Pola formularza

Formularz: ZUS ZAS-64 (archiwalny) Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20857552</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1743>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect1743>
       <pI_1_1_4_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_1_1_4_subfield_0>
       <pI_1_1>[NIP]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[REGON]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[PESEL]</pI_1_3>
       <pI_1_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_1_4>
       <pI_1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_5>
       <pI_1_6>[nazwa]</pI_1_6>
       <pI_1_7>[nazwaPelna]</pI_1_7>
       <pI_1_8>[nazwisko]</pI_1_8>
       <pI_1_9>[pierwszeImie]</pI_1_9>
       <pI_1_10>[dataUrodzenia]</pI_1_10>
       <pI_2_1>[KodPocztowy]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Poczta]</pI_2_2>
       <pI_2_3>[Gmina]</pI_2_3>
       <pI_2_4>[Miejscowosc]</pI_2_4>
       <pI_2_5>[Ulica]</pI_2_5>
       <pI_2_6>[NrDomu]</pI_2_6>
       <pI_2_7>[NrLokalu]</pI_2_7>
       <pI_2_8>[Telefon]</pI_2_8>
       <pI_2_10>[Pole tekstowe]</pI_2_10>
       <pI_2_11>[kraj]</pI_2_11>
       <pI_2_12>[Mail]</pI_2_12>
       <pI_3_1>[PESEL]</pI_3_1>
       <pI_3_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_3_2>
       <pI_3_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3_3>
       <pI_3_4>[nazwisko]</pI_3_4>
       <pI_3_5>[pierwszeImie]</pI_3_5>
       <pII_1>[data]</pII_1>
       <pII_2>[data]</pII_2>
       <pII_3>[Pole tekstowe]</pII_3>
       <pIII_1>[data]</pIII_1>
       <pIII_2>[data]</pIII_2>
       <pIII_3>[Pole tekstowe]</pIII_3>
       <pIV_1>[data]</pIV_1>
       <pIV_2>[data]</pIV_2>
       <pIV_3>[Pole tekstowe]</pIV_3>
       <pV_1>[data]</pV_1>
       <pV_2>[data]</pV_2>
       <pV_3>[Pole tekstowe]</pV_3>
       <pVI_1>[data]</pVI_1>
       <pVI_2>[data]</pVI_2>
       <pVI_3>[Pole tekstowe]</pVI_3>
       <pVII_1>[data]</pVII_1>
       <pVII_2>[data]</pVII_2>
       <pVII_3>[Pole tekstowe]</pVII_3>
       <pVIII_1>[miejscowość]</pVIII_1>
       <pVIII_2>[Data wypełnienia]</pVIII_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZAS-64</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20857552</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1743></rect1743>
       <pI_1_1_4_subfield_0>26</pI_1_1_4_subfield_0>
       <pI_1_1>8875155741</pI_1_1>
       <pI_1_2>773461194</pI_1_2>
       <pI_1_3>23050608219</pI_1_3>
       <pI_1_4>1</pI_1_4>
       <pI_1_5>nr-test</pI_1_5>
       <pI_1_6>nazwa testowa</pI_1_6>
       <pI_1_7>Pełna nazwa testowa</pI_1_7>
       <pI_1_8>Kowalski</pI_1_8>
       <pI_1_9>Jan</pI_1_9>
       <pI_1_10>30-10-1985</pI_1_10>
       <pI_2_1>61-155</pI_2_1>
       <pI_2_2>Poznań</pI_2_2>
       <pI_2_3>Poznań</pI_2_3>
       <pI_2_4>Poznań</pI_2_4>
       <pI_2_5>Strzelecka</pI_2_5>
       <pI_2_6>1</pI_2_6>
       <pI_2_7>1</pI_2_7>
       <pI_2_8>500600400</pI_2_8>
       <pI_2_10>test pola tekstowego</pI_2_10>
       <pI_2_11>PL</pI_2_11>
       <pI_2_12>test@test.pl</pI_2_12>
       <pI_3_1>23050608219</pI_3_1>
       <pI_3_2>1</pI_3_2>
       <pI_3_3>nr-test</pI_3_3>
       <pI_3_4>Kowalski</pI_3_4>
       <pI_3_5>Jan</pI_3_5>
       <pII_1>30-10-1990</pII_1>
       <pII_2>30-10-1990</pII_2>
       <pII_3>test pola tekstowego</pII_3>
       <pIII_1>30-10-1990</pIII_1>
       <pIII_2>30-10-1990</pIII_2>
       <pIII_3>test pola tekstowego</pIII_3>
       <pIV_1>30-10-1990</pIV_1>
       <pIV_2>30-10-1990</pIV_2>
       <pIV_3>test pola tekstowego</pIV_3>
       <pV_1>30-10-1990</pV_1>
       <pV_2>30-10-1990</pV_2>
       <pV_3>test pola tekstowego</pV_3>
       <pVI_1>30-10-1990</pVI_1>
       <pVI_2>30-10-1990</pVI_2>
       <pVI_3>test pola tekstowego</pVI_3>
       <pVII_1>30-10-1990</pVII_1>
       <pVII_2>30-10-1990</pVII_2>
       <pVII_3>test pola tekstowego</pVII_3>
       <pVIII_1>Poznań</pVIII_1>
       <pVIII_2>30-10-2014</pVIII_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>