Pola formularza

Formularz: PIT-36L (16) (archiwalny) (2020 symulator) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20858318</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[dataUrodzenia]</p10>
       <p11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11>
       <p12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12>
       <p11_A>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_A>
       <p11_B>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_B>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p11_B_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_B_5>
       <p11_B_51>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_B_51>
       <p12a>[rok]</p12a>
       <p11_B_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_B_7>
       <rect2197_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2197_4>
       <rect2197_4_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2197_4_4>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p24_subfield_1>[Kwota zaliczek Pole p24 = p24_subfield_1 ]</p24_subfield_1>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30_subfield_1>[Dochód zwolniony od podatku - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy Pole p30 = ograniczDo(p30_subfield_1,p22+p27) ]</p30_subfield_1>
       <p30_subfield_2>[Dochód zwolniony z PIT/IP Pole p30 = ograniczDo(p30_subfield_1,p22+p27) ]</p30_subfield_2>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32_subfield_1>[Kwota strat z lat ubiegłych Pole p32 = ograniczDo(p32_subfield_1,p22+p27-p30) ]</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p33 = ograniczDo(p33_subfield_1,p22+p27-p30-p32) ]</p33_subfield_1>
       <p34_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p34 = ograniczDo(p34_subfield_1,p33) ]</p34_subfield_1>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p35_subfield_1>[Odliczenia od dochodu Pole p35 = ograniczDo(p35_subfield_1,p22+p27-p30-p32-p33) ]</p35_subfield_1>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38_subfield_1>[Odliczenie z tytułu kosztów kwalifikowanych w roku podatkowym Pole p38 = ograniczDo(p38_subfield_1,p36) ]</p38_subfield_1>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p52_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p52 = ograniczDo(p52_subfield_1,p51) ]</p52_subfield_1>
       <p53_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p53 = ograniczDo(p53_subfield_1,p52) ]</p53_subfield_1>
       <p54_subfield_1>[Kwota ulgi Pole p54 = ograniczDo(p54_subfield_1,p51-p52) ]</p54_subfield_1>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p79>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p79>
       <p80>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p80>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p83>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p83>
       <p84>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p84>
       <p85>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p85>
       <p86>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p86>
       <p87>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87>
       <p88>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88>
       <p89>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p89>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p92>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p92>
       <p93>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p93>
       <p94>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p94>
       <p95>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p95>
       <p96>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p96>
       <p98>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p98>
       <p99>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p99>
       <p100>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p100>
       <p101>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p101>
       <p102>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p102>
       <p103>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p103>
       <p105>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p105>
       <p106>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p106>
       <p107>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p107>
       <p108>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p108>
       <p109>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p109>
       <p110>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p110>
       <p114_subfield_1>[Wpisz kwotę zaokrągloną do 1 zł. W przypadku przychodów, o których mowa w art.30a ust.1 pkt 1-3 ustawy, wpisz kwotę z groszami (niezaokrągloną). Pole p114 = p114_subfield_1 ]</p114_subfield_1>
       <p115_subfield_1>[Zryczałtowany podatek art. 30a ust.1 p.1-5 Pole p115 = p115_subfield_1 ]</p115_subfield_1>
       <p115_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p115 = p115_subfield_1 ]</p115_subfield_2>
       <p116_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p116 = ograniczDo(p116_subfield_1,p115) ]</p116_subfield_1>
       <p116_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p116 = ograniczDo(p116_subfield_1,p115) ]</p116_subfield_2>
       <p118>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118>
       <p121>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p121>
       <p122>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p125>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p128>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130>
       <p131>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p131>
       <p132>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p132>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p134>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p134>
       <p135>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p135>
       <p136>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p136>
       <p137>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p137>
       <p138>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p138>
       <p139>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p139>
       <p140>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p140>
       <p141>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p141>
       <p142>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p142>
       <p143>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p143>
       <p144>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p144>
       <p145>[Pole kwoty]</p145>
       <p146>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p146>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p150>[Pole tekstowe]</p150>
       <p151>[Pole integer - wartość liczbowa]</p151>
       <p152>[Pole integer - wartość liczbowa]</p152>
       <p153>[Pole integer - wartość liczbowa]</p153>
       <p154>[Pole integer - wartość liczbowa]</p154>
       <p155>[Pole integer - wartość liczbowa]</p155>
       <p156>[Pole integer - wartość liczbowa]</p156>
       <p157>[Pole integer - wartość liczbowa]</p157>
       <p158>[Pole integer - wartość liczbowa]</p158>
       <p159>[Pole integer - wartość liczbowa]</p159>
       <p160>[Pole integer - wartość liczbowa]</p160>
       <p161>[Pole integer - wartość liczbowa]</p161>
       <p162>[PosiadaczRachunku]</p162>
       <p163>[KrajBanku]</p163>
       <p164>[Rachunek]</p164>
       <p164_1>[Swift]</p164_1>
       <p165>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p165>
       <p167_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p167_subfield_0>
       <p167_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p167_subfield_1>
       <p149>[Funkcja checkbox]</p149>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-36L (16)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>20858318</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p6_>1</p6_>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>30-10-1985</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p11_A>1</p11_A>
       <p11_B>1</p11_B>
       <p15_>1</p15_>
       <p11_B_5>1</p11_B_5>
       <p11_B_51>1</p11_B_51>
       <p12a></p12a>
       <p11_B_7>1</p11_B_7>
       <rect2197_4></rect2197_4>
       <rect2197_4_4></rect2197_4_4>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p24_subfield_1>1</p24_subfield_1>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p29>10</p29>
       <p30_subfield_1>1</p30_subfield_1>
       <p30_subfield_2>1</p30_subfield_2>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32_subfield_1>1</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_1>1</p33_subfield_1>
       <p34_subfield_1>1</p34_subfield_1>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p35_subfield_1>1</p35_subfield_1>
       <p37>10</p37>
       <p38_subfield_1>1</p38_subfield_1>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p52_subfield_1>1</p52_subfield_1>
       <p53_subfield_1>1</p53_subfield_1>
       <p54_subfield_1>1</p54_subfield_1>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78>10</p78>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>10</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p86>10</p86>
       <p87>10</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89>10</p89>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94>10</p94>
       <p95>10</p95>
       <p96>10</p96>
       <p98>10</p98>
       <p99>10</p99>
       <p100>10</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>10</p103>
       <p105>10</p105>
       <p106>10</p106>
       <p107>10</p107>
       <p108>10</p108>
       <p109>10</p109>
       <p110>10</p110>
       <p114_subfield_1>1</p114_subfield_1>
       <p115_subfield_1>1</p115_subfield_1>
       <p115_subfield_2>1</p115_subfield_2>
       <p116_subfield_1>1</p116_subfield_1>
       <p116_subfield_2>1</p116_subfield_2>
       <p118>10</p118>
       <p121>10</p121>
       <p122>10</p122>
       <p123>10</p123>
       <p124>10</p124>
       <p125>10</p125>
       <p126>10</p126>
       <p127>10</p127>
       <p128>10</p128>
       <p129>10</p129>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133>10</p133>
       <p134>10</p134>
       <p135>10</p135>
       <p136>10</p136>
       <p137>10</p137>
       <p138>10</p138>
       <p139>10</p139>
       <p140>10</p140>
       <p141>10</p141>
       <p142>10</p142>
       <p143>10</p143>
       <p144>10</p144>
       <p145>10</p145>
       <p146></p146>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p150>test pola tekstowego</p150>
       <p151>10</p151>
       <p152>10</p152>
       <p153>10</p153>
       <p154>10</p154>
       <p155>10</p155>
       <p156>10</p156>
       <p157>10</p157>
       <p158>10</p158>
       <p159>10</p159>
       <p160>10</p160>
       <p161>10</p161>
       <p162>Jan Nowak</p162>
       <p163>Polska</p163>
       <p164>453054504926965134154839080720</p164>
       <p164_1>SWIFT</p164_1>
       <p165>1</p165>
       <p167_subfield_0>Krzysztof</p167_subfield_0>
       <p167_subfield_1>Kowalczyk</p167_subfield_1>
       <p149></p149>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>