Pola formularza

Formularz: WoWDT-Po Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub innych dokumentów pojazdu - inne czynności - PoznańPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20766810</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p4_1>[pole wielowierszowe]</p4_1>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p4_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[ulica]</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>[nr domu]</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_subfield_3>
       <p2_3>[KodPocztowy]</p2_3>
       <p4_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>[poczta]</p4_3_subfield_1>
       <p2_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_4_subfield_>
       <p2_4_subfield_0>[PESEL]</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>[NIP]</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>[REGON]</p2_4_subfield_2>
       <p4_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_4_subfield_>
       <p4_4_subfield_0>[PESEL]</p4_4_subfield_0>
       <p4_4_subfield_1>[NIP]</p4_4_subfield_1>
       <p4_4_subfield_2>[REGON]</p4_4_subfield_2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p2_5_subfield_0>[telefon]</p2_5_subfield_0>
       <p2_5_subfield_1>[e-mail]</p2_5_subfield_1>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p9_>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_1>
       <p12_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_2>
       <p12_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_3>
       <p12_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_4>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p12_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_5>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p18_>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: p22 1 2 ]</p22_>
       <p25_1>[Pole tekstowe]</p25_1>
       <p26_1>[Pole tekstowe]</p26_1>
       <p27_1>[Pole tekstowe]</p27_1>
       <p28_1>[Pole tekstowe]</p28_1>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWDT-Po</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20766810</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p4_1>to jest pole wielowierszowe</p4_1>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p4_2_subfield_0>Poznań</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Strzelecka</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>1</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>1</p4_2_subfield_3>
       <p2_3>61-155</p2_3>
       <p4_3_subfield_0>61-155</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>Poznań</p4_3_subfield_1>
       <p2_4_subfield_>2</p2_4_subfield_>
       <p2_4_subfield_0>23050608219</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>8875155741</p2_4_subfield_1>
       <p2_4_subfield_2>773461194</p2_4_subfield_2>
       <p4_4_subfield_>2</p4_4_subfield_>
       <p4_4_subfield_0>23050608219</p4_4_subfield_0>
       <p4_4_subfield_1>8875155741</p4_4_subfield_1>
       <p4_4_subfield_2>773461194</p4_4_subfield_2>
       <p3_>1</p3_>
       <p5_>1</p5_>
       <p2_5_subfield_0>500600400</p2_5_subfield_0>
       <p2_5_subfield_1>test@test.pl</p2_5_subfield_1>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12_1>1</p12_1>
       <p12_2>1</p12_2>
       <p12_3>1</p12_3>
       <p12_4>1</p12_4>
       <p13_>1</p13_>
       <p12_5>1</p12_5>
       <p14_>1</p14_>
       <p15_>1</p15_>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17_>1</p17_>
       <p18_>1</p18_>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21_>1</p21_>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <_>1</_>
       <p22_>1</p22_>
       <p25_1>test pola tekstowego</p25_1>
       <p26_1>test pola tekstowego</p26_1>
       <p27_1>test pola tekstowego</p27_1>
       <p28_1>test pola tekstowego</p28_1>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>