Pola formularza

Formularz: PWS-1 (2) Oświadczenie o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcjiPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20509991</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p7_subfield_0>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p8_>
       <p9_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_1_subfield_>
       <p9_1_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_1_subfield_4>
       <p9_1_subfield_2>[nazwisko]</p9_1_subfield_2>
       <p9_1_subfield_1>[imię]</p9_1_subfield_1>
       <p9_1_subfield_3>[data urodzenia]</p9_1_subfield_3>
       <p9_2>[KRS]</p9_2>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19>
       <p20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20>
       <p21>[data]</p21>
       <p22>[data]</p22>
       <p23>[data]</p23>
       <p24_1_subfield_0>[imię]</p24_1_subfield_0>
       <p24_1_subfield_1>[nazwisko]</p24_1_subfield_1>
       <p24_2>[Pole tekstowe]</p24_2>
       <p25>[data]</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PWS-1 (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20509991</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_subfield_0>3022</p7_subfield_0>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_1_subfield_>2</p9_1_subfield_>
       <p9_1_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_1_subfield_4>
       <p9_1_subfield_2>Kowalski</p9_1_subfield_2>
       <p9_1_subfield_1>Jan</p9_1_subfield_1>
       <p9_1_subfield_3>30-10-1985</p9_1_subfield_3>
       <p9_2>12345</p9_2>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p24_1_subfield_0>Jan</p24_1_subfield_0>
       <p24_1_subfield_1>Kowalski</p24_1_subfield_1>
       <p24_2>test pola tekstowego</p24_2>
       <p25>30-10-1990</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>