Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WUMP P6 (archiwalny) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20731897</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1_1>
       <p1_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2_1>
       <p1_3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_1>
       <p1_3_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_9>
       <p1_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_2>
       <p1_3_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_10>
       <p1_3_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_3>
       <p1_3_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_11>
       <p1_3_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_4>
       <p1_3_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_12>
       <p1_3_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_5>
       <p1_3_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_13>
       <p1_3_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_6>
       <p1_3_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_14>
       <p1_3_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_7>
       <p1_3_15>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_15>
       <p1_3_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_8>
       <p1_3_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3_16>
       <p1_4>[pole wielowierszowe]</p1_4>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_1_>
       <p2_2_>[Wartość wyboru w polu p2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_2_>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_3_>[Wartość wyboru w polu p2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_3_>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p2_6>[pole wielowierszowe]</p2_6>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WUMP P6</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20731897</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_1>1</p1_1_1>
       <p1_2_1>1</p1_2_1>
       <p1_3_1>1</p1_3_1>
       <p1_3_9>1</p1_3_9>
       <p1_3_2>1</p1_3_2>
       <p1_3_10>1</p1_3_10>
       <p1_3_3>1</p1_3_3>
       <p1_3_11>1</p1_3_11>
       <p1_3_4>1</p1_3_4>
       <p1_3_12>1</p1_3_12>
       <p1_3_5>1</p1_3_5>
       <p1_3_13>1</p1_3_13>
       <p1_3_6>1</p1_3_6>
       <p1_3_14>1</p1_3_14>
       <p1_3_7>1</p1_3_7>
       <p1_3_15>1</p1_3_15>
       <p1_3_8>1</p1_3_8>
       <p1_3_16>1</p1_3_16>
       <p1_4>to jest pole wielowierszowe</p1_4>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p2_2_>1</p2_2_>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_3_>1</p2_3_>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p2_6>to jest pole wielowierszowe</p2_6>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>