Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: EGiB (archiwalny) Wniosek o wydanie: wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynkówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20643399</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p6_1>[miejscowość]</p6_1>
       <p6_2>[Data wypełnienia]</p6_2>
       <p7_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Starowstwa Powiatowego]</p7_1_subfield_0>
       <p7_2_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Gminy]</p7_2_subfield_0>
       <p2_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[ulica]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>[nr domu]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[poczta]</p2_2_subfield_1>
       <p7_3>[nazwaPelna]</p7_3>
       <p7_4_subfield_0>[miejscowość]</p7_4_subfield_0>
       <p7_4_subfield_1>[ulica]</p7_4_subfield_1>
       <p7_4_subfield_2>[nr domu]</p7_4_subfield_2>
       <p7_4_subfield_3>[nr lokalu]</p7_4_subfield_3>
       <p7_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_4_subfield_4>
       <p7_4_subfield_5>[poczta]</p7_4_subfield_5>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_2>[REGON]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[PESEL]</p3_subfield_1>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5_1>[Telefon]</p5_1>
       <p5_2>[Mail]</p5_2>
       <p9_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1>
       <p9_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_6>
       <p9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_2>
       <p9_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_7>
       <p9_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_3>
       <p9_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_8>
       <p9_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_4>
       <p9_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_9>
       <p9_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_5>
       <p9_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_10>
       <p9_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_11>
       <p10_1>[powiat]</p10_1>
       <p10_5>[Pole tekstowe]</p10_5>
       <p10_2>[gmina]</p10_2>
       <p10_6>[Pole tekstowe]</p10_6>
       <p10_3>[Pole tekstowe]</p10_3>
       <p10_7>[Pole tekstowe]</p10_7>
       <p10_4>[pole wielowierszowe]</p10_4>
       <p11_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_1>
       <p11_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_2>
       <p11_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_3>
       <p11_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_4>
       <p11_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_5>
       <p11_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_6>
       <p11_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_7>
       <p11_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_8>
       <p11_10>[Pole tekstowe]</p11_10>
       <p11_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_9>
       <p11_11>[Pole tekstowe]</p11_11>
       <p12_1_subfield_0>[imię]</p12_1_subfield_0>
       <p12_1_subfield_1>[nazwisko]</p12_1_subfield_1>
       <p12_2>[Mail]</p12_2>
       <p12_3>[Telefon]</p12_3>
       <p13_1_>[Wartość wyboru w polu p13_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_>
       <p13_2_>[Wartość wyboru w polu p13_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p13_2_>
       <p13_3>[pole wielowierszowe]</p13_3>
       <p13_4>[Pole tekstowe]</p13_4>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15_subfield_0>[imię]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[nazwisko]</p15_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EGiB</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20643399</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p6_1>Poznań</p6_1>
       <p6_2>30-10-2014</p6_2>
       <p7_1_subfield_0>194</p7_1_subfield_0>
       <p7_2_subfield_0>5670</p7_2_subfield_0>
       <p2_1_subfield_0>Poznań</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Strzelecka</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>1</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>1</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>61-155</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Poznań</p2_2_subfield_1>
       <p7_3>Pełna nazwa testowa</p7_3>
       <p7_4_subfield_0>Poznań</p7_4_subfield_0>
       <p7_4_subfield_1>Strzelecka</p7_4_subfield_1>
       <p7_4_subfield_2>1</p7_4_subfield_2>
       <p7_4_subfield_3>1</p7_4_subfield_3>
       <p7_4_subfield_4>61-155</p7_4_subfield_4>
       <p7_4_subfield_5>Poznań</p7_4_subfield_5>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_2>773461194</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>23050608219</p3_subfield_1>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5_1>500600400</p5_1>
       <p5_2>test@test.pl</p5_2>
       <p9_1>1</p9_1>
       <p9_6>1</p9_6>
       <p9_2>1</p9_2>
       <p9_7>1</p9_7>
       <p9_3>1</p9_3>
       <p9_8>1</p9_8>
       <p9_4>1</p9_4>
       <p9_9>1</p9_9>
       <p9_5>1</p9_5>
       <p9_10>1</p9_10>
       <p9_11>1</p9_11>
       <p10_1>poznański</p10_1>
       <p10_5>test pola tekstowego</p10_5>
       <p10_2>Poznań</p10_2>
       <p10_6>test pola tekstowego</p10_6>
       <p10_3>test pola tekstowego</p10_3>
       <p10_7>test pola tekstowego</p10_7>
       <p10_4>to jest pole wielowierszowe</p10_4>
       <p11_1>1</p11_1>
       <p11_2>1</p11_2>
       <p11_3>1</p11_3>
       <p11_4>1</p11_4>
       <p11_5>1</p11_5>
       <p11_6>1</p11_6>
       <p11_7>1</p11_7>
       <p11_8>1</p11_8>
       <p11_10>test pola tekstowego</p11_10>
       <p11_9>1</p11_9>
       <p11_11>test pola tekstowego</p11_11>
       <p12_1_subfield_0>Jan</p12_1_subfield_0>
       <p12_1_subfield_1>Kowalski</p12_1_subfield_1>
       <p12_2>test@test.pl</p12_2>
       <p12_3>500600400</p12_3>
       <p13_1_>1</p13_1_>
       <p13_2_>1</p13_2_>
       <p13_3>to jest pole wielowierszowe</p13_3>
       <p13_4>test pola tekstowego</p13_4>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15_subfield_0>Jan</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Kowalski</p15_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>