Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS US-1 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskimPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20857583</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[NIP]</p1_1>
       <p1_2>[REGON]</p1_2>
       <p1_3>[PESEL]</p1_3>
       <p1_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p1_4>
       <p1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_5>
       <p1_6>[nazwa]</p1_6>
       <p1_7_1>[nazwaPelna]</p1_7_1>
       <p1_7_2>[Pole tekstowe]</p1_7_2>
       <p1_8>[nazwisko]</p1_8>
       <p1_9>[pierwszeImie]</p1_9>
       <p1_10>[dataUrodzenia]</p1_10>
       <p1_11>[obywatelstwo]</p1_11>
       <p2_1>[KodPocztowy]</p2_1>
       <p2_2>[PocztaZameldowanie]</p2_2>
       <p2_3>[Gmina]</p2_3>
       <p2_4>[Miejscowosc]</p2_4>
       <p2_5>[Ulica]</p2_5>
       <p2_6>[NrDomu]</p2_6>
       <p2_7>[NrLokalu]</p2_7>
       <p2_9>[Pole tekstowe]</p2_9>
       <p2_10>[kraj]</p2_10>
       <p3_1>[kraj]</p3_1>
       <p3_2>[data]</p3_2>
       <p3_3>[data]</p3_3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_1>[data]</p5_1>
       <p5_2>[data]</p5_2>
       <p5_15>[Pole tekstowe]</p5_15>
       <p5_3>[data]</p5_3>
       <p5_4>[data]</p5_4>
       <p5_16>[Pole tekstowe]</p5_16>
       <p5_5>[data]</p5_5>
       <p5_6>[data]</p5_6>
       <p5_17>[Pole tekstowe]</p5_17>
       <p5_7>[data]</p5_7>
       <p5_8>[data]</p5_8>
       <p5_18>[Pole tekstowe]</p5_18>
       <p5_9>[data]</p5_9>
       <p5_10>[data]</p5_10>
       <p5_19>[Pole tekstowe]</p5_19>
       <p5_11>[data]</p5_11>
       <p5_12>[data]</p5_12>
       <p5_20>[Pole tekstowe]</p5_20>
       <p5_13>[data]</p5_13>
       <p5_14>[data]</p5_14>
       <p5_21>[Pole tekstowe]</p5_21>
       <p6_1>[data]</p6_1>
       <p6_2>[Pole tekstowe]</p6_2>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 3 4 ]</p10_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 5 6 ]</p11_>
       <p9_1>[data]</p9_1>
       <p9_2>[miejscowość]</p9_2>
       <p9_3>[Data wypełnienia]</p9_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS US-1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20857583</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>8875155741</p1_1>
       <p1_2>773461194</p1_2>
       <p1_3>23050608219</p1_3>
       <p1_4>1</p1_4>
       <p1_5>nr-test</p1_5>
       <p1_6>nazwa testowa</p1_6>
       <p1_7_1>Pełna nazwa testowa</p1_7_1>
       <p1_7_2>test pola tekstowego</p1_7_2>
       <p1_8>Kowalski</p1_8>
       <p1_9>Jan</p1_9>
       <p1_10>30-10-1985</p1_10>
       <p1_11>polskie</p1_11>
       <p2_1>61-155</p2_1>
       <p2_2>Poznań</p2_2>
       <p2_3>Poznań</p2_3>
       <p2_4>Poznań</p2_4>
       <p2_5>Strzelecka</p2_5>
       <p2_6>1</p2_6>
       <p2_7>1</p2_7>
       <p2_9>test pola tekstowego</p2_9>
       <p2_10>PL</p2_10>
       <p3_1>PL</p3_1>
       <p3_2>30-10-1990</p3_2>
       <p3_3>30-10-1990</p3_3>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_1>30-10-1990</p5_1>
       <p5_2>30-10-1990</p5_2>
       <p5_15>test pola tekstowego</p5_15>
       <p5_3>30-10-1990</p5_3>
       <p5_4>30-10-1990</p5_4>
       <p5_16>test pola tekstowego</p5_16>
       <p5_5>30-10-1990</p5_5>
       <p5_6>30-10-1990</p5_6>
       <p5_17>test pola tekstowego</p5_17>
       <p5_7>30-10-1990</p5_7>
       <p5_8>30-10-1990</p5_8>
       <p5_18>test pola tekstowego</p5_18>
       <p5_9>30-10-1990</p5_9>
       <p5_10>30-10-1990</p5_10>
       <p5_19>test pola tekstowego</p5_19>
       <p5_11>30-10-1990</p5_11>
       <p5_12>30-10-1990</p5_12>
       <p5_20>test pola tekstowego</p5_20>
       <p5_13>30-10-1990</p5_13>
       <p5_14>30-10-1990</p5_14>
       <p5_21>test pola tekstowego</p5_21>
       <p6_1>30-10-1990</p6_1>
       <p6_2>test pola tekstowego</p6_2>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_>1</p11_>
       <p9_1>30-10-1990</p9_1>
       <p9_2>Poznań</p9_2>
       <p9_3>30-10-2014</p9_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>