Formularz: ZUS ZAO (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego - wersja papierowa

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20700891</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_2_2>
       <pI_3>[pierwszeImie]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_5>[UlicaKor]</pI_5>
       <pI_6>[NrDomuKor]</pI_6>
       <pI_7>[NrLokaluKor]</pI_7>
       <pI_8>[KodPocztowyKor]</pI_8>
       <pI_9>[MiejscowoscKor]</pI_9>
       <pI_10>[KrajKor]</pI_10>
       <pI_11>[Telefon]</pI_11>
       <pII_1>[NIP]</pII_1>
       <pII_2>[pole wielowierszowe]</pII_2>
       <pII_3>[data]</pII_3>
       <pII_4>[data]</pII_4>
       <pII_5_>[Wartość wyboru w polu pII_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_5_>
       <pIII_1_subfield_0>[imię]</pIII_1_subfield_0>
       <pIII_1_subfield_1>[nazwisko]</pIII_1_subfield_1>
       <pIII_2>[dataUrodzenia]</pIII_2>
       <pIII_4_subfield_0>[imię]</pIII_4_subfield_0>
       <pIII_4_subfield_1>[nazwisko]</pIII_4_subfield_1>
       <pIII_5>[dataUrodzenia]</pIII_5>
       <pIII_6_subfield_0>[imię]</pIII_6_subfield_0>
       <pIII_6_subfield_1>[nazwisko]</pIII_6_subfield_1>
       <pIII_7>[dataUrodzenia]</pIII_7>
       <pIII_9_subfield_0>[imię]</pIII_9_subfield_0>
       <pIII_9_subfield_1>[nazwisko]</pIII_9_subfield_1>
       <pIII_10>[dataUrodzenia]</pIII_10>
       <pIII_11_subfield_0>[imię]</pIII_11_subfield_0>
       <pIII_11_subfield_1>[nazwisko]</pIII_11_subfield_1>
       <pIII_12>[dataUrodzenia]</pIII_12>
       <pIII_14_subfield_0>[imię]</pIII_14_subfield_0>
       <pIII_14_subfield_1>[nazwisko]</pIII_14_subfield_1>
       <pIII_15>[dataUrodzenia]</pIII_15>
       <pIII_16_subfield_0>[imię]</pIII_16_subfield_0>
       <pIII_16_subfield_1>[nazwisko]</pIII_16_subfield_1>
       <pIII_17>[dataUrodzenia]</pIII_17>
       <pIII_19_subfield_0>[imię]</pIII_19_subfield_0>
       <pIII_19_subfield_1>[nazwisko]</pIII_19_subfield_1>
       <pIII_20>[dataUrodzenia]</pIII_20>
       <pIII_21_>[Wartość wyboru w polu pIII_21. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_21_>
       <pIII_22>[pole wielowierszowe]</pIII_22>
       <pIII_23>[Rachunek]</pIII_23>
       <pII_24>[Data wypełnienia]</pII_24>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZAO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20700891</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2_1>1</pI_2_1>
       <pI_2_2>NR-4321</pI_2_2>
       <pI_3>Jan</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_5>Półwiejska</pI_5>
       <pI_6>1</pI_6>
       <pI_7>1</pI_7>
       <pI_8>61-155</pI_8>
       <pI_9>Poznań</pI_9>
       <pI_10>PL</pI_10>
       <pI_11>500600400</pI_11>
       <pII_1>8875155741</pII_1>
       <pII_2>to jest pole wielowierszowe</pII_2>
       <pII_3>30-10-1990</pII_3>
       <pII_4>30-10-1990</pII_4>
       <pII_5_>1</pII_5_>
       <pIII_1_subfield_0>Jan</pIII_1_subfield_0>
       <pIII_1_subfield_1>Kowalski</pIII_1_subfield_1>
       <pIII_2>30-10-1985</pIII_2>
       <pIII_4_subfield_0>Jan</pIII_4_subfield_0>
       <pIII_4_subfield_1>Kowalski</pIII_4_subfield_1>
       <pIII_5>30-10-1985</pIII_5>
       <pIII_6_subfield_0>Jan</pIII_6_subfield_0>
       <pIII_6_subfield_1>Kowalski</pIII_6_subfield_1>
       <pIII_7>30-10-1985</pIII_7>
       <pIII_9_subfield_0>Jan</pIII_9_subfield_0>
       <pIII_9_subfield_1>Kowalski</pIII_9_subfield_1>
       <pIII_10>30-10-1985</pIII_10>
       <pIII_11_subfield_0>Jan</pIII_11_subfield_0>
       <pIII_11_subfield_1>Kowalski</pIII_11_subfield_1>
       <pIII_12>30-10-1985</pIII_12>
       <pIII_14_subfield_0>Jan</pIII_14_subfield_0>
       <pIII_14_subfield_1>Kowalski</pIII_14_subfield_1>
       <pIII_15>30-10-1985</pIII_15>
       <pIII_16_subfield_0>Jan</pIII_16_subfield_0>
       <pIII_16_subfield_1>Kowalski</pIII_16_subfield_1>
       <pIII_17>30-10-1985</pIII_17>
       <pIII_19_subfield_0>Jan</pIII_19_subfield_0>
       <pIII_19_subfield_1>Kowalski</pIII_19_subfield_1>
       <pIII_20>30-10-1985</pIII_20>
       <pIII_21_>1</pIII_21_>
       <pIII_22>to jest pole wielowierszowe</pIII_22>
       <pIII_23>453054504926965134154839080720</pIII_23>
       <pII_24>30-10-2014</pII_24>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>