Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: TPR-C zał.C (archiwalny) Dane transakcji C - transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20809350</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pEC1>1201:1201-Transakcja związana z udzieleniem finansowania (kredytu, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma) / 1202:1202-Transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) - pozycje dodatnie / 1203:1203-Udzielenie gwarancji lub poręczenia / 1204:1204-Zdeponowanie środków finansowych / 2201:2201-Transakcja związana z uzyskaniem finansowania (kredytu, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma) / 2202:2202-Transakcje zarządzania płynnością (cash-pooling) - pozycje ujemne / 2203:2203-Uzyskanie gwarancji lub poręczenia / 2204:2204-Przyjęcie depozytu środków finansowych</pEC1>
       <pEC2>[Pole kwoty]</pEC2>
       <pEC3>[Pole kwoty]</pEC3>
       <pEC4>[Lista walut]</pEC4>
       <pEC5>[Pole kwoty]</pEC5>
       <pEC6>[Pole tekstowe]</pEC6>
       <pEC7>[Pole kwoty]</pEC7>
       <pEC8>[Pole tekstowe]</pEC8>
       <pEC9_>[Wartość wyboru w polu pEC9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pEC9_>
       <pEC10>OP01:Oprocentowanie zmienne / OP02:Oprocentowanie stałe / OP03:Brak oprocentowania</pEC10>
       <pEC11>SB01:WIBOR / SB03:EURIBOR / SB05:LIBOR EUR / SB07:LIBOR USD / SB09:LIBOR CHF / SB11:LIBOR GBP / SB13:LIBOR JPY / SB15:Inna stopa bazowa</pEC11>
       <pEC12>TB01:1 dzień (O/N) / TB02:1 miesiąc (1M) / TB03:3 miesiące (3M) / TB04:6 miesięcy (6M) / TB05:9 miesięcy (9M) / TB06:1 rok (12M) / TB07:Inny</pEC12>
       <pEC13>[Pole kwoty]</pEC13>
       <pEC14>[Pole tekstowe]</pEC14>
       <pEC14_>[Wartość wyboru w polu pEC14. Dostępne wartości: 1 2 ]</pEC14_>
       <pEC15>[Pole kwoty]</pEC15>
       <pEC16>[Pole kwoty]</pEC16>
       <pEC17>[Pole kwoty]</pEC17>
       <pEC18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pEC18>
       <pEC19>MW01:Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej / MW02:Metoda ceny odprzedaży / MW03:Metoda koszt plus / MW04:Metoda podziału zysku / MW05:Metoda marży transakcyjnej netto / MW06:Inna metoda - wycena niezależnego specjalisty / MW07:Inna metoda - pozostałe</pEC19>
       <pEC20>ZD01:Dane transakcyjne wewnętrzne - porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi / ZD02:Dane transakcyjne zewnętrzne - bazy danych transakcyjnych / ZD03:Dane transakcyjne zewnętrzne - statystyki bankowe / ZD04:Oferty otrzymane od instytucji finansowych / ZD05:Pozostałe źródła danych</pEC20>
       <pEC21_>[Wartość wyboru w polu pEC21. Dostępne wartości: 1 2 ]</pEC21_>
       <pEC22>[Pole kwoty]</pEC22>
       <pEC23>[Pole tekstowe]</pEC23>
       <pEC24>[kraj]</pEC24>
       <rect5>[Pole powtarzalne]</rect5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>TPR-C zał.C</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20809350</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pEC1>1201</pEC1>
       <pEC2>10</pEC2>
       <pEC3>10</pEC3>
       <pEC4></pEC4>
       <pEC5>10</pEC5>
       <pEC6>test pola tekstowego</pEC6>
       <pEC7>10</pEC7>
       <pEC8>test pola tekstowego</pEC8>
       <pEC9_>1</pEC9_>
       <pEC10>OP01</pEC10>
       <pEC11>SB01</pEC11>
       <pEC12>TB01</pEC12>
       <pEC13>10</pEC13>
       <pEC14>test pola tekstowego</pEC14>
       <pEC14_>1</pEC14_>
       <pEC15>10</pEC15>
       <pEC16>10</pEC16>
       <pEC17>10</pEC17>
       <pEC18>10</pEC18>
       <pEC19>MW01</pEC19>
       <pEC20>ZD01</pEC20>
       <pEC21_>1</pEC21_>
       <pEC22>10</pEC22>
       <pEC23>test pola tekstowego</pEC23>
       <pEC24>PL</pEC24>
       <rect5></rect5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>