Pola formularza

Formularz: SFJOPZ ZZKP (v.1-2) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SFPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20786612</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect3640>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3640>
       <rect2431_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2431_4>
       <pA_1A>[Pole kwoty]</pA_1A>
       <pA_1B>[Pole kwoty]</pA_1B>
       <pA_1B1>[Pole kwoty]</pA_1B1>
       <pA_2A>[Pole kwoty]</pA_2A>
       <pA_2B>[Pole kwoty]</pA_2B>
       <pA_2B1>[Pole kwoty]</pA_2B1>
       <pA_3A>[Pole kwoty]</pA_3A>
       <pA_3B>[Pole kwoty]</pA_3B>
       <pA_3B1>[Pole kwoty]</pA_3B1>
       <pB_1A>[Pole kwoty]</pB_1A>
       <pB_1B>[Pole kwoty]</pB_1B>
       <pB_1B1>[Pole kwoty]</pB_1B1>
       <pB_IA>[Pole kwoty]</pB_IA>
       <pB_IB>[Pole kwoty]</pB_IB>
       <pB_IB1>[Pole kwoty]</pB_IB1>
       <pB_I_1A>[Pole kwoty]</pB_I_1A>
       <pB_I_1B>[Pole kwoty]</pB_I_1B>
       <pB_I_1B1>[Pole kwoty]</pB_I_1B1>
       <pB_I_1_AA>[Pole kwoty]</pB_I_1_AA>
       <pB_I_1_AB>[Pole kwoty]</pB_I_1_AB>
       <pB_I_1_AB1>[Pole kwoty]</pB_I_1_AB1>
       <pB_I_1_A_1A>[Pole kwoty]</pB_I_1_A_1A>
       <pB_I_1_A_1B>[Pole kwoty]</pB_I_1_A_1B>
       <pB_I_1_A_1B1>[Pole kwoty]</pB_I_1_A_1B1>
       <pB_I_1_A_2AC>[Pole tekstowe]</pB_I_1_A_2AC>
       <pB_I_1_A_2A>[Pole kwoty]</pB_I_1_A_2A>
       <pB_I_1_A_2B>[Pole kwoty]</pB_I_1_A_2B>
       <pB_I_1_A_2B1>[Pole kwoty]</pB_I_1_A_2B1>
       <IA_1_1_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_1_1_Ap>
       <pB_I_1_BA>[Pole kwoty]</pB_I_1_BA>
       <pB_I_1_BB>[Pole kwoty]</pB_I_1_BB>
       <pB_I_1_BB1>[Pole kwoty]</pB_I_1_BB1>
       <p1sekcjaBa>[Pole podziału sekcji]</p1sekcjaBa>
       <pB_I_1_B_1A>[Pole kwoty]</pB_I_1_B_1A>
       <pB_I_1_B_1B>[Pole kwoty]</pB_I_1_B_1B>
       <pB_I_1_B_1B1>[Pole kwoty]</pB_I_1_B_1B1>
       <pB_I_1_B_2AC>[Pole tekstowe]</pB_I_1_B_2AC>
       <pB_I_1_B_2A>[Pole kwoty]</pB_I_1_B_2A>
       <pB_I_1_B_2B>[Pole kwoty]</pB_I_1_B_2B>
       <pB_I_1_B_2B1>[Pole kwoty]</pB_I_1_B_2B1>
       <IA_1_1_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_1_1_Bp>
       <pB_I_2A>[Pole kwoty]</pB_I_2A>
       <pB_I_2B>[Pole kwoty]</pB_I_2B>
       <pB_I_2B1>[Pole kwoty]</pB_I_2B1>
       <p1sekcjaBb>[Pole podziału sekcji]</p1sekcjaBb>
       <pB_IIA>[Pole kwoty]</pB_IIA>
       <pB_IIB>[Pole kwoty]</pB_IIB>
       <pB_IIB1>[Pole kwoty]</pB_IIB1>
       <p1sekcjaB2>[Pole podziału sekcji]</p1sekcjaB2>
       <pB_II_1A>[Pole kwoty]</pB_II_1A>
       <pB_II_1B>[Pole kwoty]</pB_II_1B>
       <pB_II_1B1>[Pole kwoty]</pB_II_1B1>
       <pB_II_1_AA>[Pole kwoty]</pB_II_1_AA>
       <pB_II_1_AB>[Pole kwoty]</pB_II_1_AB>
       <pB_II_1_AB1>[Pole kwoty]</pB_II_1_AB1>
       <pB_II_1_A_1A>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_1A>
       <pB_II_1_A_1B>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_1B>
       <pB_II_1_A_1B1>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_1B1>
       <pB_II_1_A_2A>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_2A>
       <pB_II_1_A_2B>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_2B>
       <pB_II_1_A_2B1>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_2B1>
       <p21asekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p21asekcjaa>
       <pB_II_1_A_3A>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_3A>
       <pB_II_1_A_3B>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_3B>
       <pB_II_1_A_3B1>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_3B1>
       <pB_II_1_A_4AC>[Pole tekstowe]</pB_II_1_A_4AC>
       <pB_II_1_A_4A>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_4A>
       <pB_II_1_A_4B>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_4B>
       <pB_II_1_A_4B1>[Pole kwoty]</pB_II_1_A_4B1>
       <IA_2_1_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_2_1_Ap>
       <pB_II_1_BA>[Pole kwoty]</pB_II_1_BA>
       <pB_II_1_BB>[Pole kwoty]</pB_II_1_BB>
       <pB_II_1_BB1>[Pole kwoty]</pB_II_1_BB1>
       <p21asekcjab>[Pole podziału sekcji]</p21asekcjab>
       <pB_II_1_B_1A>[Pole kwoty]</pB_II_1_B_1A>
       <pB_II_1_B_1B>[Pole kwoty]</pB_II_1_B_1B>
       <pB_II_1_B_1B1>[Pole kwoty]</pB_II_1_B_1B1>
       <pB_II_1_B_2AC>[Pole tekstowe]</pB_II_1_B_2AC>
       <pB_II_1_B_2A>[Pole kwoty]</pB_II_1_B_2A>
       <pB_II_1_B_2B>[Pole kwoty]</pB_II_1_B_2B>
       <pB_II_1_B_2B1>[Pole kwoty]</pB_II_1_B_2B1>
       <IA_2_1_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_2_1_Bp>
       <pB_II_2A>[Pole kwoty]</pB_II_2A>
       <pB_II_2B>[Pole kwoty]</pB_II_2B>
       <pB_II_2B1>[Pole kwoty]</pB_II_2B1>
       <pB_IIIA>[Pole kwoty]</pB_IIIA>
       <pB_IIIB>[Pole kwoty]</pB_IIIB>
       <pB_IIIB1>[Pole kwoty]</pB_IIIB1>
       <p22Sekcja>[Pole podziału sekcji]</p22Sekcja>
       <pB_III_1A>[Pole kwoty]</pB_III_1A>
       <pB_III_1B>[Pole kwoty]</pB_III_1B>
       <pB_III_1B1>[Pole kwoty]</pB_III_1B1>
       <pB_III_1_AA>[Pole kwoty]</pB_III_1_AA>
       <pB_III_1_AB>[Pole kwoty]</pB_III_1_AB>
       <pB_III_1_AB1>[Pole kwoty]</pB_III_1_AB1>
       <pB_III_1_A_1AC>[Pole tekstowe]</pB_III_1_A_1AC>
       <pB_III_1_A_1A>[Pole kwoty]</pB_III_1_A_1A>
       <pB_III_1_A_1B>[Pole kwoty]</pB_III_1_A_1B>
       <pB_III_1_A_1B1>[Pole kwoty]</pB_III_1_A_1B1>
       <IA_3_1_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_3_1_Ap>
       <pB_III_1_BA>[Pole kwoty]</pB_III_1_BA>
       <pB_III_1_BB>[Pole kwoty]</pB_III_1_BB>
       <pB_III_1_BB1>[Pole kwoty]</pB_III_1_BB1>
       <p31Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p31Sekcjaa>
       <pB_III_1_B_1A>[Pole kwoty]</pB_III_1_B_1A>
       <pB_III_1_B_1B>[Pole kwoty]</pB_III_1_B_1B>
       <pB_III_1_B_1B1>[Pole kwoty]</pB_III_1_B_1B1>
       <pB_III_1_B_2AC>[Pole tekstowe]</pB_III_1_B_2AC>
       <pB_III_1_B_2A>[Pole kwoty]</pB_III_1_B_2A>
       <pB_III_1_B_2B>[Pole kwoty]</pB_III_1_B_2B>
       <pB_III_1_B_2B1>[Pole kwoty]</pB_III_1_B_2B1>
       <IA_3_1_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_3_1_Bp>
       <pB_III_2A>[Pole kwoty]</pB_III_2A>
       <pB_III_2B>[Pole kwoty]</pB_III_2B>
       <pB_III_2B1>[Pole kwoty]</pB_III_2B1>
       <p31Sekcjab>[Pole podziału sekcji]</p31Sekcjab>
       <pB_IVA>[Pole kwoty]</pB_IVA>
       <pB_IVB>[Pole kwoty]</pB_IVB>
       <pB_IVB1>[Pole kwoty]</pB_IVB1>
       <p32Sekcja2>[Pole podziału sekcji]</p32Sekcja2>
       <pB_IV_1A>[Pole kwoty]</pB_IV_1A>
       <pB_IV_1B>[Pole kwoty]</pB_IV_1B>
       <pB_IV_1B1>[Pole kwoty]</pB_IV_1B1>
       <pB_IV_1_AA>[Pole kwoty]</pB_IV_1_AA>
       <pB_IV_1_AB>[Pole kwoty]</pB_IV_1_AB>
       <pB_IV_1_AB1>[Pole kwoty]</pB_IV_1_AB1>
       <pB_IV_1_A_1AC>[Pole tekstowe]</pB_IV_1_A_1AC>
       <pB_IV_1_A_1A>[Pole kwoty]</pB_IV_1_A_1A>
       <pB_IV_1_A_1B>[Pole kwoty]</pB_IV_1_A_1B>
       <pB_IV_1_A_1B1>[Pole kwoty]</pB_IV_1_A_1B1>
       <IA_4_1p>[Pole powtarzalne]</IA_4_1p>
       <pB_IV_1_BA>[Pole kwoty]</pB_IV_1_BA>
       <pB_IV_1_BB>[Pole kwoty]</pB_IV_1_BB>
       <pB_IV_1_BB1>[Pole kwoty]</pB_IV_1_BB1>
       <p41Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p41Sekcjaa>
       <pB_IV_1_B_1AC>[Pole tekstowe]</pB_IV_1_B_1AC>
       <pB_IV_1_B_1A>[Pole kwoty]</pB_IV_1_B_1A>
       <pB_IV_1_B_1B>[Pole kwoty]</pB_IV_1_B_1B>
       <pB_IV_1_B_1B1>[Pole kwoty]</pB_IV_1_B_1B1>
       <IA_4_1_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_4_1_Bp>
       <p41sekcjab>[Pole podziału sekcji]</p41sekcjab>
       <pB_IV_2A>[Pole kwoty]</pB_IV_2A>
       <pB_IV_2B>[Pole kwoty]</pB_IV_2B>
       <pB_IV_2B1>[Pole kwoty]</pB_IV_2B1>
       <pB_VA>[Pole kwoty]</pB_VA>
       <pB_VB>[Pole kwoty]</pB_VB>
       <pB_VB1>[Pole kwoty]</pB_VB1>
       <p42sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p42sekcjaa>
       <pB_V_1A>[Pole kwoty]</pB_V_1A>
       <pB_V_1B>[Pole kwoty]</pB_V_1B>
       <pB_V_1B1>[Pole kwoty]</pB_V_1B1>
       <pB_V_1_AA>[Pole kwoty]</pB_V_1_AA>
       <pB_V_1_AB>[Pole kwoty]</pB_V_1_AB>
       <pB_V_1_AB1>[Pole kwoty]</pB_V_1_AB1>
       <pB_V_1_BA>[Pole kwoty]</pB_V_1_BA>
       <pB_V_1_BB>[Pole kwoty]</pB_V_1_BB>
       <pB_V_1_BB1>[Pole kwoty]</pB_V_1_BB1>
       <pB_V_2A>[Pole kwoty]</pB_V_2A>
       <pB_V_2B>[Pole kwoty]</pB_V_2B>
       <pB_V_2B1>[Pole kwoty]</pB_V_2B1>
       <p51sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p51sekcjaa>
       <pB_V_2_AA>[Pole kwoty]</pB_V_2_AA>
       <pB_V_2_AB>[Pole kwoty]</pB_V_2_AB>
       <pB_V_2_AB1>[Pole kwoty]</pB_V_2_AB1>
       <pB_V_2_A_1A>[Pole kwoty]</pB_V_2_A_1A>
       <pB_V_2_A_1B>[Pole kwoty]</pB_V_2_A_1B>
       <pB_V_2_A_1B1>[Pole kwoty]</pB_V_2_A_1B1>
       <pB_V_2_A_2AC>[Pole tekstowe]</pB_V_2_A_2AC>
       <pB_V_2_A_2A>[Pole kwoty]</pB_V_2_A_2A>
       <pB_V_2_A_2B>[Pole kwoty]</pB_V_2_A_2B>
       <pB_V_2_A_2B1>[Pole kwoty]</pB_V_2_A_2B1>
       <IA_5_2_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_5_2_Ap>
       <pB_V_2_BA>[Pole kwoty]</pB_V_2_BA>
       <pB_V_2_BB>[Pole kwoty]</pB_V_2_BB>
       <pB_V_2_BB1>[Pole kwoty]</pB_V_2_BB1>
       <p52Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p52Sekcjaa>
       <pB_V_2_B_1AC>[Pole tekstowe]</pB_V_2_B_1AC>
       <pB_V_2_B_1A>[Pole kwoty]</pB_V_2_B_1A>
       <pB_V_2_B_1B>[Pole kwoty]</pB_V_2_B_1B>
       <pB_V_2_B_1B1>[Pole kwoty]</pB_V_2_B_1B1>
       <IA_5_2_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_5_2_Bp>
       <pB_V_3A>[Pole kwoty]</pB_V_3A>
       <pB_V_3B>[Pole kwoty]</pB_V_3B>
       <pB_V_3B1>[Pole kwoty]</pB_V_3B1>
       <p52Sekcjab>[Pole podziału sekcji]</p52Sekcjab>
       <pB_V_4A>[Pole kwoty]</pB_V_4A>
       <pB_V_4B>[Pole kwoty]</pB_V_4B>
       <pB_V_4B1>[Pole kwoty]</pB_V_4B1>
       <p53Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p53Sekcjaa>
       <pB_V_4_AA>[Pole kwoty]</pB_V_4_AA>
       <pB_V_4_AB>[Pole kwoty]</pB_V_4_AB>
       <pB_V_4_AB1>[Pole kwoty]</pB_V_4_AB1>
       <pB_V_4_BA>[Pole kwoty]</pB_V_4_BA>
       <pB_V_4_BB>[Pole kwoty]</pB_V_4_BB>
       <pB_V_4_BB1>[Pole kwoty]</pB_V_4_BB1>
       <pB_V_5A>[Pole kwoty]</pB_V_5A>
       <pB_V_5B>[Pole kwoty]</pB_V_5B>
       <pB_V_5B1>[Pole kwoty]</pB_V_5B1>
       <p54Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p54Sekcjaa>
       <pB_V_5_AA>[Pole kwoty]</pB_V_5_AA>
       <pB_V_5_AB>[Pole kwoty]</pB_V_5_AB>
       <pB_V_5_AB1>[Pole kwoty]</pB_V_5_AB1>
       <pB_V_5_A_1A>[Pole kwoty]</pB_V_5_A_1A>
       <pB_V_5_A_1B>[Pole kwoty]</pB_V_5_A_1B>
       <pB_V_5_A_1B1>[Pole kwoty]</pB_V_5_A_1B1>
       <pB_V_5_A_2AC>[Pole tekstowe]</pB_V_5_A_2AC>
       <pB_V_5_A_2A>[Pole kwoty]</pB_V_5_A_2A>
       <pB_V_5_A_2B>[Pole kwoty]</pB_V_5_A_2B>
       <pB_V_5_A_2B1>[Pole kwoty]</pB_V_5_A_2B1>
       <IA_5_5_Ap>[Pole powtarzalne]</IA_5_5_Ap>
       <pB_V_5_BA>[Pole kwoty]</pB_V_5_BA>
       <pB_V_5_BB>[Pole kwoty]</pB_V_5_BB>
       <pB_V_5_BB1>[Pole kwoty]</pB_V_5_BB1>
       <p55Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p55Sekcjaa>
       <pB_V_5_B_1AC>[Pole tekstowe]</pB_V_5_B_1AC>
       <pB_V_5_B_1A>[Pole kwoty]</pB_V_5_B_1A>
       <pB_V_5_B_1B>[Pole kwoty]</pB_V_5_B_1B>
       <pB_V_5_B_1B1>[Pole kwoty]</pB_V_5_B_1B1>
       <IA_5_5_Bp>[Pole powtarzalne]</IA_5_5_Bp>
       <pB_V_6A>[Pole kwoty]</pB_V_6A>
       <pB_V_6B>[Pole kwoty]</pB_V_6B>
       <pB_V_6B1>[Pole kwoty]</pB_V_6B1>
       <p55Sekcjab>[Pole podziału sekcji]</p55Sekcjab>
       <pB_V_7A>[Pole kwoty]</pB_V_7A>
       <pB_V_7B>[Pole kwoty]</pB_V_7B>
       <pB_V_7B1>[Pole kwoty]</pB_V_7B1>
       <pB_VIA>[Pole kwoty]</pB_VIA>
       <pB_VIB>[Pole kwoty]</pB_VIB>
       <pB_VIB1>[Pole kwoty]</pB_VIB1>
       <p57Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p57Sekcjaa>
       <pB_VI_1A>[Pole kwoty]</pB_VI_1A>
       <pB_VI_1B>[Pole kwoty]</pB_VI_1B>
       <pB_VI_1B1>[Pole kwoty]</pB_VI_1B1>
       <pB_VI_2A>[Pole kwoty]</pB_VI_2A>
       <pB_VI_2B>[Pole kwoty]</pB_VI_2B>
       <pB_VI_2B1>[Pole kwoty]</pB_VI_2B1>
       <p61Sekcjaaa>[Pole podziału sekcji]</p61Sekcjaaa>
       <pB_VI_3A>[Pole kwoty]</pB_VI_3A>
       <pB_VI_3B>[Pole kwoty]</pB_VI_3B>
       <pB_VI_3B1>[Pole kwoty]</pB_VI_3B1>
       <pC_1A>[Pole kwoty]</pC_1A>
       <pC_1B>[Pole kwoty]</pC_1B>
       <pC_1B1>[Pole kwoty]</pC_1B1>
       <p63Sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p63Sekcjaa>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <pD_1A>[Pole kwoty]</pD_1A>
       <pD_1B>[Pole kwoty]</pD_1B>
       <pD_1B1>[Pole kwoty]</pD_1B1>
       <pDSekcjaa>[Pole podziału sekcji]</pDSekcjaa>
       <podp1>[pole wielowierszowe]</podp1>
       <podp2>[pole wielowierszowe]</podp2>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>
       <rect5411>[Koniec strony]</rect5411>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJOPZ ZZKP (v.1-2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20786612</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect3640></rect3640>
       <rect2431_4></rect2431_4>
       <pA_1A>10</pA_1A>
       <pA_1B>10</pA_1B>
       <pA_1B1>10</pA_1B1>
       <pA_2A>10</pA_2A>
       <pA_2B>10</pA_2B>
       <pA_2B1>10</pA_2B1>
       <pA_3A>10</pA_3A>
       <pA_3B>10</pA_3B>
       <pA_3B1>10</pA_3B1>
       <pB_1A>10</pB_1A>
       <pB_1B>10</pB_1B>
       <pB_1B1>10</pB_1B1>
       <pB_IA>10</pB_IA>
       <pB_IB>10</pB_IB>
       <pB_IB1>10</pB_IB1>
       <pB_I_1A>10</pB_I_1A>
       <pB_I_1B>10</pB_I_1B>
       <pB_I_1B1>10</pB_I_1B1>
       <pB_I_1_AA>10</pB_I_1_AA>
       <pB_I_1_AB>10</pB_I_1_AB>
       <pB_I_1_AB1>10</pB_I_1_AB1>
       <pB_I_1_A_1A>10</pB_I_1_A_1A>
       <pB_I_1_A_1B>10</pB_I_1_A_1B>
       <pB_I_1_A_1B1>10</pB_I_1_A_1B1>
       <pB_I_1_A_2AC>test pola tekstowego</pB_I_1_A_2AC>
       <pB_I_1_A_2A>10</pB_I_1_A_2A>
       <pB_I_1_A_2B>10</pB_I_1_A_2B>
       <pB_I_1_A_2B1>10</pB_I_1_A_2B1>
       <IA_1_1_Ap></IA_1_1_Ap>
       <pB_I_1_BA>10</pB_I_1_BA>
       <pB_I_1_BB>10</pB_I_1_BB>
       <pB_I_1_BB1>10</pB_I_1_BB1>
       <p1sekcjaBa></p1sekcjaBa>
       <pB_I_1_B_1A>10</pB_I_1_B_1A>
       <pB_I_1_B_1B>10</pB_I_1_B_1B>
       <pB_I_1_B_1B1>10</pB_I_1_B_1B1>
       <pB_I_1_B_2AC>test pola tekstowego</pB_I_1_B_2AC>
       <pB_I_1_B_2A>10</pB_I_1_B_2A>
       <pB_I_1_B_2B>10</pB_I_1_B_2B>
       <pB_I_1_B_2B1>10</pB_I_1_B_2B1>
       <IA_1_1_Bp></IA_1_1_Bp>
       <pB_I_2A>10</pB_I_2A>
       <pB_I_2B>10</pB_I_2B>
       <pB_I_2B1>10</pB_I_2B1>
       <p1sekcjaBb></p1sekcjaBb>
       <pB_IIA>10</pB_IIA>
       <pB_IIB>10</pB_IIB>
       <pB_IIB1>10</pB_IIB1>
       <p1sekcjaB2></p1sekcjaB2>
       <pB_II_1A>10</pB_II_1A>
       <pB_II_1B>10</pB_II_1B>
       <pB_II_1B1>10</pB_II_1B1>
       <pB_II_1_AA>10</pB_II_1_AA>
       <pB_II_1_AB>10</pB_II_1_AB>
       <pB_II_1_AB1>10</pB_II_1_AB1>
       <pB_II_1_A_1A>10</pB_II_1_A_1A>
       <pB_II_1_A_1B>10</pB_II_1_A_1B>
       <pB_II_1_A_1B1>10</pB_II_1_A_1B1>
       <pB_II_1_A_2A>10</pB_II_1_A_2A>
       <pB_II_1_A_2B>10</pB_II_1_A_2B>
       <pB_II_1_A_2B1>10</pB_II_1_A_2B1>
       <p21asekcjaa></p21asekcjaa>
       <pB_II_1_A_3A>10</pB_II_1_A_3A>
       <pB_II_1_A_3B>10</pB_II_1_A_3B>
       <pB_II_1_A_3B1>10</pB_II_1_A_3B1>
       <pB_II_1_A_4AC>test pola tekstowego</pB_II_1_A_4AC>
       <pB_II_1_A_4A>10</pB_II_1_A_4A>
       <pB_II_1_A_4B>10</pB_II_1_A_4B>
       <pB_II_1_A_4B1>10</pB_II_1_A_4B1>
       <IA_2_1_Ap></IA_2_1_Ap>
       <pB_II_1_BA>10</pB_II_1_BA>
       <pB_II_1_BB>10</pB_II_1_BB>
       <pB_II_1_BB1>10</pB_II_1_BB1>
       <p21asekcjab></p21asekcjab>
       <pB_II_1_B_1A>10</pB_II_1_B_1A>
       <pB_II_1_B_1B>10</pB_II_1_B_1B>
       <pB_II_1_B_1B1>10</pB_II_1_B_1B1>
       <pB_II_1_B_2AC>test pola tekstowego</pB_II_1_B_2AC>
       <pB_II_1_B_2A>10</pB_II_1_B_2A>
       <pB_II_1_B_2B>10</pB_II_1_B_2B>
       <pB_II_1_B_2B1>10</pB_II_1_B_2B1>
       <IA_2_1_Bp></IA_2_1_Bp>
       <pB_II_2A>10</pB_II_2A>
       <pB_II_2B>10</pB_II_2B>
       <pB_II_2B1>10</pB_II_2B1>
       <pB_IIIA>10</pB_IIIA>
       <pB_IIIB>10</pB_IIIB>
       <pB_IIIB1>10</pB_IIIB1>
       <p22Sekcja></p22Sekcja>
       <pB_III_1A>10</pB_III_1A>
       <pB_III_1B>10</pB_III_1B>
       <pB_III_1B1>10</pB_III_1B1>
       <pB_III_1_AA>10</pB_III_1_AA>
       <pB_III_1_AB>10</pB_III_1_AB>
       <pB_III_1_AB1>10</pB_III_1_AB1>
       <pB_III_1_A_1AC>test pola tekstowego</pB_III_1_A_1AC>
       <pB_III_1_A_1A>10</pB_III_1_A_1A>
       <pB_III_1_A_1B>10</pB_III_1_A_1B>
       <pB_III_1_A_1B1>10</pB_III_1_A_1B1>
       <IA_3_1_Ap></IA_3_1_Ap>
       <pB_III_1_BA>10</pB_III_1_BA>
       <pB_III_1_BB>10</pB_III_1_BB>
       <pB_III_1_BB1>10</pB_III_1_BB1>
       <p31Sekcjaa></p31Sekcjaa>
       <pB_III_1_B_1A>10</pB_III_1_B_1A>
       <pB_III_1_B_1B>10</pB_III_1_B_1B>
       <pB_III_1_B_1B1>10</pB_III_1_B_1B1>
       <pB_III_1_B_2AC>test pola tekstowego</pB_III_1_B_2AC>
       <pB_III_1_B_2A>10</pB_III_1_B_2A>
       <pB_III_1_B_2B>10</pB_III_1_B_2B>
       <pB_III_1_B_2B1>10</pB_III_1_B_2B1>
       <IA_3_1_Bp></IA_3_1_Bp>
       <pB_III_2A>10</pB_III_2A>
       <pB_III_2B>10</pB_III_2B>
       <pB_III_2B1>10</pB_III_2B1>
       <p31Sekcjab></p31Sekcjab>
       <pB_IVA>10</pB_IVA>
       <pB_IVB>10</pB_IVB>
       <pB_IVB1>10</pB_IVB1>
       <p32Sekcja2></p32Sekcja2>
       <pB_IV_1A>10</pB_IV_1A>
       <pB_IV_1B>10</pB_IV_1B>
       <pB_IV_1B1>10</pB_IV_1B1>
       <pB_IV_1_AA>10</pB_IV_1_AA>
       <pB_IV_1_AB>10</pB_IV_1_AB>
       <pB_IV_1_AB1>10</pB_IV_1_AB1>
       <pB_IV_1_A_1AC>test pola tekstowego</pB_IV_1_A_1AC>
       <pB_IV_1_A_1A>10</pB_IV_1_A_1A>
       <pB_IV_1_A_1B>10</pB_IV_1_A_1B>
       <pB_IV_1_A_1B1>10</pB_IV_1_A_1B1>
       <IA_4_1p></IA_4_1p>
       <pB_IV_1_BA>10</pB_IV_1_BA>
       <pB_IV_1_BB>10</pB_IV_1_BB>
       <pB_IV_1_BB1>10</pB_IV_1_BB1>
       <p41Sekcjaa></p41Sekcjaa>
       <pB_IV_1_B_1AC>test pola tekstowego</pB_IV_1_B_1AC>
       <pB_IV_1_B_1A>10</pB_IV_1_B_1A>
       <pB_IV_1_B_1B>10</pB_IV_1_B_1B>
       <pB_IV_1_B_1B1>10</pB_IV_1_B_1B1>
       <IA_4_1_Bp></IA_4_1_Bp>
       <p41sekcjab></p41sekcjab>
       <pB_IV_2A>10</pB_IV_2A>
       <pB_IV_2B>10</pB_IV_2B>
       <pB_IV_2B1>10</pB_IV_2B1>
       <pB_VA>10</pB_VA>
       <pB_VB>10</pB_VB>
       <pB_VB1>10</pB_VB1>
       <p42sekcjaa></p42sekcjaa>
       <pB_V_1A>10</pB_V_1A>
       <pB_V_1B>10</pB_V_1B>
       <pB_V_1B1>10</pB_V_1B1>
       <pB_V_1_AA>10</pB_V_1_AA>
       <pB_V_1_AB>10</pB_V_1_AB>
       <pB_V_1_AB1>10</pB_V_1_AB1>
       <pB_V_1_BA>10</pB_V_1_BA>
       <pB_V_1_BB>10</pB_V_1_BB>
       <pB_V_1_BB1>10</pB_V_1_BB1>
       <pB_V_2A>10</pB_V_2A>
       <pB_V_2B>10</pB_V_2B>
       <pB_V_2B1>10</pB_V_2B1>
       <p51sekcjaa></p51sekcjaa>
       <pB_V_2_AA>10</pB_V_2_AA>
       <pB_V_2_AB>10</pB_V_2_AB>
       <pB_V_2_AB1>10</pB_V_2_AB1>
       <pB_V_2_A_1A>10</pB_V_2_A_1A>
       <pB_V_2_A_1B>10</pB_V_2_A_1B>
       <pB_V_2_A_1B1>10</pB_V_2_A_1B1>
       <pB_V_2_A_2AC>test pola tekstowego</pB_V_2_A_2AC>
       <pB_V_2_A_2A>10</pB_V_2_A_2A>
       <pB_V_2_A_2B>10</pB_V_2_A_2B>
       <pB_V_2_A_2B1>10</pB_V_2_A_2B1>
       <IA_5_2_Ap></IA_5_2_Ap>
       <pB_V_2_BA>10</pB_V_2_BA>
       <pB_V_2_BB>10</pB_V_2_BB>
       <pB_V_2_BB1>10</pB_V_2_BB1>
       <p52Sekcjaa></p52Sekcjaa>
       <pB_V_2_B_1AC>test pola tekstowego</pB_V_2_B_1AC>
       <pB_V_2_B_1A>10</pB_V_2_B_1A>
       <pB_V_2_B_1B>10</pB_V_2_B_1B>
       <pB_V_2_B_1B1>10</pB_V_2_B_1B1>
       <IA_5_2_Bp></IA_5_2_Bp>
       <pB_V_3A>10</pB_V_3A>
       <pB_V_3B>10</pB_V_3B>
       <pB_V_3B1>10</pB_V_3B1>
       <p52Sekcjab></p52Sekcjab>
       <pB_V_4A>10</pB_V_4A>
       <pB_V_4B>10</pB_V_4B>
       <pB_V_4B1>10</pB_V_4B1>
       <p53Sekcjaa></p53Sekcjaa>
       <pB_V_4_AA>10</pB_V_4_AA>
       <pB_V_4_AB>10</pB_V_4_AB>
       <pB_V_4_AB1>10</pB_V_4_AB1>
       <pB_V_4_BA>10</pB_V_4_BA>
       <pB_V_4_BB>10</pB_V_4_BB>
       <pB_V_4_BB1>10</pB_V_4_BB1>
       <pB_V_5A>10</pB_V_5A>
       <pB_V_5B>10</pB_V_5B>
       <pB_V_5B1>10</pB_V_5B1>
       <p54Sekcjaa></p54Sekcjaa>
       <pB_V_5_AA>10</pB_V_5_AA>
       <pB_V_5_AB>10</pB_V_5_AB>
       <pB_V_5_AB1>10</pB_V_5_AB1>
       <pB_V_5_A_1A>10</pB_V_5_A_1A>
       <pB_V_5_A_1B>10</pB_V_5_A_1B>
       <pB_V_5_A_1B1>10</pB_V_5_A_1B1>
       <pB_V_5_A_2AC>test pola tekstowego</pB_V_5_A_2AC>
       <pB_V_5_A_2A>10</pB_V_5_A_2A>
       <pB_V_5_A_2B>10</pB_V_5_A_2B>
       <pB_V_5_A_2B1>10</pB_V_5_A_2B1>
       <IA_5_5_Ap></IA_5_5_Ap>
       <pB_V_5_BA>10</pB_V_5_BA>
       <pB_V_5_BB>10</pB_V_5_BB>
       <pB_V_5_BB1>10</pB_V_5_BB1>
       <p55Sekcjaa></p55Sekcjaa>
       <pB_V_5_B_1AC>test pola tekstowego</pB_V_5_B_1AC>
       <pB_V_5_B_1A>10</pB_V_5_B_1A>
       <pB_V_5_B_1B>10</pB_V_5_B_1B>
       <pB_V_5_B_1B1>10</pB_V_5_B_1B1>
       <IA_5_5_Bp></IA_5_5_Bp>
       <pB_V_6A>10</pB_V_6A>
       <pB_V_6B>10</pB_V_6B>
       <pB_V_6B1>10</pB_V_6B1>
       <p55Sekcjab></p55Sekcjab>
       <pB_V_7A>10</pB_V_7A>
       <pB_V_7B>10</pB_V_7B>
       <pB_V_7B1>10</pB_V_7B1>
       <pB_VIA>10</pB_VIA>
       <pB_VIB>10</pB_VIB>
       <pB_VIB1>10</pB_VIB1>
       <p57Sekcjaa></p57Sekcjaa>
       <pB_VI_1A>10</pB_VI_1A>
       <pB_VI_1B>10</pB_VI_1B>
       <pB_VI_1B1>10</pB_VI_1B1>
       <pB_VI_2A>10</pB_VI_2A>
       <pB_VI_2B>10</pB_VI_2B>
       <pB_VI_2B1>10</pB_VI_2B1>
       <p61Sekcjaaa></p61Sekcjaaa>
       <pB_VI_3A>10</pB_VI_3A>
       <pB_VI_3B>10</pB_VI_3B>
       <pB_VI_3B1>10</pB_VI_3B1>
       <pC_1A>10</pC_1A>
       <pC_1B>10</pC_1B>
       <pC_1B1>10</pC_1B1>
       <p63Sekcjaa></p63Sekcjaa>
       <refreshForm></refreshForm>
       <pD_1A>10</pD_1A>
       <pD_1B>10</pD_1B>
       <pD_1B1>10</pD_1B1>
       <pDSekcjaa></pDSekcjaa>
       <podp1>to jest pole wielowierszowe</podp1>
       <podp2>to jest pole wielowierszowe</podp2>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>
       <rect5411></rect5411>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>