Pola formularza

Formularz: ZAW-NR (2) Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20697485</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8>
       <p9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9>
       <p10a_>[Wartość wyboru w polu p10a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10a_>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11>[dataUrodzenia]</p11>
       <p12>[KodKraju]</p12>
       <p13>[Wojewodztwo]</p13>
       <p14>[Powiat]</p14>
       <p15>[Gmina]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p19>[Miejscowosc]</p19>
       <p20>[KodPocztowy]</p20>
       <p21>[NIP]</p21>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <p23>[KodKraju]</p23>
       <p24>[Wojewodztwo]</p24>
       <p25>[Powiat]</p25>
       <p26>[Gmina]</p26>
       <p27>[Ulica]</p27>
       <p28>[NrDomu]</p28>
       <p29>[NrLokalu]</p29>
       <p30>[Miejscowosc]</p30>
       <p31>[KodPocztowy]</p31>
       <pD1_32_>[Wartość wyboru w polu pD1_32. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD1_32_>
       <pD1_36>[data]</pD1_36>
       <pD1_37>[Pole kwoty]</pD1_37>
       <pD2_32_>[Wartość wyboru w polu pD2_32. Dostępne wartości: 1 2 ]</pD2_32_>
       <pD2_36>[data]</pD2_36>
       <pD2_37>[Pole kwoty]</pD2_37>
       <p38>[pierwszeImiePrzedst]</p38>
       <p39>[nazwiskoPrzedst]</p39>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZAW-NR (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20697485</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>09</p4>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10a_>1</p10a_>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11>30-10-1985</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>wielkopolskie</p13>
       <p14>poznański</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>61-155</p20>
       <p21>8875155741</p21>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <p23>PL</p23>
       <p24>wielkopolskie</p24>
       <p25>poznański</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>Strzelecka</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>61-155</p31>
       <pD1_32_>1</pD1_32_>
       <pD1_36>30-10-1990</pD1_36>
       <pD1_37>10</pD1_37>
       <pD2_32_>1</pD2_32_>
       <pD2_36>30-10-1990</pD2_36>
       <pD2_37>10</pD2_37>
       <p38>Krzysztof</p38>
       <p39>Kowalczyk</p39>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>