Pola formularza

Formularz: PIT-36 (27) (2020 symulator) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20858315</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 1 2 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8>
       <p9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_subfield_0>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p12>[nazwisko]</p12>
       <p13>[pierwszeImie]</p13>
       <p14>[dataUrodzenia]</p14>
       <p15>[KodKraju]</p15>
       <p16>[Wojewodztwo]</p16>
       <p17>[Powiat]</p17>
       <p18>[Gmina]</p18>
       <p19>[Ulica]</p19>
       <p20>[NrDomu]</p20>
       <p21>[NrLokalu]</p21>
       <p22>[Miejscowosc]</p22>
       <p23>[KodPocztowy]</p23>
       <p24>[nazwisko]</p24>
       <p25>[pierwszeImie]</p25>
       <p26>[dataUrodzenia]</p26>
       <p27>[KodKraju]</p27>
       <p28>[Wojewodztwo]</p28>
       <p29>[Powiat]</p29>
       <p30>[Gmina]</p30>
       <p31>[Ulica]</p31>
       <p32>[NrDomu]</p32>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p34>[Miejscowosc]</p34>
       <p35>[KodPocztowy]</p35>
       <p36>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36>
       <p37>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37>
       <p38>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38>
       <p39>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39>
       <p40>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40>
       <p41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44>
       <p45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 ]</p48_>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 ]</p49_>
       <p52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p52>
       <p53>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p53>
       <p54>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54>
       <p55>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55>
       <p56>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56>
       <p57>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p57>
       <p58_1>[rok]</p58_1>
       <p58_2>[rok]</p58_2>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p63 = p63_subfield_1&#10; ]</p63_subfield_1>
       <p64_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 1751,25 dla jednego stosunku pracy, 2626,54 dla wielu stosunków pracy, 2151,54 - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 3226,92- dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p64 = p64_subfield_1 ]</p64_subfield_1>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p69_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p69 = p69_subfield_1 ]</p69_subfield_1>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <dochodydzial1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial1>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p78>[Pole kwoty]</p78>
       <p77_subfield_1>[Kwota zaliczek Pole p77 = zaokr(p77_subfield_1) ]</p77_subfield_1>
       <dochodydzial2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial2>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p80>[Pole kwoty]</p80>
       <p83>[Pole kwoty]</p83>
       <p84_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p84 = p84_subfield_1+p84_subfield_2 ]</p84_subfield_1>
       <p85_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p85 = p85_subfield_1+p85_subfield_2 ]</p85_subfield_1>
       <p89>[Pole kwoty]</p89>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p88_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p88 = zaokr(p88_subfield_1+p88_subfield_2) ]</p88_subfield_1>
       <p88_subfield_2>[Zaliczka z umów zleceń Pole p88 = zaokr(p88_subfield_1+p88_subfield_2) ]</p88_subfield_2>
       <p91_subfield_1>[Przychód z najmu Pole p91 = p91_subfield_1 ]</p91_subfield_1>
       <p92_subfield_1>[Koszt z najmu Pole p92 = p92_subfield_1 ]</p92_subfield_1>
       <p95_subfield_1>[Zaliczka z najmu Pole p95 = zaokr(p95_subfield_1) ]</p95_subfield_1>
       <p96_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p96 = p96_subfield_1 ]</p96_subfield_1>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p101>[Pole kwoty]</p101>
       <p102_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p102 = p102_subfield_1 ]</p102_subfield_1>
       <p100>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p100>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p104>[Pole kwoty]</p104>
       <p107>[Pole kwoty]</p107>
       <p108>[Pole kwoty]</p108>
       <p111_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p111 = p111_subfield_1+p111_subfield_2+p111_subfield_3+p111_subfield_4 ]</p111_subfield_1>
       <p111_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p111 = p111_subfield_1+p111_subfield_2+p111_subfield_3+p111_subfield_4 ]</p111_subfield_2>
       <p111_subfield_3>[Przychód z FGŚP Pole p111 = p111_subfield_1+p111_subfield_2+p111_subfield_3+p111_subfield_4 ]</p111_subfield_3>
       <p111_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p111 = p111_subfield_1+p111_subfield_2+p111_subfield_3+p111_subfield_4 ]</p111_subfield_4>
       <p112_subfield_1>[Koszt z innych źródeł Pole p112 = p112_subfield_1+p112_subfield_2 ]</p112_subfield_1>
       <p112_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p112 = p112_subfield_1+p112_subfield_2 ]</p112_subfield_2>
       <p115_subfield_1>[Zaliczka z innych źródeł Pole p115 = p115_subfield_1+p115_subfield_2+p115_subfield_3+p115_subfield_4 ]</p115_subfield_1>
       <p115_subfield_2>[Zaliczka więźniów Pole p115 = p115_subfield_1+p115_subfield_2+p115_subfield_3+p115_subfield_4 ]</p115_subfield_2>
       <p115_subfield_3>[Zaliczka z FGŚP Pole p115 = p115_subfield_1+p115_subfield_2+p115_subfield_3+p115_subfield_4 ]</p115_subfield_3>
       <p115_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p115 = p115_subfield_1+p115_subfield_2+p115_subfield_3+p115_subfield_4 ]</p115_subfield_4>
       <p120_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p120 = p120_subfield_1 ]</p120_subfield_1>
       <p121_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 1751,25 dla jednego stosunku pracy, 2626,54 dla wielu stosunków pracy, 2151,54 - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 3226,92- dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p121 = p121_subfield_1 ]</p121_subfield_1>
       <p125>[Pole kwoty]</p125>
       <p126_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p126 = p126_subfield_1 ]</p126_subfield_1>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p127>[Pole kwoty]</p127>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p132>[Pole kwoty]</p132>
       <dochodydzial3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial3>
       <p130>[Pole kwoty]</p130>
       <p131>[Pole kwoty]</p131>
       <p135>[Pole kwoty]</p135>
       <p134_subfield_1>[Kwota zaliczek Pole p134 = p134_subfield_1 ]</p134_subfield_1>
       <dochodydzial4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial4>
       <p136>[Pole kwoty]</p136>
       <p137>[Pole kwoty]</p137>
       <p140>[Pole kwoty]</p140>
       <p141_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p141 = p141_subfield_1+p141_subfield_2 ]</p141_subfield_1>
       <p142_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p142 = p142_subfield_1+p142_subfield_2 ]</p142_subfield_1>
       <p146>[Pole kwoty]</p146>
       <p147>[Pole kwoty]</p147>
       <p145_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p145 = p145_subfield_1+p145_subfield_2 ]</p145_subfield_1>
       <p145_subfield_2>[Zaliczka z umów zleceń Pole p145 = p145_subfield_1+p145_subfield_2 ]</p145_subfield_2>
       <p148_subfield_1>[Przychód z najmu Pole p148 = p148_subfield_1 ]</p148_subfield_1>
       <p149_subfield_1>[Koszt z najmu Pole p149 = p149_subfield_1 ]</p149_subfield_1>
       <p152_subfield_1>[Zaliczka z najmu Pole p152 = p152_subfield_1 ]</p152_subfield_1>
       <p153_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p153 = p153_subfield_1 ]</p153_subfield_1>
       <p154>[Pole kwoty]</p154>
       <p158>[Pole kwoty]</p158>
       <p159_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 85 528 zł) Pole p159 = p159_subfield_1 ]</p159_subfield_1>
       <p157>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p157>
       <p160>[Pole kwoty]</p160>
       <p161>[Pole kwoty]</p161>
       <p164>[Pole kwoty]</p164>
       <p165>[Pole kwoty]</p165>
       <p168_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p168 = p168_subfield_1+p168_subfield_2+p168_subfield_3+p168_subfield_4 ]</p168_subfield_1>
       <p168_subfield_2>[Przychód więniów Pole p168 = p168_subfield_1+p168_subfield_2+p168_subfield_3+p168_subfield_4 ]</p168_subfield_2>
       <p168_subfield_3>[Przychód z FGŚP Pole p168 = p168_subfield_1+p168_subfield_2+p168_subfield_3+p168_subfield_4 ]</p168_subfield_3>
       <p168_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p168 = p168_subfield_1+p168_subfield_2+p168_subfield_3+p168_subfield_4 ]</p168_subfield_4>
       <p169_subfield_1>[Koszt z innych źródeł Pole p169 = p169_subfield_1+p169_subfield_2 ]</p169_subfield_1>
       <p169_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p169 = p169_subfield_1+p169_subfield_2 ]</p169_subfield_2>
       <p172_subfield_1>[Zaliczka z innych źródeł Pole p172 = p172_subfield_1+p172_subfield_2+p172_subfield_3+p172_subfield_4 ]</p172_subfield_1>
       <p172_subfield_2>[Zaliczka więźniów Pole p172 = p172_subfield_1+p172_subfield_2+p172_subfield_3+p172_subfield_4 ]</p172_subfield_2>
       <p172_subfield_3>[Zaliczka z FGŚP Pole p172 = p172_subfield_1+p172_subfield_2+p172_subfield_3+p172_subfield_4 ]</p172_subfield_3>
       <p172_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p172 = p172_subfield_1+p172_subfield_2+p172_subfield_3+p172_subfield_4 ]</p172_subfield_4>
       <rect2197>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2197>
       <p177>[Pole kwoty]</p177>
       <p178>[Pole kwoty]</p178>
       <p179>[Pole kwoty]</p179>
       <p180>[Pole kwoty]</p180>
       <p181_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p181 = ograniczDo(p181_subfield_1,p118+p177) ]</p181_subfield_1>
       <p181_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p181 = ograniczDo(p181_subfield_1,p118+p177) ]</p181_subfield_2>
       <p182_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p182 = ograniczDo(p182_subfield_1,p175+p178) ]</p182_subfield_1>
       <p182_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p182 = ograniczDo(p182_subfield_1,p175+p178) ]</p182_subfield_2>
       <p183_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p183 = ograniczDo(p183_subfield_1,p118+p177-p181) ]</p183_subfield_1>
       <p183_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p183 = ograniczDo(p183_subfield_1,p118+p177-p181) ]</p183_subfield_2>
       <p184_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p184 = ograniczDo(p184_subfield_1,p175+p178-p182) ]</p184_subfield_1>
       <p184_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p184 = ograniczDo(p184_subfield_1,p175+p178-p182) ]</p184_subfield_2>
       <p185_1>[Pole tekstowe]</p185_1>
       <p186_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p186 = ograniczDo(p186_subfield_1,p118+p177-p181-p183) ]</p186_subfield_1>
       <p187_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p187 = ograniczDo(p187_subfield_1,p175+p178-p182-p184) ]</p187_subfield_1>
       <p188_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p188 = ograniczDo(p188_subfield_1,p118+p177-p181-p183-p186) ]</p188_subfield_1>
       <p189_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p189 = ograniczDo(p189_subfield_1,p175+p178-p182-p184-p187) ]</p189_subfield_1>
       <p190_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p190 = ograniczDo(p190_subfield_1,p188) ]</p190_subfield_1>
       <p191_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p191 = ograniczDo(p191_subfield_1,p189) ]</p191_subfield_1>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p194_subfield_1>[Odliczenia od dochodu Pole p194 = ograniczDo(p194_subfield_1,p192) ]</p194_subfield_1>
       <p195_subfield_1>[Odliczenia od dochodu Pole p195 = ograniczDo(p195_subfield_1,p193) ]</p195_subfield_1>
       <p196>[Pole kwoty]</p196>
       <p197>[Pole kwoty]</p197>
       <p198_subfield_1>[Odliczenie z tytułu kosztów kwalifikowanych w roku podatkowym Pole p198 = ograniczDo(p198_subfield_1,p192-p194) ]</p198_subfield_1>
       <p199_subfield_1>[Odliczenie z tytułu kosztów kwalifikowanych w roku podatkowym Pole p199 = ograniczDo(p199_subfield_1,p193-p195) ]</p199_subfield_1>
       <p200>[Pole kwoty]</p200>
       <p201>[Pole kwoty]</p201>
       <odliczenia1_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1_4>
       <p202>[Pole kwoty]</p202>
       <p203_subfield_1>[Kwota dodatkowej obniżki Pole p203 = ograniczDo(p203_subfield_1,p192) ]</p203_subfield_1>
       <p204_subfield_1>[Kwota dodatkowej obniżki Pole p204 = ograniczDo(p204_subfield_1,p193) ]</p204_subfield_1>
       <p206_subfield_1>[Odliczenia od dochodu wydatków mieszkaniowych Pole p206 = ograniczDo(p206_subfield_1,p205) ]</p206_subfield_1>
       <p207_subfield_1>[Dochód zwoniony od podatku Pole p207 = ograniczDo(p207_subfield_1,p193) ]</p207_subfield_1>
       <p208_subfield_1>[Dochód zwoniony od podatku Pole p208 = ograniczDo(p208_subfield_1,p193) ]</p208_subfield_1>
       <p209>[Pole kwoty]</p209>
       <p210>[Pole kwoty]</p210>
       <p211>[Pole kwoty]</p211>
       <p212>[Pole kwoty]</p212>
       <p213>[Pole kwoty]</p213>
       <p214>[Pole kwoty]</p214>
       <p215>[Pole kwoty]</p215>
       <p216>[Pole kwoty]</p216>
       <p217>[Pole kwoty]</p217>
       <p218>[Pole kwoty]</p218>
       <p219>[Pole kwoty]</p219>
       <p220>[Pole kwoty]</p220>
       <p222>[Pole kwoty]</p222>
       <p223>[Pole kwoty]</p223>
       <p225>[Pole kwoty]</p225>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <opBut>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</opBut>
       <p226>[Pole kwoty]</p226>
       <p227>[Pole kwoty]</p227>
       <p228>[Pole kwoty]</p228>
       <p230_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p230 = ograniczDo(p230_subfield_1,p229-p231) ]</p230_subfield_1>
       <p231_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p231 = ograniczDo(p231_subfield_1,p229-p230) ]</p231_subfield_1>
       <p232_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p232 = ograniczDo(p232_subfield_1,p230) ]</p232_subfield_1>
       <p233_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p233 = ograniczDo(p233_subfield_1,p231) ]</p233_subfield_1>
       <odliczenia2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2>
       <p234_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku wydatków mieszkaniowych Pole p234 = ograniczDo(p234_subfield_1,p229-p230-p231) ]</p234_subfield_1>
       <p235_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku wydatków mieszkaniowych Pole p235 = ograniczDo(p235_subfield_1,p229-p230-p231-p234) ]</p235_subfield_1>
       <odliczenia2_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2_4>
       <p237>[Pole kwoty]</p237>
       <p242>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p242>
       <p243>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p243>
       <p244>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p244>
       <p245>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p245>
       <p246>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p246>
       <p247>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p247>
       <p248>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p248>
       <p249>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p249>
       <p250>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p250>
       <p251>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p251>
       <p252>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p252>
       <p253>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p253>
       <p254>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p254>
       <p255>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p255>
       <p256>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p256>
       <p257>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p257>
       <p258>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p258>
       <p259>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p259>
       <p260>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p260>
       <p261>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p261>
       <p262>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p262>
       <p263>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p263>
       <p264>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p264>
       <p265>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p265>
       <p266>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p266>
       <p267>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p267>
       <p268>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p268>
       <p269>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p269>
       <p270>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p270>
       <p271>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p271>
       <p273>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p273>
       <p274>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p274>
       <p275>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p275>
       <p276>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p276>
       <p277>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p277>
       <p278>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p278>
       <p280>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p280>
       <p281>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p281>
       <p282>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p282>
       <p283>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p283>
       <p284>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p284>
       <p285>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p285>
       <p287>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p287>
       <p288>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p288>
       <p289>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p289>
       <p290>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p290>
       <p291>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p291>
       <p292>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p292>
       <p294>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p294>
       <p295>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p295>
       <p296>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p296>
       <p297>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p297>
       <p298>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p298>
       <p299>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p299>
       <p300>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p300>
       <p301>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p301>
       <p302>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p302>
       <p303>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p303>
       <p304>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p304>
       <p305>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p305>
       <p306>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p306>
       <p307>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p307>
       <p308>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p308>
       <p309>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p309>
       <p310>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p310>
       <p311>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p311>
       <p312>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p312>
       <p313>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p313>
       <p314>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p314>
       <p315>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p315>
       <p316>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p316>
       <p317>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p317>
       <p318>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p318>
       <p319>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p319>
       <p320>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p320>
       <p321>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p321>
       <p322>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p322>
       <p323>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p323>
       <p325>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p325>
       <p326>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p326>
       <p327>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p327>
       <p328>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p328>
       <p329>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p329>
       <p330>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p330>
       <p332>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p332>
       <p333>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p333>
       <p334>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p334>
       <p335>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p335>
       <p336>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p336>
       <p337>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p337>
       <p339>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p339>
       <p340>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p340>
       <p341>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p341>
       <p342>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p342>
       <p343>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p343>
       <p344>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p344>
       <p346_subfield_1>[Dodatkowo zapłacone składki społeczne i zdrowotne Pole p346 = p346_subfield_1 ]</p346_subfield_1>
       <p347_subfield_1>[Dodatkowo zapłacone składki społeczne i zdrowotne Pole p347 = p347_subfield_1 ]</p347_subfield_1>
       <p348>[Pole kwoty]</p348>
       <p349>[Pole kwoty]</p349>
       <reczna_edycja_skladek>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</reczna_edycja_skladek>
       <p351>[Pole kwoty]</p351>
       <p353>[Pole kwoty]</p353>
       <p354>[Pole kwoty]</p354>
       <p355>[Pole kwoty]</p355>
       <p356>[Pole kwoty]</p356>
       <p357_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p357 = ograniczDo(p357_subfield_1,p355) ]</p357_subfield_1>
       <p358_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p358 = ograniczDo(p358_subfield_1,p356) ]</p358_subfield_1>
       <roznica_zryczaltowany_a_podatek_zagranica_bez_zaokr>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</roznica_zryczaltowany_a_podatek_zagranica_bez_zaokr>
       <p361>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p361>
       <p362>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p362>
       <p367>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p367>
       <p368>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p368>
       <p369>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p369>
       <p370>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p370>
       <p371>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p371>
       <p372>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p372>
       <p373>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p373>
       <p374>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p374>
       <p375>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p375>
       <p376>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p376>
       <p377>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p377>
       <p378>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p378>
       <p379>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p379>
       <p380>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p380>
       <p381>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p381>
       <p382>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p382>
       <p383>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p383>
       <p384>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p384>
       <p385>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p385>
       <p386>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p386>
       <p387>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p387>
       <p388>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p388>
       <p389>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p389>
       <p390>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p390>
       <p391>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p391>
       <p392>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p392>
       <p393>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p393>
       <p394>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p394>
       <p395>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p395>
       <p396>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p396>
       <p397>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p397>
       <p398>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p398>
       <p399>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p399>
       <p400>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p400>
       <p401>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p401>
       <p402>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p402>
       <p403>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p403>
       <p404>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p404>
       <p405>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p405>
       <p406>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p406>
       <p407>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p407>
       <p408>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p408>
       <p409>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p409>
       <p410>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p410>
       <p411>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p411>
       <p412>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p412>
       <p413>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p413>
       <p414>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p414>
       <p415>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p415>
       <p416>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p416>
       <p417>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p417>
       <p418>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p418>
       <p419>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p419>
       <p420>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p420>
       <p421>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p421>
       <p422>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p422>
       <p423>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p423>
       <p424>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p424>
       <p425>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p425>
       <p426>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p426>
       <p427>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p427>
       <p428>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p428>
       <p429>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p429>
       <p430>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p430>
       <p431>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p431>
       <p432>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p432>
       <p433>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p433>
       <p434>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p434>
       <p435>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p435>
       <p436>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p436>
       <p437>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p437>
       <p438>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p438>
       <p439>[Pole kwoty]</p439>
       <p440>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p440>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p444>[Pole tekstowe]</p444>
       <p445>[Pole integer - wartość liczbowa]</p445>
       <p446>[Pole integer - wartość liczbowa]</p446>
       <p447>[Pole integer - wartość liczbowa]</p447>
       <p448>[Pole integer - wartość liczbowa]</p448>
       <p449>[Pole integer - wartość liczbowa]</p449>
       <p450>[Pole integer - wartość liczbowa]</p450>
       <p451>[Pole integer - wartość liczbowa]</p451>
       <p452>[Pole integer - wartość liczbowa]</p452>
       <p453>[Pole integer - wartość liczbowa]</p453>
       <p454>[Pole integer - wartość liczbowa]</p454>
       <p455>[Pole integer - wartość liczbowa]</p455>
       <p456>[Pole integer - wartość liczbowa]</p456>
       <p457>[Pole integer - wartość liczbowa]</p457>
       <p458>[Pole integer - wartość liczbowa]</p458>
       <p459>[Pole integer - wartość liczbowa]</p459>
       <p460>[Pole integer - wartość liczbowa]</p460>
       <p461_>[Wartość wyboru w polu p461. Dostępne wartości: 1 2 ]</p461_>
       <p462_>[Wartość wyboru w polu p462. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p462_>
       <p463>[pole wielowierszowe]</p463>
       <p443>[Funkcja checkbox]</p443>
       <p464_>[Wartość wyboru w polu p464. Dostępne wartości: 1 2 ]</p464_>
       <p465>[PosiadaczRachunku]</p465>
       <p466>[KrajBanku]</p466>
       <p467>[Rachunek]</p467>
       <p467_1>[Swift]</p467_1>
       <p468_>[Wartość wyboru w polu p468. Dostępne wartości: 1 2 ]</p468_>
       <p471_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p471_subfield_0>
       <p471_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p471_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-36 (27)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20858315</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9_subfield_0>3022</p9_subfield_0>
       <p11_>1</p11_>
       <p10_>1</p10_>
       <p12>Kowalski</p12>
       <p13>Jan</p13>
       <p14>30-10-1985</p14>
       <p15>PL</p15>
       <p16>wielkopolskie</p16>
       <p17>poznański</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Strzelecka</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>Kowalski</p24>
       <p25>Jan</p25>
       <p26>30-10-1985</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28>wielkopolskie</p28>
       <p29>poznański</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Strzelecka</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>61-155</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48_>1</p48_>
       <p49_>1</p49_>
       <p52>1</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>1</p54>
       <p55>1</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58_1></p58_1>
       <p58_2></p58_2>
       <p59>10</p59>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63_subfield_1>1</p63_subfield_1>
       <p64_subfield_1>1</p64_subfield_1>
       <p68>10</p68>
       <p69_subfield_1>1</p69_subfield_1>
       <p67>10</p67>
       <p70>10</p70>
       <p72>10</p72>
       <p75>10</p75>
       <dochodydzial1></dochodydzial1>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p78>10</p78>
       <p77_subfield_1>1</p77_subfield_1>
       <dochodydzial2></dochodydzial2>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p83>10</p83>
       <p84_subfield_1>1</p84_subfield_1>
       <p85_subfield_1>1</p85_subfield_1>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p88_subfield_1>1</p88_subfield_1>
       <p88_subfield_2>1</p88_subfield_2>
       <p91_subfield_1>1</p91_subfield_1>
       <p92_subfield_1>1</p92_subfield_1>
       <p95_subfield_1>1</p95_subfield_1>
       <p96_subfield_1>1</p96_subfield_1>
       <p97>10</p97>
       <p101>10</p101>
       <p102_subfield_1>1</p102_subfield_1>
       <p100>10</p100>
       <p103>10</p103>
       <p104>10</p104>
       <p107>10</p107>
       <p108>10</p108>
       <p111_subfield_1>1</p111_subfield_1>
       <p111_subfield_2>1</p111_subfield_2>
       <p111_subfield_3>1</p111_subfield_3>
       <p111_subfield_4>1</p111_subfield_4>
       <p112_subfield_1>1</p112_subfield_1>
       <p112_subfield_2>1</p112_subfield_2>
       <p115_subfield_1>1</p115_subfield_1>
       <p115_subfield_2>1</p115_subfield_2>
       <p115_subfield_3>1</p115_subfield_3>
       <p115_subfield_4>1</p115_subfield_4>
       <p120_subfield_1>1</p120_subfield_1>
       <p121_subfield_1>1</p121_subfield_1>
       <p125>10</p125>
       <p126_subfield_1>1</p126_subfield_1>
       <p124>10</p124>
       <p127>10</p127>
       <p129>10</p129>
       <p132>10</p132>
       <dochodydzial3></dochodydzial3>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p135>10</p135>
       <p134_subfield_1>1</p134_subfield_1>
       <dochodydzial4></dochodydzial4>
       <p136>10</p136>
       <p137>10</p137>
       <p140>10</p140>
       <p141_subfield_1>1</p141_subfield_1>
       <p142_subfield_1>1</p142_subfield_1>
       <p146>10</p146>
       <p147>10</p147>
       <p145_subfield_1>1</p145_subfield_1>
       <p145_subfield_2>1</p145_subfield_2>
       <p148_subfield_1>1</p148_subfield_1>
       <p149_subfield_1>1</p149_subfield_1>
       <p152_subfield_1>1</p152_subfield_1>
       <p153_subfield_1>1</p153_subfield_1>
       <p154>10</p154>
       <p158>10</p158>
       <p159_subfield_1>1</p159_subfield_1>
       <p157>10</p157>
       <p160>10</p160>
       <p161>10</p161>
       <p164>10</p164>
       <p165>10</p165>
       <p168_subfield_1>1</p168_subfield_1>
       <p168_subfield_2>1</p168_subfield_2>
       <p168_subfield_3>1</p168_subfield_3>
       <p168_subfield_4>1</p168_subfield_4>
       <p169_subfield_1>1</p169_subfield_1>
       <p169_subfield_2>1</p169_subfield_2>
       <p172_subfield_1>1</p172_subfield_1>
       <p172_subfield_2>1</p172_subfield_2>
       <p172_subfield_3>1</p172_subfield_3>
       <p172_subfield_4>1</p172_subfield_4>
       <rect2197></rect2197>
       <p177>10</p177>
       <p178>10</p178>
       <p179>10</p179>
       <p180>10</p180>
       <p181_subfield_1>1</p181_subfield_1>
       <p181_subfield_2>1</p181_subfield_2>
       <p182_subfield_1>1</p182_subfield_1>
       <p182_subfield_2>1</p182_subfield_2>
       <p183_subfield_1>1</p183_subfield_1>
       <p183_subfield_2>1</p183_subfield_2>
       <p184_subfield_1>1</p184_subfield_1>
       <p184_subfield_2>1</p184_subfield_2>
       <p185_1>test pola tekstowego</p185_1>
       <p186_subfield_1>1</p186_subfield_1>
       <p187_subfield_1>1</p187_subfield_1>
       <p188_subfield_1>1</p188_subfield_1>
       <p189_subfield_1>1</p189_subfield_1>
       <p190_subfield_1>1</p190_subfield_1>
       <p191_subfield_1>1</p191_subfield_1>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p194_subfield_1>1</p194_subfield_1>
       <p195_subfield_1>1</p195_subfield_1>
       <p196>10</p196>
       <p197>10</p197>
       <p198_subfield_1>1</p198_subfield_1>
       <p199_subfield_1>1</p199_subfield_1>
       <p200>10</p200>
       <p201>10</p201>
       <odliczenia1_4></odliczenia1_4>
       <p202>10</p202>
       <p203_subfield_1>1</p203_subfield_1>
       <p204_subfield_1>1</p204_subfield_1>
       <p206_subfield_1>1</p206_subfield_1>
       <p207_subfield_1>1</p207_subfield_1>
       <p208_subfield_1>1</p208_subfield_1>
       <p209>10</p209>
       <p210>10</p210>
       <p211>10</p211>
       <p212>10</p212>
       <p213>10</p213>
       <p214>10</p214>
       <p215>10</p215>
       <p216>10</p216>
       <p217>10</p217>
       <p218>10</p218>
       <p219>10</p219>
       <p220>10</p220>
       <p222>10</p222>
       <p223>10</p223>
       <p225>10</p225>
       <refreshForm></refreshForm>
       <opBut></opBut>
       <p226>10</p226>
       <p227>10</p227>
       <p228>10</p228>
       <p230_subfield_1>1</p230_subfield_1>
       <p231_subfield_1>1</p231_subfield_1>
       <p232_subfield_1>1</p232_subfield_1>
       <p233_subfield_1>1</p233_subfield_1>
       <odliczenia2></odliczenia2>
       <p234_subfield_1>1</p234_subfield_1>
       <p235_subfield_1>1</p235_subfield_1>
       <odliczenia2_4></odliczenia2_4>
       <p237>10</p237>
       <p242>10</p242>
       <p243>10</p243>
       <p244>10</p244>
       <p245>10</p245>
       <p246>10</p246>
       <p247>10</p247>
       <p248>10</p248>
       <p249>10</p249>
       <p250>10</p250>
       <p251>10</p251>
       <p252>10</p252>
       <p253>10</p253>
       <p254>10</p254>
       <p255>10</p255>
       <p256>10</p256>
       <p257>10</p257>
       <p258>10</p258>
       <p259>10</p259>
       <p260>10</p260>
       <p261>10</p261>
       <p262>10</p262>
       <p263>10</p263>
       <p264>10</p264>
       <p265>10</p265>
       <p266>10</p266>
       <p267>10</p267>
       <p268>10</p268>
       <p269>10</p269>
       <p270>10</p270>
       <p271>10</p271>
       <p273>10</p273>
       <p274>10</p274>
       <p275>10</p275>
       <p276>10</p276>
       <p277>10</p277>
       <p278>10</p278>
       <p280>10</p280>
       <p281>10</p281>
       <p282>10</p282>
       <p283>10</p283>
       <p284>10</p284>
       <p285>10</p285>
       <p287>10</p287>
       <p288>10</p288>
       <p289>10</p289>
       <p290>10</p290>
       <p291>10</p291>
       <p292>10</p292>
       <p294>10</p294>
       <p295>10</p295>
       <p296>10</p296>
       <p297>10</p297>
       <p298>10</p298>
       <p299>10</p299>
       <p300>10</p300>
       <p301>10</p301>
       <p302>10</p302>
       <p303>10</p303>
       <p304>10</p304>
       <p305>10</p305>
       <p306>10</p306>
       <p307>10</p307>
       <p308>10</p308>
       <p309>10</p309>
       <p310>10</p310>
       <p311>10</p311>
       <p312>10</p312>
       <p313>10</p313>
       <p314>10</p314>
       <p315>10</p315>
       <p316>10</p316>
       <p317>10</p317>
       <p318>10</p318>
       <p319>10</p319>
       <p320>10</p320>
       <p321>10</p321>
       <p322>10</p322>
       <p323>10</p323>
       <p325>10</p325>
       <p326>10</p326>
       <p327>10</p327>
       <p328>10</p328>
       <p329>10</p329>
       <p330>10</p330>
       <p332>10</p332>
       <p333>10</p333>
       <p334>10</p334>
       <p335>10</p335>
       <p336>10</p336>
       <p337>10</p337>
       <p339>10</p339>
       <p340>10</p340>
       <p341>10</p341>
       <p342>10</p342>
       <p343>10</p343>
       <p344>10</p344>
       <p346_subfield_1>1</p346_subfield_1>
       <p347_subfield_1>1</p347_subfield_1>
       <p348>10</p348>
       <p349>10</p349>
       <reczna_edycja_skladek>1</reczna_edycja_skladek>
       <p351>10</p351>
       <p353>10</p353>
       <p354>10</p354>
       <p355>10</p355>
       <p356>10</p356>
       <p357_subfield_1>1</p357_subfield_1>
       <p358_subfield_1>1</p358_subfield_1>
       <roznica_zryczaltowany_a_podatek_zagranica_bez_zaokr>1</roznica_zryczaltowany_a_podatek_zagranica_bez_zaokr>
       <p361>10</p361>
       <p362>10</p362>
       <p367>10</p367>
       <p368>10</p368>
       <p369>10</p369>
       <p370>10</p370>
       <p371>10</p371>
       <p372>10</p372>
       <p373>10</p373>
       <p374>10</p374>
       <p375>10</p375>
       <p376>10</p376>
       <p377>10</p377>
       <p378>10</p378>
       <p379>10</p379>
       <p380>10</p380>
       <p381>10</p381>
       <p382>10</p382>
       <p383>10</p383>
       <p384>10</p384>
       <p385>10</p385>
       <p386>10</p386>
       <p387>10</p387>
       <p388>10</p388>
       <p389>10</p389>
       <p390>10</p390>
       <p391>10</p391>
       <p392>10</p392>
       <p393>10</p393>
       <p394>10</p394>
       <p395>10</p395>
       <p396>10</p396>
       <p397>10</p397>
       <p398>10</p398>
       <p399>10</p399>
       <p400>10</p400>
       <p401>10</p401>
       <p402>10</p402>
       <p403>10</p403>
       <p404>10</p404>
       <p405>10</p405>
       <p406>10</p406>
       <p407>10</p407>
       <p408>10</p408>
       <p409>10</p409>
       <p410>10</p410>
       <p411>10</p411>
       <p412>10</p412>
       <p413>10</p413>
       <p414>10</p414>
       <p415>10</p415>
       <p416>10</p416>
       <p417>10</p417>
       <p418>10</p418>
       <p419>10</p419>
       <p420>10</p420>
       <p421>10</p421>
       <p422>10</p422>
       <p423>10</p423>
       <p424>10</p424>
       <p425>10</p425>
       <p426>10</p426>
       <p427>10</p427>
       <p428>10</p428>
       <p429>10</p429>
       <p430>10</p430>
       <p431>10</p431>
       <p432>10</p432>
       <p433>10</p433>
       <p434>10</p434>
       <p435>10</p435>
       <p436>10</p436>
       <p437>10</p437>
       <p438>10</p438>
       <p439>10</p439>
       <p440></p440>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p444>test pola tekstowego</p444>
       <p445>10</p445>
       <p446>10</p446>
       <p447>10</p447>
       <p448>10</p448>
       <p449>10</p449>
       <p450>10</p450>
       <p451>10</p451>
       <p452>10</p452>
       <p453>10</p453>
       <p454>10</p454>
       <p455>10</p455>
       <p456>10</p456>
       <p457>10</p457>
       <p458>10</p458>
       <p459>10</p459>
       <p460>10</p460>
       <p461_>1</p461_>
       <p462_>1</p462_>
       <p463>to jest pole wielowierszowe</p463>
       <p443></p443>
       <p464_>1</p464_>
       <p465>Jan Nowak</p465>
       <p466>Polska</p466>
       <p467>453054504926965134154839080720</p467>
       <p467_1>SWIFT</p467_1>
       <p468_>1</p468_>
       <p471_subfield_0>Krzysztof</p471_subfield_0>
       <p471_subfield_1>Kowalczyk</p471_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>