Pola formularza

Formularz: OZUP-PPK Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPKPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20707846</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[drugie imię]</p1_subfield_1>
       <p2>[nazwisko]</p2>
       <p3_subfield_>[Wybód PESEL lub Data Urodzenia]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_2>[PESEL]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[data urodzenia]</p3_subfield_1>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p5_1>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5_1>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6_1>[Pole tekstowe]</p6_1>
       <p6_2>[pole wielowierszowe]</p6_2>
       <p6_3>[NIP]</p6_3>
       <p7_1>[Pole tekstowe]</p7_1>
       <p7_2>[pole wielowierszowe]</p7_2>
       <p7_3>[NIP]</p7_3>
       <p8_1>[Pole tekstowe]</p8_1>
       <p8_2>[pole wielowierszowe]</p8_2>
       <p8_3>[NIP]</p8_3>
       <p9_1>[Pole tekstowe]</p9_1>
       <p9_2>[pole wielowierszowe]</p9_2>
       <p9_3>[NIP]</p9_3>
       <p_1>[Pole tekstowe]</p_1>
       <p10_2>[pole wielowierszowe]</p10_2>
       <p10_3>[NIP]</p10_3>
       <p11>[Data wypełnienia]</p11>
       <p12>[data]</p12>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OZUP-PPK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20707846</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Stefan</p1_subfield_1>
       <p2>Kowalski</p2>
       <p3_subfield_>0</p3_subfield_>
       <p3_subfield_2>23050608219</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>30-10-1985</p3_subfield_1>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p5_1>NR-4321</p5_1>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6_1>test pola tekstowego</p6_1>
       <p6_2>to jest pole wielowierszowe</p6_2>
       <p6_3>8875155741</p6_3>
       <p7_1>test pola tekstowego</p7_1>
       <p7_2>to jest pole wielowierszowe</p7_2>
       <p7_3>8875155741</p7_3>
       <p8_1>test pola tekstowego</p8_1>
       <p8_2>to jest pole wielowierszowe</p8_2>
       <p8_3>8875155741</p8_3>
       <p9_1>test pola tekstowego</p9_1>
       <p9_2>to jest pole wielowierszowe</p9_2>
       <p9_3>8875155741</p9_3>
       <p_1>test pola tekstowego</p_1>
       <p10_2>to jest pole wielowierszowe</p10_2>
       <p10_3>8875155741</p10_3>
       <p11>30-10-2014</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>