Pola formularza

Formularz: WoZNP Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległościPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20742325</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4>[NIP]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_2>[REGON]</p6_2>
       <p6_1>[NIP]</p6_1>
       <p7>[Miejscowosc]</p7>
       <p8>[Ulica]</p8>
       <p9>[NrDomu]</p9>
       <p10>[NrLokalu]</p10>
       <p11>[KodPocztowy]</p11>
       <p12>[Telefon]</p12>
       <p13>[Mail]</p13>
       <p14_subfield_0>[imię]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[nazwisko]</p14_subfield_1>
       <p15>[dataUrodzenia]</p15>
       <p16_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p16_1>
       <p16_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p16_2>
       <p17>[MiejscowoscKor]</p17>
       <p18>[UlicaKor]</p18>
       <p19>[NrDomuKor]</p19>
       <p20>[NrLokaluKor]</p20>
       <p21>[KodPocztowyKor]</p21>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p31_>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Data wypełnienia]</p34>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoZNP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20742325</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4>8875155741</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_2>773461194</p6_2>
       <p6_1>8875155741</p6_1>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>Strzelecka</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>61-155</p11>
       <p12>500600400</p12>
       <p13>test@test.pl</p13>
       <p14_subfield_0>Jan</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Kowalski</p14_subfield_1>
       <p15>30-10-1985</p15>
       <p16_1>1</p16_1>
       <p16_2>NR-4321</p16_2>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Półwiejska</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_>1</p28_>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_>1</p30_>
       <p31_>1</p31_>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>30-10-2014</p34>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>