Pola formularza

Formularz: TPR-C zał.B Dane transakcji B - usługi o niskiej wartości dodanej (oznaczone kodami 1101 lub 2101), korzystające z uproszczenia safe harbourPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20806986</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pEB1> / 1101:1101-Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej / 2101:2101-Zakup usług o niskiej wartości dodanej</pEB1>
       <pEB2>[Pole kwoty]</pEB2>
       <pEB3_>[Wartość wyboru w polu pEB3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pEB3_>
       <pEB4>MW03:Metoda koszt plus / MW05:Metoda marży transakcyjnej netto</pEB4>
       <pEB6_>[Wartość wyboru w polu pEB6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pEB6_>
       <pEB7>[Pole kwoty]</pEB7>
       <pEB9>[kraj]</pEB9>
       <rect5>[Pole powtarzalne]</rect5>
       <rect5_9>[Koniec strony]</rect5_9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>TPR-C zał.B</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20806986</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pEB1></pEB1>
       <pEB2>10</pEB2>
       <pEB3_>1</pEB3_>
       <pEB4>MW03</pEB4>
       <pEB6_>1</pEB6_>
       <pEB7>10</pEB7>
       <pEB9>PL</pEB9>
       <rect5></rect5>
       <rect5_9></rect5_9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>