Pola formularza

Formularz: VAT-IM (6) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usługPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20627267</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[rok]</p7>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_4>[nazwa pełna]</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_2>[nazwisko]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>[imię]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_3>[data urodzenia]</p10_subfield_3>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[KodKraju]</p12>
       <p13>[Wojewodztwo]</p13>
       <p14>[Powiat]</p14>
       <p15>[Gmina]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p19>[KodPocztowy]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21_subfield_1>[Import towarów opodatkowanych stawką 23% Pole p21 = p21_subfield_1+p21_subfield_2 ]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>[Import towarów opodatkowanych stawką 22% Pole p21 = p21_subfield_1+p21_subfield_2 ]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p21 = p21_subfield_1+p21_subfield_2 ]</p21_subfield_3>
       <p23_subfield_1>[Import towarów opodatkowanych stawką 8% Pole p23 = p23_subfield_1+p23_subfield_2 ]</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>[Import towarów opodatkowanych stawką 7% Pole p23 = p23_subfield_1+p23_subfield_2 ]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p23 = p23_subfield_1+p23_subfield_2 ]</p23_subfield_3>
       <p25_subfield_1>[Import towarów opodatkowanych stawką 5% Pole p25 = p25_subfield_1 ]</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p25 = p25_subfield_1 ]</p25_subfield_2>
       <p27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <p31>[pierwszeImie]</p31>
       <p32>[nazwisko]</p32>
       <p33>[Telefon]</p33>
       <p34>[Data wypełnienia]</p34>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-IM (6)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20627267</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7></p7>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_2>Kowalski</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>Jan</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_3>30-10-1985</p10_subfield_3>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>wielkopolskie</p13>
       <p14>poznański</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>61-155</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21_subfield_1>1</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>1</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>1</p21_subfield_3>
       <p23_subfield_1>1</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>1</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_3>1</p23_subfield_3>
       <p25_subfield_1>1</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>1</p25_subfield_2>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p30>10</p30>
       <p31>Jan</p31>
       <p32>Kowalski</p32>
       <p33>500600400</p33>
       <p34>30-10-2014</p34>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>