Pola formularza

Formularz: ZN-1 Rz Dane o nieruchomości - RzeszówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20742488</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[NIP]</p1_2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_4>[nazwa pełna]</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_2>[nazwisko]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[imię]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_3>[drugie imię]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_3>[nazwa skrócona]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_1>[imię]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[drugie imię]</p5_subfield_2>
       <p5_2>[REGON]</p5_2>
       <p6_2>: / brak:brak</p6_2>
       <p7_1>[pkd1]</p7_1>
       <p7_2>: / brak:brak</p7_2>
       <p8_1>[KRS]</p8_1>
       <p8_2>: / brak:brak</p8_2>
       <p9>[Gmina]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14>[Poczta]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p0_1>[Pole tekstowe]</p0_1>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p19_>
       <p0_3>[Pole tekstowe]</p0_3>
       <p20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20>
       <p21_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_subfield_>
       <p21_subfield_4>[nazwa pełna]</p21_subfield_4>
       <p21_subfield_2>[nazwisko]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>[imię]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_3>[drugie imię]</p21_subfield_3>
       <p22_1>[PESEL]</p22_1>
       <p22_6>: / brak:brak</p22_6>
       <p22_2>[NIP]</p22_2>
       <p22_7>: / brak:brak</p22_7>
       <p22_3>[REGON]</p22_3>
       <p22_8>: / brak:brak</p22_8>
       <p22_4>[pkd1]</p22_4>
       <p22_9>: / brak:brak</p22_9>
       <p22_5>[KRS]</p22_5>
       <p22_10>: / brak:brak</p22_10>
       <p23>[KodKraju]</p23>
       <p24>[Wojewodztwo]</p24>
       <p25>[Powiat]</p25>
       <p26>[Gmina]</p26>
       <p27>[Ulica]</p27>
       <p28>[NrDomu]</p28>
       <p29>[NrLokalu]</p29>
       <p30>[Miejscowosc]</p30>
       <p31>[KodPocztowy]</p31>
       <p32>[Poczta]</p32>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p34_>
       <p35>[Pole integer - wartość liczbowa]</p35>
       <p38>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38>
       <pe3_1_1>[Pole tekstowe]</pe3_1_1>
       <pe3_1_2>[Pole tekstowe]</pe3_1_2>
       <pe3_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_1_3>
       <pe3_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_1_4>
       <pe3_2_1>[Pole tekstowe]</pe3_2_1>
       <pe3_2_2>[Pole tekstowe]</pe3_2_2>
       <pe3_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_2_3>
       <pe3_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_2_4>
       <pe3_3_1>[Pole tekstowe]</pe3_3_1>
       <pe3_3_2>[Pole tekstowe]</pe3_3_2>
       <pe3_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_3_3>
       <pe3_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_3_4>
       <pe3_4_1>[Pole tekstowe]</pe3_4_1>
       <pe3_4_2>[Pole tekstowe]</pe3_4_2>
       <pe3_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_4_3>
       <pe3_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_4_4>
       <pe3_5_1>[Pole tekstowe]</pe3_5_1>
       <pe3_5_2>[Pole tekstowe]</pe3_5_2>
       <pe3_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_5_3>
       <pe3_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_5_4>
       <pe3_6_1>[Pole tekstowe]</pe3_6_1>
       <pe3_6_2>[Pole tekstowe]</pe3_6_2>
       <pe3_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_6_3>
       <pe3_6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_6_4>
       <pe3_7_1>[Pole tekstowe]</pe3_7_1>
       <pe3_7_2>[Pole tekstowe]</pe3_7_2>
       <pe3_7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_7_3>
       <pe3_7_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_7_4>
       <pe3_8_1>[Pole tekstowe]</pe3_8_1>
       <pe3_8_2>[Pole tekstowe]</pe3_8_2>
       <pe3_8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_8_3>
       <pe3_8_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_8_4>
       <pe3_9_1>[Pole tekstowe]</pe3_9_1>
       <pe3_9_2>[Pole tekstowe]</pe3_9_2>
       <pe3_9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_9_3>
       <pe3_9_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_9_4>
       <pe3_10_1>[Pole tekstowe]</pe3_10_1>
       <pe3_10_2>[Pole tekstowe]</pe3_10_2>
       <pe3_10_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe3_10_3>
       <pe3_10_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe3_10_4>
       <pe4_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_1_1>
       <pe4_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_2_1>
       <pe4_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_3_1>
       <pe4_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_4_1>
       <pe4_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_5_1>
       <pe4_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_6_1>
       <pe4_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_7_1>
       <pe4_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_8_1>
       <pe4_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_9_1>
       <pe4_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_10_1>
       <pe4_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_11_1>
       <pe4_11_0>[Pole tekstowe]</pe4_11_0>
       <pe4_11_1a>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe4_11_1a>
       <pe4_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_12_1>
       <pe4_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_13_1>
       <pe4_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_14_1>
       <pe4_15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_15_1>
       <pe4_16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_16_1>
       <pe4_17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_17_1>
       <pe4_18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_18_1>
       <pe4_19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_19_1>
       <pe4_20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_20_1>
       <pe4_21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_21_1>
       <pe4_21_1a>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe4_21_1a>
       <pe4_21_0>[Pole tekstowe]</pe4_21_0>
       <pe4_22_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_22_1>
       <pe4_23_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_23_1>
       <pe4_24_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_24_1>
       <pe4_25_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_25_1>
       <pe4_26_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_26_1>
       <pe4_27_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_27_1>
       <pe4_28_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_28_1>
       <pe4_29_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_29_1>
       <pe4_30_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_30_1>
       <pe4_31_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_31_1>
       <pe4_31_1a>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pe4_31_1a>
       <pe4_31_0>[Pole tekstowe]</pe4_31_0>
       <pe4_32_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_32_1>
       <pe4_33_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_33_1>
       <pe4_34_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_34_1>
       <pe4_35_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_35_1>
       <pe4_36_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_36_1>
       <pe4_37_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_37_1>
       <pe4_38_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_38_1>
       <pe4_39_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_39_1>
       <pe4_40_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_40_1>
       <pe4_41_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_41_1>
       <pe4_42_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_42_1>
       <pe4_43_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_43_1>
       <pe4_44_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_44_1>
       <pe4_45_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4_45_1>
       <p44>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZN-1 Rz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20742488</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>8875155741</p1_2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_2>Kowalski</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Jan</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_3>Stefan</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_3>nazwa testowa</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_1>Jan</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>Stefan</p5_subfield_2>
       <p5_2>773461194</p5_2>
       <p6_2></p6_2>
       <p7_1>01.11.Z</p7_1>
       <p7_2></p7_2>
       <p8_1>12345</p8_1>
       <p8_2></p8_2>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16_>1</p16_>
       <p0_1>test pola tekstowego</p0_1>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>
       <p17_>1</p17_>
       <p18>10</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <p0_3>test pola tekstowego</p0_3>
       <p20>10</p20>
       <p21_subfield_>2</p21_subfield_>
       <p21_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p21_subfield_4>
       <p21_subfield_2>Kowalski</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>Jan</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_3>Stefan</p21_subfield_3>
       <p22_1>23050608219</p22_1>
       <p22_6></p22_6>
       <p22_2>8875155741</p22_2>
       <p22_7></p22_7>
       <p22_3>773461194</p22_3>
       <p22_8></p22_8>
       <p22_4>01.11.Z</p22_4>
       <p22_9></p22_9>
       <p22_5>12345</p22_5>
       <p22_10></p22_10>
       <p23>PL</p23>
       <p24>wielkopolskie</p24>
       <p25>poznański</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>Strzelecka</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>61-155</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p34_>1</p34_>
       <p35>10</p35>
       <p38>10</p38>
       <pe3_1_1>test pola tekstowego</pe3_1_1>
       <pe3_1_2>test pola tekstowego</pe3_1_2>
       <pe3_1_3>10</pe3_1_3>
       <pe3_1_4>10</pe3_1_4>
       <pe3_2_1>test pola tekstowego</pe3_2_1>
       <pe3_2_2>test pola tekstowego</pe3_2_2>
       <pe3_2_3>10</pe3_2_3>
       <pe3_2_4>10</pe3_2_4>
       <pe3_3_1>test pola tekstowego</pe3_3_1>
       <pe3_3_2>test pola tekstowego</pe3_3_2>
       <pe3_3_3>10</pe3_3_3>
       <pe3_3_4>10</pe3_3_4>
       <pe3_4_1>test pola tekstowego</pe3_4_1>
       <pe3_4_2>test pola tekstowego</pe3_4_2>
       <pe3_4_3>10</pe3_4_3>
       <pe3_4_4>10</pe3_4_4>
       <pe3_5_1>test pola tekstowego</pe3_5_1>
       <pe3_5_2>test pola tekstowego</pe3_5_2>
       <pe3_5_3>10</pe3_5_3>
       <pe3_5_4>10</pe3_5_4>
       <pe3_6_1>test pola tekstowego</pe3_6_1>
       <pe3_6_2>test pola tekstowego</pe3_6_2>
       <pe3_6_3>10</pe3_6_3>
       <pe3_6_4>10</pe3_6_4>
       <pe3_7_1>test pola tekstowego</pe3_7_1>
       <pe3_7_2>test pola tekstowego</pe3_7_2>
       <pe3_7_3>10</pe3_7_3>
       <pe3_7_4>10</pe3_7_4>
       <pe3_8_1>test pola tekstowego</pe3_8_1>
       <pe3_8_2>test pola tekstowego</pe3_8_2>
       <pe3_8_3>10</pe3_8_3>
       <pe3_8_4>10</pe3_8_4>
       <pe3_9_1>test pola tekstowego</pe3_9_1>
       <pe3_9_2>test pola tekstowego</pe3_9_2>
       <pe3_9_3>10</pe3_9_3>
       <pe3_9_4>10</pe3_9_4>
       <pe3_10_1>test pola tekstowego</pe3_10_1>
       <pe3_10_2>test pola tekstowego</pe3_10_2>
       <pe3_10_3>10</pe3_10_3>
       <pe3_10_4>10</pe3_10_4>
       <pe4_1_1>10</pe4_1_1>
       <pe4_2_1>10</pe4_2_1>
       <pe4_3_1>10</pe4_3_1>
       <pe4_4_1>10</pe4_4_1>
       <pe4_5_1>10</pe4_5_1>
       <pe4_6_1>10</pe4_6_1>
       <pe4_7_1>10</pe4_7_1>
       <pe4_8_1>10</pe4_8_1>
       <pe4_9_1>10</pe4_9_1>
       <pe4_10_1>10</pe4_10_1>
       <pe4_11_1>10</pe4_11_1>
       <pe4_11_0>test pola tekstowego</pe4_11_0>
       <pe4_11_1a>10</pe4_11_1a>
       <pe4_12_1>10</pe4_12_1>
       <pe4_13_1>10</pe4_13_1>
       <pe4_14_1>10</pe4_14_1>
       <pe4_15_1>10</pe4_15_1>
       <pe4_16_1>10</pe4_16_1>
       <pe4_17_1>10</pe4_17_1>
       <pe4_18_1>10</pe4_18_1>
       <pe4_19_1>10</pe4_19_1>
       <pe4_20_1>10</pe4_20_1>
       <pe4_21_1>10</pe4_21_1>
       <pe4_21_1a>10</pe4_21_1a>
       <pe4_21_0>test pola tekstowego</pe4_21_0>
       <pe4_22_1>10</pe4_22_1>
       <pe4_23_1>10</pe4_23_1>
       <pe4_24_1>10</pe4_24_1>
       <pe4_25_1>10</pe4_25_1>
       <pe4_26_1>10</pe4_26_1>
       <pe4_27_1>10</pe4_27_1>
       <pe4_28_1>10</pe4_28_1>
       <pe4_29_1>10</pe4_29_1>
       <pe4_30_1>10</pe4_30_1>
       <pe4_31_1>10</pe4_31_1>
       <pe4_31_1a>10</pe4_31_1a>
       <pe4_31_0>test pola tekstowego</pe4_31_0>
       <pe4_32_1>10</pe4_32_1>
       <pe4_33_1>10</pe4_33_1>
       <pe4_34_1>10</pe4_34_1>
       <pe4_35_1>10</pe4_35_1>
       <pe4_36_1>10</pe4_36_1>
       <pe4_37_1>10</pe4_37_1>
       <pe4_38_1>10</pe4_38_1>
       <pe4_39_1>10</pe4_39_1>
       <pe4_40_1>10</pe4_40_1>
       <pe4_41_1>10</pe4_41_1>
       <pe4_42_1>10</pe4_42_1>
       <pe4_43_1>10</pe4_43_1>
       <pe4_44_1>10</pe4_44_1>
       <pe4_45_1>10</pe4_45_1>
       <p44>10</p44>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>