Pola formularza

Formularz: EST Ewidencja środków trwałych - książka inwentarzowa z tabelą amortyzacyjnąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20402863</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[nazwaPelna]</p2>
       <p2_4>[NIP]</p2_4>
       <p3>[rok]</p3>
       <p5_1_1>[Pole tekstowe]</p5_1_1>
       <p6_1_1>[Pole tekstowe]</p6_1_1>
       <p7_1_1>[Pole tekstowe]</p7_1_1>
       <p8_1_1>[data]</p8_1_1>
       <p9_1_1>[data]</p9_1_1>
       <p10_1_1>[data]</p10_1_1>
       <p12_1_1>[Pole kwoty]</p12_1_1>
       <p13_1_1>[Pole kwoty]</p13_1_1>
       <p4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1>
       <p11_1>[Pole kwoty]</p11_1>
       <p13_1_2>[Pole kwoty]</p13_1_2>
       <p14_1>[Pole kwoty]</p14_1>
       <p5_1_2>[Pole tekstowe]</p5_1_2>
       <p6_1_2>[Pole tekstowe]</p6_1_2>
       <p7_1_2>[Pole tekstowe]</p7_1_2>
       <p8_1_2>[Pole tekstowe]</p8_1_2>
       <p9_1_2>[Pole tekstowe]</p9_1_2>
       <p10_1_2>[Pole tekstowe]</p10_1_2>
       <p12_1_2>[Pole kwoty]</p12_1_2>
       <p13_1_3>[Pole kwoty]</p13_1_3>
       <p5_2_1>[Pole tekstowe]</p5_2_1>
       <p6_2_1>[Pole tekstowe]</p6_2_1>
       <p7_2_1>[Pole tekstowe]</p7_2_1>
       <p8_2_1>[data]</p8_2_1>
       <p9_2_1>[data]</p9_2_1>
       <p10_2_1>[data]</p10_2_1>
       <p12_2_1>[Pole kwoty]</p12_2_1>
       <p13_2_1>[Pole kwoty]</p13_2_1>
       <p4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2>
       <p11_2>[Pole kwoty]</p11_2>
       <p13_2_2>[Pole kwoty]</p13_2_2>
       <p14_2>[Pole kwoty]</p14_2>
       <p5_2_2>[Pole tekstowe]</p5_2_2>
       <p6_2_2>[Pole tekstowe]</p6_2_2>
       <p7_2_2>[Pole tekstowe]</p7_2_2>
       <p8_2_2>[Pole tekstowe]</p8_2_2>
       <p9_2_2>[Pole tekstowe]</p9_2_2>
       <p10_2_2>[Pole tekstowe]</p10_2_2>
       <p12_2_2>[Pole kwoty]</p12_2_2>
       <p13_2_3>[Pole kwoty]</p13_2_3>
       <p5_3_1>[Pole tekstowe]</p5_3_1>
       <p6_3_1>[Pole tekstowe]</p6_3_1>
       <p7_3_1>[Pole tekstowe]</p7_3_1>
       <p8_3_1>[data]</p8_3_1>
       <p9_3_1>[data]</p9_3_1>
       <p10_3_1>[data]</p10_3_1>
       <p12_3_1>[Pole kwoty]</p12_3_1>
       <p13_3_1>[Pole kwoty]</p13_3_1>
       <p4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3>
       <p11_3>[Pole kwoty]</p11_3>
       <p13_3_2>[Pole kwoty]</p13_3_2>
       <p14_3>[Pole kwoty]</p14_3>
       <p5_3_2>[Pole tekstowe]</p5_3_2>
       <p6_3_2>[Pole tekstowe]</p6_3_2>
       <p7_3_2>[Pole tekstowe]</p7_3_2>
       <p8_3_2>[Pole tekstowe]</p8_3_2>
       <p9_3_2>[Pole tekstowe]</p9_3_2>
       <p10_3_2>[Pole tekstowe]</p10_3_2>
       <p12_3_2>[Pole kwoty]</p12_3_2>
       <p13_3_3>[Pole kwoty]</p13_3_3>
       <p5_4_1>[Pole tekstowe]</p5_4_1>
       <p6_4_1>[Pole tekstowe]</p6_4_1>
       <p7_4_1>[Pole tekstowe]</p7_4_1>
       <p8_4_1>[data]</p8_4_1>
       <p9_4_1>[data]</p9_4_1>
       <p10_4_1>[data]</p10_4_1>
       <p12_4_1>[Pole kwoty]</p12_4_1>
       <p13_4_1>[Pole kwoty]</p13_4_1>
       <p4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_4>
       <p11_4>[Pole kwoty]</p11_4>
       <p13_4_2>[Pole kwoty]</p13_4_2>
       <p14_4>[Pole kwoty]</p14_4>
       <p5_4_2>[Pole tekstowe]</p5_4_2>
       <p6_4_2>[Pole tekstowe]</p6_4_2>
       <p7_4_2>[Pole tekstowe]</p7_4_2>
       <p8_4_2>[Pole tekstowe]</p8_4_2>
       <p9_4_2>[Pole tekstowe]</p9_4_2>
       <p10_4_2>[Pole tekstowe]</p10_4_2>
       <p12_4_2>[Pole kwoty]</p12_4_2>
       <p13_4_3>[Pole kwoty]</p13_4_3>
       <p5_5_1>[Pole tekstowe]</p5_5_1>
       <p6_5_1>[Pole tekstowe]</p6_5_1>
       <p7_5_1>[Pole tekstowe]</p7_5_1>
       <p8_5_1>[data]</p8_5_1>
       <p9_5_1>[data]</p9_5_1>
       <p10_5_1>[data]</p10_5_1>
       <p12_5_1>[Pole kwoty]</p12_5_1>
       <p13_5_1>[Pole kwoty]</p13_5_1>
       <p4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_5>
       <p11_5>[Pole kwoty]</p11_5>
       <p13_5_2>[Pole kwoty]</p13_5_2>
       <p14_5>[Pole kwoty]</p14_5>
       <p5_5_2>[Pole tekstowe]</p5_5_2>
       <p6_5_2>[Pole tekstowe]</p6_5_2>
       <p7_5_2>[Pole tekstowe]</p7_5_2>
       <p8_5_2>[Pole tekstowe]</p8_5_2>
       <p9_5_2>[Pole tekstowe]</p9_5_2>
       <p10_5_2>[Pole tekstowe]</p10_5_2>
       <p12_5_2>[Pole kwoty]</p12_5_2>
       <p13_5_3>[Pole kwoty]</p13_5_3>
       <p5_6_1>[Pole tekstowe]</p5_6_1>
       <p6_6_1>[Pole tekstowe]</p6_6_1>
       <p7_6_1>[Pole tekstowe]</p7_6_1>
       <p8_6_1>[data]</p8_6_1>
       <p9_6_1>[data]</p9_6_1>
       <p10_6_1>[data]</p10_6_1>
       <p12_6_1>[Pole kwoty]</p12_6_1>
       <p13_6_1>[Pole kwoty]</p13_6_1>
       <p4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_6>
       <p11_6>[Pole kwoty]</p11_6>
       <p13_6_2>[Pole kwoty]</p13_6_2>
       <p14_6>[Pole kwoty]</p14_6>
       <p5_6_2>[Pole tekstowe]</p5_6_2>
       <p6_6_2>[Pole tekstowe]</p6_6_2>
       <p7_6_2>[Pole tekstowe]</p7_6_2>
       <p8_6_2>[Pole tekstowe]</p8_6_2>
       <p9_6_2>[Pole tekstowe]</p9_6_2>
       <p10_6_2>[Pole tekstowe]</p10_6_2>
       <p12_6_2>[Pole kwoty]</p12_6_2>
       <p13_6_3>[Pole kwoty]</p13_6_3>
       <p5_7_1>[Pole tekstowe]</p5_7_1>
       <p6_7_1>[Pole tekstowe]</p6_7_1>
       <p7_7_1>[Pole tekstowe]</p7_7_1>
       <p8_7_1>[data]</p8_7_1>
       <p9_7_1>[data]</p9_7_1>
       <p10_7_1>[data]</p10_7_1>
       <p12_7_1>[Pole kwoty]</p12_7_1>
       <p13_7_1>[Pole kwoty]</p13_7_1>
       <p4_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_7>
       <p11_7>[Pole kwoty]</p11_7>
       <p13_7_2>[Pole kwoty]</p13_7_2>
       <p14_7>[Pole kwoty]</p14_7>
       <p5_7_2>[Pole tekstowe]</p5_7_2>
       <p6_7_2>[Pole tekstowe]</p6_7_2>
       <p7_7_2>[Pole tekstowe]</p7_7_2>
       <p8_7_2>[Pole tekstowe]</p8_7_2>
       <p9_7_2>[Pole tekstowe]</p9_7_2>
       <p10_7_2>[Pole tekstowe]</p10_7_2>
       <p12_7_2>[Pole kwoty]</p12_7_2>
       <p13_7_3>[Pole kwoty]</p13_7_3>
       <p5_8_1>[Pole tekstowe]</p5_8_1>
       <p6_8_1>[Pole tekstowe]</p6_8_1>
       <p7_8_1>[Pole tekstowe]</p7_8_1>
       <p8_8_1>[data]</p8_8_1>
       <p9_8_1>[data]</p9_8_1>
       <p10_8_1>[data]</p10_8_1>
       <p12_8_1>[Pole kwoty]</p12_8_1>
       <p13_8_1>[Pole kwoty]</p13_8_1>
       <p4_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_8>
       <p11_8>[Pole kwoty]</p11_8>
       <p13_8_2>[Pole kwoty]</p13_8_2>
       <p14_8>[Pole kwoty]</p14_8>
       <p5_8_2>[Pole tekstowe]</p5_8_2>
       <p6_8_2>[Pole tekstowe]</p6_8_2>
       <p7_8_2>[Pole tekstowe]</p7_8_2>
       <p8_8_2>[Pole tekstowe]</p8_8_2>
       <p9_8_2>[Pole tekstowe]</p9_8_2>
       <p10_8_2>[Pole tekstowe]</p10_8_2>
       <p12_8_2>[Pole kwoty]</p12_8_2>
       <p13_8_3>[Pole kwoty]</p13_8_3>
       <p5_9_1>[Pole tekstowe]</p5_9_1>
       <p6_9_1>[Pole tekstowe]</p6_9_1>
       <p7_9_1>[Pole tekstowe]</p7_9_1>
       <p8_9_1>[data]</p8_9_1>
       <p9_9_1>[data]</p9_9_1>
       <p10_9_1>[data]</p10_9_1>
       <p12_9_1>[Pole kwoty]</p12_9_1>
       <p13_9_1>[Pole kwoty]</p13_9_1>
       <p4_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_9>
       <p11_9>[Pole kwoty]</p11_9>
       <p13_9_2>[Pole kwoty]</p13_9_2>
       <p14_9>[Pole kwoty]</p14_9>
       <p5_9_2>[Pole tekstowe]</p5_9_2>
       <p6_9_2>[Pole tekstowe]</p6_9_2>
       <p7_9_2>[Pole tekstowe]</p7_9_2>
       <p8_9_2>[Pole tekstowe]</p8_9_2>
       <p9_9_2>[Pole tekstowe]</p9_9_2>
       <p10_9_2>[Pole tekstowe]</p10_9_2>
       <p12_9_2>[Pole kwoty]</p12_9_2>
       <p13_9_3>[Pole kwoty]</p13_9_3>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p23_1_1>[Pole kwoty]</p23_1_1>
       <p24_1_1>[Pole kwoty]</p24_1_1>
       <p25_1_1>[Pole kwoty]</p25_1_1>
       <p26_1_1>[Pole kwoty]</p26_1_1>
       <p27_1_1>[Pole kwoty]</p27_1_1>
       <p28_1_1>[Pole kwoty]</p28_1_1>
       <p29_1_1>[Pole kwoty]</p29_1_1>
       <p30_1_1>[Pole kwoty]</p30_1_1>
       <p31_1_1>[Pole kwoty]</p31_1_1>
       <p32_1_1>[Pole kwoty]</p32_1_1>
       <p33_1_1>[Pole kwoty]</p33_1_1>
       <p34_1_1>[Pole kwoty]</p34_1_1>
       <p19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1>
       <p20_1>[Pole tekstowe]</p20_1>
       <p21_1>[Pole tekstowe]</p21_1>
       <p22_1>[Pole kwoty]</p22_1>
       <p23_1_2>[Pole kwoty]</p23_1_2>
       <p24_1_2>[Pole kwoty]</p24_1_2>
       <p25_1_2>[Pole kwoty]</p25_1_2>
       <p26_1_2>[Pole kwoty]</p26_1_2>
       <p27_1_2>[Pole kwoty]</p27_1_2>
       <p28_1_2>[Pole kwoty]</p28_1_2>
       <p29_1_2>[Pole kwoty]</p29_1_2>
       <p30_1_2>[Pole kwoty]</p30_1_2>
       <p31_1_2>[Pole kwoty]</p31_1_2>
       <p32_1_2>[Pole kwoty]</p32_1_2>
       <p33_1_2>[Pole kwoty]</p33_1_2>
       <p34_1_2>[Pole kwoty]</p34_1_2>
       <p23_2_1>[Pole kwoty]</p23_2_1>
       <p24_2_1>[Pole kwoty]</p24_2_1>
       <p25_2_1>[Pole kwoty]</p25_2_1>
       <p26_2_1>[Pole kwoty]</p26_2_1>
       <p27_2_1>[Pole kwoty]</p27_2_1>
       <p28_2_1>[Pole kwoty]</p28_2_1>
       <p29_2_1>[Pole kwoty]</p29_2_1>
       <p30_2_1>[Pole kwoty]</p30_2_1>
       <p31_2_1>[Pole kwoty]</p31_2_1>
       <p32_2_1>[Pole kwoty]</p32_2_1>
       <p33_2_1>[Pole kwoty]</p33_2_1>
       <p34_2_1>[Pole kwoty]</p34_2_1>
       <p19_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2>
       <p20_2>[Pole tekstowe]</p20_2>
       <p21_2>[Pole tekstowe]</p21_2>
       <p22_2>[Pole kwoty]</p22_2>
       <p23_2_2>[Pole kwoty]</p23_2_2>
       <p24_2_2>[Pole kwoty]</p24_2_2>
       <p25_2_2>[Pole kwoty]</p25_2_2>
       <p26_2_2>[Pole kwoty]</p26_2_2>
       <p27_2_2>[Pole kwoty]</p27_2_2>
       <p28_2_2>[Pole kwoty]</p28_2_2>
       <p29_2_2>[Pole kwoty]</p29_2_2>
       <p30_2_2>[Pole kwoty]</p30_2_2>
       <p31_2_2>[Pole kwoty]</p31_2_2>
       <p32_2_2>[Pole kwoty]</p32_2_2>
       <p33_2_2>[Pole kwoty]</p33_2_2>
       <p34_2_2>[Pole kwoty]</p34_2_2>
       <p23_3_1>[Pole kwoty]</p23_3_1>
       <p24_3_1>[Pole kwoty]</p24_3_1>
       <p25_3_1>[Pole kwoty]</p25_3_1>
       <p26_3_1>[Pole kwoty]</p26_3_1>
       <p27_3_1>[Pole kwoty]</p27_3_1>
       <p28_3_1>[Pole kwoty]</p28_3_1>
       <p29_3_1>[Pole kwoty]</p29_3_1>
       <p30_3_1>[Pole kwoty]</p30_3_1>
       <p31_3_1>[Pole kwoty]</p31_3_1>
       <p32_3_1>[Pole kwoty]</p32_3_1>
       <p33_3_1>[Pole kwoty]</p33_3_1>
       <p34_3_1>[Pole kwoty]</p34_3_1>
       <p19_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3>
       <p20_3>[Pole tekstowe]</p20_3>
       <p21_3>[Pole tekstowe]</p21_3>
       <p22_3>[Pole kwoty]</p22_3>
       <p23_3_2>[Pole kwoty]</p23_3_2>
       <p24_3_2>[Pole kwoty]</p24_3_2>
       <p25_3_2>[Pole kwoty]</p25_3_2>
       <p26_3_2>[Pole kwoty]</p26_3_2>
       <p27_3_2>[Pole kwoty]</p27_3_2>
       <p28_3_2>[Pole kwoty]</p28_3_2>
       <p29_3_2>[Pole kwoty]</p29_3_2>
       <p30_3_2>[Pole kwoty]</p30_3_2>
       <p31_3_2>[Pole kwoty]</p31_3_2>
       <p32_3_2>[Pole kwoty]</p32_3_2>
       <p33_3_2>[Pole kwoty]</p33_3_2>
       <p34_3_2>[Pole kwoty]</p34_3_2>
       <p23_4_1>[Pole kwoty]</p23_4_1>
       <p24_4_1>[Pole kwoty]</p24_4_1>
       <p25_4_1>[Pole kwoty]</p25_4_1>
       <p26_4_1>[Pole kwoty]</p26_4_1>
       <p27_4_1>[Pole kwoty]</p27_4_1>
       <p28_4_1>[Pole kwoty]</p28_4_1>
       <p29_4_1>[Pole kwoty]</p29_4_1>
       <p30_4_1>[Pole kwoty]</p30_4_1>
       <p31_4_1>[Pole kwoty]</p31_4_1>
       <p32_4_1>[Pole kwoty]</p32_4_1>
       <p33_4_1>[Pole kwoty]</p33_4_1>
       <p34_4_1>[Pole kwoty]</p34_4_1>
       <p19_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4>
       <p20_4>[Pole tekstowe]</p20_4>
       <p21_4>[Pole tekstowe]</p21_4>
       <p22_4>[Pole kwoty]</p22_4>
       <p23_4_2>[Pole kwoty]</p23_4_2>
       <p24_4_2>[Pole kwoty]</p24_4_2>
       <p25_4_2>[Pole kwoty]</p25_4_2>
       <p26_4_2>[Pole kwoty]</p26_4_2>
       <p27_4_2>[Pole kwoty]</p27_4_2>
       <p28_4_2>[Pole kwoty]</p28_4_2>
       <p29_4_2>[Pole kwoty]</p29_4_2>
       <p30_4_2>[Pole kwoty]</p30_4_2>
       <p31_4_2>[Pole kwoty]</p31_4_2>
       <p32_4_2>[Pole kwoty]</p32_4_2>
       <p33_4_2>[Pole kwoty]</p33_4_2>
       <p34_4_2>[Pole kwoty]</p34_4_2>
       <p23_5_1>[Pole kwoty]</p23_5_1>
       <p24_5_1>[Pole kwoty]</p24_5_1>
       <p25_5_1>[Pole kwoty]</p25_5_1>
       <p26_5_1>[Pole kwoty]</p26_5_1>
       <p27_5_1>[Pole kwoty]</p27_5_1>
       <p28_5_1>[Pole kwoty]</p28_5_1>
       <p29_5_1>[Pole kwoty]</p29_5_1>
       <p30_5_1>[Pole kwoty]</p30_5_1>
       <p31_5_1>[Pole kwoty]</p31_5_1>
       <p32_5_1>[Pole kwoty]</p32_5_1>
       <p33_5_1>[Pole kwoty]</p33_5_1>
       <p34_5_1>[Pole kwoty]</p34_5_1>
       <p19_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5>
       <p20_5>[Pole tekstowe]</p20_5>
       <p21_5>[Pole tekstowe]</p21_5>
       <p22_5>[Pole kwoty]</p22_5>
       <p23_5_2>[Pole kwoty]</p23_5_2>
       <p24_5_2>[Pole kwoty]</p24_5_2>
       <p25_5_2>[Pole kwoty]</p25_5_2>
       <p26_5_2>[Pole kwoty]</p26_5_2>
       <p27_5_2>[Pole kwoty]</p27_5_2>
       <p28_5_2>[Pole kwoty]</p28_5_2>
       <p29_5_2>[Pole kwoty]</p29_5_2>
       <p30_5_2>[Pole kwoty]</p30_5_2>
       <p31_5_2>[Pole kwoty]</p31_5_2>
       <p32_5_2>[Pole kwoty]</p32_5_2>
       <p33_5_2>[Pole kwoty]</p33_5_2>
       <p34_5_2>[Pole kwoty]</p34_5_2>
       <p23_6_1>[Pole kwoty]</p23_6_1>
       <p24_6_1>[Pole kwoty]</p24_6_1>
       <p25_6_1>[Pole kwoty]</p25_6_1>
       <p26_6_1>[Pole kwoty]</p26_6_1>
       <p27_6_1>[Pole kwoty]</p27_6_1>
       <p28_6_1>[Pole kwoty]</p28_6_1>
       <p29_6_1>[Pole kwoty]</p29_6_1>
       <p30_6_1>[Pole kwoty]</p30_6_1>
       <p31_6_1>[Pole kwoty]</p31_6_1>
       <p32_6_1>[Pole kwoty]</p32_6_1>
       <p33_6_1>[Pole kwoty]</p33_6_1>
       <p34_6_1>[Pole kwoty]</p34_6_1>
       <p19_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_6>
       <p20_6>[Pole tekstowe]</p20_6>
       <p21_6>[Pole tekstowe]</p21_6>
       <p22_6>[Pole kwoty]</p22_6>
       <p23_6_2>[Pole kwoty]</p23_6_2>
       <p24_6_2>[Pole kwoty]</p24_6_2>
       <p25_6_2>[Pole kwoty]</p25_6_2>
       <p26_6_2>[Pole kwoty]</p26_6_2>
       <p27_6_2>[Pole kwoty]</p27_6_2>
       <p28_6_2>[Pole kwoty]</p28_6_2>
       <p29_6_2>[Pole kwoty]</p29_6_2>
       <p30_6_2>[Pole kwoty]</p30_6_2>
       <p31_6_2>[Pole kwoty]</p31_6_2>
       <p32_6_2>[Pole kwoty]</p32_6_2>
       <p33_6_2>[Pole kwoty]</p33_6_2>
       <p34_6_2>[Pole kwoty]</p34_6_2>
       <p23_7_1>[Pole kwoty]</p23_7_1>
       <p24_7_1>[Pole kwoty]</p24_7_1>
       <p25_7_1>[Pole kwoty]</p25_7_1>
       <p26_7_1>[Pole kwoty]</p26_7_1>
       <p27_7_1>[Pole kwoty]</p27_7_1>
       <p28_7_1>[Pole kwoty]</p28_7_1>
       <p29_7_1>[Pole kwoty]</p29_7_1>
       <p30_7_1>[Pole kwoty]</p30_7_1>
       <p31_7_1>[Pole kwoty]</p31_7_1>
       <p32_7_1>[Pole kwoty]</p32_7_1>
       <p33_7_1>[Pole kwoty]</p33_7_1>
       <p34_7_1>[Pole kwoty]</p34_7_1>
       <p19_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_7>
       <p20_7>[Pole tekstowe]</p20_7>
       <p21_7>[Pole tekstowe]</p21_7>
       <p22_7>[Pole kwoty]</p22_7>
       <p23_7_2>[Pole kwoty]</p23_7_2>
       <p24_7_2>[Pole kwoty]</p24_7_2>
       <p25_7_2>[Pole kwoty]</p25_7_2>
       <p26_7_2>[Pole kwoty]</p26_7_2>
       <p27_7_2>[Pole kwoty]</p27_7_2>
       <p28_7_2>[Pole kwoty]</p28_7_2>
       <p29_7_2>[Pole kwoty]</p29_7_2>
       <p30_7_2>[Pole kwoty]</p30_7_2>
       <p31_7_2>[Pole kwoty]</p31_7_2>
       <p32_7_2>[Pole kwoty]</p32_7_2>
       <p33_7_2>[Pole kwoty]</p33_7_2>
       <p34_7_2>[Pole kwoty]</p34_7_2>
       <p23_8_1>[Pole kwoty]</p23_8_1>
       <p24_8_1>[Pole kwoty]</p24_8_1>
       <p25_8_1>[Pole kwoty]</p25_8_1>
       <p26_8_1>[Pole kwoty]</p26_8_1>
       <p27_8_1>[Pole kwoty]</p27_8_1>
       <p28_8_1>[Pole kwoty]</p28_8_1>
       <p29_8_1>[Pole kwoty]</p29_8_1>
       <p30_8_1>[Pole kwoty]</p30_8_1>
       <p31_8_1>[Pole kwoty]</p31_8_1>
       <p32_8_1>[Pole kwoty]</p32_8_1>
       <p33_8_1>[Pole kwoty]</p33_8_1>
       <p34_8_1>[Pole kwoty]</p34_8_1>
       <p19_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_8>
       <p20_8>[Pole tekstowe]</p20_8>
       <p21_8>[Pole tekstowe]</p21_8>
       <p22_8>[Pole kwoty]</p22_8>
       <p23_8_2>[Pole kwoty]</p23_8_2>
       <p24_8_2>[Pole kwoty]</p24_8_2>
       <p25_8_2>[Pole kwoty]</p25_8_2>
       <p26_8_2>[Pole kwoty]</p26_8_2>
       <p27_1_76_0_9>[Pole kwoty]</p27_1_76_0_9>
       <p28_8_2>[Pole kwoty]</p28_8_2>
       <p29_8_2>[Pole kwoty]</p29_8_2>
       <p30_8_2>[Pole kwoty]</p30_8_2>
       <p31_8_2>[Pole kwoty]</p31_8_2>
       <p32_8_2>[Pole kwoty]</p32_8_2>
       <p33_8_2>[Pole kwoty]</p33_8_2>
       <p34_8_2>[Pole kwoty]</p34_8_2>
       <p23_9_1>[Pole kwoty]</p23_9_1>
       <p24_9_1>[Pole kwoty]</p24_9_1>
       <p25_9_1>[Pole kwoty]</p25_9_1>
       <p26_9_1>[Pole kwoty]</p26_9_1>
       <p27_9_1>[Pole kwoty]</p27_9_1>
       <p28_9_1>[Pole kwoty]</p28_9_1>
       <p29_9_1>[Pole kwoty]</p29_9_1>
       <p30_9_1>[Pole kwoty]</p30_9_1>
       <p31_9_1>[Pole kwoty]</p31_9_1>
       <p32_9_1>[Pole kwoty]</p32_9_1>
       <p33_9_1>[Pole kwoty]</p33_9_1>
       <p34_9_1>[Pole kwoty]</p34_9_1>
       <p19_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_9>
       <p20_9>[Pole tekstowe]</p20_9>
       <p21_9>[Pole tekstowe]</p21_9>
       <p22_9>[Pole kwoty]</p22_9>
       <p23_9_2>[Pole kwoty]</p23_9_2>
       <p24_9_2>[Pole kwoty]</p24_9_2>
       <p25_9_2>[Pole kwoty]</p25_9_2>
       <p26_9_2>[Pole kwoty]</p26_9_2>
       <p27_9_2>[Pole kwoty]</p27_9_2>
       <p28_9_2>[Pole kwoty]</p28_9_2>
       <p29_9_2>[Pole kwoty]</p29_9_2>
       <p30_9_2>[Pole kwoty]</p30_9_2>
       <p31_9_2>[Pole kwoty]</p31_9_2>
       <p32_9_2>[Pole kwoty]</p32_9_2>
       <p33_9_2>[Pole kwoty]</p33_9_2>
       <p34_9_2>[Pole kwoty]</p34_9_2>
       <p23_10_2>[Pole kwoty]</p23_10_2>
       <p24_10_2>[Pole kwoty]</p24_10_2>
       <p25_10_2>[Pole kwoty]</p25_10_2>
       <p26_10_2>[Pole kwoty]</p26_10_2>
       <p27_10_2>[Pole kwoty]</p27_10_2>
       <p28_10_2>[Pole kwoty]</p28_10_2>
       <p29_10_2>[Pole kwoty]</p29_10_2>
       <p30_10_2>[Pole kwoty]</p30_10_2>
       <p31_10_2>[Pole kwoty]</p31_10_2>
       <p32_10_2>[Pole kwoty]</p32_10_2>
       <p33_10_2>[Pole kwoty]</p33_10_2>
       <p34_10_2>[Pole kwoty]</p34_10_2>
       <p35>[pole wielowierszowe]</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EST</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20402863</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>1</p1>
       <p2>Pełna nazwa testowa</p2>
       <p2_4>8875155741</p2_4>
       <p3></p3>
       <p5_1_1>test pola tekstowego</p5_1_1>
       <p6_1_1>test pola tekstowego</p6_1_1>
       <p7_1_1>test pola tekstowego</p7_1_1>
       <p8_1_1>30-10-1990</p8_1_1>
       <p9_1_1>30-10-1990</p9_1_1>
       <p10_1_1>30-10-1990</p10_1_1>
       <p12_1_1>2</p12_1_1>
       <p13_1_1>2</p13_1_1>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p11_1>1</p11_1>
       <p13_1_2>2</p13_1_2>
       <p14_1>1</p14_1>
       <p5_1_2>test pola tekstowego</p5_1_2>
       <p6_1_2>test pola tekstowego</p6_1_2>
       <p7_1_2>test pola tekstowego</p7_1_2>
       <p8_1_2>test pola tekstowego</p8_1_2>
       <p9_1_2>test pola tekstowego</p9_1_2>
       <p10_1_2>test pola tekstowego</p10_1_2>
       <p12_1_2>1</p12_1_2>
       <p13_1_3>2</p13_1_3>
       <p5_2_1>test pola tekstowego</p5_2_1>
       <p6_2_1>test pola tekstowego</p6_2_1>
       <p7_2_1>test pola tekstowego</p7_2_1>
       <p8_2_1>30-10-1990</p8_2_1>
       <p9_2_1>30-10-1990</p9_2_1>
       <p10_2_1>30-10-1990</p10_2_1>
       <p12_2_1>2</p12_2_1>
       <p13_2_1>2</p13_2_1>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p11_2>1</p11_2>
       <p13_2_2>2</p13_2_2>
       <p14_2>1</p14_2>
       <p5_2_2>test pola tekstowego</p5_2_2>
       <p6_2_2>test pola tekstowego</p6_2_2>
       <p7_2_2>test pola tekstowego</p7_2_2>
       <p8_2_2>test pola tekstowego</p8_2_2>
       <p9_2_2>test pola tekstowego</p9_2_2>
       <p10_2_2>test pola tekstowego</p10_2_2>
       <p12_2_2>1</p12_2_2>
       <p13_2_3>2</p13_2_3>
       <p5_3_1>test pola tekstowego</p5_3_1>
       <p6_3_1>test pola tekstowego</p6_3_1>
       <p7_3_1>test pola tekstowego</p7_3_1>
       <p8_3_1>30-10-1990</p8_3_1>
       <p9_3_1>30-10-1990</p9_3_1>
       <p10_3_1>30-10-1990</p10_3_1>
       <p12_3_1>2</p12_3_1>
       <p13_3_1>2</p13_3_1>
       <p4_3>10</p4_3>
       <p11_3>1</p11_3>
       <p13_3_2>2</p13_3_2>
       <p14_3>1</p14_3>
       <p5_3_2>test pola tekstowego</p5_3_2>
       <p6_3_2>test pola tekstowego</p6_3_2>
       <p7_3_2>test pola tekstowego</p7_3_2>
       <p8_3_2>test pola tekstowego</p8_3_2>
       <p9_3_2>test pola tekstowego</p9_3_2>
       <p10_3_2>test pola tekstowego</p10_3_2>
       <p12_3_2>1</p12_3_2>
       <p13_3_3>2</p13_3_3>
       <p5_4_1>test pola tekstowego</p5_4_1>
       <p6_4_1>test pola tekstowego</p6_4_1>
       <p7_4_1>test pola tekstowego</p7_4_1>
       <p8_4_1>30-10-1990</p8_4_1>
       <p9_4_1>30-10-1990</p9_4_1>
       <p10_4_1>30-10-1990</p10_4_1>
       <p12_4_1>2</p12_4_1>
       <p13_4_1>2</p13_4_1>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p11_4>1</p11_4>
       <p13_4_2>2</p13_4_2>
       <p14_4>1</p14_4>
       <p5_4_2>test pola tekstowego</p5_4_2>
       <p6_4_2>test pola tekstowego</p6_4_2>
       <p7_4_2>test pola tekstowego</p7_4_2>
       <p8_4_2>test pola tekstowego</p8_4_2>
       <p9_4_2>test pola tekstowego</p9_4_2>
       <p10_4_2>test pola tekstowego</p10_4_2>
       <p12_4_2>1</p12_4_2>
       <p13_4_3>2</p13_4_3>
       <p5_5_1>test pola tekstowego</p5_5_1>
       <p6_5_1>test pola tekstowego</p6_5_1>
       <p7_5_1>test pola tekstowego</p7_5_1>
       <p8_5_1>30-10-1990</p8_5_1>
       <p9_5_1>30-10-1990</p9_5_1>
       <p10_5_1>30-10-1990</p10_5_1>
       <p12_5_1>2</p12_5_1>
       <p13_5_1>2</p13_5_1>
       <p4_5>10</p4_5>
       <p11_5>1</p11_5>
       <p13_5_2>2</p13_5_2>
       <p14_5>1</p14_5>
       <p5_5_2>test pola tekstowego</p5_5_2>
       <p6_5_2>test pola tekstowego</p6_5_2>
       <p7_5_2>test pola tekstowego</p7_5_2>
       <p8_5_2>test pola tekstowego</p8_5_2>
       <p9_5_2>test pola tekstowego</p9_5_2>
       <p10_5_2>test pola tekstowego</p10_5_2>
       <p12_5_2>1</p12_5_2>
       <p13_5_3>2</p13_5_3>
       <p5_6_1>test pola tekstowego</p5_6_1>
       <p6_6_1>test pola tekstowego</p6_6_1>
       <p7_6_1>test pola tekstowego</p7_6_1>
       <p8_6_1>30-10-1990</p8_6_1>
       <p9_6_1>30-10-1990</p9_6_1>
       <p10_6_1>30-10-1990</p10_6_1>
       <p12_6_1>2</p12_6_1>
       <p13_6_1>2</p13_6_1>
       <p4_6>10</p4_6>
       <p11_6>1</p11_6>
       <p13_6_2>2</p13_6_2>
       <p14_6>1</p14_6>
       <p5_6_2>test pola tekstowego</p5_6_2>
       <p6_6_2>test pola tekstowego</p6_6_2>
       <p7_6_2>test pola tekstowego</p7_6_2>
       <p8_6_2>test pola tekstowego</p8_6_2>
       <p9_6_2>test pola tekstowego</p9_6_2>
       <p10_6_2>test pola tekstowego</p10_6_2>
       <p12_6_2>1</p12_6_2>
       <p13_6_3>2</p13_6_3>
       <p5_7_1>test pola tekstowego</p5_7_1>
       <p6_7_1>test pola tekstowego</p6_7_1>
       <p7_7_1>test pola tekstowego</p7_7_1>
       <p8_7_1>30-10-1990</p8_7_1>
       <p9_7_1>30-10-1990</p9_7_1>
       <p10_7_1>30-10-1990</p10_7_1>
       <p12_7_1>2</p12_7_1>
       <p13_7_1>2</p13_7_1>
       <p4_7>10</p4_7>
       <p11_7>1</p11_7>
       <p13_7_2>2</p13_7_2>
       <p14_7>1</p14_7>
       <p5_7_2>test pola tekstowego</p5_7_2>
       <p6_7_2>test pola tekstowego</p6_7_2>
       <p7_7_2>test pola tekstowego</p7_7_2>
       <p8_7_2>test pola tekstowego</p8_7_2>
       <p9_7_2>test pola tekstowego</p9_7_2>
       <p10_7_2>test pola tekstowego</p10_7_2>
       <p12_7_2>1</p12_7_2>
       <p13_7_3>2</p13_7_3>
       <p5_8_1>test pola tekstowego</p5_8_1>
       <p6_8_1>test pola tekstowego</p6_8_1>
       <p7_8_1>test pola tekstowego</p7_8_1>
       <p8_8_1>30-10-1990</p8_8_1>
       <p9_8_1>30-10-1990</p9_8_1>
       <p10_8_1>30-10-1990</p10_8_1>
       <p12_8_1>2</p12_8_1>
       <p13_8_1>2</p13_8_1>
       <p4_8>10</p4_8>
       <p11_8>1</p11_8>
       <p13_8_2>2</p13_8_2>
       <p14_8>1</p14_8>
       <p5_8_2>test pola tekstowego</p5_8_2>
       <p6_8_2>test pola tekstowego</p6_8_2>
       <p7_8_2>test pola tekstowego</p7_8_2>
       <p8_8_2>test pola tekstowego</p8_8_2>
       <p9_8_2>test pola tekstowego</p9_8_2>
       <p10_8_2>test pola tekstowego</p10_8_2>
       <p12_8_2>1</p12_8_2>
       <p13_8_3>2</p13_8_3>
       <p5_9_1>test pola tekstowego</p5_9_1>
       <p6_9_1>test pola tekstowego</p6_9_1>
       <p7_9_1>test pola tekstowego</p7_9_1>
       <p8_9_1>30-10-1990</p8_9_1>
       <p9_9_1>30-10-1990</p9_9_1>
       <p10_9_1>30-10-1990</p10_9_1>
       <p12_9_1>2</p12_9_1>
       <p13_9_1>2</p13_9_1>
       <p4_9>10</p4_9>
       <p11_9>1</p11_9>
       <p13_9_2>2</p13_9_2>
       <p14_9>1</p14_9>
       <p5_9_2>test pola tekstowego</p5_9_2>
       <p6_9_2>test pola tekstowego</p6_9_2>
       <p7_9_2>test pola tekstowego</p7_9_2>
       <p8_9_2>test pola tekstowego</p8_9_2>
       <p9_9_2>test pola tekstowego</p9_9_2>
       <p10_9_2>test pola tekstowego</p10_9_2>
       <p12_9_2>1</p12_9_2>
       <p13_9_3>2</p13_9_3>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p23_1_1>1</p23_1_1>
       <p24_1_1>1</p24_1_1>
       <p25_1_1>1</p25_1_1>
       <p26_1_1>1</p26_1_1>
       <p27_1_1>1</p27_1_1>
       <p28_1_1>1</p28_1_1>
       <p29_1_1>1</p29_1_1>
       <p30_1_1>1</p30_1_1>
       <p31_1_1>1</p31_1_1>
       <p32_1_1>1</p32_1_1>
       <p33_1_1>1</p33_1_1>
       <p34_1_1>1</p34_1_1>
       <p19_1>10</p19_1>
       <p20_1>test pola tekstowego</p20_1>
       <p21_1>test pola tekstowego</p21_1>
       <p22_1>1</p22_1>
       <p23_1_2>1</p23_1_2>
       <p24_1_2>1</p24_1_2>
       <p25_1_2>1</p25_1_2>
       <p26_1_2>1</p26_1_2>
       <p27_1_2>1</p27_1_2>
       <p28_1_2>1</p28_1_2>
       <p29_1_2>1</p29_1_2>
       <p30_1_2>1</p30_1_2>
       <p31_1_2>1</p31_1_2>
       <p32_1_2>1</p32_1_2>
       <p33_1_2>1</p33_1_2>
       <p34_1_2>1</p34_1_2>
       <p23_2_1>1</p23_2_1>
       <p24_2_1>1</p24_2_1>
       <p25_2_1>1</p25_2_1>
       <p26_2_1>1</p26_2_1>
       <p27_2_1>1</p27_2_1>
       <p28_2_1>1</p28_2_1>
       <p29_2_1>1</p29_2_1>
       <p30_2_1>1</p30_2_1>
       <p31_2_1>1</p31_2_1>
       <p32_2_1>1</p32_2_1>
       <p33_2_1>1</p33_2_1>
       <p34_2_1>1</p34_2_1>
       <p19_2>10</p19_2>
       <p20_2>test pola tekstowego</p20_2>
       <p21_2>test pola tekstowego</p21_2>
       <p22_2>1</p22_2>
       <p23_2_2>1</p23_2_2>
       <p24_2_2>1</p24_2_2>
       <p25_2_2>1</p25_2_2>
       <p26_2_2>1</p26_2_2>
       <p27_2_2>1</p27_2_2>
       <p28_2_2>1</p28_2_2>
       <p29_2_2>1</p29_2_2>
       <p30_2_2>1</p30_2_2>
       <p31_2_2>1</p31_2_2>
       <p32_2_2>1</p32_2_2>
       <p33_2_2>1</p33_2_2>
       <p34_2_2>1</p34_2_2>
       <p23_3_1>1</p23_3_1>
       <p24_3_1>1</p24_3_1>
       <p25_3_1>1</p25_3_1>
       <p26_3_1>1</p26_3_1>
       <p27_3_1>1</p27_3_1>
       <p28_3_1>1</p28_3_1>
       <p29_3_1>1</p29_3_1>
       <p30_3_1>1</p30_3_1>
       <p31_3_1>1</p31_3_1>
       <p32_3_1>1</p32_3_1>
       <p33_3_1>1</p33_3_1>
       <p34_3_1>1</p34_3_1>
       <p19_3>10</p19_3>
       <p20_3>test pola tekstowego</p20_3>
       <p21_3>test pola tekstowego</p21_3>
       <p22_3>1</p22_3>
       <p23_3_2>1</p23_3_2>
       <p24_3_2>1</p24_3_2>
       <p25_3_2>1</p25_3_2>
       <p26_3_2>1</p26_3_2>
       <p27_3_2>1</p27_3_2>
       <p28_3_2>1</p28_3_2>
       <p29_3_2>1</p29_3_2>
       <p30_3_2>1</p30_3_2>
       <p31_3_2>1</p31_3_2>
       <p32_3_2>1</p32_3_2>
       <p33_3_2>1</p33_3_2>
       <p34_3_2>1</p34_3_2>
       <p23_4_1>1</p23_4_1>
       <p24_4_1>1</p24_4_1>
       <p25_4_1>1</p25_4_1>
       <p26_4_1>1</p26_4_1>
       <p27_4_1>1</p27_4_1>
       <p28_4_1>1</p28_4_1>
       <p29_4_1>1</p29_4_1>
       <p30_4_1>1</p30_4_1>
       <p31_4_1>1</p31_4_1>
       <p32_4_1>1</p32_4_1>
       <p33_4_1>1</p33_4_1>
       <p34_4_1>1</p34_4_1>
       <p19_4>10</p19_4>
       <p20_4>test pola tekstowego</p20_4>
       <p21_4>test pola tekstowego</p21_4>
       <p22_4>1</p22_4>
       <p23_4_2>1</p23_4_2>
       <p24_4_2>1</p24_4_2>
       <p25_4_2>1</p25_4_2>
       <p26_4_2>1</p26_4_2>
       <p27_4_2>1</p27_4_2>
       <p28_4_2>1</p28_4_2>
       <p29_4_2>1</p29_4_2>
       <p30_4_2>1</p30_4_2>
       <p31_4_2>1</p31_4_2>
       <p32_4_2>1</p32_4_2>
       <p33_4_2>1</p33_4_2>
       <p34_4_2>1</p34_4_2>
       <p23_5_1>1</p23_5_1>
       <p24_5_1>1</p24_5_1>
       <p25_5_1>1</p25_5_1>
       <p26_5_1>1</p26_5_1>
       <p27_5_1>1</p27_5_1>
       <p28_5_1>1</p28_5_1>
       <p29_5_1>1</p29_5_1>
       <p30_5_1>1</p30_5_1>
       <p31_5_1>1</p31_5_1>
       <p32_5_1>1</p32_5_1>
       <p33_5_1>1</p33_5_1>
       <p34_5_1>1</p34_5_1>
       <p19_5>10</p19_5>
       <p20_5>test pola tekstowego</p20_5>
       <p21_5>test pola tekstowego</p21_5>
       <p22_5>1</p22_5>
       <p23_5_2>1</p23_5_2>
       <p24_5_2>1</p24_5_2>
       <p25_5_2>1</p25_5_2>
       <p26_5_2>1</p26_5_2>
       <p27_5_2>1</p27_5_2>
       <p28_5_2>1</p28_5_2>
       <p29_5_2>1</p29_5_2>
       <p30_5_2>1</p30_5_2>
       <p31_5_2>1</p31_5_2>
       <p32_5_2>1</p32_5_2>
       <p33_5_2>1</p33_5_2>
       <p34_5_2>1</p34_5_2>
       <p23_6_1>1</p23_6_1>
       <p24_6_1>1</p24_6_1>
       <p25_6_1>1</p25_6_1>
       <p26_6_1>1</p26_6_1>
       <p27_6_1>1</p27_6_1>
       <p28_6_1>1</p28_6_1>
       <p29_6_1>1</p29_6_1>
       <p30_6_1>1</p30_6_1>
       <p31_6_1>1</p31_6_1>
       <p32_6_1>1</p32_6_1>
       <p33_6_1>1</p33_6_1>
       <p34_6_1>1</p34_6_1>
       <p19_6>10</p19_6>
       <p20_6>test pola tekstowego</p20_6>
       <p21_6>test pola tekstowego</p21_6>
       <p22_6>1</p22_6>
       <p23_6_2>1</p23_6_2>
       <p24_6_2>1</p24_6_2>
       <p25_6_2>1</p25_6_2>
       <p26_6_2>1</p26_6_2>
       <p27_6_2>1</p27_6_2>
       <p28_6_2>1</p28_6_2>
       <p29_6_2>1</p29_6_2>
       <p30_6_2>1</p30_6_2>
       <p31_6_2>1</p31_6_2>
       <p32_6_2>1</p32_6_2>
       <p33_6_2>1</p33_6_2>
       <p34_6_2>1</p34_6_2>
       <p23_7_1>1</p23_7_1>
       <p24_7_1>1</p24_7_1>
       <p25_7_1>1</p25_7_1>
       <p26_7_1>1</p26_7_1>
       <p27_7_1>1</p27_7_1>
       <p28_7_1>1</p28_7_1>
       <p29_7_1>1</p29_7_1>
       <p30_7_1>1</p30_7_1>
       <p31_7_1>1</p31_7_1>
       <p32_7_1>1</p32_7_1>
       <p33_7_1>1</p33_7_1>
       <p34_7_1>1</p34_7_1>
       <p19_7>10</p19_7>
       <p20_7>test pola tekstowego</p20_7>
       <p21_7>test pola tekstowego</p21_7>
       <p22_7>1</p22_7>
       <p23_7_2>1</p23_7_2>
       <p24_7_2>1</p24_7_2>
       <p25_7_2>1</p25_7_2>
       <p26_7_2>1</p26_7_2>
       <p27_7_2>1</p27_7_2>
       <p28_7_2>1</p28_7_2>
       <p29_7_2>1</p29_7_2>
       <p30_7_2>1</p30_7_2>
       <p31_7_2>1</p31_7_2>
       <p32_7_2>1</p32_7_2>
       <p33_7_2>1</p33_7_2>
       <p34_7_2>1</p34_7_2>
       <p23_8_1>1</p23_8_1>
       <p24_8_1>1</p24_8_1>
       <p25_8_1>1</p25_8_1>
       <p26_8_1>1</p26_8_1>
       <p27_8_1>1</p27_8_1>
       <p28_8_1>1</p28_8_1>
       <p29_8_1>1</p29_8_1>
       <p30_8_1>1</p30_8_1>
       <p31_8_1>1</p31_8_1>
       <p32_8_1>1</p32_8_1>
       <p33_8_1>1</p33_8_1>
       <p34_8_1>1</p34_8_1>
       <p19_8>10</p19_8>
       <p20_8>test pola tekstowego</p20_8>
       <p21_8>test pola tekstowego</p21_8>
       <p22_8>1</p22_8>
       <p23_8_2>1</p23_8_2>
       <p24_8_2>1</p24_8_2>
       <p25_8_2>1</p25_8_2>
       <p26_8_2>1</p26_8_2>
       <p27_1_76_0_9>1</p27_1_76_0_9>
       <p28_8_2>1</p28_8_2>
       <p29_8_2>1</p29_8_2>
       <p30_8_2>1</p30_8_2>
       <p31_8_2>1</p31_8_2>
       <p32_8_2>1</p32_8_2>
       <p33_8_2>1</p33_8_2>
       <p34_8_2>1</p34_8_2>
       <p23_9_1>1</p23_9_1>
       <p24_9_1>1</p24_9_1>
       <p25_9_1>1</p25_9_1>
       <p26_9_1>1</p26_9_1>
       <p27_9_1>1</p27_9_1>
       <p28_9_1>1</p28_9_1>
       <p29_9_1>1</p29_9_1>
       <p30_9_1>1</p30_9_1>
       <p31_9_1>1</p31_9_1>
       <p32_9_1>1</p32_9_1>
       <p33_9_1>1</p33_9_1>
       <p34_9_1>1</p34_9_1>
       <p19_9>10</p19_9>
       <p20_9>test pola tekstowego</p20_9>
       <p21_9>test pola tekstowego</p21_9>
       <p22_9>1</p22_9>
       <p23_9_2>1</p23_9_2>
       <p24_9_2>1</p24_9_2>
       <p25_9_2>1</p25_9_2>
       <p26_9_2>1</p26_9_2>
       <p27_9_2>1</p27_9_2>
       <p28_9_2>1</p28_9_2>
       <p29_9_2>1</p29_9_2>
       <p30_9_2>1</p30_9_2>
       <p31_9_2>1</p31_9_2>
       <p32_9_2>1</p32_9_2>
       <p33_9_2>1</p33_9_2>
       <p34_9_2>1</p34_9_2>
       <p23_10_2>1</p23_10_2>
       <p24_10_2>1</p24_10_2>
       <p25_10_2>1</p25_10_2>
       <p26_10_2>1</p26_10_2>
       <p27_10_2>1</p27_10_2>
       <p28_10_2>1</p28_10_2>
       <p29_10_2>1</p29_10_2>
       <p30_10_2>1</p30_10_2>
       <p31_10_2>1</p31_10_2>
       <p32_10_2>1</p32_10_2>
       <p33_10_2>1</p33_10_2>
       <p34_10_2>1</p34_10_2>
       <p35>to jest pole wielowierszowe</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>