Pola formularza

Formularz: WoWDT-Ol Wniosek/zawiadomienie o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego/wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu/nalepki kontrolnej/znaków legalizacyjnych OlsztynPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20765002</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 ]</p2_>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p3_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[miejscowość]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[ulica]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr domu]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>[nr lokalu]</p3_subfield_4>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>[REGON]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[PESEL]</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_0>[telefon]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[e-mail]</p5_subfield_1>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_1>
       <p11_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_2>
       <p11_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_3>
       <p11_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_4>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p13_>
       <p14>[data]</p14>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p15_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p17_>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_1>
       <p24_1>[Pole tekstowe]</p24_1>
       <p24_2>[Pole tekstowe]</p24_2>
       <p23_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_2>
       <p25_1>[Pole tekstowe]</p25_1>
       <p25_2>[Pole tekstowe]</p25_2>
       <p23_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_3>
       <p26_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_1>
       <p26_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_2>
       <p23_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_7>
       <p23_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_4>
       <p23_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_8>
       <p23_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_5>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p23_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_6>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[data]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[data]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p33_>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36_subfield_0>[imię]</p36_subfield_0>
       <p36_subfield_1>[nazwisko]</p36_subfield_1>
       <p37>[pole wielowierszowe]</p37>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWDT-Ol</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20765002</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_>1</p2_>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>Strzelecka</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>1</p3_subfield_4>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>773461194</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>23050608219</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_0>500600400</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>test@test.pl</p5_subfield_1>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_1>1</p11_1>
       <p11_2>1</p11_2>
       <p11_3>1</p11_3>
       <p11_4>1</p11_4>
       <p12_>1</p12_>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_>1</p16_>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p17_>1</p17_>
       <p18_>1</p18_>
       <p19_>1</p19_>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_1>1</p23_1>
       <p24_1>test pola tekstowego</p24_1>
       <p24_2>test pola tekstowego</p24_2>
       <p23_2>1</p23_2>
       <p25_1>test pola tekstowego</p25_1>
       <p25_2>test pola tekstowego</p25_2>
       <p23_3>1</p23_3>
       <p26_1>1</p26_1>
       <p26_2>1</p26_2>
       <p23_7>1</p23_7>
       <p23_4>1</p23_4>
       <p23_8>1</p23_8>
       <p23_5>1</p23_5>
       <p27_>1</p27_>
       <p23_6>1</p23_6>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>30-10-1990</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33_>1</p33_>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36_subfield_0>Jan</p36_subfield_0>
       <p36_subfield_1>Kowalski</p36_subfield_1>
       <p37>to jest pole wielowierszowe</p37>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>