Pola formularza

Formularz: ZUS RD-3 (archiwalny) Wniosek o informację o stanie konta płatnika składekPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20857187</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1743>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect1743>
       <pI_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_1_subfield_0>
       <pII_1>[NIP]</pII_1>
       <pII_2>[REGON]</pII_2>
       <pII_3>[PESEL]</pII_3>
       <pII_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pII_4>
       <pII_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_5>
       <pII_6>[nazwa]</pII_6>
       <pII_7_1>[nazwaPelna]</pII_7_1>
       <pII_7_2>[Pole tekstowe]</pII_7_2>
       <pII_8>[nazwisko]</pII_8>
       <pII_9>[pierwszeImie]</pII_9>
       <pII_10>[dataUrodzenia]</pII_10>
       <pIII_1>[KodPocztowy]</pIII_1>
       <pIII_2>[Poczta]</pIII_2>
       <pIII_3>[Gmina]</pIII_3>
       <pIII_4>[Miejscowosc]</pIII_4>
       <pIII_5>[Ulica]</pIII_5>
       <pIII_6>[NrDomu]</pIII_6>
       <pIII_7>[NrLokalu]</pIII_7>
       <pIII_8>[Pole tekstowe]</pIII_8>
       <pIII_10>[Pole tekstowe]</pIII_10>
       <pIII_11>[kraj]</pIII_11>
       <pIII_12>[Mail]</pIII_12>
       <pIV_2>[Pole tekstowe]</pIV_2>
       <pIV_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIV_1_1>
       <pIV_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pIV_1_2>
       <pIV_3>[Pole tekstowe]</pIV_3>
       <pIV_4>[data]</pIV_4>
       <pIV_5_>[Wartość wyboru w polu pIV_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_5_>
       <pVI_1>[KodPocztowyKor]</pVI_1>
       <pVI_2>[PocztaKor]</pVI_2>
       <pVI_3>[GminaKor]</pVI_3>
       <pVI_4>[MiejscowoscKor]</pVI_4>
       <pVI_5>[UlicaKor]</pVI_5>
       <pVI_6>[NrDomuKor]</pVI_6>
       <pVI_7>[NrLokaluKor]</pVI_7>
       <pVI_8>[Pole tekstowe]</pVI_8>
       <pVI_10>[Pole tekstowe]</pVI_10>
       <pVI_11>[kraj]</pVI_11>
       <pVI_10_4>[Pole tekstowe]</pVI_10_4>
       <pII_37_1>[miejscowość]</pII_37_1>
       <pII_37_1_7>[Data wypełnienia]</pII_37_1_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RD-3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20857187</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1743></rect1743>
       <pI_1_subfield_0>26</pI_1_subfield_0>
       <pII_1>8875155741</pII_1>
       <pII_2>773461194</pII_2>
       <pII_3>23050608219</pII_3>
       <pII_4>1</pII_4>
       <pII_5>nr-test</pII_5>
       <pII_6>nazwa testowa</pII_6>
       <pII_7_1>Pełna nazwa testowa</pII_7_1>
       <pII_7_2>test pola tekstowego</pII_7_2>
       <pII_8>Kowalski</pII_8>
       <pII_9>Jan</pII_9>
       <pII_10>30-10-1985</pII_10>
       <pIII_1>61-155</pIII_1>
       <pIII_2>Poznań</pIII_2>
       <pIII_3>Poznań</pIII_3>
       <pIII_4>Poznań</pIII_4>
       <pIII_5>Strzelecka</pIII_5>
       <pIII_6>1</pIII_6>
       <pIII_7>1</pIII_7>
       <pIII_8>test pola tekstowego</pIII_8>
       <pIII_10>test pola tekstowego</pIII_10>
       <pIII_11>PL</pIII_11>
       <pIII_12>test@test.pl</pIII_12>
       <pIV_2>test pola tekstowego</pIV_2>
       <pIV_1_1>1</pIV_1_1>
       <pIV_1_2>1</pIV_1_2>
       <pIV_3>test pola tekstowego</pIV_3>
       <pIV_4>30-10-1990</pIV_4>
       <pIV_5_>1</pIV_5_>
       <pVI_1>61-155</pVI_1>
       <pVI_2>Poznań</pVI_2>
       <pVI_3>Poznań</pVI_3>
       <pVI_4>Poznań</pVI_4>
       <pVI_5>Półwiejska</pVI_5>
       <pVI_6>1</pVI_6>
       <pVI_7>1</pVI_7>
       <pVI_8>test pola tekstowego</pVI_8>
       <pVI_10>test pola tekstowego</pVI_10>
       <pVI_11>PL</pVI_11>
       <pVI_10_4>test pola tekstowego</pVI_10_4>
       <pII_37_1>Poznań</pII_37_1>
       <pII_37_1_7>30-10-2014</pII_37_1_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>