Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS OL-4 (archiwalny) Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznikaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20857516</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1743>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect1743>
       <pI_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_1_subfield_0>
       <pII_1>[PESEL]</pII_1>
       <pII_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pII_2>
       <pII_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_3>
       <pII_4>[nazwisko]</pII_4>
       <pII_5>[pierwszeImie]</pII_5>
       <pII_6>[dataUrodzenia]</pII_6>
       <pII_1_4>[KodPocztowy]</pII_1_4>
       <pII_1_4_0>[Poczta]</pII_1_4_0>
       <pII_1_4_9>[Gmina]</pII_1_4_9>
       <pII_1_4_4>[Miejscowosc]</pII_1_4_4>
       <pII_1_4_8>[Ulica]</pII_1_4_8>
       <pII_1_4_82>[NrDomu]</pII_1_4_82>
       <pII_1_4_45>[NrLokalu]</pII_1_4_45>
       <pII_1_4_7>[Telefon]</pII_1_4_7>
       <pII_1_4_5>[Pole tekstowe]</pII_1_4_5>
       <pII_1_4_1>[kraj]</pII_1_4_1>
       <pII_6_5>[data]</pII_6_5>
       <pII_7>[pole wielowierszowe]</pII_7>
       <pII_7_7>[pole wielowierszowe]</pII_7_7>
       <pII_7_76_9>[miejscowość]</pII_7_76_9>
       <pII_7_76_9_2>[data]</pII_7_76_9_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS OL-4</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20857516</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1743></rect1743>
       <pI_1_subfield_0>26</pI_1_subfield_0>
       <pII_1>23050608219</pII_1>
       <pII_2>1</pII_2>
       <pII_3>nr-test</pII_3>
       <pII_4>Kowalski</pII_4>
       <pII_5>Jan</pII_5>
       <pII_6>30-10-1985</pII_6>
       <pII_1_4>61-155</pII_1_4>
       <pII_1_4_0>Poznań</pII_1_4_0>
       <pII_1_4_9>Poznań</pII_1_4_9>
       <pII_1_4_4>Poznań</pII_1_4_4>
       <pII_1_4_8>Strzelecka</pII_1_4_8>
       <pII_1_4_82>1</pII_1_4_82>
       <pII_1_4_45>1</pII_1_4_45>
       <pII_1_4_7>500600400</pII_1_4_7>
       <pII_1_4_5>test pola tekstowego</pII_1_4_5>
       <pII_1_4_1>PL</pII_1_4_1>
       <pII_6_5>30-10-1990</pII_6_5>
       <pII_7>to jest pole wielowierszowe</pII_7>
       <pII_7_7>to jest pole wielowierszowe</pII_7_7>
       <pII_7_76_9>Poznań</pII_7_76_9>
       <pII_7_76_9_2>30-10-1990</pII_7_76_9_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>