Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ZAM (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyński - wersja papierowaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20688514</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[UlicaKor]</p5>
       <p6>[NrDomuKor]</p6>
       <p6_2>[NrLokaluKor]</p6_2>
       <p7>[KodPocztowyKor]</p7>
       <p7_2>[MiejscowoscKor]</p7_2>
       <p8>[KrajKor]</p8>
       <p9>[Telefon]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p10_>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p13_>
       <p14>[data]</p14>
       <p16_1_subfield_0>[imię]</p16_1_subfield_0>
       <p16_1_subfield_1>[nazwisko]</p16_1_subfield_1>
       <p16_2>[dataUrodzenia]</p16_2>
       <p16_3_subfield_0>[imię]</p16_3_subfield_0>
       <p16_3_subfield_1>[nazwisko]</p16_3_subfield_1>
       <p16_4>[dataUrodzenia]</p16_4>
       <p16_5_subfield_0>[imię]</p16_5_subfield_0>
       <p16_5_subfield_1>[nazwisko]</p16_5_subfield_1>
       <p16_6>[dataUrodzenia]</p16_6>
       <p17>[data]</p17>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_>
       <p19_1_subfield_0>[imię]</p19_1_subfield_0>
       <p19_1_subfield_1>[nazwisko]</p19_1_subfield_1>
       <p19_2>[dataUrodzenia]</p19_2>
       <p19_3_subfield_0>[imię]</p19_3_subfield_0>
       <p19_3_subfield_1>[nazwisko]</p19_3_subfield_1>
       <p19_4>[dataUrodzenia]</p19_4>
       <p19_5_subfield_0>[imię]</p19_5_subfield_0>
       <p19_5_subfield_1>[nazwisko]</p19_5_subfield_1>
       <p19_6>[dataUrodzenia]</p19_6>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p20_>
       <p17_7>[data]</p17_7>
       <p21_1_subfield_0>[imię]</p21_1_subfield_0>
       <p21_1_subfield_1>[nazwisko]</p21_1_subfield_1>
       <p21_2>[dataUrodzenia]</p21_2>
       <p21_3_subfield_0>[imię]</p21_3_subfield_0>
       <p21_3_subfield_1>[nazwisko]</p21_3_subfield_1>
       <p21_4>[dataUrodzenia]</p21_4>
       <p21_5_subfield_0>[imię]</p21_5_subfield_0>
       <p21_5_subfield_1>[nazwisko]</p21_5_subfield_1>
       <p21_6>[dataUrodzenia]</p21_6>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24>[data]</p24>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p27>[Rachunek]</p27>
       <p28>[Data wypełnienia]</p28>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZAM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20688514</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>NR-4321</p2_2>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Półwiejska</p5>
       <p6>1</p6>
       <p6_2>1</p6_2>
       <p7>61-155</p7>
       <p7_2>Poznań</p7_2>
       <p8>PL</p8>
       <p9>500600400</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p16_1_subfield_0>Jan</p16_1_subfield_0>
       <p16_1_subfield_1>Kowalski</p16_1_subfield_1>
       <p16_2>30-10-1985</p16_2>
       <p16_3_subfield_0>Jan</p16_3_subfield_0>
       <p16_3_subfield_1>Kowalski</p16_3_subfield_1>
       <p16_4>30-10-1985</p16_4>
       <p16_5_subfield_0>Jan</p16_5_subfield_0>
       <p16_5_subfield_1>Kowalski</p16_5_subfield_1>
       <p16_6>30-10-1985</p16_6>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18_>1</p18_>
       <p19_1_subfield_0>Jan</p19_1_subfield_0>
       <p19_1_subfield_1>Kowalski</p19_1_subfield_1>
       <p19_2>30-10-1985</p19_2>
       <p19_3_subfield_0>Jan</p19_3_subfield_0>
       <p19_3_subfield_1>Kowalski</p19_3_subfield_1>
       <p19_4>30-10-1985</p19_4>
       <p19_5_subfield_0>Jan</p19_5_subfield_0>
       <p19_5_subfield_1>Kowalski</p19_5_subfield_1>
       <p19_6>30-10-1985</p19_6>
       <p20_>1</p20_>
       <p17_7>30-10-1990</p17_7>
       <p21_1_subfield_0>Jan</p21_1_subfield_0>
       <p21_1_subfield_1>Kowalski</p21_1_subfield_1>
       <p21_2>30-10-1985</p21_2>
       <p21_3_subfield_0>Jan</p21_3_subfield_0>
       <p21_3_subfield_1>Kowalski</p21_3_subfield_1>
       <p21_4>30-10-1985</p21_4>
       <p21_5_subfield_0>Jan</p21_5_subfield_0>
       <p21_5_subfield_1>Kowalski</p21_5_subfield_1>
       <p21_6>30-10-1985</p21_6>
       <p23_>1</p23_>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25_>1</p25_>
       <p27>453054504926965134154839080720</p27>
       <p28>30-10-2014</p28>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>