Pola formularza

Formularz: ZUS ERP-6 (archiwalny) Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20857250</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1743>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect1743>
       <p0_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_1_1>
       <p0_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_1_2>
       <p0_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_1_3>
       <p0_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_1_4>
       <p0_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_1_5>
       <p0_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_1_6>
       <p0_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p0_1_7>
       <pI_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_1_subfield_0>
       <pII_1>[PESEL]</pII_1>
       <pII_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pII_2>
       <pII_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_3>
       <pII_4>[nazwisko]</pII_4>
       <pII_5>[pierwszeImie]</pII_5>
       <pII_6>[dataUrodzenia]</pII_6>
       <pII_7>[Pole tekstowe]</pII_7>
       <pIII_1_1>[data]</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>[data]</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>[pole wielowierszowe]</pIII_1_3>
       <pIII_1_6>[pole wielowierszowe]</pIII_1_6>
       <pIII_2_1>[data]</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>[data]</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>[pole wielowierszowe]</pIII_2_3>
       <pIII_2_6>[pole wielowierszowe]</pIII_2_6>
       <pIII_3_1>[data]</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>[data]</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>[pole wielowierszowe]</pIII_3_3>
       <pIII_3_6>[pole wielowierszowe]</pIII_3_6>
       <pIII_4_1>[data]</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>[data]</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>[pole wielowierszowe]</pIII_4_3>
       <pIII_4_6>[pole wielowierszowe]</pIII_4_6>
       <pIII_5_1>[data]</pIII_5_1>
       <pIII_5_2>[data]</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>[pole wielowierszowe]</pIII_5_3>
       <pIII_5_6>[pole wielowierszowe]</pIII_5_6>
       <pIII_6_1>[data]</pIII_6_1>
       <pIII_6_2>[data]</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>[pole wielowierszowe]</pIII_6_3>
       <pIII_6_6>[pole wielowierszowe]</pIII_6_6>
       <pIII_7_1>[data]</pIII_7_1>
       <pIII_7_2>[data]</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>[pole wielowierszowe]</pIII_7_3>
       <pIII_7_6>[pole wielowierszowe]</pIII_7_6>
       <pIII_8_1>[data]</pIII_8_1>
       <pIII_8_2>[data]</pIII_8_2>
       <pIII_8_3>[pole wielowierszowe]</pIII_8_3>
       <pIII_8_6>[pole wielowierszowe]</pIII_8_6>
       <pIII_9_1>[data]</pIII_9_1>
       <pIII_9_2>[data]</pIII_9_2>
       <pIII_9_3>[pole wielowierszowe]</pIII_9_3>
       <pIII_9_6>[pole wielowierszowe]</pIII_9_6>
       <pIII_9_7_2>[miejscowość]</pIII_9_7_2>
       <pIII_9_7_2_7>[Data wypełnienia]</pIII_9_7_2_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ERP-6</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20857250</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1743></rect1743>
       <p0_1_1>1</p0_1_1>
       <p0_1_2>1</p0_1_2>
       <p0_1_3>1</p0_1_3>
       <p0_1_4>1</p0_1_4>
       <p0_1_5>1</p0_1_5>
       <p0_1_6>1</p0_1_6>
       <p0_1_7>1</p0_1_7>
       <pI_1_subfield_0>26</pI_1_subfield_0>
       <pII_1>23050608219</pII_1>
       <pII_2>1</pII_2>
       <pII_3>nr-test</pII_3>
       <pII_4>Kowalski</pII_4>
       <pII_5>Jan</pII_5>
       <pII_6>30-10-1985</pII_6>
       <pII_7>test pola tekstowego</pII_7>
       <pIII_1_1>30-10-1990</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>30-10-1990</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_1_3>
       <pIII_1_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_1_6>
       <pIII_2_1>30-10-1990</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>30-10-1990</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_2_3>
       <pIII_2_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_2_6>
       <pIII_3_1>30-10-1990</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>30-10-1990</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_3_3>
       <pIII_3_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_3_6>
       <pIII_4_1>30-10-1990</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>30-10-1990</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_4_3>
       <pIII_4_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_4_6>
       <pIII_5_1>30-10-1990</pIII_5_1>
       <pIII_5_2>30-10-1990</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_5_3>
       <pIII_5_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_5_6>
       <pIII_6_1>30-10-1990</pIII_6_1>
       <pIII_6_2>30-10-1990</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_6_3>
       <pIII_6_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_6_6>
       <pIII_7_1>30-10-1990</pIII_7_1>
       <pIII_7_2>30-10-1990</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_7_3>
       <pIII_7_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_7_6>
       <pIII_8_1>30-10-1990</pIII_8_1>
       <pIII_8_2>30-10-1990</pIII_8_2>
       <pIII_8_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_8_3>
       <pIII_8_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_8_6>
       <pIII_9_1>30-10-1990</pIII_9_1>
       <pIII_9_2>30-10-1990</pIII_9_2>
       <pIII_9_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_9_3>
       <pIII_9_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_9_6>
       <pIII_9_7_2>Poznań</pIII_9_7_2>
       <pIII_9_7_2_7>30-10-2014</pIII_9_7_2_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>