Pola formularza

Formularz: FIZPZ Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (COVID-19)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20789520</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[NIP]</p1_1>
       <p1_2>[NIP]</p1_2>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p2_2>[pole wielowierszowe]</p2_2>
       <p3_1_subfield_0>[miejscowość]</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>[ulica]</p3_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_2>[nr domu]</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_3>[nr lokalu]</p3_1_subfield_3>
       <p3_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_1_subfield_4>
       <p3_1_subfield_5>[poczta]</p3_1_subfield_5>
       <p3_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[ulica]</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>[nr domu]</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_2_subfield_4>
       <p3_2_subfield_5>[poczta]</p3_2_subfield_5>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p7_3>[pole wielowierszowe]</p7_3>
       <p8>[data]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p9_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p10_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p12_>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p15_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p16_>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p21_>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <p23>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>
       <p28>[pole wielowierszowe]</p28>
       <p29>[pole wielowierszowe]</p29>
       <p30>[pole wielowierszowe]</p30>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p31_>
       <p32_subfield_0>[imię]</p32_subfield_0>
       <p32_subfield_1>[nazwisko]</p32_subfield_1>
       <p33>[Telefon]</p33>
       <p34>[stanowiskoPrzedst]</p34>
       <p35>[data]</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>FIZPZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20789520</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>8875155741</p1_1>
       <p1_2>8875155741</p1_2>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p2_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2>
       <p3_1_subfield_0>Poznań</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>Strzelecka</p3_1_subfield_1>
       <p3_1_subfield_2>1</p3_1_subfield_2>
       <p3_1_subfield_3>1</p3_1_subfield_3>
       <p3_1_subfield_4>61-155</p3_1_subfield_4>
       <p3_1_subfield_5>Poznań</p3_1_subfield_5>
       <p3_2_subfield_0>Poznań</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Strzelecka</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>1</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>1</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_4>61-155</p3_2_subfield_4>
       <p3_2_subfield_5>Poznań</p3_2_subfield_5>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p7_3>to jest pole wielowierszowe</p7_3>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_>1</p12_>
       <p14_>1</p14_>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_>1</p16_>
       <p17_>1</p17_>
       <p18_>1</p18_>
       <p19_>1</p19_>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_>1</p21_>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25_>1</p25_>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>
       <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>
       <p29>to jest pole wielowierszowe</p29>
       <p30>to jest pole wielowierszowe</p30>
       <p31_>1</p31_>
       <p32_subfield_0>Jan</p32_subfield_0>
       <p32_subfield_1>Kowalski</p32_subfield_1>
       <p33>500600400</p33>
       <p34></p34>
       <p35>30-10-1990</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>