Pola formularza

Formularz: PSZ-FR Formularz rozliczeniowy do umowy (Covid-19 koronawirus)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku fillupXML:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20734212</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_>
       <p4>[miejscowość]</p4>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p7>[REGON]</p7>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[nazwisko]</p9>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16>
       <p17_subfield_0>[imię]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[nazwisko]</p17_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku fillupXML (pobierz i uruchom w fillUp):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PSZ-FR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20734212</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>8875155741</p6>
       <p7>773461194</p7>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>Kowalski</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17_subfield_0>Jan</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Kowalski</p17_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>