Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ASG (archiwalny) Wniosek o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20734146</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p5_1>[miejscowość]</p5_1>
       <p5_2>[Data wypełnienia]</p5_2>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p6sp_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Starowstwa Powiatowego]</p6sp_subfield_0>
       <p6ug_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Gminy]</p6ug_subfield_0>
       <rodzajUrzedu>1:Urząd gminy / 2:Starostwo powiatowe / 3:Wpiszę sam</rodzajUrzedu>
       <p2_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[ulica]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>[nr domu]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[poczta]</p2_2_subfield_1>
       <p6_3>[nazwaPelna]</p6_3>
       <p6_4_subfield_0>[miejscowość]</p6_4_subfield_0>
       <p6_4_subfield_1>[ulica]</p6_4_subfield_1>
       <p6_4_subfield_2>[nr domu]</p6_4_subfield_2>
       <p6_4_subfield_3>[nr lokalu]</p6_4_subfield_3>
       <p6_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_4_subfield_4>
       <p6_4_subfield_5>[poczta]</p6_4_subfield_5>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4_2_subfield_0>[telefon]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[e-mail]</p4_2_subfield_1>
       <p8_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_1>
       <p8_2_>[Wartość wyboru w polu p8_2. Dostępne wartości: 1 3 5 7 ]</p8_2_>
       <p8_2_2>[data]</p8_2_2>
       <p8_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_2>
       <p8_2_4>[data]</p8_2_4>
       <p8_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_3>
       <p8_2_6>[data]</p8_2_6>
       <p8_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_4>
       <p8_2_8>[data]</p8_2_8>
       <p8_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_5>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10_subfield_0>[imię]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ASG</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20734146</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p5_1>Poznań</p5_1>
       <p5_2>30-10-2014</p5_2>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p6sp_subfield_0>194</p6sp_subfield_0>
       <p6ug_subfield_0>5670</p6ug_subfield_0>
       <rodzajUrzedu>1</rodzajUrzedu>
       <p2_1_subfield_0>Poznań</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Strzelecka</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>1</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>1</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>61-155</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Poznań</p2_2_subfield_1>
       <p6_3>Pełna nazwa testowa</p6_3>
       <p6_4_subfield_0>Poznań</p6_4_subfield_0>
       <p6_4_subfield_1>Strzelecka</p6_4_subfield_1>
       <p6_4_subfield_2>1</p6_4_subfield_2>
       <p6_4_subfield_3>1</p6_4_subfield_3>
       <p6_4_subfield_4>61-155</p6_4_subfield_4>
       <p6_4_subfield_5>Poznań</p6_4_subfield_5>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4_2_subfield_0>500600400</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>test@test.pl</p4_2_subfield_1>
       <p8_1_1>1</p8_1_1>
       <p8_2_>1</p8_2_>
       <p8_2_2>30-10-1990</p8_2_2>
       <p8_1_2>1</p8_1_2>
       <p8_2_4>30-10-1990</p8_2_4>
       <p8_1_3>1</p8_1_3>
       <p8_2_6>30-10-1990</p8_2_6>
       <p8_1_4>1</p8_1_4>
       <p8_2_8>30-10-1990</p8_2_8>
       <p8_1_5>1</p8_1_5>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10_subfield_0>Jan</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>