</p53_4>
       <p9_4>[NIP]</p9_4>
       <p10_4>[pole wielowierszowe]</p10_4>
       <p11_4_subfield_0>[miejscowość]</p11_4_subfield_0>
       <p11_4_subfield_1>[ulica]</p11_4_subfield_1>
       <p11_4_subfield_2>[nr domu]</p11_4_subfield_2>
       <p11_4_subfield_3>[nr lokalu]</p11_4_subfield_3>
       <p11_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_4_subfield_4>
       <p11_4_subfield_5>[poczta]</p11_4_subfield_5>
       <plp_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_5>
       <p6_5>[data]</p6_5>
       <p7_5>[data]</p7_5>
       <p8_5>[Pole tekstowe]</p8_5>
       <p34_5> / RO / WEW / FP</p34_5>
       <pGTU_5>[fvat_gtu]</pGTU_5>
       <pParamS_5>[fvat_proc]</pParamS_5>
       <p60_5>[data]</p60_5>
       <p53_5>[zdarzenie_gospodarcze]</p53_5>
       <p9_5>[NIP]</p9_5>
       <p10_5>[pole wielowierszowe]</p10_5>
       <p11_5_subfield_0>[miejscowość]</p11_5_subfield_0>
       <p11_5_subfield_1>[ulica]</p11_5_subfield_1>
       <p11_5_subfield_2>[nr domu]</p11_5_subfield_2>
       <p11_5_subfield_3>[nr lokalu]</p11_5_subfield_3>
       <p11_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_5_subfield_4>
       <p11_5_subfield_5>[poczta]</p11_5_subfield_5>
       <plp_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_6>
       <p6_6>[data]</p6_6>
       <p7_6>[data]</p7_6>
       <p8_6>[Pole tekstowe]</p8_6>
       <p34_6> / RO / WEW / FP</p34_6>
       <pGTU_6>[fvat_gtu]</pGTU_6>
       <pParamS_6>[fvat_proc]</pParamS_6>
       <p60_6>[data]</p60_6>
       <p53_6>[zdarzenie_gospodarcze]</p53_6>
       <p9_6>[NIP]</p9_6>
       <p10_6>[pole wielowierszowe]</p10_6>
       <p11_6_subfield_0>[miejscowość]</p11_6_subfield_0>
       <p11_6_subfield_1>[ulica]</p11_6_subfield_1>
       <p11_6_subfield_2>[nr domu]</p11_6_subfield_2>
       <p11_6_subfield_3>[nr lokalu]</p11_6_subfield_3>
       <p11_6_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_6_subfield_4>
       <p11_6_subfield_5>[poczta]</p11_6_subfield_5>
       <plp_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_7>
       <p6_7>[data]</p6_7>
       <p7_7>[data]</p7_7>
       <p8_7>[Pole tekstowe]</p8_7>
       <p34_7> / RO / WEW / FP</p34_7>
       <pGTU_7>[fvat_gtu]</pGTU_7>
       <pParamS_7>[fvat_proc]</pParamS_7>
       <p60_7>[data]</p60_7>
       <p53_7>[zdarzenie_gospodarcze]</p53_7>
       <p9_7>[NIP]</p9_7>
       <p10_7>[pole wielowierszowe]</p10_7>
       <p11_7_subfield_0>[miejscowość]</p11_7_subfield_0>
       <p11_7_subfield_1>[ulica]</p11_7_subfield_1>
       <p11_7_subfield_2>[nr domu]</p11_7_subfield_2>
       <p11_7_subfield_3>[nr lokalu]</p11_7_subfield_3>
       <p11_7_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_7_subfield_4>
       <p11_7_subfield_5>[poczta]</p11_7_subfield_5>
       <plp_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_8>
       <p6_8>[data]</p6_8>
       <p7_8>[data]</p7_8>
       <p8_8>[Pole tekstowe]</p8_8>
       <p34_8> / RO / WEW / FP</p34_8>
       <pGTU_8>[fvat_gtu]</pGTU_8>
       <pParamS_8>[fvat_proc]</pParamS_8>
       <p60_8>[data]</p60_8>
       <p53_8>[zdarzenie_gospodarcze]</p53_8>
       <p9_8>[NIP]</p9_8>
       <p10_8>[pole wielowierszowe]</p10_8>
       <p11_8_subfield_0>[miejscowość]</p11_8_subfield_0>
       <p11_8_subfield_1>[ulica]</p11_8_subfield_1>
       <p11_8_subfield_2>[nr domu]</p11_8_subfield_2>
       <p11_8_subfield_3>[nr lokalu]</p11_8_subfield_3>
       <p11_8_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_8_subfield_4>
       <p11_8_subfield_5>[poczta]</p11_8_subfield_5>
       <plp_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_9>
       <p6_9>[data]</p6_9>
       <p7_9>[data]</p7_9>
       <p8_9>[Pole tekstowe]</p8_9>
       <p34_9> / RO / WEW / FP</p34_9>
       <pGTU_9>[fvat_gtu]</pGTU_9>
       <pParamS_9>[fvat_proc]</pParamS_9>
       <p60_9>[data]</p60_9>
       <p53_9>[zdarzenie_gospodarcze]</p53_9>
       <p9_9>[NIP]</p9_9>
       <p10_9>[pole wielowierszowe]</p10_9>
       <p11_9_subfield_0>[miejscowość]</p11_9_subfield_0>
       <p11_9_subfield_1>[ulica]</p11_9_subfield_1>
       <p11_9_subfield_2>[nr domu]</p11_9_subfield_2>
       <p11_9_subfield_3>[nr lokalu]</p11_9_subfield_3>
       <p11_9_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_9_subfield_4>
       <p11_9_subfield_5>[poczta]</p11_9_subfield_5>
       <plp_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_10>
       <p6_10>[data]</p6_10>
       <p7_10>[data]</p7_10>
       <p8_10>[Pole tekstowe]</p8_10>
       <p34_10> / RO / WEW / FP</p34_10>
       <pGTU_10>[fvat_gtu]</pGTU_10>
       <pParamS_10>[fvat_proc]</pParamS_10>
       <p60_10>[data]</p60_10>
       <p53_10>[zdarzenie_gospodarcze]</p53_10>
       <p9_10>[NIP]</p9_10>
       <p10_10>[pole wielowierszowe]</p10_10>
       <p11_10_subfield_0>[miejscowość]</p11_10_subfield_0>
       <p11_10_subfield_1>[ulica]</p11_10_subfield_1>
       <p11_10_subfield_2>[nr domu]</p11_10_subfield_2>
       <p11_10_subfield_3>[nr lokalu]</p11_10_subfield_3>
       <p11_10_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_10_subfield_4>
       <p11_10_subfield_5>[poczta]</p11_10_subfield_5>
       <plp_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_11>
       <p6_11>[data]</p6_11>
       <p7_11>[data]</p7_11>
       <p8_11>[Pole tekstowe]</p8_11>
       <p34_11> / RO / WEW / FP</p34_11>
       <pGTU_11>[fvat_gtu]</pGTU_11>
       <pParamS_11>[fvat_proc]</pParamS_11>
       <p60_11>[data]</p60_11>
       <p53_11>[zdarzenie_gospodarcze]</p53_11>
       <p9_11>[NIP]</p9_11>
       <p10_11>[pole wielowierszowe]</p10_11>
       <p11_11_subfield_0>[miejscowość]</p11_11_subfield_0>
       <p11_11_subfield_1>[ulica]</p11_11_subfield_1>
       <p11_11_subfield_2>[nr domu]</p11_11_subfield_2>
       <p11_11_subfield_3>[nr lokalu]</p11_11_subfield_3>
       <p11_11_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_11_subfield_4>
       <p11_11_subfield_5>[poczta]</p11_11_subfield_5>
       <plp_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_12>
       <p6_12>[data]</p6_12>
       <p7_12>[data]</p7_12>
       <p8_12>[Pole tekstowe]</p8_12>
       <p34_12> / RO / WEW / FP</p34_12>
       <pGTU_12>[fvat_gtu]</pGTU_12>
       <pParamS_12>[fvat_proc]</pParamS_12>
       <p60_12>[data]</p60_12>
       <p53_12>[zdarzenie_gospodarcze]</p53_12>
       <p9_12>[NIP]</p9_12>
       <p10_12>[pole wielowierszowe]</p10_12>
       <p11_12_subfield_0>[miejscowość]</p11_12_subfield_0>
       <p11_12_subfield_1>[ulica]</p11_12_subfield_1>
       <p11_12_subfield_2>[nr domu]</p11_12_subfield_2>
       <p11_12_subfield_3>[nr lokalu]</p11_12_subfield_3>
       <p11_12_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_12_subfield_4>
       <p11_12_subfield_5>[poczta]</p11_12_subfield_5>
       <plp_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_13>
       <p6_13>[data]</p6_13>
       <p7_13>[data]</p7_13>
       <p8_13>[Pole tekstowe]</p8_13>
       <p34_13> / RO / WEW / FP</p34_13>
       <pGTU_13>[fvat_gtu]</pGTU_13>
       <pParamS_13>[fvat_proc]</pParamS_13>
       <p60_13>[data]</p60_13>
       <p53_13>[zdarzenie_gospodarcze]</p53_13>
       <p9_13>[NIP]</p9_13>
       <p10_13>[pole wielowierszowe]</p10_13>
       <p11_13_subfield_0>[miejscowość]</p11_13_subfield_0>
       <p11_13_subfield_1>[ulica]</p11_13_subfield_1>
       <p11_13_subfield_2>[nr domu]</p11_13_subfield_2>
       <p11_13_subfield_3>[nr lokalu]</p11_13_subfield_3>
       <p11_13_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_13_subfield_4>
       <p11_13_subfield_5>[poczta]</p11_13_subfield_5>
       <plp_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_14>
       <p6_14>[data]</p6_14>
       <p7_14>[data]</p7_14>
       <p8_14>[Pole tekstowe]</p8_14>
       <p34_14> / RO / WEW / FP</p34_14>
       <pGTU_14>[fvat_gtu]</pGTU_14>
       <pParamS_14>[fvat_proc]</pParamS_14>
       <p60_14>[data]</p60_14>
       <p53_14>[zdarzenie_gospodarcze]</p53_14>
       <p9_14>[NIP]</p9_14>
       <p10_14>[pole wielowierszowe]</p10_14>
       <p11_14_subfield_0>[miejscowość]</p11_14_subfield_0>
       <p11_14_subfield_1>[ulica]</p11_14_subfield_1>
       <p11_14_subfield_2>[nr domu]</p11_14_subfield_2>
       <p11_14_subfield_3>[nr lokalu]</p11_14_subfield_3>
       <p11_14_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_14_subfield_4>
       <p11_14_subfield_5>[poczta]</p11_14_subfield_5>
       <plp_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_15>
       <p6_15>[data]</p6_15>
       <p7_15>[data]</p7_15>
       <p8_15>[Pole tekstowe]</p8_15>
       <p34_15> / RO / WEW / FP</p34_15>
       <pGTU_15>[fvat_gtu]</pGTU_15>
       <pParamS_15>[fvat_proc]</pParamS_15>
       <p60_16>[data]</p60_16>
       <p53_15>[zdarzenie_gospodarcze]</p53_15>
       <p9_15>[NIP]</p9_15>
       <p10_15>[pole wielowierszowe]</p10_15>
       <p11_15_subfield_0>[miejscowość]</p11_15_subfield_0>
       <p11_15_subfield_1>[ulica]</p11_15_subfield_1>
       <p11_15_subfield_2>[nr domu]</p11_15_subfield_2>
       <p11_15_subfield_3>[nr lokalu]</p11_15_subfield_3>
       <p11_15_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_15_subfield_4>
       <p11_15_subfield_5>[poczta]</p11_15_subfield_5>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p12_17>[Pole kwoty]</p12_17>
       <p13_17>[Pole kwoty]</p13_17>
       <plp_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_17>
       <plp_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</plp_18>
       <klawDodArk>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</klawDodArk>
       <p17_1>23* / 22</p17_1>
       <p17_2>8* / 7</p17_2>
       <p17_3>5* / 4</p17_3>
       <p32_1>[Pole kwoty]</p32_1>
       <p36_1>[Pole kwoty]</p36_1>
       <p37_1>[Pole kwoty]</p37_1>
       <p38_1>[Pole kwoty]</p38_1>
       <p39_1>[Pole kwoty]</p39_1>
       <p40_1>[Pole kwoty]</p40_1>
       <p50_1>[Pole kwoty]</p50_1>
       <p41_1>[Pole kwoty]</p41_1>
       <p43_1>[Pole kwoty]</p43_1>
       <p44_1>[Pole kwoty]</p44_1>
       <p46_1>[Pole kwoty]</p46_1>
       <p47_1>[Pole kwoty]</p47_1>
       <p52a_1>[Pole kwoty]</p52a_1>
       <p52b_1>[Pole kwoty]</p52b_1>
       <p59_1>[Pole kwoty]</p59_1>
       <p52c_1>[Pole kwoty]</p52c_1>
       <p52d_1>[Pole kwoty]</p52d_1>
       <p18_1>[Pole kwoty]</p18_1>
       <p19_1>[Pole kwoty]</p19_1>
       <p20_1>[Pole kwoty]</p20_1>
       <p21_1>[Pole kwoty]</p21_1>
       <p22_1>[Pole kwoty]</p22_1>
       <p23_1>[Pole kwoty]</p23_1>
       <p24_1>[Pole kwoty]</p24_1>
       <p35_1>[Pole kwoty]</p35_1>
       <p25_1>[Pole kwoty]</p25_1>
       <p26_1>[Pole kwoty]</p26_1>
       <p27_1>[Pole kwoty]</p27_1>
       <p29_1>[pole wielowierszowe]</p29_1>
       <zleDlugi_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zleDlugi_1>
       <p32_2>[Pole kwoty]</p32_2>
       <p36_2>[Pole kwoty]</p36_2>
       <p37_2>[Pole kwoty]</p37_2>
       <p38_2>[Pole kwoty]</p38_2>
       <p39_2>[Pole kwoty]</p39_2>
       <p40_2>[Pole kwoty]</p40_2>
       <p50_2>[Pole kwoty]</p50_2>
       <p41_2>[Pole kwoty]</p41_2>
       <p43_2>[Pole kwoty]</p43_2>
       <p44_2>[Pole kwoty]</p44_2>
       <p46_2>[Pole kwoty]</p46_2>
       <p47_2>[Pole kwoty]</p47_2>
       <p52a_2>[Pole kwoty]</p52a_2>
       <p52b_2>[Pole kwoty]</p52b_2>
       <p59_2>[Pole kwoty]</p59_2>
       <p52c_2>[Pole kwoty]</p52c_2>
       <p52d_2>[Pole kwoty]</p52d_2>
       <p18_2>[Pole kwoty]</p18_2>
       <p19_2>[Pole kwoty]</p19_2>
       <p20_2>[Pole kwoty]</p20_2>
       <p21_2>[Pole kwoty]</p21_2>
       <p22_2>[Pole kwoty]</p22_2>
       <p23_2>[Pole kwoty]</p23_2>
       <p24_2>[Pole kwoty]</p24_2>
       <p35_2>[Pole kwoty]</p35_2>
       <p25_2>[Pole kwoty]</p25_2>
       <p26_2>[Pole kwoty]</p26_2>
       <p27_2>[Pole kwoty]</p27_2>
       <p29_2>[pole wielowierszowe]</p29_2>
       <zleDlugi_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zleDlugi_2>
       <p32_3>[Pole kwoty]</p32_3>
       <p36_3>[Pole kwoty]</p36_3>
       <p37_3>[Pole kwoty]</p37_3>
       <p38_3>[Pole kwoty]</p38_3>
       <p39_3>[Pole kwoty]</p39_3>
       <p40_3>[Pole kwoty]</p40_3>
       <p50_3>[Pole kwoty]</p50_3>
       <p41_3>[Pole kwoty]</p41_3>
       <p43_3>[Pole kwoty]</p43_3>
       <p44_3>[Pole kwoty]</p44_3>
       <p46_3>[Pole kwoty]</p46_3>
       <p47_3>[Pole kwoty]</p47_3>
       <p52a_3>[Pole kwoty]</p52a_3>
       <p52b_3>[Pole kwoty]</p52b_3>
       <p59_3>[Pole kwoty]</p59_3>
       <p52c_3>[Pole kwoty]</p52c_3>
       <p52d_3>[Pole kwoty]</p52d_3>
       <p18_3>[Pole kwoty]</p18_3>
       <p19_3>[Pole kwoty]</p19_3>
       <p20_3>[Pole kwoty]</p20_3>
       <p21_3>[Pole kwoty]</p21_3>
       <p22_3>[Pole kwoty]</p22_3>
       <p23_3>[Pole kwoty]</p23_3>
       <p24_3>[Pole kwoty]</p24_3>
       <p35_3>[Pole kwoty]</p35_3>
       <p25_3>[Pole kwoty]</p25_3>
       <p26_3>[Pole kwoty]</p26_3>
       <p27_3>[Pole kwoty]</p27_3>
       <p29_3>[pole wielowierszowe]</p29_3>
       <zleDlugi_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zleDlugi_3>
       <p32_4>[Pole kwoty]</p32_4>
       <p36_4>[Pole kwoty]</p36_4>
       <p37_4>[Pole kwoty]</p37_4>
       <p38_4>[Pole kwoty]</p38_4>
       <p39_4>[Pole kwoty]</p39_4>
       <p40_4>[Pole kwoty]</p40_4>
       <p50_4>[Pole kwoty]</p50_4>
       <p41_4>[Pole kwoty]</p41_4>
       <p43_4>[Pole kwoty]</p43_4>
       <p44_4>[Pole kwoty]</p44_4>
       <p46_4>[Pole kwoty]</p46_4>
       <p47_4>[Pole kwoty]</p47_4>
       <p52a_4>[Pole kwoty]</p52a_4>
       <p52b_4>[Pole kwoty]</p52b_4>
       <p59_4>[Pole kwoty]</p59_4>
       <p52c_4>[Pole kwoty]</p52c_4>
       <p52d_4>[Pole kwoty]</p52d_4>
       <p18_4>[Pole kwoty]</p18_4>
       <p19_4>[Pole kwoty]</p19_4>
       <p20_4>[Pole kwoty]</p20_4>
       <p21_4>[Pole kwoty]</p21_4>
       <p22_4>[Pole kwoty]</p22_4>
       <p23_4>[Pole kwoty]</p23_4>
       <p24_4>[Pole kwoty]</p24_4>
       <p35_4>[Pole kwoty]</p35_4>
       <p25_4>[Pole kwoty]</p25_4>
       <p26_4>[Pole kwoty]</p26_4>
       <p27_4>[Pole kwoty]</p27_4>
       <p29_4>[pole wielowierszowe]</p29_4>
       <zleDlugi_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zleDlugi_4>
       <p32_5>[Pole kwoty]</p32_5>
       <p36_5>[Pole kwoty]</p36_5>
       <p37_5>[Pole kwoty]</p37_5>
       <p38_5>[Pole kwoty]</p38_5>
       <p39_5>[Pole kwoty]</p39_5>
       <p40_5>[Pole kwoty]</p40_5>
       <p50_5>[Pole kwoty]</p50_5>
       <p41_5>[Pole kwoty]</p41_5>
       <p43_5>[Pole kwoty]</p43_5>
       <p44_5>[Pole kwoty]</p44_5>
       <p46_5>[Pole kwoty]</p46_5>
       <p47_5>[Pole kwoty]</p47_5>
       <p52a_5>[Pole kwoty]</p52a_5>
       <p52b_5>[Pole kwoty]</p52b_5>
       <p59_5>[Pole kwoty]</p59_5>
       <p52c_5>[Pole kwoty]</p52c_5>
       <p52d_5>[Pole kwoty]</p52d_5>
       <p18_5>[Pole kwoty]</p18_5>
       <p19_5>[Pole kwoty]</p19_5>
       <p20_5>[Pole kwoty]</p20_5>
       <p21_5>[Pole kwoty]</p21_5>
       <p22_5>[Pole kwoty]</p22_5>
       <p23_5>[Pole kwoty]</p23_5>
       <p24_5>[Pole kwoty]</p24_5>
       <p35_5>[Pole kwoty]</p35_5>
       <p25_5>[Pole kwoty]</p25_5>
       <p26_5>[Pole kwoty]</p26_5>
       <p27_5>[Pole kwoty]</p27_5>
       <p29_5>[pole wielowierszowe]</p29_5>
       <zleDlugi_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zleDlugi_5>
       <p32_6>[Pole kwoty]</p32_6>
       <p36_6>[Pole kwoty]</p36_6>
       <p37_6>[Pole kwoty]</p37_6>
       <p38_6>[Pole kwoty]</p38_6>
       <p39_6>[Pole kwoty]</p39_6>
       <p40_6>[Pole kwoty]</p40_6>
       <p50_6>[Pole kwoty]</p50_6>
       <p41_6>[Pole kwoty]</p41_6>
       <p43_6>[Pole kwoty]</p43_6>
       <p44_6>[Pole kwoty]</p44_6>
       <p46_6>[Pole kwoty]</p46_6>
       <p47_6>[Pole kwoty]</p47_6>
       <p52a_6>[Pole kwoty]</p52a_6>
       <p52b_6>[Pole kwoty]</p52b_6>
       <p59_6>[Pole kwoty]</p59_6>
       <p52c_6>[Pole kwoty]</p52c_6>
       <p52d_6>[Pole kwoty]</p52d_6>
       <p18_6>[Pole kwoty]</p18_6>
       <p19_6>[Pole kwoty]</p19_6>
       <p20_6>[Pole kwoty]</p20_6>
       <p21_6>[Pole kwoty]</p21_6>
       <p22_6>[Pole kwoty]</p22_6>
       <p23_6>[Pole kwoty]</p23_6>
       <p24_6>[Pole kwoty]</p24_6>
       <p35_6>[Pole kwoty]</p35_6>
       <p25_6>[Pole kwoty]</p25_6>
       <p26_6>[Pole kwoty]</p26_6>
       <p27_6>[Pole kwoty]</p27_6>
       <p29_6>[pole wielowierszowe]</p29_6>
       <zleDlugi_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zleDlugi_6>
       <p32_7>[Pole kwoty]</p32_7>
       <p36_7>[Pole kwoty]</p36_7>
       <p37_7>[Pole kwoty]</p37_7>
       <p38_7>[Pole kwoty]</p38_7>
       <p39_7>[Pole kwoty]</p39_7>
       <p40_7>[Pole kwoty]</p40_7>
       <p50_7>[Pole kwoty]</p50_7>
       <p41_7>[Pole kwoty]</p41_7>
       <p43_7>[Pole kwoty]</p43_7>
       <p44_7>[Pole kwoty]</p44_7>
       <p46_7>[Pole kwoty]</p46_7>
       <p47_7>[Pole kwoty]</p47_7>
       <p52a_7>[Pole kwoty]</p52a_7>
       <p52b_7>[Pole kwoty]</p52b_7>
       <p59_7>[Pole kwoty]</p59_7>
       <p52c_7>[Pole kwoty]</p52c_7>
       <p52d_7>[Pole kwoty]</p52d_7>
       <p18_7>[Pole kwoty]</p18_7>
       <p19_7>[Pole kwoty]</p19_7>
       <p20_7>[Pole kwoty]</p20_7>
       <p21_7>[Pole kwoty]</p21_7>
       <p22_7>[Pole kwoty]</p22_7>
       <p23_7>[Pole kwoty]</p23_7>
       <p24_7>[Pole kwoty]</p24_7>
       <p35_7>[Pole kwoty]</p35_7>
       <p25_7>[Pole kwoty]</p25_7>
       <p26_7>[Pole kwoty]</p26_7>
       <p27_7>[Pole kwoty]</p27_7>
       <p29_7>[pole wielowierszowe]</p29_7>
       <zleDlugi_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zleDlugi_7>
       <p32_8>[Pole kwoty]</p32_8>
       <p36_8>[Pole kwoty]</p36_8>
       <p37_8>[Pole kwoty]</p37_8>
       <p38_8>[Pole kwoty]</p38_8>
       <p39_8>[Pole kwoty]</p39_8>
       <p40_8>[Pole kwoty]</p40_8>
       <p50_8>[Pole kwoty]</p50_8>
       <p41_8>[Pole kwoty]</p41_8>
       <p43_8>[Pole kwoty]</p43_8>
       <p44_8>[Pole kwoty]</p44_8>
       <p46_8>[Pole kwoty]</p46_8>
       <p47_8>[Pole kwoty]</p47_8>
       <p52a_8>[Pole kwoty]</p52a_8>
       <p52b_8>[Pole kwoty]</p52b_8>
       <p59_8>[Pole kwoty]</p59_8>
       <p52c_8>[Pole kwoty]</p52c_8>
       <p52d_8>[Pole kwoty]</p52d_8>
       <p18_8>[Pole kwoty]</p18_8>
       <p19_8>[Pole kwoty]</p19_8>
       <p20_8>[Pole kwoty]</p20_8>
       <p21_8>[Pole kwoty]</p21_8>
       <p22_8>[Pole kwoty]</p22_8>
       <p23_8>[Pole kwoty]</p23_8>
       <p24_8>[Pole kwoty]</p24_8>
       <p35_8>[Pole kwoty]</p35_8>
       <p25_8>[Pole kwoty]</p25_8>
       <p26_8>[Pole kwoty]</p26_8>
       <p27_8>[Pole kwoty]</p27_8>
       <p29_8>[pole wielowierszowe]</p29_8>
       <zleDlugi_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zleDlugi_8>
       <p32_9>[Pole kwoty]</p32_9>
       <p36_9>[Pole kwoty]</p36_9>
       <p37_9>[Pole kwoty]</p37_9>
       <p38_9>[Pole kwoty]</p38_9>
       <p39_9>[Pole kwoty]</p39_9>
       <p40_9>[Pole kwoty]</p40_9>
       <p50_9>[Pole kwoty]</p50_9>
       <p41_9>[Pole kwoty]</p41_9>
       <p43_9>[Pole kwoty]</p43_9>
       <p44_9>[Pole kwoty]</p44_9>
       <p46_9>[Pole kwoty]</p46_9>
       <p47_9>[Pole kwoty]</p47_9>
       <p52a_9>[Pole kwoty]</p52a_9>
       <p52b_9>[Pole kwoty]</p52b_9>
       <p59_9>[Pole kwoty]</p59_9>
       <p52c_9>[Pole kwoty]</p52c_9>
       <p52d_9>[Pole kwoty]</p52d_9>
       <p18_9>[Pole kwoty]</p18_9>
       <p19_9>[Pole kwoty]</p19_9>
       <p20_9>[Pole kwoty]</p20_9>
       <p21_9>[Pole kwoty]</p21_9>
       <p22_9>[Pole kwoty]</p22_9>
       <p23_9>[Pole kwoty]</p23_9>
       <p24_9>[Pole kwoty]</p24_9>
       <p35_9>[Pole kwoty]</p35_9>
       <p25_9>[Pole kwoty]</p25_9>
       <p26_9>[Pole kwoty]</p26_9>
       <p27_9>[Pole kwoty]</p27_9>
       <p29_9>[pole wielowierszowe]</p29_9>
       <zleDlugi_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zleDlugi_9>
       <p32_10>[Pole kwoty]</p32_10>
       <p36_10>[Pole kwoty]</p36_10>
       <p37_10>[Pole kwoty]</p37_10>
       <p38_10>[Pole kwoty]</p38_10>
       <p39_10>[Pole kwoty]</p39_10>
       <p40_10>[Pole kwoty]</p40_10>
       <p50_10>[Pole kwoty]</p50_10>
       <p41_10>[Pole kwoty]</p41_10>
       <p43_10>[Pole kwoty]</p43_10>
       <p44_10>[Pole kwoty]</p44_10>
       <p46_10>[Pole kwoty]</p46_10>
       <p47_10>[Pole kwoty]</p47_10>
       <p52a_10>[Pole kwoty]</p52a_10>
       <p52b_10>[Pole kwoty]</p52b_10>
       <p59_10>[Pole kwoty]</p59_10>
       <p52c_10>[Pole kwoty]</p52c_10>
       <p52d_10>[Pole kwoty]</p52d_10>
       <p18_10>[Pole kwoty]</p18_10>
       <p19_10>[Pole kwoty]</p19_10>
       <p20_10>[Pole kwoty]</p20_10>
       <p21_10>[Pole kwoty]</p21_10>
       <p22_10>[Pole kwoty]</p22_10>
       <p23_10>[Pole kwoty]</p23_10>
       <p24_10>[Pole kwoty]</p24_10>
       <p35_10>[Pole kwoty]</p35_10>
       <p25_10>[Pole kwoty]</p25_10>
       <p26_10>[Pole kwoty]</p26_10>
       <p27_10>[Pole kwoty]</p27_10>
       <p29_10>[pole wielowierszowe]</p29_10>
       <zleDlugi_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zleDlugi_10>
       <p32_11>[Pole kwoty]</p32_11>
       <p36_11>[Pole kwoty]</p36_11>
       <p37_11>[Pole kwoty]</p37_11>
       <p38_11>[Pole kwoty]</p38_11>
       <p39_11>[Pole kwoty]</p39_11>
       <p40_11>[Pole kwoty]</p40_11>
       <p50_11>[Pole kwoty]</p50_11>
       <p41_11>[Pole kwoty]</p41_11>
       <p43_11>[Pole kwoty]</p43_11>
       <p44_11>[Pole kwoty]</p44_11>
       <p46_11>[Pole kwoty]</p46_11>
       <p47_11>[Pole kwoty]</p47_11>
       <p52a_11>[Pole kwoty]</p52a_11>
       <p52b_11>[Pole kwoty]</p52b_11>
       <p59_11>[Pole kwoty]</p59_11>
       <p52c_11>[Pole kwoty]</p52c_11>
       <p52d_11>[Pole kwoty]</p52d_11>
       <p18_11>[Pole kwoty]</p18_11>
       <p19_11>[Pole kwoty]</p19_11>
       <p20_11>[Pole kwoty]</p20_11>
       <p21_11>[Pole kwoty]</p21_11>
       <p22_11>[Pole kwoty]</p22_11>
       <p23_11>[Pole kwoty]</p23_11>
       <p24_11>[Pole kwoty]</p24_11>
       <p35_11>[Pole kwoty]</p35_11>
       <p25_11>[Pole kwoty]</p25_11>
       <p26_11>[Pole kwoty]</p26_11>
       <p27_11>[Pole kwoty]</p27_11>
       <p29_11>[pole wielowierszowe]</p29_11>
       <zleDlugi_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zleDlugi_11>
       <p32_12>[Pole kwoty]</p32_12>
       <p36_12>[Pole kwoty]</p36_12>
       <p37_12>[Pole kwoty]</p37_12>
       <p38_12>[Pole kwoty]</p38_12>
       <p39_12>[Pole kwoty]</p39_12>
       <p40_12>[Pole kwoty]</p40_12>
       <p50_12>[Pole kwoty]</p50_12>
       <p41_12>[Pole kwoty]</p41_12>
       <p43_12>[Pole kwoty]</p43_12>
       <p44_12>[Pole kwoty]</p44_12>
       <p46_12>[Pole kwoty]</p46_12>
       <p47_12>[Pole kwoty]</p47_12>
       <p52a_12>[Pole kwoty]</p52a_12>
       <p52b_12>[Pole kwoty]</p52b_12>
       <p59_12>[Pole kwoty]</p59_12>
       <p52c_12>[Pole kwoty]</p52c_12>
       <p52d_12>[Pole kwoty]</p52d_12>
       <p18_12>[Pole kwoty]</p18_12>
       <p19_12>[Pole kwoty]</p19_12>
       <p20_12>[Pole kwoty]</p20_12>
       <p21_12>[Pole kwoty]</p21_12>
       <p22_12>[Pole kwoty]</p22_12>
       <p23_12>[Pole kwoty]</p23_12>
       <p24_12>[Pole kwoty]</p24_12>
       <p35_12>[Pole kwoty]</p35_12>
       <p25_12>[Pole kwoty]</p25_12>
       <p26_12>[Pole kwoty]</p26_12>
       <p27_12>[Pole kwoty]</p27_12>
       <p29_12>[pole wielowierszowe]</p29_12>
       <zleDlugi_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zleDlugi_12>
       <p32_13>[Pole kwoty]</p32_13>
       <p36_13>[Pole kwoty]</p36_13>
       <p37_13>[Pole kwoty]</p37_13>
       <p38_13>[Pole kwoty]</p38_13>
       <p39_13>[Pole kwoty]</p39_13>
       <p40_13>[Pole kwoty]</p40_13>
       <p50_13>[Pole kwoty]</p50_13>
       <p41_13>[Pole kwoty]</p41_13>
       <p43_13>[Pole kwoty]</p43_13>
       <p44_13>[Pole kwoty]</p44_13>
       <p46_13>[Pole kwoty]</p46_13>
       <p47_13>[Pole kwoty]</p47_13>
       <p52a_13>[Pole kwoty]</p52a_13>
       <p52b_13>[Pole kwoty]</p52b_13>
       <p59_13>[Pole kwoty]</p59_13>
       <p52c_13>[Pole kwoty]</p52c_13>
       <p52d_13>[Pole kwoty]</p52d_13>
       <p18_13>[Pole kwoty]</p18_13>
       <p19_13>[Pole kwoty]</p19_13>
       <p20_13>[Pole kwoty]</p20_13>
       <p21_13>[Pole kwoty]</p21_13>
       <p22_13>[Pole kwoty]</p22_13>
       <p23_13>[Pole kwoty]</p23_13>
       <p24_13>[Pole kwoty]</p24_13>
       <p35_13>[Pole kwoty]</p35_13>
       <p25_13>[Pole kwoty]</p25_13>
       <p26_13>[Pole kwoty]</p26_13>
       <p27_13>[Pole kwoty]</p27_13>
       <p29_13>[pole wielowierszowe]</p29_13>
       <zleDlugi_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zleDlugi_13>
       <p32_14>[Pole kwoty]</p32_14>
       <p36_14>[Pole kwoty]</p36_14>
       <p37_14>[Pole kwoty]</p37_14>
       <p38_14>[Pole kwoty]</p38_14>
       <p39_14>[Pole kwoty]</p39_14>
       <p40_14>[Pole kwoty]</p40_14>
       <p50_14>[Pole kwoty]</p50_14>
       <p41_14>[Pole kwoty]</p41_14>
       <p43_14>[Pole kwoty]</p43_14>
       <p44_14>[Pole kwoty]</p44_14>
       <p46_14>[Pole kwoty]</p46_14>
       <p47_14>[Pole kwoty]</p47_14>
       <p52a_14>[Pole kwoty]</p52a_14>
       <p52b_14>[Pole kwoty]</p52b_14>
       <p59_14>[Pole kwoty]</p59_14>
       <p52c_14>[Pole kwoty]</p52c_14>
       <p52d_14>[Pole kwoty]</p52d_14>
       <p18_14>[Pole kwoty]</p18_14>
       <p19_14>[Pole kwoty]</p19_14>
       <p20_14>[Pole kwoty]</p20_14>
       <p21_14>[Pole kwoty]</p21_14>
       <p22_14>[Pole kwoty]</p22_14>
       <p23_14>[Pole kwoty]</p23_14>
       <p24_14>[Pole kwoty]</p24_14>
       <p35_14>[Pole kwoty]</p35_14>
       <p25_14>[Pole kwoty]</p25_14>
       <p26_14>[Pole kwoty]</p26_14>
       <p27_14>[Pole kwoty]</p27_14>
       <p29_14>[pole wielowierszowe]</p29_14>
       <zleDlugi_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zleDlugi_14>
       <p32_15>[Pole kwoty]</p32_15>
       <p36_15>[Pole kwoty]</p36_15>
       <p37_15>[Pole kwoty]</p37_15>
       <p38_15>[Pole kwoty]</p38_15>
       <p39_15>[Pole kwoty]</p39_15>
       <p40_15>[Pole kwoty]</p40_15>
       <p50_15>[Pole kwoty]</p50_15>
       <p41_15>[Pole kwoty]</p41_15>
       <p43_15>[Pole kwoty]</p43_15>
       <p44_15>[Pole kwoty]</p44_15>
       <p46_15>[Pole kwoty]</p46_15>
       <p47_15>[Pole kwoty]</p47_15>
       <p52a_15>[Pole kwoty]</p52a_15>
       <p52b_15>[Pole kwoty]</p52b_15>
       <p59_15>[Pole kwoty]</p59_15>
       <p52c_15>[Pole kwoty]</p52c_15>
       <p52d_15>[Pole kwoty]</p52d_15>
       <p18_15>[Pole kwoty]</p18_15>
       <p19_15>[Pole kwoty]</p19_15>
       <p20_15>[Pole kwoty]</p20_15>
       <p21_15>[Pole kwoty]</p21_15>
       <p22_15>[Pole kwoty]</p22_15>
       <p23_15>[Pole kwoty]</p23_15>
       <p24_15>[Pole kwoty]</p24_15>
       <p35_15>[Pole kwoty]</p35_15>
       <p25_15>[Pole kwoty]</p25_15>
       <p26_15>[Pole kwoty]</p26_15>
       <p27_15>[Pole kwoty]</p27_15>
       <p29_15>[pole wielowierszowe]</p29_15>
       <zleDlugi_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</zleDlugi_15>
       <p32_17>[Pole kwoty]</p32_17>
       <p36_17>[Pole kwoty]</p36_17>
       <p37_17>[Pole kwoty]</p37_17>
       <p38_17>[Pole kwoty]</p38_17>
       <p39_17>[Pole kwoty]</p39_17>
       <p40_17>[Pole kwoty]</p40_17>
       <p50_17>[Pole kwoty]</p50_17>
       <p41_17>[Pole kwoty]</p41_17>
       <p43_17>[Pole kwoty]</p43_17>
       <p44_17>[Pole kwoty]</p44_17>
       <p46_17>[Pole kwoty]</p46_17>
       <p47_17>[Pole kwoty]</p47_17>
       <p52a_17>[Pole kwoty]</p52a_17>
       <p52b_17>[Pole kwoty]</p52b_17>
       <p59_17>[Pole kwoty]</p59_17>
       <p52c_17>[Pole kwoty]</p52c_17>
       <p52d_17>[Pole kwoty]</p52d_17>
       <p18_17>[Pole kwoty]</p18_17>
       <p19_17>[Pole kwoty]</p19_17>
       <p20_17>[Pole kwoty]</p20_17>
       <p21_17>[Pole kwoty]</p21_17>
       <p22_17>[Pole kwoty]</p22_17>
       <p23_17>[Pole kwoty]</p23_17>
       <p24_17>[Pole kwoty]</p24_17>
       <p35_17>[Pole kwoty]</p35_17>
       <p25_17>[Pole kwoty]</p25_17>
       <p26_17>[Pole kwoty]</p26_17>
       <p27_17>[Pole kwoty]</p27_17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EF</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20333579</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <refreshForm></refreshForm>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <rect2431_></rect2431_>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p4>10</p4>
       <p1>8875155741</p1>
       <p9>773461194</p9>
       <p5></p5>
       <arkuszNo>10</arkuszNo>
       <rect2431_4></rect2431_4>
       <plp_1>10</plp_1>
       <p6_1>30-10-1990</p6_1>
       <p7_1>30-10-1990</p7_1>
       <p8_1>test pola tekstowego</p8_1>
       <p34_1></p34_1>
       <pGTU_1></pGTU_1>
       <pParamS_1></pParamS_1>
       <p60_1>30-10-1990</p60_1>
       <p53_1></p53_1>
       <p9_1>8875155741</p9_1>
       <p10_1>to jest pole wielowierszowe</p10_1>
       <p11_1_subfield_0>Poznań</p11_1_subfield_0>
       <p11_1_subfield_1>Strzelecka</p11_1_subfield_1>
       <p11_1_subfield_2>1</p11_1_subfield_2>
       <p11_1_subfield_3>1</p11_1_subfield_3>
       <p11_1_subfield_4>61-155</p11_1_subfield_4>
       <p11_1_subfield_5>Poznań</p11_1_subfield_5>
       <plp_2>10</plp_2>
       <p6_2>30-10-1990</p6_2>
       <p7_2>30-10-1990</p7_2>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p34_2></p34_2>
       <pGTU_2></pGTU_2>
       <pParamS_2></pParamS_2>
       <p60_2>30-10-1990</p60_2>
       <p53_2></p53_2>
       <p9_2>8875155741</p9_2>
       <p10_2>to jest pole wielowierszowe</p10_2>
       <p11_2_subfield_0>Poznań</p11_2_subfield_0>
       <p11_2_subfield_1>Strzelecka</p11_2_subfield_1>
       <p11_2_subfield_2>1</p11_2_subfield_2>
       <p11_2_subfield_3>1</p11_2_subfield_3>
       <p11_2_subfield_4>61-155</p11_2_subfield_4>
       <p11_2_subfield_5>Poznań</p11_2_subfield_5>
       <plp_3>10</plp_3>
       <p6_3>30-10-1990</p6_3>
       <p7_3>30-10-1990</p7_3>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p34_3></p34_3>
       <pGTU_3></pGTU_3>
       <pParamS_3></pParamS_3>
       <p60_3>30-10-1990</p60_3>
       <p53_3></p53_3>
       <p9_3>8875155741</p9_3>
       <p10_3>to jest pole wielowierszowe</p10_3>
       <p11_3_subfield_0>Poznań</p11_3_subfield_0>
       <p11_3_subfield_1>Strzelecka</p11_3_subfield_1>
       <p11_3_subfield_2>1</p11_3_subfield_2>
       <p11_3_subfield_3>1</p11_3_subfield_3>
       <p11_3_subfield_4>61-155</p11_3_subfield_4>
       <p11_3_subfield_5>Poznań</p11_3_subfield_5>
       <plp_4>10</plp_4>
       <p6_4>30-10-1990</p6_4>
       <p7_4>30-10-1990</p7_4>
       <p8_4>test pola tekstowego</p8_4>
       <p34_4></p34_4>
       <pGTU_4></pGTU_4>
       <pParamS_4></pParamS_4>
       <p60_4>30-10-1990</p60_4>
       <p53_4></p53_4>
       <p9_4>8875155741</p9_4>
       <p10_4>to jest pole wielowierszowe</p10_4>
       <p11_4_subfield_0>Poznań</p11_4_subfield_0>
       <p11_4_subfield_1>Strzelecka</p11_4_subfield_1>
       <p11_4_subfield_2>1</p11_4_subfield_2>
       <p11_4_subfield_3>1</p11_4_subfield_3>
       <p11_4_subfield_4>61-155</p11_4_subfield_4>
       <p11_4_subfield_5>Poznań</p11_4_subfield_5>
       <plp_5>10</plp_5>
       <p6_5>30-10-1990</p6_5>
       <p7_5>30-10-1990</p7_5>
       <p8_5>test pola tekstowego</p8_5>
       <p34_5></p34_5>
       <pGTU_5></pGTU_5>
       <pParamS_5></pParamS_5>
       <p60_5>30-10-1990</p60_5>
       <p53_5></p53_5>
       <p9_5>8875155741</p9_5>
       <p10_5>to jest pole wielowierszowe</p10_5>
       <p11_5_subfield_0>Poznań</p11_5_subfield_0>
       <p11_5_subfield_1>Strzelecka</p11_5_subfield_1>
       <p11_5_subfield_2>1</p11_5_subfield_2>
       <p11_5_subfield_3>1</p11_5_subfield_3>
       <p11_5_subfield_4>61-155</p11_5_subfield_4>
       <p11_5_subfield_5>Poznań</p11_5_subfield_5>
       <plp_6>10</plp_6>
       <p6_6>30-10-1990</p6_6>
       <p7_6>30-10-1990</p7_6>
       <p8_6>test pola tekstowego</p8_6>
       <p34_6></p34_6>
       <pGTU_6></pGTU_6>
       <pParamS_6></pParamS_6>
       <p60_6>30-10-1990</p60_6>
       <p53_6></p53_6>
       <p9_6>8875155741</p9_6>
       <p10_6>to jest pole wielowierszowe</p10_6>
       <p11_6_subfield_0>Poznań</p11_6_subfield_0>
       <p11_6_subfield_1>Strzelecka</p11_6_subfield_1>
       <p11_6_subfield_2>1</p11_6_subfield_2>
       <p11_6_subfield_3>1</p11_6_subfield_3>
       <p11_6_subfield_4>61-155</p11_6_subfield_4>
       <p11_6_subfield_5>Poznań</p11_6_subfield_5>
       <plp_7>10</plp_7>
       <p6_7>30-10-1990</p6_7>
       <p7_7>30-10-1990</p7_7>
       <p8_7>test pola tekstowego</p8_7>
       <p34_7></p34_7>
       <pGTU_7></pGTU_7>
       <pParamS_7></pParamS_7>
       <p60_7>30-10-1990</p60_7>
       <p53_7></p53_7>
       <p9_7>8875155741</p9_7>
       <p10_7>to jest pole wielowierszowe</p10_7>
       <p11_7_subfield_0>Poznań</p11_7_subfield_0>
       <p11_7_subfield_1>Strzelecka</p11_7_subfield_1>
       <p11_7_subfield_2>1</p11_7_subfield_2>
       <p11_7_subfield_3>1</p11_7_subfield_3>
       <p11_7_subfield_4>61-155</p11_7_subfield_4>
       <p11_7_subfield_5>Poznań</p11_7_subfield_5>
       <plp_8>10</plp_8>
       <p6_8>30-10-1990</p6_8>
       <p7_8>30-10-1990</p7_8>
       <p8_8>test pola tekstowego</p8_8>
       <p34_8></p34_8>
       <pGTU_8></pGTU_8>
       <pParamS_8></pParamS_8>
       <p60_8>30-10-1990</p60_8>
       <p53_8></p53_8>
       <p9_8>8875155741</p9_8>
       <p10_8>to jest pole wielowierszowe</p10_8>
       <p11_8_subfield_0>Poznań</p11_8_subfield_0>
       <p11_8_subfield_1>Strzelecka</p11_8_subfield_1>
       <p11_8_subfield_2>1</p11_8_subfield_2>
       <p11_8_subfield_3>1</p11_8_subfield_3>
       <p11_8_subfield_4>61-155</p11_8_subfield_4>
       <p11_8_subfield_5>Poznań</p11_8_subfield_5>
       <plp_9>10</plp_9>
       <p6_9>30-10-1990</p6_9>
       <p7_9>30-10-1990</p7_9>
       <p8_9>test pola tekstowego</p8_9>
       <p34_9></p34_9>
       <pGTU_9></pGTU_9>
       <pParamS_9></pParamS_9>
       <p60_9>30-10-1990</p60_9>
       <p53_9></p53_9>
       <p9_9>8875155741</p9_9>
       <p10_9>to jest pole wielowierszowe</p10_9>
       <p11_9_subfield_0>Poznań</p11_9_subfield_0>
       <p11_9_subfield_1>Strzelecka</p11_9_subfield_1>
       <p11_9_subfield_2>1</p11_9_subfield_2>
       <p11_9_subfield_3>1</p11_9_subfield_3>
       <p11_9_subfield_4>61-155</p11_9_subfield_4>
       <p11_9_subfield_5>Poznań</p11_9_subfield_5>
       <plp_10>10</plp_10>
       <p6_10>30-10-1990</p6_10>
       <p7_10>30-10-1990</p7_10>
       <p8_10>test pola tekstowego</p8_10>
       <p34_10></p34_10>
       <pGTU_10></pGTU_10>
       <pParamS_10></pParamS_10>
       <p60_10>30-10-1990</p60_10>
       <p53_10></p53_10>
       <p9_10>8875155741</p9_10>
       <p10_10>to jest pole wielowierszowe</p10_10>
       <p11_10_subfield_0>Poznań</p11_10_subfield_0>
       <p11_10_subfield_1>Strzelecka</p11_10_subfield_1>
       <p11_10_subfield_2>1</p11_10_subfield_2>
       <p11_10_subfield_3>1</p11_10_subfield_3>
       <p11_10_subfield_4>61-155</p11_10_subfield_4>
       <p11_10_subfield_5>Poznań</p11_10_subfield_5>
       <plp_11>10</plp_11>
       <p6_11>30-10-1990</p6_11>
       <p7_11>30-10-1990</p7_11>
       <p8_11>test pola tekstowego</p8_11>
       <p34_11></p34_11>
       <pGTU_11></pGTU_11>
       <pParamS_11></pParamS_11>
       <p60_11>30-10-1990</p60_11>
       <p53_11></p53_11>
       <p9_11>8875155741</p9_11>
       <p10_11>to jest pole wielowierszowe</p10_11>
       <p11_11_subfield_0>Poznań</p11_11_subfield_0>
       <p11_11_subfield_1>Strzelecka</p11_11_subfield_1>
       <p11_11_subfield_2>1</p11_11_subfield_2>
       <p11_11_subfield_3>1</p11_11_subfield_3>
       <p11_11_subfield_4>61-155</p11_11_subfield_4>
       <p11_11_subfield_5>Poznań</p11_11_subfield_5>
       <plp_12>10</plp_12>
       <p6_12>30-10-1990</p6_12>
       <p7_12>30-10-1990</p7_12>
       <p8_12>test pola tekstowego</p8_12>
       <p34_12></p34_12>
       <pGTU_12></pGTU_12>
       <pParamS_12></pParamS_12>
       <p60_12>30-10-1990</p60_12>
       <p53_12></p53_12>
       <p9_12>8875155741</p9_12>
       <p10_12>to jest pole wielowierszowe</p10_12>
       <p11_12_subfield_0>Poznań</p11_12_subfield_0>
       <p11_12_subfield_1>Strzelecka</p11_12_subfield_1>
       <p11_12_subfield_2>1</p11_12_subfield_2>
       <p11_12_subfield_3>1</p11_12_subfield_3>
       <p11_12_subfield_4>61-155</p11_12_subfield_4>
       <p11_12_subfield_5>Poznań</p11_12_subfield_5>
       <plp_13>10</plp_13>
       <p6_13>30-10-1990</p6_13>
       <p7_13>30-10-1990</p7_13>
       <p8_13>test pola tekstowego</p8_13>
       <p34_13></p34_13>
       <pGTU_13></pGTU_13>
       <pParamS_13></pParamS_13>
       <p60_13>30-10-1990</p60_13>
       <p53_13></p53_13>
       <p9_13>8875155741</p9_13>
       <p10_13>to jest pole wielowierszowe</p10_13>
       <p11_13_subfield_0>Poznań</p11_13_subfield_0>
       <p11_13_subfield_1>Strzelecka</p11_13_subfield_1>
       <p11_13_subfield_2>1</p11_13_subfield_2>
       <p11_13_subfield_3>1</p11_13_subfield_3>
       <p11_13_subfield_4>61-155</p11_13_subfield_4>
       <p11_13_subfield_5>Poznań</p11_13_subfield_5>
       <plp_14>10</plp_14>
       <p6_14>30-10-1990</p6_14>
       <p7_14>30-10-1990</p7_14>
       <p8_14>test pola tekstowego</p8_14>
       <p34_14></p34_14>
       <pGTU_14></pGTU_14>
       <pParamS_14></pParamS_14>
       <p60_14>30-10-1990</p60_14>
       <p53_14></p53_14>
       <p9_14>8875155741</p9_14>
       <p10_14>to jest pole wielowierszowe</p10_14>
       <p11_14_subfield_0>Poznań</p11_14_subfield_0>
       <p11_14_subfield_1>Strzelecka</p11_14_subfield_1>
       <p11_14_subfield_2>1</p11_14_subfield_2>
       <p11_14_subfield_3>1</p11_14_subfield_3>
       <p11_14_subfield_4>61-155</p11_14_subfield_4>
       <p11_14_subfield_5>Poznań</p11_14_subfield_5>
       <plp_15>10</plp_15>
       <p6_15>30-10-1990</p6_15>
       <p7_15>30-10-1990</p7_15>
       <p8_15>test pola tekstowego</p8_15>
       <p34_15></p34_15>
       <pGTU_15></pGTU_15>
       <pParamS_15></pParamS_15>
       <p60_16>30-10-1990</p60_16>
       <p53_15></p53_15>
       <p9_15>8875155741</p9_15>
       <p10_15>to jest pole wielowierszowe</p10_15>
       <p11_15_subfield_0>Poznań</p11_15_subfield_0>
       <p11_15_subfield_1>Strzelecka</p11_15_subfield_1>
       <p11_15_subfield_2>1</p11_15_subfield_2>
       <p11_15_subfield_3>1</p11_15_subfield_3>
       <p11_15_subfield_4>61-155</p11_15_subfield_4>
       <p11_15_subfield_5>Poznań</p11_15_subfield_5>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p12_17>1</p12_17>
       <p13_17>1</p13_17>
       <plp_17>10</plp_17>
       <plp_18>10</plp_18>
       <klawDodArk></klawDodArk>
       <p17_1>23</p17_1>
       <p17_2>8</p17_2>
       <p17_3>5</p17_3>
       <p32_1>1</p32_1>
       <p36_1>1</p36_1>
       <p37_1>1</p37_1>
       <p38_1>1</p38_1>
       <p39_1>1</p39_1>
       <p40_1>1</p40_1>
       <p50_1>1</p50_1>
       <p41_1>1</p41_1>
       <p43_1>1</p43_1>
       <p44_1>1</p44_1>
       <p46_1>1</p46_1>
       <p47_1>1</p47_1>
       <p52a_1>10</p52a_1>
       <p52b_1>10</p52b_1>
       <p59_1>1</p59_1>
       <p52c_1>10</p52c_1>
       <p52d_1>10</p52d_1>
       <p18_1>1</p18_1>
       <p19_1>1</p19_1>
       <p20_1>1</p20_1>
       <p21_1>1</p21_1>
       <p22_1>1</p22_1>
       <p23_1>1</p23_1>
       <p24_1>1</p24_1>
       <p35_1>1</p35_1>
       <p25_1>1</p25_1>
       <p26_1>1</p26_1>
       <p27_1>1</p27_1>
       <p29_1>to jest pole wielowierszowe</p29_1>
       <zleDlugi_1>1</zleDlugi_1>
       <p32_2>1</p32_2>
       <p36_2>1</p36_2>
       <p37_2>1</p37_2>
       <p38_2>1</p38_2>
       <p39_2>1</p39_2>
       <p40_2>1</p40_2>
       <p50_2>1</p50_2>
       <p41_2>1</p41_2>
       <p43_2>1</p43_2>
       <p44_2>1</p44_2>
       <p46_2>1</p46_2>
       <p47_2>1</p47_2>
       <p52a_2>10</p52a_2>
       <p52b_2>10</p52b_2>
       <p59_2>1</p59_2>
       <p52c_2>10</p52c_2>
       <p52d_2>10</p52d_2>
       <p18_2>1</p18_2>
       <p19_2>1</p19_2>
       <p20_2>1</p20_2>
       <p21_2>1</p21_2>
       <p22_2>1</p22_2>
       <p23_2>1</p23_2>
       <p24_2>1</p24_2>
       <p35_2>1</p35_2>
       <p25_2>1</p25_2>
       <p26_2>1</p26_2>
       <p27_2>1</p27_2>
       <p29_2>to jest pole wielowierszowe</p29_2>
       <zleDlugi_2>1</zleDlugi_2>
       <p32_3>1</p32_3>
       <p36_3>1</p36_3>
       <p37_3>1</p37_3>
       <p38_3>1</p38_3>
       <p39_3>1</p39_3>
       <p40_3>1</p40_3>
       <p50_3>1</p50_3>
       <p41_3>1</p41_3>
       <p43_3>1</p43_3>
       <p44_3>1</p44_3>
       <p46_3>1</p46_3>
       <p47_3>1</p47_3>
       <p52a_3>10</p52a_3>
       <p52b_3>10</p52b_3>
       <p59_3>1</p59_3>
       <p52c_3>10</p52c_3>
       <p52d_3>10</p52d_3>
       <p18_3>1</p18_3>
       <p19_3>1</p19_3>
       <p20_3>1</p20_3>
       <p21_3>1</p21_3>
       <p22_3>1</p22_3>
       <p23_3>1</p23_3>
       <p24_3>1</p24_3>
       <p35_3>1</p35_3>
       <p25_3>1</p25_3>
       <p26_3>1</p26_3>
       <p27_3>1</p27_3>
       <p29_3>to jest pole wielowierszowe</p29_3>
       <zleDlugi_3>1</zleDlugi_3>
       <p32_4>1</p32_4>
       <p36_4>1</p36_4>
       <p37_4>1</p37_4>
       <p38_4>1</p38_4>
       <p39_4>1</p39_4>
       <p40_4>1</p40_4>
       <p50_4>1</p50_4>
       <p41_4>1</p41_4>
       <p43_4>1</p43_4>
       <p44_4>1</p44_4>
       <p46_4>1</p46_4>
       <p47_4>1</p47_4>
       <p52a_4>10</p52a_4>
       <p52b_4>10</p52b_4>
       <p59_4>1</p59_4>
       <p52c_4>10</p52c_4>
       <p52d_4>10</p52d_4>
       <p18_4>1</p18_4>
       <p19_4>1</p19_4>
       <p20_4>1</p20_4>
       <p21_4>1</p21_4>
       <p22_4>1</p22_4>
       <p23_4>1</p23_4>
       <p24_4>1</p24_4>
       <p35_4>1</p35_4>
       <p25_4>1</p25_4>
       <p26_4>1</p26_4>
       <p27_4>1</p27_4>
       <p29_4>to jest pole wielowierszowe</p29_4>
       <zleDlugi_4>1</zleDlugi_4>
       <p32_5>1</p32_5>
       <p36_5>1</p36_5>
       <p37_5>1</p37_5>
       <p38_5>1</p38_5>
       <p39_5>1</p39_5>
       <p40_5>1</p40_5>
       <p50_5>1</p50_5>
       <p41_5>1</p41_5>
       <p43_5>1</p43_5>
       <p44_5>1</p44_5>
       <p46_5>1</p46_5>
       <p47_5>1</p47_5>
       <p52a_5>10</p52a_5>
       <p52b_5>10</p52b_5>
       <p59_5>1</p59_5>
       <p52c_5>10</p52c_5>
       <p52d_5>10</p52d_5>
       <p18_5>1</p18_5>
       <p19_5>1</p19_5>
       <p20_5>1</p20_5>
       <p21_5>1</p21_5>
       <p22_5>1</p22_5>
       <p23_5>1</p23_5>
       <p24_5>1</p24_5>
       <p35_5>1</p35_5>
       <p25_5>1</p25_5>
       <p26_5>1</p26_5>
       <p27_5>1</p27_5>
       <p29_5>to jest pole wielowierszowe</p29_5>
       <zleDlugi_5>1</zleDlugi_5>
       <p32_6>1</p32_6>
       <p36_6>1</p36_6>
       <p37_6>1</p37_6>
       <p38_6>1</p38_6>
       <p39_6>1</p39_6>
       <p40_6>1</p40_6>
       <p50_6>1</p50_6>
       <p41_6>1</p41_6>
       <p43_6>1</p43_6>
       <p44_6>1</p44_6>
       <p46_6>1</p46_6>
       <p47_6>1</p47_6>
       <p52a_6>10</p52a_6>
       <p52b_6>10</p52b_6>
       <p59_6>1</p59_6>
       <p52c_6>10</p52c_6>
       <p52d_6>10</p52d_6>
       <p18_6>1</p18_6>
       <p19_6>1</p19_6>
       <p20_6>1</p20_6>
       <p21_6>1</p21_6>
       <p22_6>1</p22_6>
       <p23_6>1</p23_6>
       <p24_6>1</p24_6>
       <p35_6>1</p35_6>
       <p25_6>1</p25_6>
       <p26_6>1</p26_6>
       <p27_6>1</p27_6>
       <p29_6>to jest pole wielowierszowe</p29_6>
       <zleDlugi_6>1</zleDlugi_6>
       <p32_7>1</p32_7>
       <p36_7>1</p36_7>
       <p37_7>1</p37_7>
       <p38_7>1</p38_7>
       <p39_7>1</p39_7>
       <p40_7>1</p40_7>
       <p50_7>1</p50_7>
       <p41_7>1</p41_7>
       <p43_7>1</p43_7>
       <p44_7>1</p44_7>
       <p46_7>1</p46_7>
       <p47_7>1</p47_7>
       <p52a_7>10</p52a_7>
       <p52b_7>10</p52b_7>
       <p59_7>1</p59_7>
       <p52c_7>10</p52c_7>
       <p52d_7>10</p52d_7>
       <p18_7>1</p18_7>
       <p19_7>1</p19_7>
       <p20_7>1</p20_7>
       <p21_7>1</p21_7>
       <p22_7>1</p22_7>
       <p23_7>1</p23_7>
       <p24_7>1</p24_7>
       <p35_7>1</p35_7>
       <p25_7>1</p25_7>
       <p26_7>1</p26_7>
       <p27_7>1</p27_7>
       <p29_7>to jest pole wielowierszowe</p29_7>
       <zleDlugi_7>1</zleDlugi_7>
       <p32_8>1</p32_8>
       <p36_8>1</p36_8>
       <p37_8>1</p37_8>
       <p38_8>1</p38_8>
       <p39_8>1</p39_8>
       <p40_8>1</p40_8>
       <p50_8>1</p50_8>
       <p41_8>1</p41_8>
       <p43_8>1</p43_8>
       <p44_8>1</p44_8>
       <p46_8>1</p46_8>
       <p47_8>1</p47_8>
       <p52a_8>10</p52a_8>
       <p52b_8>10</p52b_8>
       <p59_8>1</p59_8>
       <p52c_8>10</p52c_8>
       <p52d_8>10</p52d_8>
       <p18_8>1</p18_8>
       <p19_8>1</p19_8>
       <p20_8>1</p20_8>
       <p21_8>1</p21_8>
       <p22_8>1</p22_8>
       <p23_8>1</p23_8>
       <p24_8>1</p24_8>
       <p35_8>1</p35_8>
       <p25_8>1</p25_8>
       <p26_8>1</p26_8>
       <p27_8>1</p27_8>
       <p29_8>to jest pole wielowierszowe</p29_8>
       <zleDlugi_8>1</zleDlugi_8>
       <p32_9>1</p32_9>
       <p36_9>1</p36_9>
       <p37_9>1</p37_9>
       <p38_9>1</p38_9>
       <p39_9>1</p39_9>
       <p40_9>1</p40_9>
       <p50_9>1</p50_9>
       <p41_9>1</p41_9>
       <p43_9>1</p43_9>
       <p44_9>1</p44_9>
       <p46_9>1</p46_9>
       <p47_9>1</p47_9>
       <p52a_9>10</p52a_9>
       <p52b_9>10</p52b_9>
       <p59_9>1</p59_9>
       <p52c_9>10</p52c_9>
       <p52d_9>10</p52d_9>
       <p18_9>1</p18_9>
       <p19_9>1</p19_9>
       <p20_9>1</p20_9>
       <p21_9>1</p21_9>
       <p22_9>1</p22_9>
       <p23_9>1</p23_9>
       <p24_9>1</p24_9>
       <p35_9>1</p35_9>
       <p25_9>1</p25_9>
       <p26_9>1</p26_9>
       <p27_9>1</p27_9>
       <p29_9>to jest pole wielowierszowe</p29_9>
       <zleDlugi_9>1</zleDlugi_9>
       <p32_10>1</p32_10>
       <p36_10>1</p36_10>
       <p37_10>1</p37_10>
       <p38_10>1</p38_10>
       <p39_10>1</p39_10>
       <p40_10>1</p40_10>
       <p50_10>1</p50_10>
       <p41_10>1</p41_10>
       <p43_10>1</p43_10>
       <p44_10>1</p44_10>
       <p46_10>1</p46_10>
       <p47_10>1</p47_10>
       <p52a_10>10</p52a_10>
       <p52b_10>10</p52b_10>
       <p59_10>1</p59_10>
       <p52c_10>10</p52c_10>
       <p52d_10>10</p52d_10>
       <p18_10>1</p18_10>
       <p19_10>1</p19_10>
       <p20_10>1</p20_10>
       <p21_10>1</p21_10>
       <p22_10>1</p22_10>
       <p23_10>1</p23_10>
       <p24_10>1</p24_10>
       <p35_10>1</p35_10>
       <p25_10>1</p25_10>
       <p26_10>1</p26_10>
       <p27_10>1</p27_10>
       <p29_10>to jest pole wielowierszowe</p29_10>
       <zleDlugi_10>1</zleDlugi_10>
       <p32_11>1</p32_11>
       <p36_11>1</p36_11>
       <p37_11>1</p37_11>
       <p38_11>1</p38_11>
       <p39_11>1</p39_11>
       <p40_11>1</p40_11>
       <p50_11>1</p50_11>
       <p41_11>1</p41_11>
       <p43_11>1</p43_11>
       <p44_11>1</p44_11>
       <p46_11>1</p46_11>
       <p47_11>1</p47_11>
       <p52a_11>10</p52a_11>
       <p52b_11>10</p52b_11>
       <p59_11>1</p59_11>
       <p52c_11>10</p52c_11>
       <p52d_11>10</p52d_11>
       <p18_11>1</p18_11>
       <p19_11>1</p19_11>
       <p20_11>1</p20_11>
       <p21_11>1</p21_11>
       <p22_11>1</p22_11>
       <p23_11>1</p23_11>
       <p24_11>1</p24_11>
       <p35_11>1</p35_11>
       <p25_11>1</p25_11>
       <p26_11>1</p26_11>
       <p27_11>1</p27_11>
       <p29_11>to jest pole wielowierszowe</p29_11>
       <zleDlugi_11>1</zleDlugi_11>
       <p32_12>1</p32_12>
       <p36_12>1</p36_12>
       <p37_12>1</p37_12>
       <p38_12>1</p38_12>
       <p39_12>1</p39_12>
       <p40_12>1</p40_12>
       <p50_12>1</p50_12>
       <p41_12>1</p41_12>
       <p43_12>1</p43_12>
       <p44_12>1</p44_12>
       <p46_12>1</p46_12>
       <p47_12>1</p47_12>
       <p52a_12>10</p52a_12>
       <p52b_12>10</p52b_12>
       <p59_12>1</p59_12>
       <p52c_12>10</p52c_12>
       <p52d_12>10</p52d_12>
       <p18_12>1</p18_12>
       <p19_12>1</p19_12>
       <p20_12>1</p20_12>
       <p21_12>1</p21_12>
       <p22_12>1</p22_12>
       <p23_12>1</p23_12>
       <p24_12>1</p24_12>
       <p35_12>1</p35_12>
       <p25_12>1</p25_12>
       <p26_12>1</p26_12>
       <p27_12>1</p27_12>
       <p29_12>to jest pole wielowierszowe</p29_12>
       <zleDlugi_12>1</zleDlugi_12>
       <p32_13>1</p32_13>
       <p36_13>1</p36_13>
       <p37_13>1</p37_13>
       <p38_13>1</p38_13>
       <p39_13>1</p39_13>
       <p40_13>1</p40_13>
       <p50_13>1</p50_13>
       <p41_13>1</p41_13>
       <p43_13>1</p43_13>
       <p44_13>1</p44_13>
       <p46_13>1</p46_13>
       <p47_13>1</p47_13>
       <p52a_13>10</p52a_13>
       <p52b_13>10</p52b_13>
       <p59_13>1</p59_13>
       <p52c_13>10</p52c_13>
       <p52d_13>10</p52d_13>
       <p18_13>1</p18_13>
       <p19_13>1</p19_13>
       <p20_13>1</p20_13>
       <p21_13>1</p21_13>
       <p22_13>1</p22_13>
       <p23_13>1</p23_13>
       <p24_13>1</p24_13>
       <p35_13>1</p35_13>
       <p25_13>1</p25_13>
       <p26_13>1</p26_13>
       <p27_13>1</p27_13>
       <p29_13>to jest pole wielowierszowe</p29_13>
       <zleDlugi_13>1</zleDlugi_13>
       <p32_14>1</p32_14>
       <p36_14>1</p36_14>
       <p37_14>1</p37_14>
       <p38_14>1</p38_14>
       <p39_14>1</p39_14>
       <p40_14>1</p40_14>
       <p50_14>1</p50_14>
       <p41_14>1</p41_14>
       <p43_14>1</p43_14>
       <p44_14>1</p44_14>
       <p46_14>1</p46_14>
       <p47_14>1</p47_14>
       <p52a_14>10</p52a_14>
       <p52b_14>10</p52b_14>
       <p59_14>1</p59_14>
       <p52c_14>10</p52c_14>
       <p52d_14>10</p52d_14>
       <p18_14>1</p18_14>
       <p19_14>1</p19_14>
       <p20_14>1</p20_14>
       <p21_14>1</p21_14>
       <p22_14>1</p22_14>
       <p23_14>1</p23_14>
       <p24_14>1</p24_14>
       <p35_14>1</p35_14>
       <p25_14>1</p25_14>
       <p26_14>1</p26_14>
       <p27_14>1</p27_14>
       <p29_14>to jest pole wielowierszowe</p29_14>
       <zleDlugi_14>1</zleDlugi_14>
       <p32_15>1</p32_15>
       <p36_15>1</p36_15>
       <p37_15>1</p37_15>
       <p38_15>1</p38_15>
       <p39_15>1</p39_15>
       <p40_15>1</p40_15>
       <p50_15>1</p50_15>
       <p41_15>1</p41_15>
       <p43_15>1</p43_15>
       <p44_15>1</p44_15>
       <p46_15>1</p46_15>
       <p47_15>1</p47_15>
       <p52a_15>10</p52a_15>
       <p52b_15>10</p52b_15>
       <p59_15>1</p59_15>
       <p52c_15>10</p52c_15>
       <p52d_15>10</p52d_15>
       <p18_15>1</p18_15>
       <p19_15>1</p19_15>
       <p20_15>1</p20_15>
       <p21_15>1</p21_15>
       <p22_15>1</p22_15>
       <p23_15>1</p23_15>
       <p24_15>1</p24_15>
       <p35_15>1</p35_15>
       <p25_15>1</p25_15>
       <p26_15>1</p26_15>
       <p27_15>1</p27_15>
       <p29_15>to jest pole wielowierszowe</p29_15>
       <zleDlugi_15>1</zleDlugi_15>
       <p32_17>1</p32_17>
       <p36_17>1</p36_17>
       <p37_17>1</p37_17>
       <p38_17>1</p38_17>
       <p39_17>1</p39_17>
       <p40_17>1</p40_17>
       <p50_17>1</p50_17>
       <p41_17>1</p41_17>
       <p43_17>1</p43_17>
       <p44_17>1</p44_17>
       <p46_17>1</p46_17>
       <p47_17>1</p47_17>
       <p52a_17>10</p52a_17>
       <p52b_17>10</p52b_17>
       <p59_17>1</p59_17>
       <p52c_17>10</p52c_17>
       <p52d_17>10</p52d_17>
       <p18_17>1</p18_17>
       <p19_17>1</p19_17>
       <p20_17>1</p20_17>
       <p21_17>1</p21_17>
       <p22_17>1</p22_17>
       <p23_17>1</p23_17>
       <p24_17>1</p24_17>
       <p35_17>1</p35_17>
       <p25_17>1</p25_17>
       <p26_17>1</p26_17>
       <p27_17>1</p27_17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>