Pola formularza

Formularz: IoUPU Informacja o udzieleniu przymusowego urlopu wypoczynkowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20704381</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p4_1>[pole wielowierszowe]</p4_1>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p4_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[ulica]</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>[nr domu]</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_subfield_3>
       <p4_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>[poczta]</p4_3_subfield_1>
       <p11>[NIP]</p11>
       <p3_1_subfield_0>[imię]</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_1_subfield_1>
       <p3_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[ulica]</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>[nr domu]</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_2_subfield_3>
       <p3_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>[poczta]</p3_3_subfield_1>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p0_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p0_3_subfield_>
       <p0_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>[Pole NIP]</p0_3_subfield_3>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 8 2 ]</p6_>
       <p6_8_>[Wartość wyboru w polu p6_8. Dostępne wartości: 8 2 ]</p6_8_>
       <p6>[rok]</p6>
       <p6_0>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_0>
       <p8>[rok]</p8>
       <p9>[data]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p6_0_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_0_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>IoUPU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20704381</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p4_1>to jest pole wielowierszowe</p4_1>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p4_2_subfield_0>Poznań</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Strzelecka</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>1</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>1</p4_2_subfield_3>
       <p4_3_subfield_0>61-155</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>Poznań</p4_3_subfield_1>
       <p11>8875155741</p11>
       <p3_1_subfield_0>Jan</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>Kowalski</p3_1_subfield_1>
       <p3_2_subfield_0>Poznań</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Strzelecka</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>1</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>1</p3_2_subfield_3>
       <p3_3_subfield_0>61-155</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>Poznań</p3_3_subfield_1>
       <p0_>1</p0_>
       <p0_3_subfield_>2</p0_3_subfield_>
       <p0_3_subfield_2>23050608219</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>8875155741</p0_3_subfield_3>
       <p6_>1</p6_>
       <p6_8_>1</p6_8_>
       <p6></p6>
       <p6_0>10</p6_0>
       <p8></p8>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p6_0_8>10</p6_0_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>