Pola formularza

Formularz: WowSNP Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 lat) - PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20710664</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[nazwisko]</p2>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[drugieImie]</p4>
       <p5>[miejsceUrodzenia]</p5>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p9_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_0>[numer paszportu]</p9_subfield_0>
       <p10>[PESEL]</p10>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[MiejscowoscZameldowanie]</p12>
       <p13>[UlicaZameldowanie]</p13>
       <p14>[NrDomuZameldowanie]</p14>
       <p15>[NrLokaluZameldowanie]</p15>
       <p16>[KodPocztowyZameldowanie]</p16>
       <p17>[PocztaZameldowanie]</p17>
       <p18>[GminaZameldowanie]</p18>
       <p19>[MiejscowoscKor]</p19>
       <p20>[UlicaKor]</p20>
       <p21>[NrDomuKor]</p21>
       <p22>[NrLokaluKor]</p22>
       <p23>[KodPocztowyKor]</p23>
       <p24>[PocztaKor]</p24>
       <p25>[GminaKor]</p25>
       <p26>[Telefon]</p26>
       <p27>[Mail]</p27>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]</p28_>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_1>
       <p30_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_1>
       <p30_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_2>
       <p30_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_3>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p31_>
       <p30_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_4>
       <p32>[pole wielowierszowe]</p32>
       <p30_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_5>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 ]</p33_>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p35_>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37>[zawod]</p37>
       <p38>[nazwaPelna]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p39_>
       <p40_>[Wartość wyboru w polu p40. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p40_>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p41_>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_>
       <p43> / renta szkoleniowa / renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy / renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy / renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji / renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy / renta rolnicza szkoleniowa / wojskowa renta inwalidzka / policyjna renta inwalidzka / renta inwalidzka I grupy / renta inwalidzka II grupy / renta inwalidzka III grupy</p43>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45>[rok]</p45>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_>
       <p47>[nazwisko]</p47>
       <p48>[pierwszeImie]</p48>
       <p49>[PESEL]</p49>
       <p50>[miejsceUrodzenia]</p50>
       <p51>[obywatelstwo]</p51>
       <p53_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p53_subfield_1>
       <p53_subfield_0>[numer paszportu]</p53_subfield_0>
       <p54>[MiejscowoscZameldowanie]</p54>
       <p55>[UlicaZameldowanie]</p55>
       <p57>[NrDomuZameldowanie]</p57>
       <p59>[NrLokaluZameldowanie]</p59>
       <p59_9>[KodPocztowyZameldowanie]</p59_9>
       <p59_4>[PocztaZameldowanie]</p59_4>
       <p59_8>[GminaZameldowanie]</p59_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WowSNP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20710664</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>Kowalski</p2>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Stefan</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p6_>1</p6_>
       <p9_subfield_1>ACN285956</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_0>DI3148049</p9_subfield_0>
       <p10>23050608219</p10>
       <p8_>1</p8_>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Półwiejska</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>Półwiejska</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>500600400</p26>
       <p27>test@test.pl</p27>
       <p28_>1</p28_>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29_1>10</p29_1>
       <p30_1>1</p30_1>
       <p30_2>1</p30_2>
       <p30_3>1</p30_3>
       <p31_>1</p31_>
       <p30_4>1</p30_4>
       <p32>to jest pole wielowierszowe</p32>
       <p30_5>1</p30_5>
       <p33_>1</p33_>
       <p35_>1</p35_>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37>Prezes</p37>
       <p38>Pełna nazwa testowa</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p40_>1</p40_>
       <p41_>1</p41_>
       <p42_>1</p42_>
       <p43></p43>
       <p44_>1</p44_>
       <p45></p45>
       <p46_>1</p46_>
       <p47>Kowalski</p47>
       <p48>Jan</p48>
       <p49>23050608219</p49>
       <p50>Poznań</p50>
       <p51>polskie</p51>
       <p53_subfield_1>ACN285956</p53_subfield_1>
       <p53_subfield_0>DI3148049</p53_subfield_0>
       <p54>Poznań</p54>
       <p55>Półwiejska</p55>
       <p57>1</p57>
       <p59>1</p59>
       <p59_9>61-155</p59_9>
       <p59_4>Poznań</p59_4>
       <p59_8>Poznań</p59_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>