Pola formularza

Formularz: IROU-zal Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - załącznikPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20510893</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3e_1>[rok]</p3e_1>
       <p3e_2>[Pole kwoty]</p3e_2>
       <p3e_3>[rok]</p3e_3>
       <p3e_4>[Pole kwoty]</p3e_4>
       <p3e_5>[rok]</p3e_5>
       <p3e_6>[Pole kwoty]</p3e_6>
       <p3f_1>[rok]</p3f_1>
       <p3f_2>[Pole kwoty]</p3f_2>
       <p3f_3>[rok]</p3f_3>
       <p3f_4>[Pole kwoty]</p3f_4>
       <p3f_5>[rok]</p3f_5>
       <p3f_6>[Pole kwoty]</p3f_6>
       <p3g_1>[Pole kwoty]</p3g_1>
       <p3h_1>[rok]</p3h_1>
       <p3h_2>[Pole kwoty]</p3h_2>
       <p3h_3>[rok]</p3h_3>
       <p3h_4>[Pole kwoty]</p3h_4>
       <p3h_5>[rok]</p3h_5>
       <p3h_6>[Pole kwoty]</p3h_6>
       <p3i_1>[data]</p3i_1>
       <p3i_2>[data]</p3i_2>
       <p3i_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3i_3_1>
       <p3i_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3i_3_2>
       <p3i_4>[data]</p3i_4>
       <p3i_5>[data]</p3i_5>
       <p3i_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3i_6_1>
       <p3i_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3i_6_2>
       <p4>[Data wypełnienia]</p4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>IROU-zal</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20510893</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3e_1>1</p3e_1>
       <p3e_2>3</p3e_2>
       <p3e_3>1</p3e_3>
       <p3e_4>3</p3e_4>
       <p3e_5>1</p3e_5>
       <p3e_6>3</p3e_6>
       <p3f_1>1</p3f_1>
       <p3f_2>3</p3f_2>
       <p3f_3>1</p3f_3>
       <p3f_4>3</p3f_4>
       <p3f_5>1</p3f_5>
       <p3f_6>3</p3f_6>
       <p3g_1>3</p3g_1>
       <p3h_1>1</p3h_1>
       <p3h_2>3</p3h_2>
       <p3h_3>1</p3h_3>
       <p3h_4>3</p3h_4>
       <p3h_5>1</p3h_5>
       <p3h_6>3</p3h_6>
       <p3i_1>1</p3i_1>
       <p3i_2>1</p3i_2>
       <p3i_3_1>3</p3i_3_1>
       <p3i_3_2>3</p3i_3_2>
       <p3i_4>1</p3i_4>
       <p3i_5>1</p3i_5>
       <p3i_6_1>3</p3i_6_1>
       <p3i_6_2>3</p3i_6_2>
       <p4>30-10-2014</p4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>