Pola formularza

Formularz: WoRWZP-Sz Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe SzczecinPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20687796</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Data wypełnienia]</p0>
       <p1_1>[pole wielowierszowe]</p1_1>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p2_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>[poczta]</p2_3_subfield_1>
       <p1_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_4_subfield_>
       <p1_4_subfield_0>[PESEL]</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>[NIP]</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_2>[REGON]</p1_4_subfield_2>
       <p2_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_4_subfield_>
       <p2_4_subfield_0>[PESEL]</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>[NIP]</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>[REGON]</p2_4_subfield_2>
       <p1_6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p1_6_subfield_0>
       <p1_5>[Telefon]</p1_5>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 4 5 1 2 ]</p3_>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p3_5_>[Wartość wyboru w polu p3_5. Dostępne wartości: 5 1 2 ]</p3_5_>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[rok]</p4_3>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p4_5>[Pole tekstowe]</p4_5>
       <p4_6>[Pole tekstowe]</p4_6>
       <p4_7>[Pole tekstowe]</p4_7>
       <p4_8>[data]</p4_8>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 9 10 ]</p4_>
       <p4_11>[data]</p4_11>
       <p5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1>
       <p5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_6>
       <p5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_11>
       <p5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2>
       <p5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_7>
       <p5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_12>
       <p5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_3>
       <p5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_8>
       <p5_12_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_12_4>
       <p5_14>[Pole tekstowe]</p5_14>
       <p5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_4>
       <p5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_9>
       <p5_12_4_0>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_12_4_0>
       <p5_15>[Pole tekstowe]</p5_15>
       <p5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_5>
       <p5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_10>
       <p5_12_4_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_12_4_9>
       <p5_16>[Pole tekstowe]</p5_16>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_1>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 2 3 ]</p10_>
       <p11_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_1>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p12_>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p16>[data]</p16>
       <p17>[data]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p22>[data]</p22>
       <p23>[data]</p23>
       <p24>[data]</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoRWZP-Sz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20687796</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>30-10-2014</p0>
       <p1_1>to jest pole wielowierszowe</p1_1>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p2_3_subfield_0>61-155</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>Poznań</p2_3_subfield_1>
       <p1_4_subfield_>2</p1_4_subfield_>
       <p1_4_subfield_0>23050608219</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>8875155741</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_2>773461194</p1_4_subfield_2>
       <p2_4_subfield_>2</p2_4_subfield_>
       <p2_4_subfield_0>23050608219</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>8875155741</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>773461194</p2_4_subfield_2>
       <p1_6_subfield_0>3022</p1_6_subfield_0>
       <p1_5>500600400</p1_5>
       <p3_>1</p3_>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p3_5_>1</p3_5_>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3></p4_3>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p4_5>test pola tekstowego</p4_5>
       <p4_6>test pola tekstowego</p4_6>
       <p4_7>test pola tekstowego</p4_7>
       <p4_8>30-10-1990</p4_8>
       <p4_>1</p4_>
       <p4_11>30-10-1990</p4_11>
       <p5_1>1</p5_1>
       <p5_6>1</p5_6>
       <p5_11>1</p5_11>
       <p5_2>1</p5_2>
       <p5_7>1</p5_7>
       <p5_12>1</p5_12>
       <p5_3>1</p5_3>
       <p5_8>1</p5_8>
       <p5_12_4>1</p5_12_4>
       <p5_14>test pola tekstowego</p5_14>
       <p5_4>1</p5_4>
       <p5_9>1</p5_9>
       <p5_12_4_0>1</p5_12_4_0>
       <p5_15>test pola tekstowego</p5_15>
       <p5_5>1</p5_5>
       <p5_10>1</p5_10>
       <p5_12_4_9>1</p5_12_4_9>
       <p5_16>test pola tekstowego</p5_16>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_1>1</p10_1>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_1>1</p11_1>
       <p12_>1</p12_>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p24>30-10-1990</p24>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>