Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PSZ-PKDG (archiwalny) Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (Covid-19 koronawirus)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20425553</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[miejscowość]</p1_1>
       <p1_2>[data]</p1_2>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[miejscowość]</p3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[poczta]</p6_subfield_1>
       <p7>[NIP]</p7>
       <p8>[REGON]</p8>
       <p9>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p9>
       <p10>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p10>
       <p11>[PESEL]</p11>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[nazwisko]</p13>
       <p14>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p14>
       <p15>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p15>
       <p16>[PESEL]</p16>
       <p17>[pierwszeImie]</p17>
       <p18>[nazwisko]</p18>
       <p19>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p19>
       <p20>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p20>
       <p21>[PESEL]</p21>
       <p22>[Mail]</p22>
       <p23>[Telefon]</p23>
       <p24>[pierwszeImie]</p24>
       <p25>[nazwisko]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27>
       <p28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28>
       <p26_4>[Rachunek]</p26_4>
       <p30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30>
       <p31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31>
       <p32_1>[pierwszeImie]</p32_1>
       <p32_2>[nazwisko]</p32_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PSZ-PKDG</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20425553</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_2>30-10-1990</p1_2>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>Poznań</p3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>61-155</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Poznań</p6_subfield_1>
       <p7>8875155741</p7>
       <p8>773461194</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>NR-4321</p10>
       <p11>23050608219</p11>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>Kowalski</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>NR-4321</p15>
       <p16>23050608219</p16>
       <p17>Jan</p17>
       <p18>Kowalski</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>NR-4321</p20>
       <p21>23050608219</p21>
       <p22>test@test.pl</p22>
       <p23>500600400</p23>
       <p24>Jan</p24>
       <p25>Kowalski</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p26_4>453054504926965134154839080720</p26_4>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32_1>Jan</p32_1>
       <p32_2>Kowalski</p32_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>