Pola formularza

Formularz: ZN-1/A Rz Dane o właścicielach nieruchomości - RzeszówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20742344</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[NIP]</p1_2>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_4>[nazwa pełna]</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_2>[nazwisko]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[imię]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_3>[drugie imię]</p3_subfield_3>
       <p4_1>[PESEL]</p4_1>
       <p4_2>: / brak:brak</p4_2>
       <p4_3>[NIP]</p4_3>
       <p4_4>: / brak:brak</p4_4>
       <p4_5>[REGON]</p4_5>
       <p4_6>: / brak:brak</p4_6>
       <p4_7>[pkd1]</p4_7>
       <p4_8>: / brak:brak</p4_8>
       <p4_9>[KRS]</p4_9>
       <p4_10>: / brak:brak</p4_10>
       <p5>[KodKraju]</p5>
       <p6>[Wojewodztwo]</p6>
       <p7>[Powiat]</p7>
       <p8>[Gmina]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14>[Poczta]</p14>
       <p15_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p15_subfield_>
       <p15_subfield_4>[nazwa pełna]</p15_subfield_4>
       <p15_subfield_2>[nazwisko]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_1>[imię]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_3>[drugie imię]</p15_subfield_3>
       <p16_1>[PESEL]</p16_1>
       <p16_2>: / brak:brak</p16_2>
       <p16_3>[NIP]</p16_3>
       <p16_4>: / brak:brak</p16_4>
       <p16_5>[REGON]</p16_5>
       <p16_6>: / brak:brak</p16_6>
       <p16_7>[pkd1]</p16_7>
       <p16_8>: / brak:brak</p16_8>
       <p16_9>[KRS]</p16_9>
       <p16_10>: / brak:brak</p16_10>
       <p17>[KodKraju]</p17>
       <p18>[Wojewodztwo]</p18>
       <p19>[Powiat]</p19>
       <p20>[Gmina]</p20>
       <p21>[Ulica]</p21>
       <p22>[NrDomu]</p22>
       <p23>[NrLokalu]</p23>
       <p24>[Miejscowosc]</p24>
       <p25>[KodPocztowy]</p25>
       <p26>[Poczta]</p26>
       <p28_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p28_subfield_>
       <p28_subfield_4>[nazwa pełna]</p28_subfield_4>
       <p28_subfield_2>[nazwisko]</p28_subfield_2>
       <p28_subfield_1>[imię]</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_3>[drugie imię]</p28_subfield_3>
       <p29_1>[PESEL]</p29_1>
       <p29_2>: / brak:brak</p29_2>
       <p29_3>[NIP]</p29_3>
       <p29_4>: / brak:brak</p29_4>
       <p29_5>[REGON]</p29_5>
       <p29_6>: / brak:brak</p29_6>
       <p29_7>[pkd1]</p29_7>
       <p29_8>: / brak:brak</p29_8>
       <p29_9>[KRS]</p29_9>
       <p29_10>: / brak:brak</p29_10>
       <p30>[KodKraju]</p30>
       <p31>[Wojewodztwo]</p31>
       <p32>[Powiat]</p32>
       <p33>[Gmina]</p33>
       <p34>[Ulica]</p34>
       <p35>[NrDomu]</p35>
       <p36>[NrLokalu]</p36>
       <p37>[Miejscowosc]</p37>
       <p38>[KodPocztowy]</p38>
       <p39>[Poczta]</p39>
       <p40_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p40_subfield_>
       <p40_subfield_4>[nazwa pełna]</p40_subfield_4>
       <p40_subfield_2>[nazwisko]</p40_subfield_2>
       <p40_subfield_1>[imię]</p40_subfield_1>
       <p40_subfield_3>[drugie imię]</p40_subfield_3>
       <p41_1>[PESEL]</p41_1>
       <p41_2>: / brak:brak</p41_2>
       <p41_3>[NIP]</p41_3>
       <p41_4>: / brak:brak</p41_4>
       <p41_5>[REGON]</p41_5>
       <p41_6>: / brak:brak</p41_6>
       <p41_7>[pkd1]</p41_7>
       <p41_8>: / brak:brak</p41_8>
       <p41_9>[KRS]</p41_9>
       <p41_10>: / brak:brak</p41_10>
       <p42>[KodKraju]</p42>
       <p43>[Wojewodztwo]</p43>
       <p44>[Powiat]</p44>
       <p45>[Gmina]</p45>
       <p46>[Ulica]</p46>
       <p47>[NrDomu]</p47>
       <p48>[NrLokalu]</p48>
       <p49>[Miejscowosc]</p49>
       <p50>[KodPocztowy]</p50>
       <p51>[Poczta]</p51>
       <p52_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p52_subfield_>
       <p52_subfield_4>[nazwa pełna]</p52_subfield_4>
       <p52_subfield_2>[nazwisko]</p52_subfield_2>
       <p52_subfield_1>[imię]</p52_subfield_1>
       <p52_subfield_3>[drugie imię]</p52_subfield_3>
       <p53_1>[PESEL]</p53_1>
       <p53_2>: / brak:brak</p53_2>
       <p53_3>[NIP]</p53_3>
       <p53_4>: / brak:brak</p53_4>
       <p53_5>[REGON]</p53_5>
       <p53_6>: / brak:brak</p53_6>
       <p53_7>[pkd1]</p53_7>
       <p53_8>: / brak:brak</p53_8>
       <p53_9>[KRS]</p53_9>
       <p53_10>: / brak:brak</p53_10>
       <p54>[KodKraju]</p54>
       <p55>[Wojewodztwo]</p55>
       <p56>[Powiat]</p56>
       <p57>[Gmina]</p57>
       <p58>[Ulica]</p58>
       <p59>[NrDomu]</p59>
       <p60>[NrLokalu]</p60>
       <p61>[Miejscowosc]</p61>
       <p62>[KodPocztowy]</p62>
       <p63>[Poczta]</p63>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZN-1/A Rz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20742344</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>8875155741</p1_2>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Jan</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_3>Stefan</p3_subfield_3>
       <p4_1>23050608219</p4_1>
       <p4_2></p4_2>
       <p4_3>8875155741</p4_3>
       <p4_4></p4_4>
       <p4_5>773461194</p4_5>
       <p4_6></p4_6>
       <p4_7>01.11.Z</p4_7>
       <p4_8></p4_8>
       <p4_9>12345</p4_9>
       <p4_10></p4_10>
       <p5>PL</p5>
       <p6>wielkopolskie</p6>
       <p7>poznański</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15_subfield_>2</p15_subfield_>
       <p15_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p15_subfield_4>
       <p15_subfield_2>Kowalski</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_1>Jan</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_3>Stefan</p15_subfield_3>
       <p16_1>23050608219</p16_1>
       <p16_2></p16_2>
       <p16_3>8875155741</p16_3>
       <p16_4></p16_4>
       <p16_5>773461194</p16_5>
       <p16_6></p16_6>
       <p16_7>01.11.Z</p16_7>
       <p16_8></p16_8>
       <p16_9>12345</p16_9>
       <p16_10></p16_10>
       <p17>PL</p17>
       <p18>wielkopolskie</p18>
       <p19>poznański</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>Strzelecka</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>61-155</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p28_subfield_>2</p28_subfield_>
       <p28_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p28_subfield_4>
       <p28_subfield_2>Kowalski</p28_subfield_2>
       <p28_subfield_1>Jan</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_3>Stefan</p28_subfield_3>
       <p29_1>23050608219</p29_1>
       <p29_2></p29_2>
       <p29_3>8875155741</p29_3>
       <p29_4></p29_4>
       <p29_5>773461194</p29_5>
       <p29_6></p29_6>
       <p29_7>01.11.Z</p29_7>
       <p29_8></p29_8>
       <p29_9>12345</p29_9>
       <p29_10></p29_10>
       <p30>PL</p30>
       <p31>wielkopolskie</p31>
       <p32>poznański</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>Strzelecka</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>61-155</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p40_subfield_>2</p40_subfield_>
       <p40_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p40_subfield_4>
       <p40_subfield_2>Kowalski</p40_subfield_2>
       <p40_subfield_1>Jan</p40_subfield_1>
       <p40_subfield_3>Stefan</p40_subfield_3>
       <p41_1>23050608219</p41_1>
       <p41_2></p41_2>
       <p41_3>8875155741</p41_3>
       <p41_4></p41_4>
       <p41_5>773461194</p41_5>
       <p41_6></p41_6>
       <p41_7>01.11.Z</p41_7>
       <p41_8></p41_8>
       <p41_9>12345</p41_9>
       <p41_10></p41_10>
       <p42>PL</p42>
       <p43>wielkopolskie</p43>
       <p44>poznański</p44>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46>Strzelecka</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>Poznań</p49>
       <p50>61-155</p50>
       <p51>Poznań</p51>
       <p52_subfield_>2</p52_subfield_>
       <p52_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p52_subfield_4>
       <p52_subfield_2>Kowalski</p52_subfield_2>
       <p52_subfield_1>Jan</p52_subfield_1>
       <p52_subfield_3>Stefan</p52_subfield_3>
       <p53_1>23050608219</p53_1>
       <p53_2></p53_2>
       <p53_3>8875155741</p53_3>
       <p53_4></p53_4>
       <p53_5>773461194</p53_5>
       <p53_6></p53_6>
       <p53_7>01.11.Z</p53_7>
       <p53_8></p53_8>
       <p53_9>12345</p53_9>
       <p53_10></p53_10>
       <p54>PL</p54>
       <p55>wielkopolskie</p55>
       <p56>poznański</p56>
       <p57>Poznań</p57>
       <p58>Strzelecka</p58>
       <p59>1</p59>
       <p60>1</p60>
       <p61>Poznań</p61>
       <p62>61-155</p62>
       <p63>Poznań</p63>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>