Pola formularza

Formularz: PSZ-DKWO Ośw Oświadczenie organizacji pozarządowej o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń i należnych składek na ubezpieczenia społeczne (Covid-19 koronawirus)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20404459</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2>[Ulica]</p2>
       <p3_1>[NrDomu]</p3_1>
       <p3_2>[NrLokalu]</p3_2>
       <p3_4>[KodPocztowy]</p3_4>
       <p4>[Miejscowosc]</p4>
       <p5>[Powiat]</p5>
       <p6>[Wojewodztwo]</p6>
       <p7>[KRS]</p7>
       <p8>[NIP]</p8>
       <p9>[Telefon]</p9>
       <p10>[Mail]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12>
       <p13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13>
       <p14>[miesiac]</p14>
       <p15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15>
       <p16>[miesiac]</p16>
       <p17_1>[miejscowość]</p17_1>
       <p17_2>[data]</p17_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PSZ-DKWO Ośw</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20404459</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2>Strzelecka</p2>
       <p3_1>1</p3_1>
       <p3_2>1</p3_2>
       <p3_4>61-155</p3_4>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>poznański</p5>
       <p6>wielkopolskie</p6>
       <p7>12345</p7>
       <p8>8875155741</p8>
       <p9>500600400</p9>
       <p10>test@test.pl</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>9</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>9</p16>
       <p17_1>Poznań</p17_1>
       <p17_2>30-10-1990</p17_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>