Pola formularza

Formularz: WoRWZP-Po Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20687851</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Data wypełnienia]</p0>
       <p1_1>[pole wielowierszowe]</p1_1>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p2_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>[poczta]</p2_3_subfield_1>
       <p1_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_4_subfield_>
       <p1_4_subfield_0>[PESEL]</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>[NIP]</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_2>[REGON]</p1_4_subfield_2>
       <p2_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_4_subfield_>
       <p2_4_subfield_0>[PESEL]</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>[NIP]</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>[REGON]</p2_4_subfield_2>
       <p1_5_subfield_0>[telefon]</p1_5_subfield_0>
       <p1_5_subfield_1>[e-mail]</p1_5_subfield_1>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 4 5 1 2 ]</p3_>
       <p3_6_>[Wartość wyboru w polu p3_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_6_>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[rok]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p11>[data]</p11>
       <p12_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_1>
       <p12_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_7>
       <p12_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_4>
       <p12_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_10>
       <p12_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_11>
       <p12_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_2>
       <p12_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_5>
       <p12_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_8>
       <p12_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_3>
       <p12_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_9>
       <p12_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_12>
       <p12_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_6>
       <p12_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_13>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p15_>
       <p15_6>[Pole tekstowe]</p15_6>
       <p16_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1>
       <p16_3_1_>[Wartość wyboru w polu p16_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_3_1_>
       <p16_3_2_>[Wartość wyboru w polu p16_3_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_3_2_>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p16_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_2>
       <p16_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_3>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoRWZP-Po</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20687851</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>30-10-2014</p0>
       <p1_1>to jest pole wielowierszowe</p1_1>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p2_3_subfield_0>61-155</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>Poznań</p2_3_subfield_1>
       <p1_4_subfield_>2</p1_4_subfield_>
       <p1_4_subfield_0>23050608219</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>8875155741</p1_4_subfield_1>
       <p1_4_subfield_2>773461194</p1_4_subfield_2>
       <p2_4_subfield_>2</p2_4_subfield_>
       <p2_4_subfield_0>23050608219</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>8875155741</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>773461194</p2_4_subfield_2>
       <p1_5_subfield_0>500600400</p1_5_subfield_0>
       <p1_5_subfield_1>test@test.pl</p1_5_subfield_1>
       <p3_>1</p3_>
       <p3_6_>1</p3_6_>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6></p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12_1>1</p12_1>
       <p12_7>1</p12_7>
       <p12_4>1</p12_4>
       <p12_10>1</p12_10>
       <p12_11>1</p12_11>
       <p12_2>1</p12_2>
       <p12_5>1</p12_5>
       <p12_8>1</p12_8>
       <p12_3>1</p12_3>
       <p12_9>1</p12_9>
       <p12_12>1</p12_12>
       <p12_6>1</p12_6>
       <p12_13>1</p12_13>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15_>1</p15_>
       <p15_6>test pola tekstowego</p15_6>
       <p16_1>1</p16_1>
       <p16_3_1_>1</p16_3_1_>
       <p16_3_2_>1</p16_3_2_>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p16_2>1</p16_2>
       <p16_3>1</p16_3>
       <p18>test pola tekstowego</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>